Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Артем із міста: Умань :: Запитання: 46196  
Артем запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про особливості творчості Герман Мелвіла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 14560. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Арабески до роману «Мобі Дік» : 170 років — Герман Мелвілл «Мобі Дік» // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 3. — С. 91-95.
Будій З. І. Лексичні параметри роману Германа Мелвілла «Мобі Дік, або Білий Кит» у проекції американського трансценденталізму (лінгвостилістичний аналіз): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / З. І. Будій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 20 с.
Калініченко М. М. Жанрова типологія романів «Мобі Дік, або Білий Кит» Г. Мелвілла та «Злочин і Кара» Ф. М. Достоєвського / М. М. Калініченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2006. — Вип. 26. — С. 170-172
Калініченко М. М. Часопросторові виміри роману «Мобі Дік» Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу [Електронний ресурс] / М. М. Калініченко // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 126(1). — С. 132-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126(1)__20.
Мендусь Т. Від здивування — до готовності до життя : Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2020» : нова українська школа / Т. Мендусь // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 7-13.
Могілей І. Поетика універсального світу символів роману Германа Мелвілла «Мобі Дік або Білий Кит»: сюжетний хронотоп морського простору [Електронний ресурс] / І. Могілей // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2012. — Вип. 11-12. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2012_11-12_16.
Санченко А. Книжник на борту : модна читанка / А. Санченко // Однокласник. — 2015. — № 10. — С. 8-9.
Чуян С. О. Експресивна цінність концептів авторської моделі світу роману Г. Мелвілла «Мобі Дік» [Електронний ресурс] / С. О. Чуян // Нова філологія. — 2017. — № 69. — С. 215-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2017_69_43.
Чуян С. О. Ключові концепти авторської моделі світу романУ Г. Мелвілла «Мобі Дік» [Електронний ресурс] / С. О. Чуян // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 21(2). — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_21(2)__39.

.: Розділ: Література :: 17.01.2022 20.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46187  
Софія запитує:
Потрібна література до теми Образ князя Володимира Великого у повісті Юліана Опільського "Ідоли падуть".
Наша відповідь:
Бородіца С. В. Особливості моделювання художнього світу в історичній прозі Юліана Опільського [Електронний ресурс] / С. В. Бородіца // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — 2014. — Вип. 3. — С. 28-34. — Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/2021-Текст статті-3135-1-10-20181118.PDF
Гнатюк М. Майстер історичної прози / М. Гнатюк // Опільський Ю. Іду на вас ; Ідоли падуть. — Львів, 1988. — С. 5-11.
Гром'як Р. Т. Історична проза Юліана Опільського / Р. Т. Гром'як // Опільський Ю. Золотий лев. — Київ, 1989. — С. 398-411.
Ільницький М. Минувшина - наука на майбутнє / М. Ільницький // Опільський Ю. Твори. — Львів, 1994. — Т. 1. — С. 3-16.

.: Розділ: Література :: 12.01.2022 18.07.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46185  
Соломія запитує:
Потрібна література по темі "Проблема позитивного героя у дилогії Г. Квітки-Основ'яненка про Шельменка", бажано в електронному вигляді, дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бовсунівська Т. В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ століття (в аспекті функціонування комічного) : навч. посіб. / Т. В. Бовсунівська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 178 c. — (Б-ка Ін-ту філол.).
Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ’яненка: твори українських прозаїків 30-х – початку 40-х років XIX ст. [Електронний ресурс] / М. Бондар // Слово і час. — 2017. — № 3. — С. 48-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_3_7.
Вільна Я. В. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ'яненка : моногр. / Я. В. Вільна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Альтерпрес, 2005. — 298 c.
Деледивка Н. Образ жінки в художній літературі : Інсценування творів українських письменників / Н. Деледивка // Українська мова і література в школі. — 2004. — № 6. — С. 67-77.
Касян А. І. Волосний писар ХIХ ст. у рецепції сучасників / А. І. Касян // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Іст. науки. — 2013. — № 9. — С. 72-76.
Кириченко Ю. С. Автор, оповідач, читач у структурі художньої прози Г. Квітки-Основ'яненка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. С. Кириченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2012. — 19 c.
Лімборський І. В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка: генеза художньої свідомості, європейський контекст, поетика : моногр. / І. В. Лімборський. — Черкаси : Брама-Україна, 2007. — 108 c.
Медвідь Н. Вивчення комедій Г. Квітки-Основ’яненка та Ж.-Б. Мольєра : [конспект уроку] / Н. Медвідь // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 7-8. — С. 71-73.
Медвідь Н. Вивчення комедій Г. Квітки-Основ’яненка та Ж.-Б. Мольєра : [літературні паралелі] / Н. Медвідь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2016. — № 3. — С. 13-15.
Шарова Т. М. Історія української літератури I пол. XIX ст. : навч. посіб. / Т. М. Шарова; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Харків : Майдан, 2014. — 269 c.
Яблонська О. Провінційний код драматургії Григорія Квітки-Основ’яненка [Електронний ресурс] / О. Яблонська //Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 28. — С. 163-169. — Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/5771/1/32.pdf. — Дата звернення : 12.01.2022.

.: Розділ: Література :: 11.01.2022 17.55.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Львів :: Запитання: 46183  
Лідія запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про жанр феєрії в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідіє! Перегляньте таку літературу:
Ангелова А. О. Мотив відьомства в неоміфологічній драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки [Електронний ресурс] / А. О. Ангелова // Питання літературознавства. — 2002. — Вип. 9. — С. 149-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2002_9_30.
Бокшань Г. І. Специфіка моделювання фентезійного світу в романі-феєрії Галини Пагутяк «Зачаровані музиканти» [Електронний ресурс] / Г. І. Бокшань // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 271, Вип. 259. — С. 64-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_271_259_13.
Бондаренко Н. Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» [Електронний ресурс] / Н. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 11. — С. 30-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_11_10.
Гречаник І. Багатосуб’єктивність як конструкт хронотопної поліфонії у романах-феєріях Олесі Бердника [Електронний ресурс] / І. Гречаник // Житомирські літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 7. — С. 215-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_27.
Коваленко Л. «Візьму собі твою співочу душу...» Утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 10 клас [Електронний ресурс] / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 12-15. — Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_3_5.
Коробко М. «Лісова пісня»: міф чи реальність? / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 4. — С. 35-38.
Любчук Н. В. Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії ЛесіУкраїнки «Лісова пісня» як проблема перекладу [Електронний ресурс] / Н. В. Любчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — 2013. — Вип. 30. — С. 157-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2013_30_25.
Романко В. Жанрово-стильові особливості ф’южн-феєрії Івана Тараненка «Майстер снів» [Електронний ресурс] / В. Романко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2012. — Вип. 12. — С. 106-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2012_12_16.
Скупейко Л. І. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки : моногр. / Л. І. Скупейко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2006. — 416 c.

.: Розділ: Література :: 11.01.2022 16.48.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46175  
Катерина запитує:
Цікавлять книги про казкавих фантазійних персонажів.
Наша відповідь:
Берантас Б. Бабайка / Б. Берантас, В. Квескайте ; пер. з лит. В. Журба. — 1-е вид. — Чернівці : Чорні вівці, 2021. — [40] с. : іл.
Бова І. Диводрім і Піжамна Пані / І. Бова ; іл. Н. Родіонової та Д. Воронова. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2021. — 30 с. : іл.
Вдовиченко Г. Містельфи : повість / Г. Вдовиченко ; намал. А. Ломакіна. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 142 с. : іл.
Говарт Г. Маленьке диво : історії про малюків, які змінюють світ / Г. Говарт, Д. Говарт ; пер. з англ. О. Ларікової. — Харків : Vivat, 2019. — 76 c. : іл.
Дерманський С. День народження привида : казки : для сімейного читання / Дерманський, Сашко ; намал. Л. Франко. — Київ : Фонтан казок, 2019. — 61 c. : іл.
Леманн С. Світ фей / С. Леманн ; іл. Д. Мертана ; пер. з фр. Л. Кононовича. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. — 112 с. : іл.
Маґрін Ф. Велика книга драконів / Ф. Магрін ; іл. А. Ланґ ; пер. з італ. Я. Хоменко. — Київ : Nebo BookLab Publishing, 2020. — 63 с. : іл.
Мортка М. Дракон з-поза паркану / М. Мортка ; іл. В. Стахири ; пер. з пол. І. Веремій. — Харків : Vivat, 2020. — 139 с. : іл. — (У вирі пригод).
Мортка М. Скарби Смалюнчика і помідорний дракон : казка / М. Мортка ; іл. В. Стахири ; пер. з пол. І. Веремій. — Харків : Vivat, 2021. — 139 c. : іл. — (У вирі пригод).
Пригоди домовичка Микитася : три веселі пригоди Домовичка / [вступ. сл. М. Микитася]. — [Київ] : [б. в.], [2019]. — 35 с. : іл.
Скарбник С. Латушо / С. Скарбник ; іл. А. Колєсніченко. — Київ : Гамазин, 2019. — 23 с. : іл. — (Казки для диво-дітей).

.: Розділ: Література :: 5.01.2022 09.16.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249058 seconds