Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Неля із міста: Канів :: Запитання: 45883  
Неля запитує:
Шукаю літературу про творчість Дмитрія Туптала. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Неля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33526; 33539. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Борисенко К. Функції поєднання художнього і нехудожнього письма в трактаті Дмитра Туптала (св.Димитрія Ростовського) «Розыск о расколнической брынской в?р?» [Електронний ресурс] / К. Борисенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2014. — № 3. — С. 7-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2014_3_4.
Дубина О. Ю. Образи гріхів і спокус у богородичних оповіданнях Афанасія Кальнофойського, Іоаникія Галятовського і Димитрія Туптала [Електронний ресурс] / О. Ю. Дубина // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. — 2018. — Т. 1. — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAL_2018_1_3.
Зіновченко Н. Л. Св. Димитрій (Туптало) – філософ козацького бароко [Електронний ресурс] / Н. Л. Зіновченко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 102. — С. 280-285. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_74.
Іртуганова Т. Р. Автор у «Руні орошенному» Димитрія Туптала [Електронний ресурс] / Т. Р. Іртуганова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2013. — Т. 222, Вип. 210. — С. 72-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2013_222_210_17.
Іртуганова Т. Наративні особливості оповідань-міраклів у «Руні орошенному» Димитрія Туптала [Електронний ресурс] / Т. Іртуганова // Південний архів. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 77. — С. 17-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2019_77_5.
Іртуганова Т. Р. Особливості стилю «Руна орошенного» Димитрія Туптала [Електронний ресурс] / Т. Р. Іртуганова, М. М. Літвінова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 134–138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_25.
Маключенко В. Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком) [Електронний ресурс] / В. Маключенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2008. — Вип. 3. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2008_3_15.
Матушек О. Ю. Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Ю. Матушек; Харк. держ. ун-т. — Харків, 1999. — 19 c.
Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Димитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) / І. Огієнко // Нар. творчість та етнографія. — 2001. — № 4. — С. 47-55.
Савенко О. «Вірші на страсті Господні» Димитрія Туптала [Електронний ресурс] / О. Савенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2019. — № 14. — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2019_14_15.
Сліпушко О. Літературознавчий концептуальний аналіз проповіді Дмитра Туптала «Слово въ нед?лю 7-ю по пасц?» [Електронний ресурс] / О. Сліпушко, А. Катюжинська // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 30(3). — С. 89-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_30(3)__16.

.: Розділ: Література :: 26.09.2021 22.41.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45881  
Катерина запитує:
Цікавлять психологічні книги про щастя.
Наша відповідь:
Барнс А. Як бути щасливим / А. Барнс ; пер. з англ. А. Бірічевої. — Харків : Фабула : Ранок, 2018. — 159 с.
Бреніф'є О. Що таке щастя? / О. Бреніф'є ; намал. К. Мьорісс ; пер. М. Абрамової. — Київ : Маміно : Дух і Літера, [2019]. — 95 c. : іл. — (Мистецтво мислити).
Гавдат М. Формула щастя : спроектуй свій шлях до радості / М. Gawdat ; пер. з англ. О. Чупа. — Київ : Кі Фанд Медіа, 2018. — 372 с. : іл.
Говарт Г. Коли я щасливий : пер. з англ. / Г. Говарт, Д. Говарт ; іл. Д. Говарта. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан : Gemser, 2016. — 35 с. : іл. - (Пізнаю себе).
Далай-лама. Книга радості : вічне щастя в мінливому світі / Далай-лама, А. Дуґлас ; пер. з англ. Т. Микитюк. — 2-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 398 с.
Лак'яні В. Код винятковості : живи за влас. правилами / В. Лак'яні ; пер. з англ. Н. Валевська. — Київ : Наш формат, 2019. — 291 c. — (Бестселер New York Times).
Мацко І. Секрети українського щастя, або Хюґе по-українські : мистецтво знаходити щастя у традиціях та сучасності укр. народу / І. Мацко ; фот. О. Павлюченков, Ю. Запорожченко. — Київ : Саміт-книга, 2019. — 206 с.
Рубін Ґ. Проект щастя / Г. Рубін ; пер. з англ. А. Саган. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 362 c.
Хаббард Л. Шлях до щастя : путівник до кращого життя, оснований на здоровому глузді / Л. Хаббард. — [США] : Міжнародний фонд "Шлях до щастя", 2009. — 232 c.

.: Розділ: Література :: 26.09.2021 14.30.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45880  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Цікавить література для написання дипломної роботи з теми "Психологізм прози Д. Гуменної (на матеріалі роману "Золотий плуг" і повісті "Мана")".
Наша відповідь:
Лаврусенко М. Архетип матері у творчості Докії Гуменної [Електронний ресурс] / М. Лаврусенко // Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон, 2017. – С. 16-19. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/13feb2017/4.pdf
Проць Л. Моя Докія Гуменна [Електронний ресурс] / Л. Проць // Слово Просвіти. — 2021. — 11-17 лют. (№ 6). — С. 8-9. — Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2021/02/15/moia-dokiia-humenna/
Родигіна В. Докія Гуменна: шукання себе у спогадах часів еміграції / В. Родигіна // Дивослово. — 2014. — № 4. — С. 45-51.
Садівська Т. Романи Докії Гуменної в контексті науководослідницьких творів / Т. Садівська // Дивослово. — 2005. — № 3. — С. 45 – 49.
Саранча Г. В. Докія Гуменна: життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] / Г. В. Саранча // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 295-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_61
Саранча Г. Докія Гуменна: проблема становлення та початок літературної творчості письменниці [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 137-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_13
Сачко Д. Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Scriptorium nostrum. — 2014. — № 1. — С. 187-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2014_1_16
Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет : до 100-ліття з Дня народження письменниці / П. Сорока. — Тернопіль, 2003. — 496 с.
Сорока П. Світлий дар Евдотеї : до 100-літнього ювілею Докії Гуменної / П. Сорока // Дзвін. — 2004. — № 10. — С. 134-139.
Тарнавський О. Відоме й позавідоме / О. Тарнавський ; вступ. ст. О. Бурячківського ; іл. С. Якутовича. — Київ : Час, 1999. — 584 с. : іл. — (Українська модерна література).
Українська письменниця Докія Гуменна (1904- 1996) : бібліографічний покажчик / уклад. Н. Манова ; ред. Л. Суворова ; Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. — Харків, 1999. — 48 с. — (Діячі української діаспори).

.: Розділ: Література :: 26.09.2021 11.10.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45879  
Катя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Шляхи формування пізнавально-соціальної мотивації учіння в учнів різного віку". Заздалегідь дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерла:
Особливості мотивації навчання відповідно до вікових особливостей учнів
https://snvk.org.ua/osoblivosti-motivacii-navchannya-vidpovidno-do-vikovih-osoblivostej-uchniv-19-28-17-29-07-2020/
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/ИВАНОВА.pdf
https://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/32.html
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності
http://osvita-mvk.if.ua/content&content_id=1616
https://studfile.net/preview/5259319/page:28/
Методи формування пізнавальних інтересів
http://bkamin-nvk.lviv.sch.in.ua/metodichna_robota/na_dopomogu_vchitelyu/metodi_stimulyuvannya_navchaljnoi_diyaljnosti_uchniv/
Формування мотивів навчання
http://www.info-library.com.ua/books-text-4277.html
Шляхи формування в учнів мотивації до навчання
https://studopedia.com.ua/1_242685_shlyahi-formuvannya-v-uchniv-motivatsii-do-navchannya.html
Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_1/42.pdf
Формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-motivacii-navcalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-109709.html
Особливості розвитку пізнавальних інтересів підлітків та старшокласників
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8544/1/Kalyugna.pdf
Мотивація навчання у старшокласників. Навчальна мотивація старшокласника і процес її формування
https://solydus.ru/uk/motivaciya-ucheniya-u-starsheklassnikov-uchebnaya-motivaciya.html
https://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/5068/Дзюба1,Сільвейстр.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Практичні поради щодо формування в учнів мотивації до навчання
https://osnova.com.ua/praktichni-poradi-schodo-formuvannya-v-uchniv-motivatsii-do-navchannya/
http://lpl.school.org.ua/vchitelyam-09-52-02-02-06-2020/

.: Розділ: Література :: 25.09.2021 19.24.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мая із міста: Київ :: Запитання: 45878  
Мая запитує:
Цікавить література про діяльність Павла Житецького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Майя! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45346.

.: Розділ: Література :: 24.09.2021 12.57.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.507238 seconds