Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44402
   


Автор запитання: Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46367  
Оксана запитує:
Допоможіть мені знайти літературу на тему « Розвиток гендерної психології» Дякую за відповідь
Наша відповідь:
Д’ячук С. В. Гендерна психологія в роботі редактора [Електронний ресурс] / С. В. Д’ячук // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2015_1_11
Данильченко Т. В. Феномен гендерної ідентичності в психології [Електронний ресурс] / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_14
Каткова Т. А. Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї [Електронний ресурс] / Т. А. Каткова, О. М. Ілляшенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_4_11
Кікінежді О. Гендерне виховання дошкільнят : навч.-метод. посіб. / О. Кікінежді, Т. Говорун, І. Шульга ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 191 с. : іл., табл. — (Гендерна психологія).
Костіна Т. О. Категорія ставлення у психологічній науці: компоненти ставлення до гендерної нерівності [Електронний ресурс] / Т. О. Костіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2020. - № 2. - С. 132-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2020_2_13
Кравець В. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Кравець, О. Кікінежді. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 122 с. — (Серія "Гендерна психологія").
Куравська Н. Прояви психологічних проблем гендерного характеру в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Збірник наукових праць: психологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_12
Куравська Н. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2019_22_7
Літвінова О. Гендерна психологія : навч. посіб. / О. Літвінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 235 с.
Назарова О. Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології [Електронний ресурс] / О. Назарова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. - 2017. - Вип. 3. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2017_3_16
Нестеренко М. О. Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології [Електронний ресурс] / М. О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2011. - Вип. 41. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_41_17
Омельченко Л. Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея [Електронний ресурс] / Л. Омельченко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 3. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_3_4
Щотка О. Гендерна психологія: навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Щотка. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. — 358 с. — Режим доступу: http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/bitstream/123456789/2157/1/Gender-Psychology-Shchotka.pdf

.: Розділ: Література :: 2.05.2022 20.01.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Львів :: Запитання: 46364  
Денис запитує:
Габчак Н. Ф. Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика [Електронний ресурс] / Н. Ф. Габчак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 256-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_46 Гоблик-Маркович Н. М. Географія фестивалів Закарпаття [Електронний ресурс] / Н. М. Гоблик-Маркович, М. І. Капустей // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 389-395. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 Делеган М. Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" [Електронний ресурс] / М. Делеган // Краєзнавство. - 2013. - № 3. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_27 Капустей М. І. Географія фестивалів Закарпаття [Електронний ресурс] / М. І. Капустей. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_34 Медвідь Л. Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Медвідь // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. - 2012. - Вип. 614-615. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2012_614-615_21 Обласова О. І. Комунікаційні інструменти фестивального руху Закарпаття [Електронний ресурс] / О. І. Обласова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2019. - № 1. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_1_17 Фестивалі Закарпаття / [уклад., ред. та пер. Людмили Алексеєнко ; світлини Карла Смутко]. - [Ужгород] : Патент, 2010. - 45 с. Фестиваль вина в Закарпатье [Електронний ресурс] // Финансовые услуги. - 2016. - № 5. - С. 40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2016_5_17
Наша відповідь:
Ответ ожидается

.: Розділ: Література :: 1.05.2022 21.53.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46363  
Ольга запитує:
Доброго дня, чарівники-книгознавці! Потребую відповіді на питання "ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ НА ТВОРЧІСТЬ Г.СКОВОРОДИ" Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://shron1.chtyvo.org.ua/Peleshenko_Nataliia/Retseptsiia_tvorchosti_H_Skovorody_v_ukrainskii_literaturi_1920-1940-kh_rokiv.pdf?PHPSESSID=aipug5kkt6652hjgpp7ra5brc3
https://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=12510
file:///C:/Users/User/Desktop/Lukyanenko_D.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38434/27-Rybka.pdf?sequence=1
https://supermif.com/baiki/scovoroda_baiki_8.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/12744/
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1468/4/Сковорода__покажчик.pdf
https://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/Ушкалов_Сковорода.-Семінарій.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u149/zbirnik_skovoroda_2018_noviy_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Lukyanenko_D (1).pdf

– Бордукова H. Творчість Григорія Сковороди в рецепції Дмитра Багалія / Н.Бордукова // Збірник Харківського історико-філологічноготовариства. -Харків, 1999. - Т.8. - С. 65-75.
– Бетко І. П. Г. С. Сковорода і традиція автоепітафії у давній українській літературі / І. П. Бетко // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 195-203.
– Александрович Т. Ю. Бойко-Блохин як дослідник творчості Г. Сковороди / Т.Ю.Александрович // Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 30. – С. 72-76.
– Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний: типологічна подібність постатей / М. Балаклицький // Українська мова та література. – 2004. – № 48. – С. 5-7.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 53-56.
– Криса Б. С. Г. С. Сковорода на тлі української поезії XVII–XVIII ст. / Б. С. Криса // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 175-181.
– Мартинюк В. Григорій Сковорода в рецепції П. Тичини / В. Мартинюк // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 51-54.
– Плугатарьова Н. Риси ментальності Григорія Сковороди в інтерпретації Анастасії Ніженець / Н. Плугатарьова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / за ред. А. В. Козлова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 31, ч. 2. – С. 615-621.
– Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г. С. Сковороди і сучасність : матер. Всеукр. сковородинських читань з нагоди 200-річчя з дня смерті мислителя / відп. ред. П. І. Шевченко. – Кривий Ріг, 1994.
– Колодна А. І. О. О. Потебня і Г. С. Сковорода / А. І. Колодна, А. М. Колодний // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 215-222.
– Білоус П. В. Феномен Григорія Сковороди у художньолітературних колізіях ХІХ-ХХ століття / П. В. Білоус // Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник / П. В. Білоус. – Київ, 2012. – С. 404-409.
– Радецька М. М. Григорій Сковорода в історично-біографічній прозі / М. М. Радецька // Українське літературознавство : респ. зб. – Львів, 1982. – Вип. 39. – С. 77-84.

.: Розділ: Література :: 1.05.2022 16.19.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Славута :: Запитання: 46361  
Євгеній запитує:
Доброго вечора! Цікавить інформація на тему "КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС В РОМАНІ Д. БРАУНА “INFERNO”". Зарання дякую!
Наша відповідь:
Гура Н. П. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна [Електронний ресурс] / Н. П. Гура, О. К. Бойко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 10. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2014_10_5

Існюк О. Ю. Лексико-семантичні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва) [Електронний ресурс] / О. Ю. Існюк, Л. І. Тараненко // Молодий вчений. - 2020. - № 10(2). - С. 461-466. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__59

Крутько Т. В. Образні порівняння в романі Дена Брауна "Inferno" [Електронний ресурс] / Т. В. Крутько // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 197-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_62

Мусієнко О. С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") [Електронний ресурс] / О. С. Мусієнко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50(2). - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__16

Черник О. О. Вербалізація художнього концепту "fear" у романі Дена Брауна "Інферно" [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_44

Черник О. О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу Дена Брауна [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - 2019. - № 11. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2019_11_32

.: Розділ: Література :: 29.04.2022 23.27.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 46360  
Марія запитує:
Доброго дня! Цікавлять критичні статті про роман "Московіада" Юрія Андруховича. Бажано в електронному вигляді. Дякую!
Наша відповідь:
Бойченко О. В. "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_6

Гринюк І. Л. Прагматика синтаксису в оригіналі та перекладі роману "Московіада" Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / І. Л. Гринюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2018. - Т. 29(68), № 2. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_2_17

Губа Р. С. Москва, як декорація вистави про падіння імперії (за романом Юрія Андруховича "Московіада”) [Електронний ресурс] / Р. С. Губа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22(2). - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__10

Зеленко Л. П. Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) [Електронний ресурс] / Л. П. Зеленко // Слов'янський збірник. - 2015. - Вип. 19. - С. 95-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2015_19_13

Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2014. - Вип. 11. - С. 136-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2014_11_25

Нечипоренко М. Ю. Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Ю. Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів "Рекреацій", "Московіади" та "Перверзії" англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 431-438. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_70

Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича "Московіада" [Електронний ресурс] / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 30. - С. 234-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_59

Пройдаков А. І. Складові урбаністичного тексту у романі "Московіада" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 33. - С. 255-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_66

Пухонська О. Блазень супроти травми: деколонізаційні маркери свідомості в "Московіаді” Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Сучасні літературознавчі студії. - 2017. - Вип. 14. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2017_14_36

Сморжевська О. О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") [Електронний ресурс] / О. О. Сморжевська // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 112. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_18

Ткачівська М. Р. Реалізація категорії інтертекстуальності в постмодерному творі та способи її перекладу (на матеріалі німецькомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Московіада") [Електронний ресурс] / М. Р. Ткачівська, О. В. Тихоновська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 251-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_41

Черниш А. Є. Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія") [Електронний ресурс] / А. Є. Черниш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 304-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_65

.: Розділ: Література :: 27.04.2022 13.03.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.427552 seconds