Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44184
   


Автор вопроса: Світлана из города: Львів :: Вопрос: 46108  
Світлана спрашивает:
Допоможіть знайти критику/передмову/післямову/статті/про класика французької літератури А.Доде та його роман "Джек" до курсової роботи на тему:"Проблеми виховання в романі "Джек" (1876 р.) класика французької літератури А.Доде". Буду вдячна за відповідь.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланняи: – http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/puzikov-alfons-dode.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/ivl-19-vek-vtoraya-polovina/potapova-alfons-dode.htm
http://www.belletrist.ru/definit/5defin/daudet-defnt.htm
https://zarlit.com/biography/dode.html
https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/619
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/44-1555-1
http://zarlitra.in.ua/dode-1.html
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5530
http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_12.php
http://az.lib.ru/d/dode_a/text_1964_daudet_about.shtml
https://www.m-hrushevsky.name/uk/LitStudies/1899/ADaudet/2.html
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-2962.htm?cmd=p

– Пузиков А.И. Портреты французских писателей. Жизнь Золя / А. И. Пузиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Художественная литература, 1981. - 576 с. : ил.
– Штейн А.Л. История французской литературы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / А. Л. Штейн, М. Н. Черневич, М. Я. Яхонтова. - 2-ге изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1988. - 333 с.
– Доде А. Джэк : пер. с франц. / А. Додэ ; Ред. и комментарии Б. В. Гимельфарба. – Москва : Гослитиздат, 1937.
– Помянская Н.А. Романы Альфонса Доде 80-х годов : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.05. – Москва, 1979.
– Доде А. Джек : [Роман : Для ст. возраста / А.Доде ; Сокр. пер. с фр. С. Викторовой ; Вступ. статья и примеч. Ю. Кондратьевой] Рис. Л. Зусмана. – Баку : Детюниздат, 1957. – 306 с. : ил.
– Доде А. Джек : [Роман : Для детей / А.Доде ; Сокр. пер. с фр. С. Викторовой ; Вступ. статья и примеч. Ю. Кондратьевой]. - Свердловск : Кн. изд-во, 1956. - 263 с.
– Доде А. Джек : [Роман : Для ст. возраста / А.Доде ; Сокр. пер. с фр. С. Викторовой ; Вступ. статья и примеч. Ю. Кондратьевой] Рис. Л. Зусмана. - Москва : Детгиз, 1956. - 306 с. : ил.
– Доде А. Собрание сочинений : В 7 т. : [Пер. с фр. / Вступ. статья А. Пузикова, с. 3-34]. Т. 1-. Т. 4 : [Джек / Пер. Я. Лесюка и М. Эфрос ; Примеч. С. Ошерова Ил.: П. Пинкисевич] Под ред. Н.М. Любимова]. - 1965. - 516 с.,

.: Раздел: Литература :: 6.12.2021 12.45.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: катя из города: київ :: Вопрос: 46096  
катя спрашивает:
Підберіть літературу для курсової роботи тема: Реалізація діяльнісного підходу при доборі системи вправ на уроках вивчення лексики.
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гамза А. В. Комунікативно-діяльнісний підхід на уроках української мови у початкових класах [Електронний ресурс] / А. В. Гамза // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 28. — С. 193-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2015_28_27.
Єрмоленко С. Добір ефективних методів навчання української мови (на матеріалі творчості Валер’яна Підмогильного) [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 9. — С. 291-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_79.
Єрмоленко С. Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2016. — № 2. — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_18.
Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови : зб. матеріалів круглого столу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://undip.org.ua/upload/iblock/5d1/tezy_kruglyy_stil.pdf. — Назва з екрана.
Кумпан М. Б. Система вправ з формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Кумпан. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_2_12.
Кушнірова Л. В. Рекомендації В. І. Масальського щодо добору вправ із правопису (до проблеми витоків сучасних підходів до навчання орфографії) [Електронний ресурс] / Л. В. Кушнірова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 9. — С. 299-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_40.
Строганова Г. М. Функціонально-семантичний підхід до навчання лексики української мови учнів 5-7 класів на уроках мовленнєвого розвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. М. Строганова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова . — Київ, 2010. — 20 с.
Шелехова Г. Урахування сучасних підходів до навчання української мови учнів 8-9 класів ЗНЗ [Електронний ресурс] / Г. Шелехова. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/714013/1/Шелехова_Урахування сучасних.pdf. — Назва з екрана.

.: Раздел: Литература :: 2.12.2021 12.22.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 46094  
Катерина спрашивает:
Цікавлять дитячі книги про левів, як художні, так і науково-популярні. Дякую.
Наш ответ:
Відута Л. У царстві Лева = In the Lion's Kingdom : для дітей віком від 5 років / L. Viduta ; худож. Х. Лукащук ; пер. О. Лущевської і М. Найдана. — Чернівці : Чорні вівці, 2015. — 23 с. : іл.
Гапченко А. Хижаки / А. Гапченко. — Харків : Юнісофт : Талант, 2018. — 95 с. : іл. — (Енциклопедія для допитливих).
Дюбюк М. Лев і пташка / М. Дюбюк ; іл. авт. ; пер. Л. Кононович. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 68 с. : іл.
Зімба О. Циркові викрутаси / О. Зімба ; худож. О. Мазур ; в оформ. використано мал. учнів.... — Львів : Вісім лапок, 2014. — 15 с. : іл.
Курков А. Маленьке левеня і львівська мишка : казка / А. Курков ; іл. М. Пирожок. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. — 31 с. : іл.
Лервілл Б. Життя тварин : 50 неймовір. тварин, які потрапили в історію / Б. Лервілл ; намал. С. Волш ; пер. з фр. М. В. Черник. — Харків : Ранок, 2020. — 112 с. : іл.
Радковець П. Таємниці львівських левів / П. Радковець, І. Радковець ; намал. І. Ключковська. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 47 с. : іл.
Сільверстейн Ш. Лафкадіо лев, який не злякався мисливців / Ш. Сільверстейн ; обкл. та ілюстр. авт. ; пер. О. Негребецького. — Львів : Добра Читальня, 2009. — 105 с. : іл.
Тарабанчук Ю. Пригоди Левеняти Лакі : Казки / Ю. Тарабанчук ; худож. Ж. Травнікова. — Київ : Лелека, 2004. — 10 с. : іл.
Хелмор Д. Сніговий лев / Д. Хелмор ; пер. В. Іванова ; іл. Р. Джонс. — Київ : Nebo BookLab Publishing, 2017. — 32 c. : іл.
Шатохін О. Найщасливіше левеня / О. Шатохін. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 39 c. : іл.
Шлінчак С. Надзвичайні пригоди Кохи, Айка та Дзю : казка / С. Шлінчак ; мал. авт. ; фото В. Журавльова. — Київ : Фонтан казок, 2016. — 43 с. : іл.
Юс А. Маленький лев / А. Автанділова ; іл. Т. Нікітіної ; пер. з рос. А. В. Альошичевої ; дизайнер обкл. Т. С. Пархоменко. — Харків : Vivat, 2016. — 78 с. : іл. — (Мрійники). — Для дітей: 6 .

.: Раздел: Литература :: 2.12.2021 11.18.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Шостка :: Вопрос: 46087  
Марина спрашивает:
Доброго дня! Цікавлять дитячі книги про пригоди котів. Дякую.
Наш ответ:
Амасова А. Кіт Джеймс, агент 009 : 100-річчю Д. Бонда та Я. Флемінга присвяч. / А. Амасова ; пер. з рос. Т. Щегельської ; іл. В. Запаренка ; обкл. О. Ільїних. — Київ : Сім кольорів, 2017. — 203 c. : іл. — (Морські пригоди).
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-рятувальників / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 162 c. : іл.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів : вусато-хвостата історія для дітей / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. — 135 c. : іл.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-детективів / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. — 141 c. : іл.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-компаньйонів / Г. Вдовиченко ; намал Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 158 с. : іл.
Вдовиченко Г. Котохатка : кн.-картинка / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 34 с. : іл.
Війєн Л. Елі й Ґастон. [Т.] 1 : Дух осені / Л. Війєн, С. Дереньокур ; пер. з фр. О. Макарової. — Київ : Видавництво, 2021. — 136 c. : іл. — (Серія "коміксів").
Довганець В. Пригоди котика Томмі = Aventeuer der Katze Tommy : навч. посіб. відп. чинній програмі з нім. мови / V. Dovhanets ; текст, вправи авт. ; пер. з англ. мови, словник І. С. Невська ; іл. на обкл. Е. Смайл ; іл. до кн. Г. С. Крисенко. — Київ : Арій, 2020. — 63 с. : іл. — (Читаю німецькою = Deutsch Lesen. Початковий = Grundlagen A2).
Жутауте Л. Фердинанд і Пух / Л. Жутауте ; пер. з лит. Я. О. Головченко ; дизайнер обкл. А. Ю. Жога. — Харків : Vivat, 2018. — 89 c. : іл. — Для дітей: 6 .
Золотковська Т. Таємне життя Рудика / Т. Золотковська ; худож. М. Рудик. — Харків : Ранок, 2021. — 35 с. : іл. — (Хвостаті історії).
Лебедєва О. Про кицю Мартусю та її подружку : для читання дорослими дітям / О. Лебедєва ; пер. з рос. І. Андрусяка ; іл. авт. — Київ : Час майстрів, 2018. — [33] с. : іл. — (Книга Нового року).
Михтодович М. Пригоди кота Пуха-Золотовуса : казк. повість / М. Михтодович ; обкл. Ґ. Олійко ; ред. І. Малкович. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. — 179 c. : іл.
Стельмашик А. Веселі випадки котячої громадки : божевіл. історія пустотливої, зухвалої і забавної котячої громадки / А. Стельмашик ; іл. М. Курчевської ; пер. з пол. І. Шевченко. — Чернівці : Книги - ХХІ : Чорні вівці, 2020. — 46 с.
Чеповецький Ю. Веселі пригоди Мицика і Кицика : зб. творів / Ю. Чеповецький ; іл. В. Харченка ; пер. з рос. Н. Забіли ; уклад. "сторінок-цікавинок", [передм.] В. Федієнка. — Харків : Школа, 2021. — 157 с. : іл. — (Дитячий бестселер).
Шахінканат С. Три коти - одне бажання : для читання дорослими дітям / C. Шахінканат ; іл. А. Інан ; пер. з тур. Л. Герасимчука ; худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова. — Харків : Фоліо, 2021. — 31 c. : іл. — (Дитячий світ).

.: Раздел: Литература :: 1.12.2021 09.37.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 46086  
Анна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть у підборі літератури за темою "Лінгвокреативний потенціал кіноповісті Б. Жолдака «Укри». Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Алефіренко Н. М. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / Н. М. Алефіренко // Мовознавство. – 1988. – № 3. – С. 35-41.
Волосянко І. В. Проблема знівеченого дитинства в контексті збройного протистояння на Донбасі (на матеріалі сучасної української прози) [Електронний ресурс] / І. В. Волосянко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. - 2020. - № 3 (334). - С. 131-142. - Режим доступу: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vphil/article/view/295/299.
Гайданка Т. В. Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні [Електронний ресурс] / Т. В. Гайданка // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - № 5. - С. 21-25. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2602/gaidanka.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Герасименко Е. М. Лінгвістична креативність як невід’ємний складник креативної особистості [Електронний ресурс] / Е. М. Герасименко // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.(8 жовтня 2019 р., м. Харків), Секція 4: Сучасні технології й методики викладання української та іноземних мов у навчальних закладах. - 2019. - С. 129-133. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23072/1/Герасименко.pdf.
Клименко О. Л. Лінгвокреативний потенціал авторських інновацій в художньому дискурсі [Електронний ресурс] / О. Л. Клименко // Нова філологія. - 2016. - № 68. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2016_68_19.
Мейзерська Т. С. Тіло війни і межі художності [Електронний ресурс] / Т. С. Мейзерська // Сучасні літературознавчі студії. - 2019. - Вип. 16. - С. 125-130. - Режим доступу: http://literature-studio.knlu.edu.ua/article/download/187486/188012/0.
Тяжкороб К. О. Лексико-семантичний спектр звертання в кіноповістях О. Довженка «Україна в огні» та Б. Жолдака «Укри» [Електронний ресурс] / К. О. Тяжкороб. - Режим доступу: http://46.201.250.252/bitstream/handle/123456789/756/Тяжкороб К.О._3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Чучвара А. П. Опозиція літературна мова – нелітературні форми в тексті кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» [Електронний ресурс] / А. П. Чучвара // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. - Вип. 9. – С. 198-203. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apftp_2015_9_44.pdf.

.: Раздел: Литература :: 1.12.2021 09.19.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.253661 seconds