Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Варвара из города: Ужгород :: Вопрос: 46590  
Варвара спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про творчість Костянтина Паустовського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Артамонова Н. Костянтин Паустовський про театральний світ Михайла Булгакова / Н. Артамонова // Всесвітня література в сучасній школі. — 2020. — № 7-8. — С. 51-53.
Гладкова Р. Я. Виражальні можливості різнорівневих мовних одиниць у художніх творах К. Г. Паустовського: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Р. Я. Гладкова ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2001. — 20 с.
Гурська Л. Київські парки: невідоме : літературні замальовки Костянтина Паустовського / Л. Гурська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 16-21.
Зіновська А. Відкриті листи письменників: за рядками епістолярної полеміки М. Рильського і К. Паустовського / А. Зіновська // Київ. старовина. — 2003. — № 4. — С. 59-63.
Клочек Г. Юрій Яновський — Костянтин Паустовський — Олександр Грін: деякі паралелі / Г. Клочек // Слово і час. — 2003. — № 3. — С. 71-77.
Князян М. О. Компаративний аналіз стилісти стичних засобів відображення краси природи в творах Гі де Мопасана, К. Паустовського й М. Стельмаха [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2010. — Вип. 13. — С. 303-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_13_51.
Король Л. М. К. Паустовський на Черкащині : витоки / Л. М. Король // Зарубіжна література в школі. — 2020. — № 11-12. — С. 48-52.
Куцик О. Портретний опис як засіб осягнення характеру літературного героя (на матеріалі повісті К. Паустовського «Чорне море») [Електронний ресурс] / О. Куцик, М. Колечко, Г. Попадинець // Молодь і ринок. — 2011. — № 7. — С. 88-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_7_21.
Миронова Т. Ю. Авторські параметри відносно перекладацьких в одному із англомовних текстів (досвід когнітивно-комунікативного аналізу англійського перекладу оповідання К. Г. Паустовського «Золотий лин») [Електронний ресурс] / Т. Ю. Миронова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 206-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_66.
Писанко М. Історія однієї вулиці : за київськими нотатками Костянтина Паустовського : [вулиця М. Коцюбинського (кол. Тимофіївська)] / М. Писанко, К. Писанко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 22-29.
Ромащенко Л. І. Костянтин Паустовський і Тарас Шевченко: точки дотику [Електронний ресурс] / Л. І. Ромащенко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2019. — Вип. 29-31. — С. 155-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2019_29-31_14.
Ромащенко Л. Польський світ у повісті К. Паустовського «Далекі роки» [Електронний ресурс] / Л. Ромащенко // Волинь — Житомирщина. — 2014. — № 25. — С. 114-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2014_25_14.
Ромащенко Л. Революційні події в художній інтерпретації Костянтина Паустовського (за автобіографічною «Повістю про життя») [Електронний ресурс] / Л. Ромащенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2017. — № 9. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2017_9_28.
Самостьян Т. Ю. Художньо-естетичні позиції та філософія життя у творчості К.Паустовського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Т. Ю. Самостьян; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2000. — 16 c.
Ціпов’яз Л. Чудеса чарівної ночі : еволюція героїв оповідання К. Паустовського «Теплий хліб» : урок позакласного читання : 5 клас / Л, Ціпов’яз // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 12. — С. 35-39.

.: Раздел: Литература :: 14.07.2022 07.53.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Одеса :: Вопрос: 46589  
Катя спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Олекси Мишанича. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Вакуленко К. Р. Олекса Мишанич – медієвіст: спроба загальної характеристики [Електронний ресурс] / К. Р. Вакуленко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2017. — Вип. 1. — С. 26-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2017_1_5.
Вакуленко К. Р. Олекса Мишанич про історичну основу «Слова о полку Ігоревім» [Електронний ресурс] / К. Р. Вакуленко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2017. — № 2. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2017_2_3.
Воїнов С. Мій учитель Олекса Мишанич [Електронний ресурс] / С. Воїнов // Слово і час. — 2013. — № 5. — С. 29-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_8.
Мишанич Я. Тіні з минулого (З архіву Олекси Мишанича) [Електронний ресурс] / Я. Мишанич // Слово і час. — 2013. — № 5. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_4.
Мушинка М. Мої взаємини з О. Мишаничем в останні роки його життя / М. Мушинка // Слово і час. — 2008. — № 4. — С. 98-102.
Сулима М. М. Олекса Мишанич – творець сучасної української школи медієвістики [Електронний ресурс] / М. М. Сулима // Слово і час. — 2018. — № 11. — С. 57-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_11_12.
Сулима М. М. Олекса Мишанич – цінитель і дослідник української поезії [Електронний ресурс] / М. М. Сулима // Слово і час. — 2018. — № 4. — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_4_1.
Сулима М. О.Мишанич і югославські українці. Листи М. Ковача до О. Мишанича / М. Сулима, Я. Мишанич // Слово і час. — 2008. — № 4. — С. 93-97.

.: Раздел: Литература :: 13.07.2022 15.59.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роман из города: Київ :: Вопрос: 46581  
Роман спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Миколи Руденка. Дякую вам.
Наш ответ:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 46164.
Бондаренко О. В. Художня проза Миколи Руденка в літературному контексті шістдесятництва : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Бондаренко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 19 c.
Браїлко Ю. І. Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. І. Браїлко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2013. — Вип. 1. — С. 86-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2013_1(1)__15.
Бровко О. О. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. О. Бровко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 20 c.
Глуховцева І. Фраземіка поетичних творів Миколи Руденка [Електронний ресурс] / І. Глуховцева // Лінгвістика. — 2020. — № 1. — С. 79-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2020_1_10.
Зубар Л. С. Особливості власних назв у науково-фантастичному романі Миколи Руденка «Син Сонця – Фаетон» [Електронний ресурс] / Л. С. Зубар // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 133-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_21.
Капленко О. М. Микола Руденко: реалізація світоглядних ідей у дитячій літературі [Електронний ресурс] / О. М. Капленко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 74. — С. 125-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_14.
Колесникова Л. Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоцінений нащадками неоцін?нний скарб [Електронний ресурс] / Л. Колесникова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_8.
Кудрявцев М. Г. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському»: антитоталітарний дискурс [Електронний ресурс] / М. Г. Кудрявцев // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 354-358. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_100.
Логвиненко Ю. В. В’язнична лірика Миколи Руденка як відображення епохи [Електронний ресурс] / Ю. В. Логвиненко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_1_10.
Логвиненко Ю. В. Микола Руденко: феномен у світовій науці та українській літературі : монографія / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Суми : СОІППО, 2018. — 245 c.
Логвиненко Ю. В. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському» на тлі епохи / Ю. В. Логвиненко // Філол. трактати. — 2015. — 7, № 2. — С. 15-21.
Логвиненко Ю. Предтеча дня сьогоднішнього: національний і державницький масштаби творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 59-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_12.
Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка «Найбільше диво – життя» у дискурсі української мемуаристики ХХ століття [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 4. — С. 40-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_4_10.
Логвиненко Ю. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Слово і час. — 2017. — № 9. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_9_10.
Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка «Орлова балка» [Електронний ресурс] / Б. Пастух // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 347-352. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__43.
Черкашина Т. Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Т. Черкашина // Філологічний дискурс. — 2017. — Вип. 5. — С. 177-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2017_5_18.

.: Раздел: Литература :: 10.07.2022 20.35.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 46580  
Яна спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про книгу Н. Геймана "Кораліна". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Дзеркало як наскрізна художня деталь: від Андерсена до Геймана : на прикладі програмових творів: Г. К. Андерсен "Снігова королева", Г. Уеллс "Чарівна крамниця", М. Гоголь "Шинель", Н. Гейман "Кораліна" : методика, пошук, досвід / В. Козієва // Всесвітня література в школах України. - 2020. - № 7-8. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47. - Вебліогр.: с. 47.
Дубиніна О. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект / О.Дубиніна // Іноземна філологія. – 2014. – №126. – ВИП. 126. – Ч. 1. – С. 89-97.
Туряниця В. Сучасна література в юнацькому читанні. Ніл Гейман "Кораліна" : нова програма для 10 класу / В. Туряниця // Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 5. - С. 7-11.
Чотирилапий витівник : 8 серпня - Всесвітній день котів // Шк. б-ка. - 2020. - № 8-9. - С. 12-14.
Ніл Гейман.Життя і творчість. Твір "Кораліна" [Електронний ресурс] // На урок : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/nil-geyman-zhittya-i-tvorchist-tvir-koralina-293043.html. - Назва з екрана.
Романцева Б. «Кораліна» Ніла Ґеймана: пригоди нової Аліси [Електронний ресурс] / Б. Романцева // Букмоль: [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bokmal.com.ua/books/neil-gaiman-coraline-book-review/. - Назва з екрана.
Шевченко І. С. Порівняльний аналіз стилістичних фігур у казці «Кораліна»
Ніла Геймана та анімаційному фільмі «Кораліна» ГенріІ Селіка [Електронний ресурс] / І. С. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології. - 2019. - С. 23-26. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63202813/Aktualni_problemy_suchasnoi__inozemnoi__fililogii_201920200505-128654-1lu2553-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1657286852&Signature=bf-gNLMkyY8ZniUSdNu3kL7HJXbd8YWcBbERKLe8Fvw0txYv6ZxPEjSzTgcREg2SRRSFAwV1FNVjyzRbRaNxuMtbZA08Pj-5MwIycnhKIwDZlCgRosoiYhkQWwLVzpMzg8i9U71UDxmJtTN57sFviKhQiBSRWnq0wtmDlwmwEUHuU-ZG2mh9Na~P2aMjRzwfscsjZFkXBVE6lWNc-jWP1XYEM1whH0IyCYo3GgQKaTZLqYG5HVWj6tdJauNIJW31GNC6w08uQXwWUMGjs8C2UtvOwvjRumh7GOERsbvZAtqi-IH0gfq09KuNV7nDESoaK27LEymvmRWV~cxBeYT4rg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23.

.: Раздел: Литература :: 8.07.2022 14.02.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Павло из города: Черкаси :: Вопрос: 46577  
Павло спрашивает:
Добрий день. Цікавить характеристика творчості Віктора Домонтовича. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Ми відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31190; 39377; 43212; 44538. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Білокінь С. Інтертекстуальний простір роману В. Домонтовича «Доктор Серафікус» [Електронний ресурс] / С. Білокінь // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2010. — Вип. 15. — С. 105-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2010_15_17.
Городнюк Н. А. Філософія речі у романі В. Домонтовича «Без ґрунту» [Електронний ресурс] / Н. А. Городнюк // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 15-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_4.
Ленська С. В. Функції біблійного компоненту в структурі оповідання В. Домонтовича «Апостоли» і новели В. Русальського «Сміх Іскаріота» [Електронний ресурс] / С. В. Ленська // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2014. — Вип. 2(1). — С. 59-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_2(1)__8.
Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр . XX ст. Ю. Косача , І. Костецького , В. Домонтовича [Електронний ресурс] / А. Мукан // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 191-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__28.
Наумова О. О. Роман В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» в аспекті ігрової пародійності [Електронний ресурс] / О. О. Наумова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — № 4(2). — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_4(2)__18.
Непокупний А. П. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович [Електронний ресурс] / А. П. Непокупний // Українська біографістика. — 2008. — Вип. 4. — С. 428-431. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2008_4_38.
Саган Г. Міський простір як тло епохи у романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус» [Електронний ресурс] / Г. Саган // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2015. — № 5. — С. 118-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2015_5_32.
Саган Г. В. Особливість створення опозиції «село – місто» у романі В. Домонтовича «Без ґрунту» [Електронний ресурс] / Г. В. Саган // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 108-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__20
Ткаченко Р. Постать вченого у романах В. Домонтовича «Доктор Серафікус» і В. Набокова «Пнін»: спільне і відмінне [Електронний ресурс] / Р. Ткаченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 3. — С. 10-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_3_4.
Цепа О. Проблематика роману В. Домонтовича «Без ґрунту» [Електронний ресурс] / О. Цепа // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 248-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_50.

.: Раздел: Литература :: 6.07.2022 09.11.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.311603 seconds