Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47529  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література на тему: техніка липлення з глини.Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Герус Л. Українська народна іграшка = UKRAINIAN FOLK TOY / Л. Герус ; худож. оформ. Л. Андрощук ; фото В. Хмари. – Київ : Балтія-Друк, 2007. – 63 с. : фотоілюстр.

Данкевич Е. В. Знакомтесь: глина / Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. – СПб. : Кристалл, 1998. – 265 с. : іл. – (От простого к сложному).

Качковська Н. Б. Ліплення із солоного тіста та глини / Наталія Качковська, Людмила Свида. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 70 с. : мал. - (Серія "Школа ремесел").

Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. – Київ : Либідь, 2002. – 250 с.

Малолетков В. А. Керамика : советы начинающим. Ч. 1 / В. А. Малолетков ; худож. Ю. Якушина. – М. : Юный художник, 2000. – 32 с. : іл. – (Библиотечка юного художника).

Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 1121-1251.

Решта І. Гончарство. Підручник життя / Іван Решта, Данило Решта. – Житомир : Полісся, 2013. – 149 с. : іл.

Сковронський В. М. Побутові вироби та іграшки з глини / В. М. Сковронський. – Київ : Урожай, 1994. – 48 с. : іл. – (Народні ремесла).

Сологуб-Коцан Т. Гончарство. Абетка для дітей : [для дітей мол. шк. віку] / [Тетяна Сологуб-Коцан ; іл. О. Гаркуша] ; Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ "Закарпат. музей нар. архітектури та побуту" ЗОР. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 35 с. : кольор. іл.

Стовбун В. М. Гончарювання і ліплення : [навч. посіб.] / Стовбун В. М. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 62 с. : мал. – Бібліогр.: с. 57-62.

Умілі руки : зб. для школярів / В. Ф. Куличенко [и др.]. – Київ : Фірма "Злата", 1996. – 160 c. : іл.

.: Розділ: Освіта :: 20.11.2023 15.29.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 47528  
Олеся запитує:
Доброго дня. Допоможіть із пошуком літератури на тему: "Психологічне консультування подружніх пар".
Наша відповідь:
Астремська І. Психологічні особливості подружніх стосунків молодої сім’ї [Електронний ресурс] / І. Астремська, Г. Зелінська // Психологія особистостію. – 2022. – Вип. 44. — С. 142-146. – Режим доступу: http://habitus.od.ua/journals/2022/44-2022/23.pdf
Вінс В. Гармонізація міжособистісних взаємин подружніх пар засобами психологічного консультування [Електронний ресурс] / В. Вінс, Ю. Кашпур, Т. Кузьменко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2022. Серія ПСИХОЛОГІЯ. Випуск 1. – С. 42-46. – Режим доступу: http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/article/view/84/178
Дмитерко-Карабин Х. Елементи системної сімейної та позитивної психотерапії в консультуванні подружньої пари [Електронний ресурс] / Х. Дмитерко-Карабин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2011. — Вип. 16(2). — С. 266-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__34
Кошонько Г. А. Особливості психологічного консультування сім’ї в кризовій ситуації розлучення [Електронний ресурс] / Г. А. Кошонько // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2017. — № 1. — С. 112–128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2017_1_11
Морозова О. Соціально-психологічна підтримка благополуччя подружжя у шлюбі [Електронний ресурс] / О. Морозова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. — 2017. — Вип. 6. Т. 2. – С. 169-174. – Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/514728.pdf
Мушкевич М. І. Моделі психологічного консультування та психотерапії сім’ї [Електронний ресурс] / М. І. Мушкевич // Психологічні перспективи. — 2022. — Вип. 40. — С. 121-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2022_40_12
Мушкевич М. І. Теорія і практика психологічного консультування сімей [Електронний ресурс] / М. І. Мушкевич // Психологічні перспективи. — 2022. — Вип. 39. — С. 291-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2022_39_23
Перепелюк Т. Подружня психологічна сумісність як чинник стабільності шлюбних стосунків [Електронний ресурс] / Т. Перепелюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. — 2019. — Випуск 4. — С. 55–61. – Режим доступу: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/4_2019/9.pdf
Психологія сім’ї: підручник [Електронний ресурс] / за ред. В. М. Поліщука. Суми :
Університетська книга, 2021. — 248 с. — Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38814/1/V_Polishchuk_Pidruchnik_2021_IL.pdf

.: Розділ: Література :: 20.11.2023 10.00.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47527  
Лариса запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація про видатного математика Ю. Митропольського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Березовський А. А. Людина в науці. Академік Ю.О.Митропольський / А. А.Березовський// Пульсар. – 1999. - № 9-10. - С. 12-14.
Брега Г. С. Митропольський Юрій Олексійович / Г. С. Брега, Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України : у 10 т. / В. А. Смолій та ін. ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наук. думка, 2009. - Т. 6. - С. 684.
Грищенко В. Феномен академіка Митропольського : вітаємо ювіляра! / В. Грищенко // Математика в школі. - 2007.- № 3. - С. 55-56.
Митропольський Юрій Олексійович : нові напрями математичної науки // Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ, 2006. – С. 250–252.
Митропольський Юрій Олексійович // Укр. рад. енцикл. словник: в 3-х тт. - Київ : УРЕ, 1967. - Т. 2. - 856 с.
Савіна В. В. Від командира взводу до академіка, видатного організатора вітчизняної науки : Україна - світові / В. В. Савіна // Країна знань. - 2018. - № 7-8. - С. 2-3, 8.
Самойленко А. М. Про внесок Ю.О. Митропольського у розвиток асимптотичних методів нелінійної механіки / А. М.Самойленко, В. Г. Коломієць // Укр. матем. журн. - 1997. - Т. 49. - № 1. - С. 5–10.
Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – 2-е вид., доп. – Київ, 2008. – С. 184.
Смирнов В. Академік трьох академій полтавець Юрій Олексійович Митропольський (1917–2008): до 100-річчя від дня народження / В. Смирнов, О. Руденко // Рідний край. - № 2. - С. 123-132.
Шмигевський М. В. Юрій Олексійович Митропольський : (1917-2008 рр.) / М. В. Шмигевський // Країна знань. - 2008. - № 7. - С. 48, 3-я с. обкл.
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2017. - Вип. 2. - С. 58-60.
Митропольський Юрій Олексійович [Електронний ресурс] : біографія // Інститут математики Національна академія наук : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008757. - Назва з екрану.
Юрій Олексійович Митропольський [Електронний ресурс] : корифей сучасної математики // Полтава історична : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://poltavahistory.inf.ua/mans2_11u.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Математика :: 20.11.2023 08.23.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маланка із міста: Київ :: Запитання: 47526  
Маланка запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: «Консультування при реакціях страху та фобіях».
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступны джерела:
Васьківська С. В. Основи психологічного консультування : навч. посіб. / С. В. Васьківська – Київ. : Четверта хвиля, 2004. – 256 с.
Здоровий дух : поговоримо про..." : [добірка матеріалів] . Вип. 3 // Позакласний час. - 2019. - № 11. - С. 29-36.
Ільницька І. М. Як можна заспокоїтися й контролювати тривожність : основи здоров'я / І. М. Ільницька // Безпека життєдіяльності. - 2022. - № 5. - С. 4.
Комінко С. Б. Кращі методи психодіагностики / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер. – Київ : Карт-бланш, 2005. – 406 с.
Морозов С. М. Психодіагностика. Тести. Методика та практика застосування / С. М. Морозов, Л. В. Музиченко, А. В. Тімакова. – Київ : Главник, 2004. – 221 с.
Одінцова А. М. Психологічні особливості конфліктної особистості // Соціокультурні та психологічні вектори становлення особистості : колект. моногр. / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Дудка та ін. - Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2018. - С. 230-252.
Пшевозняк М. Найдивніші фобії / М. Пшевозняк ; іл. А. Ґулевич ; з пол. пер. Р. Свято. - Київ : Книголав, 2023. - 48 с. : іл. - (Дитяча полиця).
Федоренко Р. П. Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, технології : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ - ІV рівнів акредитації / Р. П. Федоренко, К. І. Шкарлатюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199 с.
Федоренко Р. П. Психодіагностична практика в клініці : навч.-метод. посіб. / Р. П. Федоренко. – Луцьк : Вежа, 2010.– 234 с.
Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Професіонал, 2007. – 544 с.
Яцюк А. М. Протокол сімейної консультації у дистантних родинах / А. М. Яцюк, В. В. Левковська // Соціально-психологічні технології розвитку особистості : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.). - Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. - С. 425­-426.
Кулик І. В. Основи консультування [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. / І. В. Кулик. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. - 91 с. - Режим доступу: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4716/1/Методичка консультування .pdf.
Психологічне консультування при реакціях страху і фобіях [Електронний ресурс] // Moyaosvita.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moyaosvita.com.ua/psihologija/psixologichne-konsultuvannya-pri-reakciyax-straxu-i-fobiyax/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 19.11.2023 21.07.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Толік із міста: Львів :: Запитання: 47525  
Толік запитує:
Добрий день, потрібна література на тему:Консультування батьків з приводу проблем і складнощів у житті дитини. Дякую.
Наша відповідь:
Вольнова Л. Консультативно-психологічна допомога батькам в оптимізації соціального виховання підлітків [Електронний ресурс] / Л. Вольнова, Х. Цьомик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. — Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2018. — Вип. 61. — С. 37-40. – Режим доступу: https://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/61-2018/11.pdf
Жизномірська О. Я. Консультування батьків і вчителів з питання оптимізації розвитку самоствердження особистості підліткового віку [Електронний ресурс] / О. Я. Жизномірська // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 23. — С. 182-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_18
Ковальчук З. Я. Вплив складних життєвих обставин на психічний розвиток дитини [Електронний ресурс] / З. Я. Ковальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2017. — Вип. 1. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2017_1_5
Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій [Електронний ресурс] / авт. кол ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. — 144?с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
Краснова Н. П. Методика соціально-педагогічного консультування батьків з вирішення проблем дітей різного шкільного віку [Електронний ресурс] / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2013. — № 3. — С. 20-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2013_3_5
Кузьменко В. У. Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільниками [Електронний ресурс] / В. У. Кузьменко, А. І. Галігузова // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2012. — Вип. 10. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2012_10_14
Марценюк М. О. Структура та алгоритм індивідуального консультування батьків у практиці психолого-педагогічного консультування [Електронний ресурс] / М. О. Марценюк // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 31. — С. 202-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_31_18
Психологічна допомога дитині та сім’ї: практикум. [Електронний ресурс] / Л. Магдисюк, М. Замелюк, О. Беспарточна, Н. Борбич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 280 с. — Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20887/1/phsykons_2022.pdf

.: Розділ: Освіта :: 19.11.2023 20.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272053 seconds