Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45522
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47515  
Ольга запитує:
Вітаю! Потрібна допомога у літературі до теми Основні особливості соціального забезпечення безробітних через надання матеріальної допомоги" (не менше 15 джерел) будь ласка для аналізу
Наша відповідь:
Грідін О. В. Сучасний стан та основні проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Грідін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2022. — Т. 27, Вип. 2. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2022_27_2_12
Дмитренко Е. С. Особливості фінансового, правового та організаційного забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Е. С. Дмитренко, Ю. П. Дмитренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2022. — № 3. — С. 234-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2022_3_26
Жевакіна Н. В. Визначення сутності поняття безробіття в соціальному забезпеченні [Електронний ресурс] / Н. В. Жевакіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 16. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_16_3
Завора Т. М. Реформування системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у контексті забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Т. М. Завора, І. О. Литвин // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. — 2014. — Вип. 7. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2014_7_8
Клименко А. Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України [Електронний ресурс] / А. Клименко // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 6. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2020_6_15
Мокрицька Н. П. Процедура реалізації права на участь у громадських роботах в системі соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Н. П. Мокрицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 76(1). — С. 243-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_76(1)__40
Новікова О. Ф. Забезпечення збалансованого соціально-трудового розвитку України: виклики та можливості [Електронний ресурс] / О. Ф. Новікова, Я. В. Остафійчук // Економіка промисловості. — 2023. — № 2. — С. 62-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2023_2_6
Петрушка О. В. Іноземний досвід фінансового забезпечення громадян на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Економіка. Фінанси. Право. — 2020. — № 10. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2020_10_6
Савченко К. М. Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні [Електронний ресурс] / К. М. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 2. — С. 57-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_12
Стрепко В. Про безробіття як підставу соціального забезпечення в умовах ринку [Електронний ресурс] / В. Стрепко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2019. — Вип. 69. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2019_69_14
Товстиженко О. В. Особливості реформування системи соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Товстиженко, Т. В. Міхєєнко, К. Ю. Сіренко // Науковий вісник Полісся. — 2016. — Вип. 3. — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_3_22
Тополь О. Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України [Електронний ресурс] / О. Тополь, Н. Сухицька // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2021. — № 4. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_4_3
Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Г. Трунова // Юридична Україна. — 2017. — № 2-3. — С. 85-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_2-3_13
Трунова Г. Окремі проблеми правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 5. — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_18
Шаманська Н. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети [Електронний ресурс] / Н. Шаманська // Світ фінансів. — 2012. — Вип. 3. — С. 80-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2012_3_11

.: Розділ: Соціологія :: 15.11.2023 19.28.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47514  
Тетяна запитує:
Добрий день, цікавить список літератури для теми: РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ СТУДІЮВАННЯ ТВОРІВ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо вам таку літературу:
Гавришко С. Г. Виготовлення керамічної іграшки на заняттях зі скульптури в закладах початкової мистецької освіти : методика художньої освіти та виховання / С. Г. Гавришко // Мистецтво та освіта. — 2021. — № 4. — С. 30-36.
Данько Н. Розвиток образного мислення учнів початкових класів на уроках образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Н. Данько, О. Васько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 10. — С. 325-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_10_35.
Долгова О. В. Види живопису: станковий, монументальний, театрально-декораційний. Створення імітації мозаїчного панно [Електронний ресурс] / О. В. Долгова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vidi-zivopisu-stankovij-monumentalnij-teatralno-dekoracijnij-stvorenna-imitacii-mozaicnogo-panno-48349.html. — Дата звернення : 15.11.2023.
Козацька Н. О. Розвиток образного мислення учнів на уроках в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. О. Козацька // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-obraznogo-mislenna-ucniv-na-urokah-v-pocatkovih-klasah-127408.html. — Дата звернення : 15.11.2023.
Колотило О. Вправи для розвитку асоціативності художньо-образного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Колотило // Мистецтво та освіта. — 2012. — № 4. — С. 43-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2012_4_10.
Колотило О. М. Педагогічні умови розвитку художньо-образного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] / О. М. Колотило // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2013. — Вип. 17(1). — С. 336-343. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(1)__39.
Кудрявцева К. П. До питань теорії композиції: проблема визначення поняття композиції у станковому живопису [Електронний ресурс] / К. П. Кудрявцева // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 9. — С. 97-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_9_18.
Малашенко М. П. Розвиток творчих здібностей засобами образотворчого мистецтва / М. П. Малашенко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2020. — № 10. — С. 16-20.
Петровська Т. Методи і прийоми розвитку образного мовлення на уроках читання в 4 класі [Електронний ресурс] / Т. Петровська // Молодь і ринок. — 2013. — № 8. — С. 165-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_36.
Рагозіна В. Створення дошкільниками і школярами декоративних композицій на патріотичну тематику : методика художньої освіти та виховання / В. Рагозіна, В. Власова, Н. Очеретяна // Мистецтво та освіта. — 2023. — № 2. — С. 25-33.
Синельник Л. В. Стаття «Розвиток образного мислення» [Електронний ресурс] / Л. В. Синельник // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-rozvitok-obraznogo-mislenna-274241.html. — Дата звернення : 15.11.2023.
Черепаня Н. І. Вплив художньо-естетичних засобів на розвиток особистості дошкільника [Електронний ресурс] / Н. І. Черепаня, Я. В. Станкович // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 78(1). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_78(1)__20.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 15.11.2023 13.42.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47513  
Ольга запитує:
Дякую за попередню допомогу. Наразі потребую списку джерел (не менше 15) для написання наукової роботи за темою "Державна допомога сім?ям з дітьми"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо для опрацювання наступну літературу:
Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / К. В. Бориченко; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2015. — 20 c.
Бурлака О. С. Щодо поняття державної соціальної допомоги як виду соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства [Електронний ресурс] / О. С. Бурлака // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2016. — Вип. 20. — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2016_20_29.
Василенко О. М. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами / О. М. Василенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр.. — 2008. — Вип. 22. — С. 331-336.
Гітіс Т. П. Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в Україні / Т. П. Гітіс, Є. Т. Чемерис, В. І. Антонова, А. С. Носаньова // Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 116-122.
Доценко І. О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 3(3). — С. 61-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(3)__13.
Квітко Н. О. Проблемні питання і пропозиції щодо удосконалення державної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. О. Квітко // Наукові праці НДФІ. — 2007. — Вип. 4. — С. 38-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2007_4_6.
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41.
Крімер Б. О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу / Б. О. Крімер // Демографія та соц. економіка. — 2021. — № 1. — С. 19-37.
Кулачок Л. В. Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Л. В. Кулачок ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2003. — 19 с.
Купченко Р. В. Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народженні дитини в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2018. — Вип. 29. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2018_29_10.
Купченко Р. В. Проблемні питання визначення розміру виплати у зв’язку з народженням дитини [Електронний ресурс] / Р. В. Купченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». — 2020. — Вип. 31. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2020_31_15.
Курносенко Л. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення [Електронний ресурс] / Л. Курносенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2014. — Вип. 4. — С. 111-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_4_29.
Молоканов Ю. А. Допомога при народженні дитини як інструмент державної сімейної політики в Україні: перспективи вдосконалення [Електронний ресурс] / Ю. А. Молоканов // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2018. — Вип. 3. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_3_12.
Слабкий Г. О. Характеристика інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до 5 років життя в Україні / Г. О. Слабкий, С. В. Дудник // Україна. Здоров’я нації. — 2021. — № 3. — С. 50-57.
Сокол М. В. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Прикарпатський юридичний вісник. — 2020. — Вип. 2. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2020_2_15.
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22.
Федірко Н. В. Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми [Електронний ресурс] / Н. В. Федірко // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1. — С. 67-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_1_9.
Якуненко Н. І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи державної соціальної допомоги : моногр. / Н. І. Якуненко, Н. М. Сизранова, Н. А. Кривенко, Е. М. Шелест; НДІ праці і зайнятості населення НАН України. — Київ : СОЦІНФОРМ, 2005. — 114 c.

.: Розділ: Держава і право :: 14.11.2023 18.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таисия із міста: м. Кременчук :: Запитання: 47512  
Таисия запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу за темою "Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дітей" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таїсія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47509.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.11.2023 14.22.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Варвара із міста: Київ :: Запитання: 47511  
Варвара запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Нобелівського лауреата - Гюнтера Грасса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Бухінська Т. В. Характеристика розміру та частоти вживання різних типів речень у творах Г. Грасса [Електронний ресурс] / Т. В. Бухінська // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2017. — № 7. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2017_7_8.
Варецька С. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса : монографія / С. Варецька. — Дрогобич : Коло, 2008. — 240 c.
Варецька С. О. Роман Гюнтера Грасса «Бляшаний барабан» як сучасний «крутійський» роман [Електронний ресурс] / С. О. Варецька // Питання літературознавства. — 2002. — Вип. 9. — С. 113-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2002_9_16.
Варецька С. Роман Гюнтера Грасса «Бляшаний барабан» як сучасний «крутійський» роман / С. Варецька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Інозем. мови. — 2005. — Вип. 12. — С. 304-312.
Гетьман О. Г. Нобелівська літературна премія : з історії найпрестижнішої нагороди / О. Г. Гетьман // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 3. — С. 32-36.
Діденко Н. М. Іронія в мовній та концептуальній картині світу Гюнтера Грасса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. М. Діденко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 c.
Затонський Д. «Бляшаний барабан» Гюнтера Грасса, або Чи розуміємо ми світ, у якому існуємо? / Д. Затонський // Ґрасс Гюнтер. Бляшаний барабан. — Харків, 2012. — С. 3-40.
Істоміна О. М. Творчість Г. Грасса в оцінці літературної критики [Електронний ресурс] / О. М. Істоміна // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 13. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_13_8.
Літературні премії світу : у вільну хвилину // Шкільна бібліотека. — 2011. — № 10. — С. 119-124.
Моргачова Г. В. Художнє осмислення історії у «Данцизькій трилогії» Гюнтера Грасса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. В. Моргачова; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Радченко С. Традиції карнавальної культури у романі Гюнтера Грасса «Бляшаний барабан» [Електронний ресурс] / С. Радченко // Слово і час. — 2015. — № 8. — С. 86-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_8_17.
Сіверська С. Ф. Наративні особливості автобіографічної прози кінця XX — початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. Ф. Сіверська; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 c.
Суржикова К. П. Архаїчні та історичні мовні елементи у творі Г. Граса «Бляшаний барабан»: функції застосування / К. П. Суржикова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — Вип. 51. — С. 224-227.
Шарговська О. Гюнтер Грасс — незручний інтелектуал : Нобелівська премія. Література. 1999 / О. Шарговська // Дніпро. — 2010. — № 2. — С. 150-152.

.: Розділ: Література :: 14.11.2023 13.30.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280731 seconds