Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Іра із міста: Червоне :: Запитання: 33787  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти ідейно-тематичний аналіз віршів Ліни Костенко. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барабаш, Світлана Григорівна. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Барабаш Світлана Григорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 44 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bsgkld.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Барабаш, Світлана. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису [Текст] / С. Барабаш. - Кіровоград : [б.в.], 2003. - 96 с.
Голобородько Я. Філософемні інкрустації Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України . - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2010_3_8.pdf
Заремська І. М. Вербалізація лінгвокультурного концепту "нація” в художній картині творів Ліни Костенко [Електронний ресурс] / І. М. Заремська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2013. - Кн. 4. - С. 206-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_4_42.pdf
Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох [Текст] : [есей про творчість Ліни Костенко] / Іван Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208 с.
Жуковська, Галина М. Усе іде, але не все минає... Пам'ять і час у творчості Ліни Костенко [Текст] : монографія / Галина Жуковська. - К. : Книга, 2010. - 187 с. - (Серія "Творчі особистості").
Кириленко, Надія Іванівна. Історія України у творах Ліни Костенко [Текст] : навч. посіб. для студ. та викл. філол. ф-ту, учнів навч. закл., учителів укр. л-ри та широкого кола читачів / Н. І. Кириленко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 124 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко [Текст] : нарис творчо-світоглядної біографії / О. В. Ковалевський. - 2.вид., перероб. і доп. - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця" [Текст] / О. В. Ковалевський. - Х. : Прапор, 2001. - 176 с.
Ковалевський О.В. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Ковалевський ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kovbfs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Краснова, Людмила. Поезія Ліни Костенко [Текст] : посіб. для вчителів / Л. Краснова ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Коло, 2001. - 197 с. - (Серія : фахові дисципліни. Теорія літератури).
Кудрявцев, М. Г. Особистість і історія, митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко. // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави. — Хмельницький, 1998. — С. 113-117.
Мариняк Р.С. Історіографія поезії Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Р.С. Мариняк ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mrsplk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Овдійчук, Лілія. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі [Текст] : посібник для вчителя / Л. Овдійчук. - Т. : Підручники & посібники, 2002. - 76 с.: іл. - (На допомогу вчителю української літератури).
Панченко, Володимир Євгенович. "Народу гілочка тернова..." [Текст] : диптих про поезію Ліни Костенко / В. Є. Панченко. - К. : Веселка, 2005. - 63 с. - (Серія "Урок літератури").
Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних [Текст] : матеріали круглого столу доповнено публікаціями в періодичних виданнях / ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. - Х. : Прапор, 2006. - 164 с.
Пономаренко І.В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Пономаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pivifa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: "з чужого поля” [Електронний ресурс] / О. Слоньовська // Етнос і культура . - 2011-2012. - № 8-9. - С. 53-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf

.: Розділ: Література :: 26.02.2014 17.35.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Чернівці :: Запитання: 33780  
Олег запитує:
Уточнити джерело статті: Шудря М. І хоч я не пророк (за попередніми даними журнал "Неопалима купина" 1993)
Наша відповідь:
Доброго времени суток! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію: Шудря М. «Хоч я і не пророк» / М. Шудря // Неопалима купина. –1993. – № 2.

.: Розділ: Література :: 26.02.2014 13.29.18 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: СВІТЛАНА із міста: Світловодськ :: Запитання: 33761  
СВІТЛАНА запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти відповіді на такі питання .Сповідь» Августина Блаженного. Історія створення «Сповіді». Життєвий шлях Августина та його відображення у творі. Композиція «Сповіді». Основні блоки проблем: шлях до Бога (знання – віра – одкровення). Добро і Зло. Благодать. Людина «зовнішня» та людина «внутрішня». Контраст двох життів. Античний спадок у «Сповіді»: ставлення до античності та оцінка її Аврелієм Августином у творі. Особливості жанру автобіографії.
Наша відповідь:
Шановна Світлана!Продивиться ці посилання:

1.Твір Августина Блаженного„Сповідь":історія створення,жанр http://uaphilosophy.com/твір.августина.блаженного.„сповідь./історія.створення.жанр

2.Аврелій Августин “Блаженний”(354 -430 рр.) та його твір “Сповідь”http://tureligious.com.ua/avrelij-avhustyn-blazhennyj354-430-rr-ta-joho-tvir-spovid/

3."Исповедь" Аврелия Августина.http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=17791

4.Августин Аврелій - "Сповідь"http://e-works.com.ua/work/1868_Avgystin_Avrelii__Spovid.html

5.ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ «ИСПОВЕДИ» АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО http://www.uralbrand.ru/studentam/sdacha-rabot/filosofija-analitika/580/777.html

6.Зло як брак добра http://novyi-stryi.at.ua/publ/zlo_jak_brak_dobra/1-1-0-78

.: Розділ: Література :: 24.02.2014 19.02.46 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 33760  
Юлія запитує:
Доброго дня! Будь ласка,надайте бібліографію творів Дмитра Туптала( Ростовського) для написання курсової роботи. Саме його твори. Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Для вас підібрані такі документи:
Туптало, Дмитро. Житія святих (Четьї Мінеї) / [пер. із церк.-слов’ян. Д. Сироїд]. — Львів : Свічадо,.- — Ім’я авт. також: Дмитро Ростовський Т. 5 : Січень, 2008. — 539, [5] с.
Туптало, Дмитро. Житія святих (Четьї Мінеї). — Лльвів : Свічадо,.- — Ім’я авт. також: Дмитро Ростовський Т. 4 : Грудень / [Пер. із церк.-слов. Д.Сироїд], 2007. — 656, [3] с.
Туптало, Дмитро. Житія святих (Четьї Мінеї). — Л. : Свічадо, 2005- — Ім’я авт. також: Дмитро Ростовський Т. 3 : Листопад / [Пер. із церк.-слов. Валерій Шевчук], 2007. — 576, [3] с.
Туптало, Дмитро. Житія святих (Четьї Мінеї). — Л. : Свічадо, 2005- — Ім’я авт. також: Дмитро Ростовський Т. 2 : Жовтень / [Пер. із церк.-слов. В.Шевчук], 2006. — 379, [4] с.
Туптало, Дмитро. Лік духовний : Вибр. з творів святителя / [Пер. з ц.-сл. М.Лемик]. — Львів : Свічадо, 2005. — 76, [1] с. — (Джерела християнського Сходу. Нові часи XV-XIX ст.; N13).
Туптало, Дмитро. Житія святих (Четьї Мінеї). — Л. : Свічадо, 2005- — Ім’я авт. також: Дмитро Ростовський Т. 1 : Вересень / Пер. В.Шевчук, 2005. — 463, [3] с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 .Кн. 2. - К. : [б.и.], 1998. - 668 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 3. - К. : [б.и.], 1998. - 831 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 4. - К. : [б.и.], 1999. - 894 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 5, т. 1 : Январь (т.1). - [Б. м.] : [б.и.], 1999. - 522 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 5, т. 2 : Январь (т.2). - [Б. м.] : [б.и.], 1999. - С.522-979
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 6. - К. : [б.и.], 1999. - 542 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 7 : Март. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 796 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 8 : Месяц апрель. - Репр. изд. 1906 г. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 550 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 10 : Июнь. - [Б. м.] : [б.и.], 1999. - 705 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 11 : Июль. - [Б. м.] : [б.и.], 1999. - 782 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 12 : Август. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 814 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 9 : Май. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 894 с.
Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич ; митрополит ; святитель ; 1651 - 1709) Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского [Текст] / Димитрий Ростовский. - Репр. изд. 1903 г. - К. : Издание Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры, 1998 . Кн. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 1998. - 678 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих [Текст] : четьї Мінеї / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 4 : Грудень / пер. із церк.-слов'ян. Д. Сироїд. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 656 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих [Текст] : четьї Мінеї / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 1 : Вересень. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 463 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих [Текст] : четьї Мінеї / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 2 : Жовтень. - [Б. м.] : [б.в.], 2006. - 384 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих [Текст] : четьї Мінеї / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 5 : Cічень / пер. Д. Сироїд. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 544 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих [Текст] : четьї Мінеї / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 7 : Березень / пер. із церк.-слов'ян. Д. Сироїд. - [Б. м.] : [б.в.], 2009. - 465 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих (Четьї Мінеї) [Текст] / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; переклав [із церк.-слов’ян.] Валерій Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII ; 978-966-8744-31-0 Т. I-XII. Т. 3 : Листопад. - 2007. - 580 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих (Четьї Мінеї) [Текст] / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 966-8744-31-4 Т.I-XII. Т. 8 : Квітень / пер. з церк.-слов'ян. Дарія Сироїд. - 2009. - 360 с
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих (Четьї Мінеї) [Текст] : [у 12 т.] / Димитрій Туптало, митрополит Ростовський ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 978-966-8744-31-0 Кн.I-XII. Т. 10 : Червень / переклала Дарія Сироїд. - 2011. - 567 с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих (Четьї Мінеї) [Текст] : [у 12 т.] / Дмитро Туптало. - Л. : Свічадо, 2011 . - ISBN 978-966-8744-31-0 (Кн. I-XII). Т. 1 : Вересень / пер. [із церков.-слов'ян.] Дарія Сироїд. - 2011. - 403, [4] с.
Димитрій Ростовський (Туптало, Данило Савич ; митрополит ; св. РПЦ ; 1651 - 1709) Житія Святих (Четьї Мінеї) [Текст] : у 12 томах / Дмитро Туптало ; пер. з церк.-слов'ян. В. Шевчук. - Л. : Свічадо, 2005 . - ISBN 978-966-8744-31-0 (Кн. І-ХІІ). Т. 11 : Липень / переклала Дарія Сироїд. - 2013. - 556 с.
Димитрій Ростовський. П’ятичисленні молитви / святитель Димитрій Ростовський. — Львів : Андреєва Н. М., 2013. — 17 с.

.: Розділ: Література :: 24.02.2014 18.33.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ІГОР із міста: БЦ :: Запитання: 33708  
ІГОР запитує:
Добрий вечір! Допоможіть буд лака знайти твір на тему " величний образ української жінки в кіно повісті Україна в огні"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Аналіз кіноповісті Довженка «Україна в огні». – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit12.html
Аналіз «Україна в огні». – Режим доступу: http://schoollit.com.ua/analiz-ukraїna-v-ogni-inshij-variant/
Величний образ української жінки Олесі у творі "Україна в огні" (1 варіант) :
шк. твір. – Режими доступу: http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=7&bookid=66
http://krapka.at.ua/publ/1-77-3
Величний образ української жінки Олесі у творі "Україна в огні". – Режими доступу: http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=7&bookid=67
http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=7&bookid=68
Жінка та війна (по кіноповістях О. Довженка "Україна в огні", "Мати"). – Режим доступу:
http://krapka.at.ua/publ/zhinka_ta_vijna_po_kinopovistjakh_o_dovzhenka_quot_ukrajina_v_ogni_quot_quot_mati_quot/1-1-0-478
Жіночі образи в кіноповісті «Україна у вогні». – Режим доступу: http://www.rlspace.com/zhinochi-obrazi-v-kinopovisti-ukraїna-u-vogni/
Кіноповість Олександра Довженко "Україна в огні". – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/18083/
Кіноповість О. Довженка "Україна в огні". Історія написання та "кремлівське розп'яття" автора. Художні особливості твору. – Режим доступу: http://referatcentral.org.ua/world_literature_load.php?id=378&startext=2
Моє ставлення до образу Олесі з кіноповісті «Україна в огні». – Режим доступу: http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/640/
Неоміфологічні елементи та національний характер в кіноповістях О. Довженка “Україна в огні” та “Зачарована Десна”. – Режим доступу: http://referatus.com.ua/kultura-kulturologiya-etika-estetika/neomifologichni-elementi-ta-nacionalniy-harakter-v/
Трагедійне звучання твору «Україна в огні». – Режим доступу: http://lessons.com.ua/tragedijne-zvuchannya-tvoru-ukraїna-v-ogni/
Характеристика образів та аналіз кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні». – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit230.html

.: Розділ: Література :: 18.02.2014 18.30.55 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.299366 seconds