Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 33868  
Лілія запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу про поему І.Франка "Панські жарти".Дякуємо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вертій, Олексій Іванович. Народні джерела творчості Івана Франка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. - 254 с.
Гоян, Ярема Петрович. Провісники : есе / упоряд. текстів та ілюстр. О. Гоян ; ілюстр. В. Касіяна. - К. : Веселка, 2011. - 526 с.
Дудюк, Л. П. Фольклорна поетика зображення ментальності українців в поемі І. Франка "Панські жарти" / Л. П. Дудюк // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія : збірник. Вип. 40. - К., 2009. - С. 63-68.- http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/3.4.6.pdf
Жулинський, Микола Григорович. Він знав, "як много важить слово...". - К. : Просвіта, 2008. - 134 с.
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст : франківський період / Забужко Оксана. — К. : Факт, 2009. — 156 с.
Історія української літератури 19 ст. (70-90-ті роки). У 2 кн. : Підруч. для студ.... Кн. 2 / За ред. О.Д.Гнідан. - К. : Вища школа, 2003. - 439 с.
Капась, Валентина. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка «Панські жарти»: компонентний аналіз лексем. // Гуманітарний вісник. — Тернопіль, 2006. — Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. — С. 321-327.
Марко, Василь Петрович. Аналіз художнього твору : навч. посіб. - К. : Академвидав, 2013. - 278 с. : портр. - (Альма-матер).
Рудницький, Л. Франкові «Панські жарти» в світлі німецьких літературних теорій. // Наукові записки. Сер. Літературознавство. — Тернопіль, 1998. — Вип. 2. — С. 274-284.
Салига, Тарас Юрійович. Франко - Каменяр. - Ужгород : Гражда, 2007. - 127 с.
Скоць, А. «О батьку мій! …» (Франкова лірична присвята «Панських жартів»). // Українське літературознавство. — Львів, 1995. — Іван Франко. — С. 77-81.
Степанишин, Борис Ількович. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : Метод. трилогія: Метод. посіб. для вчителів. - К. : Проза, 1999. - 383 с.
Франкова криниця : Вивч. творчості І.Я.Франка в шк.: Посіб. для вчителя / За ред. Л.М.Кіліченко; Ред. Я.Г.Кушнірюк. - К. : Радянська школа, 1991. - 285 с.
Франкові вершини і низини : [післямова] // Франко І. З вершин і низин : зб. поезій / Іван Франко. – Репр. відтворення з вид. : З вершин і низин : зб. поезій Івана Франка. – Львів, 1893 ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [упоряд. та авт. післямови Б. Якимович]. – Львів, 2004. – С. 477–497.- http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/8Poza_serijamu/11_z_vershyn.pdf
http://histans.com/JournALL/graf/graf_1969_2/8.pdf

.: Розділ: Література :: 7.03.2014 15.08.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33851  
Ирина запитує:
Творчість Томаса Мора. Вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Ирина!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Кудрявцев, О. Ф. Самовластье человека: преломление одной гуманистической идеи в «утопии» Томаса Мора. // Средние века. — М., 1993. — Вып. 56. — С. 174-190.
2. Корогод, Галина Іванівна. Ідеальна держава ранніх соціалістів-утопістів. Томас Мор і Томазо Кампанелла [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Корогод, М. І. Логвиненко ; Національний ун-т внутрішніх справ. Сумська філія. - Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2005. - 37 с. - (Серія "На допомогу студенту"). - Бібліогр.: с. 37.
http://www.zarlit.com/biography/mor.html
http://bukvar.su/istorija/160169-Tomas-Mor.html
http://bukvar.su/russkij-jazyk/139059-Gumanizm-v-proizvedeniyah-Tomasa-Mora-Utopiya-i-Evgeniya-Zamyatina-My.html
http://bookster.com.ua/seminars/question/531
http://refs.co.ua/87583-Utopiya_Tomasa_Mora.html
http://www.referatcentral.org.ua/history_economic_doctrines_load.php?id=163
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=279&titles=Томас Мор- філософ доби Відродження
http://www.rulit.net/books/zhizn-i-tvorchestvo-tomasa-mora-read-104761-1.html
http://www.christusimperat.org/uk/node/13040
http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__english_renaissance__ua.htm
http://studentbooks.com.ua/content/view/836/50/1/1/

.: Розділ: Література :: 5.03.2014 00.47.51 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 33850  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему : "Поетика структури малої прози Ольги Кобилянської". Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія.
Пропонуємо Вам переглянути такі джерела інформації:
Букетова, Н. Ольга Кобилянська та Вірджинія Вулф – майстри малої прози. // Наукові записки. Сер. — Тернопіль, 2000. — Теорія літератури і порівняльне літературознавство. — С. 36-42.
Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. Демченко. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.
Демченко, І. А. Індивідуальний стиль письменника як результат конвергенції мов (на матеріалі малої прози О.Кобилянської). // Вісник. — Запоріжжя, 2005. — N1. — С. 42-46.
Новатор в прозі - http://freepapers.ru/9/tematika-tvorv-olgi-kobilyansko/125538.808293.list1.html
Островська, А. С. «Поетика емоційних станів» малої прози О.Кобилянської. // Наукові записки. Сер. Літературознавство. — Х., 1999. — Вип. 2 (23). — С. 82-89.
Психоаналітична інтерпретація прози Ольги Кобилянської - http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/138034.html
Погребенник В. Золоте пасмо художньої прози Ольги Кобилянської / В. Погребенник // Кобилянська О. Людина. – К., 2000. – С. 5 – 14.
Роман-Мельничук, Я. Жанрова своєрідність малої прози Ольги Кобилянської останнього періоду творчості. // Традиція і А601331 новаторство у світовій літературі. — Чернівці, 2000. — С. 15-19.
Саврей, О. Заголовок як засіб декодування авторського задуму (на матеріалі прози Ольги Кобилянської). // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 110-117.

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 23.15.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Полтава :: Запитання: 33843  
Анна запитує:
Допоможіть знайти інформацію: соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Дякую)))
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Линдюк А. О. Соціально-психологічні особливості діяльності менеджерів сільськогосподарських підприємств / А. О. Линдюк, Я. С. Янишин // Економіка АПК. - 2010. - № 5. - С. 110-114. - Бібліогр. в прим.
Анотація: На основі проведеного соціологічного дослідження проаналізовано соціально-психологічні особливості діяльності керівників сільськогосподарських підприємств Львівської області, а також визначено основні чинникі, які негативно вплинули на їхні професійні характеристики.
Курячая, Елена Благородные постуки: Неформальное изучение мнения коллег помогает выявить достоинства и недостатки подчиненных. Важно не переступить черту, за которой стоит обычное доносительство / Елена Курячая // Бизнес. - 2012. - № 21 (21 мая). - С. 55-57
Курячая, Елена Добра желатели: Как можно тренировать доброжелательность обслуживающего персонала / Елена Курячая // Бизнес. - 2011. - 10 октября. - С. 41-43
Амосов О.Ю. Соціальна складова оцінки ефективності менеджменту персоналу / О. Ю. Амосов // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 1. - С. 78-88 : граф. - Бібліогр.: 10 назв.
Курячая, Елена Раз, два, жители: Украинцы не верят, что работа в команде с человеком-раздражителем повышает их собственную эффективность / Елена Курячая // Бизнес. - 2013. - № 18-19 (13 мая). - С. 38-40
Моя обидель: Юнона Ильина, директор центра инновационного менеджмента "Почерк" - о том, как управлять своими обидами и обидчиками // Бизнес. - 2011. - 19 декабря. - С. 43-45
Швець І. Компетентність управлінського персоналу : формування, розвиток та ефективність використання / І. Швець, С. Позднякова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 1. - С. 31-36. - Бібліогр. в примітках
Анотація: Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо формування вимог до професійно-кваліфікованого рівня управлінського персоналу на підставі компетентнісного підходу. Розроблено систему компетентності працівника управлінської посади, сформульовано пропозиції щодо оцінки та подальшого розвитку компетенцій управлінського персоналу, а також запропоновано науково-методичний підхід до визначення ефективності використання компетенції конкретного працівника.
Сперанский В.И. Концепция управления человеческими ресурсами - современный подход к управлению персоналом / В. И. Сперанский // Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 5. - С. 193-206. - Библиогр. в подстроч. прим.
Курячая, Елена Нетто золото: Отечественные топ-менеджеры не верят в "золотые парашюты". И правильно делают / Елена Курячая // Бизнес. - 2010. - 9 августа. - С. 46-48
Балабанова, Людмила Веніамінівна Стратегічне управління персоналом підприємства : навчальний посібник / Людмила Балабанова, Олена Стельмашенко ; ДНУ, Школа маркетингового менеджменту. - К. : Знання, 2011. - 236 с. : табл., іл.
Виноградський, Микола Данилович Управління персоналом : навчальний посібник для студентів вузів / Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 500,[1] с.
Рульєв, Віталій Андрійович Управління персоналом : навчальний посібник / Віталій Рульєв, Світлана Гуткевич, Тетяна Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 309 с.
Шморгун, Леонід Григорович Менеджмент організацій : навчальний посібник / Леонід Шморгун. - К. : Знання, 2010. - 452 с. : табл. - (Сер. "Вища освіта XXI століття")
Психология менеджмента / П. К. Власов [и др.] ; ред. Г. С. Никифоров. - 3-е изд. - Харьков : Гуманитарный центр, 2007. - 510 с. : табл.
Волобуєв, Михайло Іванович Управління персоналом : опорний конспект лекцій / Михайло Волобуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. менеджменту. - К. : [б. в.], 2012. - 93,[1] с. : табл., схеми, іл.
Фарсон, Ричард Менеджмент абсурда. Парадоксы лидерства / Ричард Фарсон ; пер. с англ. А. Левитский. - К. : София, 2001. - 239 с.
Балабанова, Людмила Веніамінівна Управління персоналом : підручник / Людмила Балабанова, Олена Сардак ; М-во освіти і науки України, ДНУ, Школа маркетингового менеджменту. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 467 с. : табл.
http://lubbook.net/book_327_glava_24_Rozdіl_4._Soсіalno-psikholo.html
http://prezi.com/mxe8lrsag_p3/presentation/
http://osvita.ua/vnz/reports/management/13958/
http://bookb.net/book_menedzhment-personalu_615_page_54/
http://ua.convdocs.org/docs/index-227453.html?page=4
http://studentam.kiev.ua/content/view/737/98/
http://poglyad.com/students/item-15383
http://ubooks.com.ua/books/000253/inx2.php
http://zavantag.com/docs/7/index-1966117.html?page=4
http://bukvar.su/menedzhment/115023-Psihologicheskie-aspekty-upravleniya-personalom.html
http://www.ex.ua/17692499
http://otherreferats.allbest.ru/management/00111709_0.html
http://ua.textreferat.com/referat-17174-1.html

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 17.18.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 33840  
Костя запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти джерела на тему "Психологічне підгрунтя експресіонізму". Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Еволюція художньої проекції дійсності у творчості Миколи Хвильового. – Режим доступу: http://ukraine-diplom.com/lit/16060-evolyuciya-xudozhnoyi-proekciyi-dijsnosti-u-tvorchosti-mikoli-xvilovogo.html
Експресіонізм. – Режими доступу: http://b-ko.com/book_369_glava_68_§3._експресіоніз?.html
http://ua-znatok.com/literatura/249/index.html?page=17
Експресіонізм в контексті західноєвропейської культури ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philosophy_psychology&id=205&start=2
Експресіонізм – імпресіонізм: стильова опозиція чи дифузія? – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=280&Itemid=34&limit=1&limitstart=3
Експресіонізм: основний творчий принцип експресіонізму. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/186173
Колінько О. Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця XIX – початку XX століття. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2010_13_20.pdf&sa=U&ei=9ZQVU67hGqbK4ATqhoDYAg&ved=0CAgQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEpfMFTUCtosazySOut8AObPmVOvw
Кохан Т. Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва 2002 года : автореф. дис. : 17.00.01 / Т. Г. Кохан ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2002. – 19 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/7219.html
Левчук Л. Т. Експресіонізм. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1460/76/1/1/
Ленська С. Літературний процес кінця XIX– початку XX століття. – Режим доступу: http://vkjournal.ru/doc/1203363
Модернізм. – Режим доступу: http://gendocs.ru/v28797/лекція_-_модернізм?page=2
Поетика експресіонізму в українській літературі 20–40-х років ХХ століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2604&start=8
Преображенська Т. В. Поетика експресіонізму в драматургії В. Винниченка (на матеріалі п’єси “Брехня”). – Режим доступу: http://repository.crimea.edu/jspui/bitstream/123456789/2486/1/048Preobrazhenskajа.pdf
Символ у новелі Василя Стефаника "Камінний хрест". – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-172994.html
Фрісбі Д. Руйнування міста: соціальна теорія, мегаполіс і експресіонізм. – Режим доступу:
http://www.ji.lviv.ua/n29texts/frisby.htm
Художній i гуманiстичний iдеал Винниченка-драматурга в контекстi української та європейської драматургiчних традицiй. – Режими доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-210773.html
http://www.ronl.ru/referaty/literatura-zarubezhnaya/129457/
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В. Дрозда. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3121/3/7243.pdf
Яструбецька Г. Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели «Битва»). – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3401/3/7241.pdf
Яструбецька Г. І. Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проза А. Тесленка / Г. І. Яструбецька // Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. –№ 13. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3126/3/Yastrub.pdf

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 09.42.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.414754 seconds