Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Каріна із міста: Київ :: Запитання: 46716  
Каріна запитує:
Добрий день. Цікавлюсь літературою про єврейське питання у прозі Данила Кіша. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гогуля М. П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша [Електронний ресурс] / М. П. Гогуля // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 16. — С. 269-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_16_39.
Гогуля М. П. Єврейське питання у прозі Данила Кіша [Електронний ресурс] / М. П. Гогуля // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2011. — Кн. 2. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_7.
Гогуля М. П. Туга за людяністю. Екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша : [монографія] / М. П. Гогуля; ред.: Г. М. Сиваченко; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наук. думка, 2019. — 170 c. — (Проект «Наук. кн.» (Молоді вчені)).
Гогуля М. Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша [Електронний ресурс] / М. Гогуля // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(2). — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(2)__19.
Гогуля М. Україна 1933 року у творах Артура Кестлера і Данила Кіша [Електронний ресурс] / М. Гогуля // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 54. — С. 58–63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_54_7.
Татаренко А. Постмодерні експерименти з формою в романі Данила Кіша «Мансарда»/ А. Татаренко // Пробл. Слов’янознавства. — 2007. — Вип. 56. - С. 142-149.
Татаренко А. Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-Оповідача [Електронний ресурс] / А. Татаренко // Біблія і культура. — 2009. — Вип. 11. — С. 157-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bicu_2009_11_21.

.: Розділ: Література :: 26.09.2022 11.29.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Кропивницький :: Запитання: 46715  
Мирослава запитує:
Шукаю літературу про новаторство Івана Драча у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бідованець Т. Ліричне начало драматичних поем Івана Драча [Електронний ресурс] / Т. Бідованець // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Літературознавство. — 2012. — № 34. — С. 148-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_34_16.
Горобченко І. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності / І. Горобченко // Зарубіжна література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 46-56.
Задорожна О. Вербалізація змін в українському довкіллі, спричинених Чорнобильською аварією / О. Задорожна // Дивослово. — 2017. — № 4. — С. 46-48.
Лазарук В. Балада довір’я : життя і слово : до 80-річчя Івана Драча / В. Лазарук // Дзвін. — 2016. — № 11-12. — С. 229-238.
Небеленчук І. О. Концепт сонця у творчості Івана Драча [Електронний ресурс] / І. О. Небеленчук // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 2. — С. 174-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2012_2_23.
Сиротенко В. П. У пошуках основ буття: проблема духовності у творчості Івана Драча / В. П. Сиротенко // Теорет. и приклад. пробл. рус. филологии: научн. — метод. сб. — 2009. — Вип. 17, ч. 2. — С. 93-102.
Скуратко Т. Жанрові різновиди поем Івана Драча [Електронний ресурс] / Т. Скуратко // Філологічний дискурс. — 2016. — Вип. 3. — С. 155-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_3_20.
Скуратко Т. М. Жанрова структура поем Івана Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. М. Скуратко; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 c.
Скуратко Т. М. Новаторство поетичної драматургії Івана Драча [Електронний ресурс] / Т. М. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2015. — № 43. — С. 128-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_43_15.
Скуратко Т. Новаторство Івана Драча в моделюванні ліро-епічної поеми [Електронний ресурс] / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 248-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_23.
Славинський М. Осінні яблука від Івана ДРАЧА [Електронний ресурс] / М. Славинський // Віче. — 2014. — № 21. — С. 62-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_21_31.
Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча [Електронний ресурс] / А. Ткаченко // Слово і час. — 2016. — № 12. — С. 90-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_12_15.
Фесенко В. Б. Вітражі: нестандартні уроки зарубіжної літератури : 5-8-й та 10-11-й класи / В. Б. Фесенко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 5-6 (березень). — С. 50-71.
Філат Т. В. Семантика і функція надтекстових компонентів у поемі Івана Драча «Чорнобильська Мадонна» [Електронний ресурс] / Т. В. Філат // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2018. — № 2. — С. 245–251. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2018_2_23.
Чухлебова О. Чорнобильська катастрофа : інтегрований урок : 11-й клас / О. Чухлебова ; матеріали надано В. Сутковим // Історія України (Шкільний світ). — 2017. — № 5. — С. 12-16.

.: Розділ: Література :: 25.09.2022 21.03.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Вишневе :: Запитання: 46714  
Іванна запитує:
Добрий день. Цікавить література про біблійні мотиви в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іванно! Перегляньте таку літературу:
Бетко І. П. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії кінця ХІХ-початку ХХ століття : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / І. П. Бетко ; АН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1992. — 211 с.
Вєрнік О. О. Біблійні мотиви та образи в творчості літературних груп «Ланка»-МАРС та «Серапіонові брати» [Електронний ресурс] / О. О. Вєрнік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2019. — № 2. — С. 272-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_31.
Гнатів З. Я. Біблійні мотиви в українській культурі як предмет соціально-філософської рефлексії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / З. Я. Гнатів ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 20 с.
Землянська А. В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся» [Електронний ресурс] / А. В. Землянська, О. Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2014. — Вип. 1(1). — С. 40-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_1(1)__7.
Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним [Електронний ресурс] / Н. М. Левченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 78. — С. 15-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_78_4.
Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п’єси «Патетична соната» [Електронний ресурс] / В. Мукан // Літературознавчі студії. — 2014. — Вип. 42(2). — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2014_42(2)__20.
Пальчевська О. С. Біблійні прецедентно мотивовані номінації «народної мови» XIX ст. [Електронний ресурс] / О. С. Пальчевська // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 4. — С. 84-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2018_4_18.
Роман Л. Герменевтика біблійних образів, мотивів і символів у циклі «Староруські оповідання» Івана Франка [Електронний ресурс] / Л. Роман // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2016. — № 4. — С. 75-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_4_16.
Ткаченко О. П. Літературні інтерпретації біблійного образу «сторож брата» [Електронний ресурс] / О. П. Ткаченко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 22. — С. 287-296. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_22_37.

.: Розділ: Література :: 25.09.2022 20.52.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Вінниця :: Запитання: 46707  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: стильові ознаки натуралізму у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Венгринович Н. Р. Репрезентація теорії та практики натуралізму у творчості Івана Франка та Френка Норріса [Електронний ресурс] / Н. Р. Венгринович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 59. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_14.
Голод Р. Натуралізм / Р. Голод // Дивослово. — 2012. — № 4. — С. 50-56.
Кебало М. С. Проблеми теорії та історії натуралізму останньої третини ХІХ століття в порівняльно-літературному аспекті / М. С. Кебало; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2002. — 92 c.
Кебало М. С. Художній світ творів німецького та українського натуралізму [Електронний ресурс] / М. С. Кебало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2016. — № 44. — С. 128-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_26.
Кобзей Н. В. Натуралізм у творчості Володимира Винниченка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. В. Кобзей; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2011. — 20 c.
Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект [Електронний ресурс] / Н. Кобзей // Українське літературознавство. — 2010. — Вип. 72. — С. 33-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2010_72_7.
Кобзей Н. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка / Н. Кобзей // Дивослово. — 2012. — № 4. — С. 57-61.
Колесник А. В. Натуралізм у творі Дмитра Марковича «У найми» [Електронний ресурс] / А. В. Колесник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2022. — № 2. — С. 77-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2022_2_11.
Колєсник А. В. Натуралізм у творах Івана Франка пізнього періоду як засіб підсилення художньої виразності та переконливості зображеного [Електронний ресурс] / А. В. Колєсник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 16-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2021_1_4.
Кондратюк Л. М. Зв’язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом [Електронний ресурс] / Л. М. Кондратюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 186(2). — С. 50-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Косило Н. В. Типологія англійського та українського натуралізму кінця XIX – початку XX ст.: проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Косило; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 c.
Косило Н. В. Феномен натуралізму в дискурсі реалістичного типу творчості [Електронний ресурс] / Н. В. Косило // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 172-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_53.
Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів [Електронний ресурс] / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_41.
Філатова М. С. Взаємодія еволюціонізму та натуралізму, як проблема верифікації вірувань у теїстичній антропології Алвіна Плантінги [Електронний ресурс] / М. С. Філатова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 146(2). — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_146(2)__29.
Юсипович І. Іти вперед із життям, яке ніколи не зупиняється : [цикл уроків із вивчення життєвого та творчого шляху Еміля Золя] / І. Юсипович // Світова література (Шкільний світ). — 2013. — № 7. — С. 4-9.

.: Розділ: Література :: 22.09.2022 09.33.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 46705  
Соломія запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про роман Миколи Хвильового "Вальдшнепи". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Перегляньте таку літературу:
Бондарєва Т. П. Структура художнього світу Миколи Хвильового: інтертекстуальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. П. Бондарєва; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 19 c.
Васьків М. «Вальдшнепи» Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання / М. Васьків // Слово і час. — 2009. — № 5. — С. 24-38.
Девдюк І. Просторова експлікація кризового дискурсу в романах «Вальдшнепи» М. Хвильового та «Хоровод блазнів» О. Гакслі [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_33.
Зенгва В. О. Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як феномен культури : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. О. Зенгва; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 19 c.
Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі «Вальдшнепи» Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Філологічні семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_22.
Ковальчук О. Г. Світ як «голос присутності» (поезія та проза Миколи Хвильового) : монографія / О. Г. Ковальчук; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 146 c.
Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка «Дивослова». — 2009. — № 2. — С. 1-64.
Мостепан О. Творчість Миколи Хвильового в контексті метафори хвороби : психологічні захворювання у прозі письменника / О. Мостепан // Дивослово. — 2013. — № 11. — С. 56-61.
Тарасенко В. «Вальдшнепи» М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації) [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2012. — Вип. 18. — С. 168-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2012_18_17.
Тарасенко В. Символіка роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / В. Тарасенко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2015. — Вип. 23. — С. 116-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2015_23_11.
Ткалич І. В. Іронія жанру в романі Миколи Хвильового «Вальдшнепи» [Електронний ресурс] / І. В. Ткалич // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1_7.
Цюп’як І. К. Поетика повістей Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. К. Цюп’як ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 с.

.: Розділ: Література :: 21.09.2022 11.07.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298615 seconds