Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 46680  
Юля запитує:
Добрий день. Мені потрібна література про гендерну лінгвістику в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Гарбар А. І. Гендерна лінгвістика: передумови становлення і розвиток [Електронний ресурс] / А. І. Гарбар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 52(1). — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_52(1)__10.
Горох Г. В. Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посіб. / Г. В. Горох, В. С. Карпалюк; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Вид. Зволейко Д. Г., 2009. — 283 c.
Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика / Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осінова, Л. М. Саліонович, О. А. Халіман; За наук. ред. Т. А. Космеди. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди; Дрогобич: Коло, 2014. — 472 с. [Електронний ресурс] / С. Дорошенко // Мовознавство. — 2015. — № 1. — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2015_1_9.
Журенко Я. В. Тенденції розвитку сучасної гендерної лінгвістики: ціннісні аспекти [Електронний ресурс] / Я. В. Журенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(1). — С. 80-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(1)__22.
Зіміч Є. В. Вплив гендерного чинника на мовленнєву діяльність комунікантів у маритальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зіміч // Лінгвістика. — 2012. — № 3, ч. 2. — С. 100-108.
Зіміч Є. В. Вплив гендерного чинника на мовленнєву діяльність комунікантів у маритальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зіміч // Лінгвістика. — 2012. — № 3, ч. 2. — С. 100-108.
Кобевко Г. В. Вплив соціокультурного аспекту на розвиток гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / Г. В. Кобевко // Молодий вчений. — 2017. — № 11. — С. 232-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_58.
Космеда Т. А. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. монографія / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова, Л. М. Саліонович, О. В. Халіман; ред.: Т. А. Космеда; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків. — Дрогобич : Коло, 2014. — 470 c.
Саліонович Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах гендерної лінгвістики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Саліонович; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2012. — 20 c.
Сваричевська А. Фемінітиви і гендерне мовознавство з позицій феміністської лінгвістики [Електронний ресурс] / А. Сваричевська // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 43(3). — С. 88-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_43(3)__16.
Семашко Т. Ф. Гендерна лінгвістика в системі сучасної мовознавчої науки [Електронний ресурс] / Т. Ф. Семашко // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. — 2010. — Вип. 3. — С. 166-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2010_3_34.
Федорова О. Сучасний український мас-медійний дискурс як предмет дослідження гендерної та когнітивної лінгвістики / О. Федорова // Рідна шк. — 2007. — № 6. — С. 67-68.
Федорова О. Сучасний український мас-медійний дискурс як предмет дослідження гендерної та когнітивної лінгвістики / О. Федорова // Рідна шк. — 2007. — № 6. — С. 67-68.
Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Чуєшкова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2016. — № 842. — С. 161-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_35.
Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система [Електронний ресурс] / О. Чуєшкова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2018. — № 890. — С. 81-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2018_890_17.

.: Розділ: Література :: 14.09.2022 08.56.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Бровари :: Запитання: 46676  
Лариса запитує:
Поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т. Шевченка : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Ідейно-художній аналіз поезій Богдана-Ігоря Антонича. Українська література 11 клас [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PT7iAjIFjEU.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’ячеслава Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Сохацька Є. / Еліта українського духу: історія однієї дружби : Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич (до 100-річчя від дня народження Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / Є. Сохацька // День. - 2009. - 23 січня. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/elita-ukrayinskogo-duhu.
Художній світ поезії Богдана-Ігоря Антонима [Електронний ресурс] // https://uahistory.co : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: uahistory.co/pidruchniki/fasolya-ukraine-literature-11-class-2019-standard-level/26.php. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 13.09.2022 08.51.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 46671  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна книга "Соломія Крушельницька. Міста і слава". Чи є книга у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! У НБУ для дітей такої книги немає. Звертайтесь до фонду Центральної публічної районної бібліотеки ім. О.С.Пушкіна ЦБС Оболонського району м. Києва.

.: Розділ: Література :: 12.09.2022 14.26.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Тернопіль :: Запитання: 46669  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література про сучасних досліджень з методики ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. — Київ : Слово, 2008. — 408 с.
Костюк О. В. Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи [Електронний ресурс] / О. В. Костюк // Педагогічний пошук. — 2014. — № 3. — С. 20–25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2014_3_8.
Кравченко Т. Основні підходи до організації взаємодії сім’ї та школи як фактора соціалізації дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 136-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_23.
Лемещук М. Сутність соціалізації дітей дошкільного віку у контексті сучасних науково-педагогічних ідей [Електронний ресурс] / М. Лемещук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 115-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_45_19.
Рогальська Н. В. Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Рогальська // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 37. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_37_30.
Рогальська Т. Інноватика в освіті [Електронний ресурс] / Т. Рогальська // Віче. — 2010. — № 1. — С. 36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_1_19.
Рогальська-Яблонська І. П. Підготовка майбутніх вихователів до супроводу соціалізації дошкільників на матеріалах спецкурсу «Актуальні проблеми сучасного дитинства» [Електронний ресурс] / І. П. Рогальська-Яблонська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 65. — С. 390-395. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_78.
Рогальська-Яблонська І. Педагогіка соціалізації: особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / І. Рогальська-Яблонська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2016. — Вип. 2. — С. 290-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2016_2_35.

.: Розділ: Література :: 11.09.2022 15.17.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Вижниця :: Запитання: 46662  
Марина запитує:
Добрий день. Мені потрібна ваша допомога. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про філософію об'єктивізму Айн Ренд. Заздалегідь дякую .
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Коробко М. І. Етика реальності: загальний огляд філософських позицій Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 86. — С. 236-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_86_60.
Коробко М. І. Лібертаріанство та філософія об'єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Українські культурологічні студії. — 2019. — № 2. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrks_2019_2_4.
Коробко М. І. Літературно–філософські джерела художніх творів Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 142(2). — С. 73-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(2)__15.
Коробко М. І. Філософія об’єктивізму Айн Ренд: базові цінності людської Індивідуальності [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 396-400. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_101.
Коробко М. І. Явні та неявні джерела філософії об'єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / М. І. Коробко // Гуманітарний часопис. — 2015. — № 1. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_1_7.
Коробко М. І. Етичний проект «філософії об'єктивізму» Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / М. І. Коробко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с.
Патлайчук О. В. «Романтичний реалізм» Айн Ренд як естетична концепція [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філософія. — 2016. — Т. 286, Вип. 274. — С. 50-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2016_286_274_10.
Патлайчук О. В. Естетичні погляди Айн Ренд [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 116. — С. 149-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__36.
Патлайчук О. В. Основні аспекти філософії об’єктивізму Айн Ренд [Електронний ресурс] / О. В. Патлайчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філософія. — 2015. — Т. 262, Вип. 250. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduf_2015_262_250_9.

.: Розділ: Література :: 8.09.2022 08.42.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252423 seconds