Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31751  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти теоретичний матеріал на тему: семантика кольору (хто досліджував, що вже зроблено в науці) в літературі (монографії, книги, збірники праць, дисертації...), філософії і т.ін. Мене цікавить будь яка інформація! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо наступні публікації:
1. Семашко Т.Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Ф. Семашко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 19 с. // http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/501
2. Воробьева И.Н. Семантика устойчивых сочетаний с колоронимом white / белый в современном английском языке // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2011_954/11vinsay.pdf
3. Лагода О.М. Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhDADM/2007-5/07lonpou.pdf
4. Лук’янець Г.Г. Функції атрибутивного прикметника при зміні семантики кольору // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2011_37/025_029.pdf
5. Курченко Л.М. Семантика кольору в німецькій та українській мовних картинах світу // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2010_29/34_40.pdf
6. Шегеда О.П. Символіка кольору у творчості Лесі Українки // http://eprints.zu.edu.ua/778/1/01shoplu.pdf
7. Безотосна Ю.В. Комунікаційні особливості сприйняття кольору аудиторією журнальних видань // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_4/files/SC412_35.pdf
8. Вовнянко Т.А. Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Т.А. Вовнянко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2003. — 20 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03vtasod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
9. Супрун Л.О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ ст. (на матеріалі творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха): автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л.О. Супрун ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 16 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09slogzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
10. Шеховцова, Елена Анатольевна. Формирование символической семантики цветообозначений: культурологический аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Елена Анатольевна ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк, 2003. - 212 л. - Библиогр.: л. 183-209.
11. Шуришина, Татьяна Ивановна.
Лингвостилистическая интерпретация художественного текста в аспекте взаимосвязи семантики цвета и ритмомелодики [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Шуришина ; Черновицкий гос. ун-т им. Юрия Федьковича. - Черновцы : Рута, 2000. - 64 с.
12. Герасименко, Ирина Анатольевна. Семантика русских цветообозначений [Текст] : монография / И. А. Герасименко ; Горлов. гос. пед. ин-т иностр. яз. - Горловка : [Вид-во ГДПІІМ], 2010. - 439 с. - Бібліогр.: с. 408-437. - 300 экз.
13. Шеховцова, Олена Анатоліївна. Формування символічної семантики кольоропозначень: культурологічний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Шеховцова Олена Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 с.
14. Дробаха Л. Зіставний аналіз семантики колористичних прикметників української, російської, німецької, англійської та французької мов // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_4_zamovlennya_5080_4.pdf#page=63
15. Миронова Л. Н. Семантика цвета в эволюции психики человека //Проблема цвета в психологии/Под ред. А.А. Митькина. М., – 1993. – С. 172-188.
16. Кудрина А.В., Мещеряков Б.Г. Семантика цвета в разных культурах // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». – 2011. – № 1. // http://www.psyanima.ru/journal/2011/1/2011n1a1/2011n1a1.pdf

.: Розділ: Література :: 31.05.2013 09.47.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Донецк :: Запитання: 31719  
Татьяна запитує:
Подскажите, где найти любую информацию или критику для найменших школярів букваря-читанки "Сходинки" та "Лесенка"; для другокласників - читанку "Сходинки-2" Івана Білого
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, у доступних нам джерелах цієї інформації нам знайти не вдалося.

.: Розділ: Література :: 24.05.2013 19.41.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 31697  
Інна запитує:
Допоможіть будь ласка дібрати матеріал до теми: Лексичне та фразеологічне багатство роману Валерія Шевчука "Житомирська Сага"
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Деяка інформація знайдеться у наступних джерелах:
1. Гримашевич Г. Побутова лексика в романі В. Шевчука „Стежка в траві. Житомирська сага” (на матеріалі назв одягу та взуття) // http://eprints.zu.edu.ua/5966/1/Галина Гримашевич.pdf
2. Янчук Н. Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману „Стежка в траві. Житомирська сага”) // http://eprints.zu.edu.ua/5965/1/Наталія Янчук.pdf
3. Боєва Е.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю Валерія Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві") // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zzo/2010_13/Boeva.pdf
4. Переломова О. Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука / О. Переломова // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — 2010. — № 20. — Бібліогр.: 10 назв. // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31880

.: Розділ: Література :: 22.05.2013 14.40.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Херсон :: Запитання: 31656  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою " Ідейно-художній аналіз роману Івана Білика "Не дратуйте грифонів", зокрема - історична основа роману. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Анна! На жаль по даному питанню знайти нічого не вдалося.Але можете продивиться одне посилання:

http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1809.html

.: Розділ: Література :: 17.05.2013 00.08.12 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кіровоград :: Запитання: 31643  
Катерина запитує:
Курсова " Тема історичного минулого у творах Нейуя-Левицького "запорожці", Оксани Сенатович "Малий Віз", Антіна Лотоцького "Михайло_семиліток""!!!!!!!! ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, у доступних нам джерелах інформації небагато (тільки твори або розробки уроків). Пропонуємо попрацювати із наступними матеріалами:
Вертій, Олексій. Літературна казка і фольклор в 70-90 рр. 19 ст. / Вертій Олексій // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004.- №43. - С.13-15.
Власенко, Василій Онуфрійович. Художня майстерність І.С.Нечуя-Левицького — К.: Радян. шк., 1969. — 182, [2] с.
Габдрахманова Л. В. Історична проза І. Нечуя-Левицького: жанрово-стильові особливості // Вісник. — Запоріжжя, 2010. — N 2. — С. 41–44.
Головецька, Н. Два уроки з вивчення твору А.Лотоцького "Михайло-семиліток" : 5 клас / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005.- №6. - С.30-33.
Гуцало, Євген. Ми йдемо до свободи / Гуцало, Євген // Нечуй-Левицький І. Запорожці. - К., 1994. - С.5-8.
Добра фея дитячої літератури : до 70-річчя від дня народж. О. П. Сенатович : біобібліогр. довідка / Тернопільська обласна бібліотека для дітей, відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи ; підгот. М. Д. Колопенюк. - Тернопіль : [б. в.], 2011. - 16 с. : портр., ілюстр. - (Наші славетні земляки. Вип. 12).
Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : зб. пр. Всеукр. наук. конф., 25-27 верес. 2008 р. : до 170-річчя з дня народж. І. С. Нечуя-Левицького / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [редкол.: Н. І. Бернадська та ін.]. - Черкаси : [Б. в.], 2008. - 549 с.
Комар, Наталя. Історичні оповідання Антіна Лотоцького / Комар, Наталя // Лотоцький, Антін Львович. Михайло-семиліток. - К. , 2007. - С. 3-8.
Література. Діти. Час, 1985 : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. Вип. 10 / редкол. В. Г. Дончик [та ін.] ; упоряд. В. Я. Неділька. - К. : Веселка, 1985. - 176 с.
Лебедівна, Лариса. Релігійно-містичні мотиви прози Антона Лотоцького та Катрі Гриневичевої / Лебедівна Лариса // Дивослово. - 2005.- №9. - С.62-65. - Бібліогр.: с. 65.
Левицький-Нечуй, Іван. Запорожці : з передм. та поясн. / Іван Левицький-Нечуй. — Львів: Спілкове вид. у Львові; Жовква: з Друк. ОО. Василіян, [1872?] — 40 с. — (Бібліотека літературних перлин; ч. 1).
Мовчан, Р. Розмовляючи з п`ятикласником про літературу та життя [Текст] : як працювати із новеведеними до програми творами (на прикладі розгляду оповідання Оксани Сенатович "Малий віз") / Р. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. - С. 56-59.
Пашковська Г. В. Нормотворення української мови: роль І. С. Нечуя-Левицького. / Г. В. Пашковська; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. — К.; Умань: Жовтий, 2011. — 394 с.: табл. — (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень; т. 5).
Подуфалий В. Антін Лотоцький: Життєвий і творчий шлях //Лотоцький А. Княжа слава. - Львів, 1991. - С. 5 - 16.
Побірченко, Наталія. Проблеми виховання підростаючого покоління в педагогічній спадщині Івана Нечуя-Левицького : монографія / Наталія Побірченко. - Умань : [РВЦ "Софія"], 2008. - 183 с.
Походзіло, Микола Ульянович. Іван Нечуй-Левицький — [2-е вид., перероб. і допов.] — К.: Дніпро, 1966. — 126, [2] с. — (Літературний портрет).
Приходько, Інна. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького / Приходько Інна // Дивослово. - 2001.- 3. - С.48-54.
Ситченко, А. Борці за долю України : вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" : 5 клас / А. Ситченко, Н. Огренич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 7. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
Ситченко, А. Л. Вивчення казки І. Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Л. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 1. - С. 16-18.
Усі письменники і народна творчість [Текст] : Довідник. - К. : Мастер-Клас, 2007-2008. - 864 с.
Чепіль, Марія Миронівна. Антін Лотоцький - педагог, громадський діяч (1881-1949) : монографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [за ред. М. М. Чепіль]. - Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2008. - 263 с.
Додатково пропонуємо звернутися до електронних каталогів:
-Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ-http://www.nbuv.gov.ua/
-Національної Парламентської бібліотеки України - http://www.nplu.org/.

.: Розділ: Література :: 16.05.2013 11.50.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272596 seconds