Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 47051  
Вероніка запитує:
Добрий день. Потрібна література про специфіка прози Вірджинії Вулф. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Батюк Г. О. Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.06 / Г. О. Батюк; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 20 c.
Глінка Н. В. Мовний код автора в текстах Вірджинії Вулф [Електронний ресурс] / Н. В. Глінка, М. І. Засенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 29(1). — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_29(1)__38.
Куницька І. В. Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф «На маяк») [Електронний ресурс] / І. В. Куницька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 76. — С. 145-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2017_76_35.
Куницька І. В. Роман-біографія в контексті модерністської естетики (на матеріалі роману В. Вулф «Орландо») [Електронний ресурс] / І. В. Куницька // Питання літературознавства. — 2014. — Вип. 89. — С. 116-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_89_13.
Ленська С. В. Імпресіоністична поетика новел В. Вулф «Королівський сад» та М. Коцюбинського «Intermezzo» [Електронний ресурс] / С. В. Ленська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2021. — № 3. — С. 114-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2021_3_16.
Любарець Н. О. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф [Електронний ресурс] / Н. О. Любарець // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 39(2). — С. 124-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__18.
Любарець Н. О. Митець і мистецтво в художній прозі Вірджинії Вулф [Електронний ресурс] / Н. О. Любарець // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 60-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(2)__9.
Любарець Н. О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н. О. Любарець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 19 с.
Любарець Н. О. Сучасна полікритика повісті Вірджинії Вулф «Флаш» [Електронний ресурс] / Н. О. Любарець // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 37(2). — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__4.
Мовчан Д. Р. Особливості словесного втілення голографічних ефектів в описі урбаністичного простору (на матеріалі роману Вірджинії Вулф «Mrs Dalloway») [Електронний ресурс] / Д. Р. Мовчан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2021. — Вип. 2. — С. 128-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2021_2_14.
Поронюк О. Б. Функція хронозрушень у романі Вірджинії Вулф «Орландо» [Електронний ресурс] / О. Б. Поронюк // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2012. — Вип. 20(2). — С. 74- 81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(2)__12.
Школа І. Імпресіоністична естетика роману В. Вулф «Хвилі» в контексті теорії інтермедіальності [Електронний ресурс] / І. Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 17 — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2018_17_13.

.: Розділ: Література :: 13.03.2023 16.21.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Чернівці :: Запитання: 47050  
Юля запитує:
Добрий день. Творчість Едварда Олбі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такими джерелами:
Гайдаш А. В. Репрезентації старіння як пограниччя у драматургії Едварда Олбі [Електронний ресурс] / А. В. Гайдаш // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2017. — Т. 301, Вип. 289. — С. 113-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2017_301_289_22.
Дмитрієва І. В. Теоретичні концепти і реалії художньої творчості: напрям, жанр, автор (на матеріалі англомовної драматургії другої половини XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. В. Дмитрієва ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с.
Макаренко Ю. Г. Модернізм VS постмодернізм: пошуки втраченого значення у творах Е. Олбі [Електронний ресурс] / Ю. Г. Макаренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2012. — Вип. 2(1). — С. 88-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_2(1)__15.
Макаренко Ю. Г. «Театр абсурду» в пізній творчості Едварда Олбі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ю. Г. Макаренко ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с.
Марченко Ю. Г. Творчість Е. Олбі та література «театру абсурду» [Електронний ресурс] / Ю. Г. Марченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 1(1). — С. 129-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_1(1)__19.
Пасенчук Н. В. Особливості відтворення мовлення персонажів драматичного тексту (на матеріалі українського та російських перекладів англомовної драми Е. Олбі «Who is Afraid of Virginia Woolf») [Електронний ресурс] / Н. В. Пасенчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 29(2). — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_29(2)__34.
Ряснянська М. М. Мотиви екзистенції в п’єсі Едварда Олбі «Історія з зоопарку» («The Zoo Story») / М. М. Ряснянська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 15. — С. 187-188.

.: Розділ: Література :: 13.03.2023 12.36.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Новий Стародуб :: Запитання: 47038  
Наталія запитує:
Доброго вечора ,шановні бібліографи.Допоможіть знайти матеріали по аналізу твору Марини Павленко «Небезпечні польоти Василька Симоненка».(із книги «Райдуга в решеті»).Все що можна протікай твір.
Наша відповідь:
«Я вчусь у свого читача…» [Електронний ресурс] : інформ. список та матеріали для проведення заходів з нагоди 50-річчя від дня народж. сучас. укр. письменниці М. С. Павленко / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. О. С. Касяненко ; О. А. Кадькаленко. — Київ : НБУ для дітей, 2023. — 28 с. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/MBM/Book/View/780#page/1/mode/2up
Васильєва М. Авторські моделі репрезентації історичного факту в новітній біографічній прозі для дітей та юнацтва [Електронний ресурс] / М. Васильєва // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Том 31 (70) № 1 Ч. 3. — С. 131-135. — Режим доступу: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_3/25.pdf
Витязь невмирущого слова. Василь Симоненко: біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / КЗ „ОБЮ ім. В.Симоненка” Черкас. обл. ради; авт.-упоряд. Н.М.Філахтова; авт.нарису В.М.Коваленко. – Черкаси, 2011. – 104 с. — Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/2896.pdf
Штолько М. Особливості моделювання картин дитинства в біографічному романі у повістинах "Райдуга в решеті" М. Павленко [Електронний ресурс] / М. Штолько // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. — 2020. — № 16. — С. 97-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2020_16_15

.: Розділ: Література :: 9.03.2023 21.11.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Луцьк :: Запитання: 47033  
Богдана запитує:
Добрий день. Цікавить таке питання: Специфіка роману "Щоденник страченої" Марії Матіос. Вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдано! Скористайтеся такими джерелами літератури:
Бербер Н. М. Поетонімія в структурі ідіостилю Марії Матіос : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. М. Бербер ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 19 с.
Борисенко Н. М. Жанр щоденника у творчості Марії Матіос: типологія і поетика [Електронний ресурс] / Н. М. Борисенко // Південний архів. Філологічні науки. — 2021. — Вип. 87. — С. 6-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2021_87_3.
Вертипорох О. В. Художній простір «романтичної» автопсихоаналітики «Щоденника страчено» Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. В. Вертипорох // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2019. — Вип. 29-31. — С. 351-368. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2019_29-31_27.
Горобець О. В. Психологічний канон «початок-кінець» у тексті твору «Щоденник страченої» Марії Матіос [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 139–146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_20.
Колоїз Ж. В. Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос «Щоденник страченої» [Електронний ресурс] / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2015. — Вип. 12. — С. 150-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_12_20.
Максименко О. В. «Щоденник страченої» Марії Матіос – щоденник-імітація [Електронний ресурс] / О. В. Максименко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 154-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__22.
Насмінчук І. А. Суїцидальні мотиви в романі «Щоденник страченої» Марії Матіос [Електронний ресурс] / І. А. Насмінчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 29(1). — С. 175-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(1)__48.
Павленко Ю. Ю. Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі «Щоденника страченої» М. Матіос) [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Павленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2014. — Т. 231, Вип. 219. — С. 84-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_231_219_18.
Тебешевська Т. Художні особливості «Щоденника страченої» Марії Матіос / Т. Тебешевська // Слово і час. — 2006. — № 2. — С. 54-62.

.: Розділ: Література :: 9.03.2023 11.04.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47032  
Ольга запитує:
Доброго дня! Ваша робота безцінна....дякую Нове запитання - потребую бібліографії до вивчення теми РОЛЬ ДИТИНИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/137256/0
http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2018/54/articles/5.pdf
https://core.ac.uk/reader/145611730
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65625a3ad68b5d53a88421206c36_0.html
https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/2016/may/17/03/trad.pdf
https://naurok.com.ua/stattya-rol-narodnih-tradiciy-u-rodinnomu-vihovanni-molodshih-shkolyariv-31826.html

– Грушевський М.Ф. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу : матеріали з полудневої Київщини / М.Ф. Грушевський, З.Ф. Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнольогії. – Львів, 1906 . – Т. 1. – С. 18-65.
– Сивачук Н. Дитячий фольклор у контексті зимової календарної обрядовості українців / Н. Сивачук // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 38-41.
– Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / упоряд. та автор післямови Я. Левчук. – Київ, 2006. – 256 с.
– Франко І. Я. Рецензія на працю “Дитина в звичаях і віруваннях українського народа” / І.Я.Франко // Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – Київ, 2006. – С. 8.
– Довженок Г. Діти і пісенний фольклор / Г.Довженок // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Т. І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – Київ, 2008. – С. 117-137.
– Ігнатенко І. Діти в обрядово-магічних практиках сільського соціуму. Життєвий цикл людини в обрядах та віруваннях українців : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ігнатенко – Київ, 2015. – С. 43.
– Щербак І. Обрядові функції дітей і підлітків / І.Щербак // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. Т. І. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – Київ, 2008. – С. 116.
– Коротя-Ковальська В. Філософія родинності в українських колискових піснях. Українознавчий погляд / В. Коротя-Ковальська // Українознавство. – 2013. – № 2. – С. 80-83.
– Гоменюк Ю. Колядки та щедрівки як засіб формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (на матеріалах фольклорного зимового циклу) / Ю. Гоменюк // Молодь і ринок. – 2012. – № 5. - С. 136-139.
– Трумко Д. Магічні способи впливу на майбутнє дитини : за матеріалами українсько-польського пограниччя / Д. Трумко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 4. – С. 127-133.
– Дубова А. Педагогіка народознавства / А. Дубова, О. Листопадова, Г. Дикарєва, О. Кузьміна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 20-23.
– Гапетченко Р. Ю. Народні традиції, звичаї, свята та обряди як складові культурно-дозвіллєвої діяльності сім’ї / Р. Ю. Гапетченко // Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 2. – С. 107-111.
– Сімейні звичаї та обряди // Етнографія України : навч. посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994. – С. 364-377.
– Боброва В. Родинна обрядовість. Звичаї та обряди, пов'язані з народженням нової людини / В. Боброва // Виховна робота в школі. – 2005. – № 3. – С. 28-31.
– Мандебура-Нога О. Народини : вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) / О. Мандебура-Нога // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / А.Г. Слюсаренко, І.Ф. Курас, В.К. Борисенко. – Київ, 2002. – Вип.13. – С. 46-50.
– Родильні обряди та звичаї // Історія української культури : У 5 т. / редкол. Г. А. Скрипник (гол. ред.) [та ін.]. – Київ, 2008. – Т. 4, Кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття. – С. 379-390.
– Сімейний та громадський побут // Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник. – Київ, 1993. – С.139-164.
– Мозгова Ф. Б. “Нарешті перші й останні кроки...” : звичаї та обряди українців, пов’язані з народженням дитини / Ф. Б. Мозгова // Біологія. – 2008. – № 9. – С. 34-37.
– Боброва В. Л. Родинна обрядовість. Звичаї та обряди, пов’язані з народженням нової людини / В.Л. Боброва // Виховна робота в школі. – 2005. – № 3(4). – С. 28-31.

.: Розділ: Література :: 9.03.2023 10.33.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.579817 seconds