Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44532
   


Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 46338  
Ольга спрашивает:
Доброго часу доби! Уклінно прошу допомогти з пошуком критичних статей на роман Люко Дашвар "Ініціація" в аспекті реальності і містики художнього світу
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 12.04.2022 10.22.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Кропивницький :: Вопрос: 46309  
Оксана спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати матеріали до теми "Іван Котляревський у рецепції Івана Франка та Пантелеймона Куліша". Щиро вдячна!
Наш ответ:
Доброго дня, Оксано! Радиво Вам використати наступні посилання: – https://naurok.com.ua/materiali-do-urokiv-recepci-ene-di-i-kotlyarevskogo-v-poemi-p-kulisha-kulish-u-pekli-211738.html
https://ukrlit.net/textbook/9klas_1/19.html
https://fable.in.ua/stattya-kulisha-pro-kotlyarevskogo-v-osnovi/
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/2900/3045
https://m.facebook.com/Kotlyarevskyiliterarymemorialmuseum/photos/a.340432720148043/952857712238871/?type=3&source=48
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1622&page=2
http://valjuta.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

– Нахлік Є. К. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : до 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури : [монографія] / Є. К. Нахлік ; редкол.: Є. Нахлік (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 192 с.
– Нахлік Є. Участь Івана Франка у Львівських заходах до ювілеїв Івана Котляревського (1888, 1898) : до 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури / Є. Нахлік // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені І. Я. Франка. - Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. - Вип. 84. - С. 115-130.
– Єрмоленко С. “І весело, і так не скучно, На Великодніх як святках” (національна пам’ять слова: Котляревський – Шевченко – Куліш) / С. Єрмоленко // Культура слова / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2019. - Вип. 91. - С. 7-18.

.: Раздел: Литература :: 25.03.2022 17.59.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євгенія из города: Кропивницький :: Вопрос: 46307  
Євгенія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, дібрати матеріал до теми : "Образ Києва в романі "Хмари" І.Нечуя-Левицького". Дуже вдячна.
Наш ответ:
Доброго дня, Євгеніє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27646/Radchenko_54-60.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27196/1/УРБАНІСТИЧНІ ПЕЙЗАЖІ В РОМАНІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО.pdf
https://ukr.school-essay.ru/obrazi-ukrayinskix-inteligentiv-u-romani-i-nechuya-levickogo-xmari/
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/8934/1/hud funkts.pdf
https://zno.if.ua/?p=6044

– Бандура Т. Й. Художня функціональність топосу міста в романі І.Нечуя-Левицького “Хмари” / Т.Й.Бандура // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 2 (261), Ч. І. – С. 5-10.
– Фоменко В. Своєрідність зображення взаємодії людини та урбанізованого соціуму в українській художній прозі / В. Г. Фоменко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ, 2010. – Вип. ХХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 192-202.
– Жигун В. Роман І. Нечуя-Левицького "Хмари": онірокритичний аспект / В. Жигун // Іван Нечуй-Левицький : постать і творчість : збірник праць Всеукр. наук. конференції, 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народження І. С. Нечуя-Левицького / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. - Черкаси, 2008. - С. 209-214.
– Зінченко Н. Повість "Хмари" І.Нечуя-Левицького на уроках позакласного читання / Н. Зінченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - № 4. - С. 29-33.
– Манян Л. І. Нечуй-Левицький. "Хмари" : 10-й кл. / Л. Манян // Українська мова та література. - 2011. - № 13/16. - С. 25-29.
– Радченко К. Роман «Хмари» Івана Нечуя-Левицького як київський текст / К. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство), Вип. 12. - С. 54-59.
– Манян Л. В. І.Нечуй-Левицький "Хмари" : урок у 10 кл. / Л. В. Манян // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 8. - С. 18-22.
– Хінкулов Л. Нечуй-Левицький у Києві / Л.Хінкулов // Хінкулов Л. Письменник жив у Києві. - Київ, 1982. - С.86-93.
– Погребенник В. Образ Києва в літературі ХІХ століття / В.Погребенник // Визвольний шлях. - 2002. - № 5. - С.99-109.
– Лавров Д. "Який дивний старий город!" : Київ у житті і творчості І.С.Нечуя-Левицького / Д.Лавров // Людина і світ. - 1994. - № 10. - С.29-34.

.: Раздел: Литература :: 25.03.2022 13.17.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Кропивницький :: Вопрос: 46305  
Аліна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, знайти матеріал для теми "Володимир Даниленко:біографія таланту, огляд творчості"
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами: – https://uk.wikipedia.org/wiki/Даниленко_Володимир_Григорович
https://www.writers.in.ua/writer/volodymyr-danylenko/
https://zu.edu.ua/graduated9.html
http://www.lib.zt.ua/ua/outstanding/node/229
http://lib.zt.ua/sites/default/files/publication/calendar_2019.pdf

– Бабич І. Над передсмертним ложем імперії (сатира В.Даниленка в контексті ідеології вісімдесятництва) / І. Бабич // Слово і час. – 2007. – № 10. – С. 79-82.
– Бурдастих М. Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка / М. Бурдастих // Слово і час. – 2014. – № 10. – С. 77-84.
– Галич О. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? / О. Галич // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 12-21.
– Горбач О. Топоніми в сатиричному романі Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі" / О. Горбач // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – 2015. – Вип. 138. – С. 418-420.
– Горин Н. Своєрідність "малої прози" В. Даниленка : (на матеріалі збірки "Сон із дзьоба стрижа") / Н. Горин // Магістр. – 2012. – Вип. 16. – С. 31-34.
– Горин Н. І. Творчість В. Даниленка і сучасний літературний процес [Електронний ресурс] : магістерська робота / Н. І. Горин ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, філолог. ф-т. ; наук. кер. М. М. Данилевич. – Тернопіль, 2012.
– Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка / І. Давиденко // Слово і час. – 2011. – № 9. – С. 100-106.
– Козачук Н. Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка / Н. Козачук // Слово і час. – 2010. – № 1. – С. 66-71.
– Кримська Н. Б. Порівняння у мовній картині світу Володимира Даниленка [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. Б. Кримська ; ТНПУ ім. В.Гнатка, філолог. ф-ту. ; наук. кер. О. П. Штонь. – Тернопіль, 2012.
– Кузьменко О. О. Володимир Даниленко. Новела "Вуха" : [урок української літератури] / О. О. Кузьменко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 34-38.
– Лаврусенко, М. Родинні хроніки Володимира Даниленка / М. Лаврусенко // Українська літературна газета. – 2014. – № 25/26. – С. 7.
– Лис В. Драма і поезія туровецького розливу : [творчість Володимира Даниленка] / В. Лис // Літературна Україна. – 2014. – 25 верес. (№ 36). – С. 6-7.
– Максимець Х. Авторські метафори у збірці оповідань Володимира Даниленка "Сон із дзьоба стрижа" / Х. Максимець // Магістр. – 2015. – Вип. 22. – С. 14-16.
– Новик, О. Етнообрази у книзі Володимира Даниленка "Грози над Туровцев: родинні хроніки" / О. Новик // Studia Methodologica. – 2015.
– Поліщук Я. Місто, варте культу : [романи Ільченка Олеся "Місто з химерами", Даниленка Володимира "Кохання в стилі бароко"] / Я. Поліщук // РЕвізії пам'яті : літературна критика. – Луцьк, 2011. – С. 9-25. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна").
– Поліщук Я. Східний диван Володимира Даниленка : [роман Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі"] / Я. Поліщук // РЕвізії пам'яті : літературна критика. – Луцьк : Твердиня, 2011. – С. 53-63. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна").
– Скляренко К. Стилістичні функції розмовної лексики у романі Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" / К. Скляренко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2013. – Вип. 32. – С. 87-89.
– Скляренко К. В. Лінгвостилістичні особливості лексико-фразеологічних засобів у романі Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко" [Електронний ресурс] : дипломна робота / К. В. Скляренко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. О. П. Штонь. – Тернопіль, 2013.
– Соловій, Н. П. Антропонімний простір у романі Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі" [Електронний ресурс] : дипломна робота / Н. П. Соловій ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, філол. ф-т ; наук. кер. С. Є. Панцьо. – Тернопіль, 2013.
– Сорока Ю. Про кінематографічність стилю Володимира Даниленка / Ю. Сорока // Літературна Україна. – 2014. – 5 черв. (№ 23). – С. 3, 11.
– Стусенко, О. Діана, вагінальна терористка / О. Стусенко // Українська літературна газета. – 2022. – 11 лют. (№ 3). – С. 7. – Рец. на кн.: Даниленко В. Маски Діани Стогодюк / Володимир Даниленко. – Київ : Академія, 2021.
– Федосій О. О. Магічний реалізм у малій прозі Володимира Даниленка / О. О. Федосій // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 271–276.
– Шнайдер В. Демони кохання в маєтку Тарновських: [творчість В. Даниленка] / В. Шнайдер // Кур'єр Кривбасу. – 2012. – № 276/277. – С. 345-354.
– Шнайдер В. Письменник, що сказав жорстоку правду : [Про В.Даниленка] / В. Шнайдер // Кур'єр Кривбасу. – 2005. – № 10. – С. 184-187.
– Яблонська Н. Особливості міфомислення Володимира Данилевича у прозовій збірці "Сон із дзьоба стрижа" / Н. Яблонська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2014. – Вип. 41. – С. 189-199.
– Яблонська Н. Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2013. – Вип. 38. – С. 245–257.
– Яблонська, Н. М. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка як роман ініціації / Н. М. Яблонська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 45. – С. 213–225.
– Яблонська Н.М. Постмодерністський дискурс художньої прози Володимира Даниленка : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 10.01.01 - українська література / Яблонська Наталія Мирославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 19 с.
– Білоус П. Проза по-туровецьки / П. Білоус // Тет-А-Тетерів : літературний альманах / [авт.-упоряд. М. П. Пасічник]. - Житомир, 2015. - Кн. 4. - С. 180-182.
– Галич О. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? / О. Галич // Слово і час .– 2016.– № 7. – С. 12-21.
– Юрчук О. Книжка з годинником : про родинні хроніки Володимира Даниленка "Грози над Туровцем" / О. Юрчук // Українська літературна газета. - 2014. - № 10(23 трав.). - С. 5 : іл. - (Рецензії).
– Шнайдер В. Філософський анекдот Володимира Даниленка / В. Шнайдер // Літературна Україна. - 2008. - № 50. - 25 груд. - С. 4. - (Стріла сатири).
– Даниленко Володимир Григорович // Письменники Житомирщини / авт.- упоряд.: М. П. Пасічник - Житомир, 2014. - Кн. 2. - 2014. – С. 13-22.
– Даниленко Володимир Григорович // Календар знаменних і пам’ятних дат Житомирщини на 2009 рік : краєзн. бібліограф. покажчик. – Житомир, 2008. – С. 54-57.
– Николюк Т. Кохання у стилі Володимира Даниленка / Т. Николюк // Українська літературна газета. - 2012. - № 16 (10 серп.). - С. 16.

.: Раздел: Литература :: 25.03.2022 11.56.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Кропивницький :: Вопрос: 46298  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему Образ села у творчості Івана Нечуя-Левицького. Дякую.
Наш ответ:
https://uchil.net/?set=referat&mc=21&cm=1720


Мариненко Ю. І. Нечуй-Левицький і модернізм [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. - 2019. - Вип. 175. - С. 424-430. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_85
Мялковська Л. М. І. С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф, письменник [Електронний ресурс] / Л. М. Мялковська // Українська мова. - 2019. - № 1. - С. 138-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_1_13

https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=8377

.: Раздел: Литература :: 9.03.2022 10.28.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.249852 seconds