Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 32297  
Юлія запитує:
Доброго дня!! допоможіть, будь ласка, занйти літературу до дипломної на тему "Тематично-стильові особливості прози Оксани Забужко". Вельми вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 4905, 6292, 32146. Пропонуємо також наступні джерела:
Віжічаніна Л. М. Художнє осягнення історії і сучасності: огляд української прози останніх років. Ч. 2. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/hudozhne-osyagnennya-i.htm
Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 299 с.
Зборовська Н. Код української літератури / Н. Зборовська. – К. : Смолоскип, 2010. – 570 с.
Ісаєнко К. П. Стилистічні особливості прози О. Забужко та М. Матіос (спроба порівняльного аналізу). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzfn/2012_1/lit/lit2.pdf
Історія, що стає літературою у стилі Оксани Забужко. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2010/02/09/083513.html
Качак Т. Б. Художні особливості жіночої прози 80–90-х років ХХ ст : дис. : 10.01.06 / Т. Б. Качак. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/337360.html
Клепуц Л. Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Шевченка НАН України. – К., 2010. – С. 247–252. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30988/51-Kleputs.pdf?sequence=1
Кононенко Є. Жіночі голоси у вітчизняній літературі (Про сучасних українських письменниць) / Є. Кононенко // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 11.
Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви «Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко / Л. Масенко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – С. 64.
Оксана Забужко. Польовi дослiдження з українського сексу. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/SU/UKRAINA/ZABUZHKO/ukr_sex_ukr.txt
Оксана Забужко «Сестро, сестро» – художньо-стильові особливості твору. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=454440
Сірук В. Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності :
робоча навч. програма курсу / В. Г. Сірук. – Луцьк, 2013. – 51 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/746/1/siruk such.pdf
Славінська І. Оксана Забужко: Проза потребує громадянського суспільства. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/21/49007/
Стешин І. О. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко) : автореф. дис.. : 10.01.05 / І. О. Стешин ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2002. – 18 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/6768.html
Сучасна українська література. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_література
Таран Л. «Коли б я володіла мистецтвом життя.....» (Оксана Забужко. Інопланетянка: Неофантастична повість / Л. Таран // Сучасність. – 1992. – № 8 ; 1994. – № 7/8.
Українська мала проза ХХ століття: Антологія. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/421233/read
Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К., 2011. – 248 с. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/142
Хижняк К. В. Мотиви зради та жертовності у тоталітарній моделі світу в прозі О. Забужко / К. В. Хижняк // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2011. – Вип. 61. – № 936. – С. 157–160. – Режим доступу: http://www.media-education.org/assets/files/pdf/hizhnyak-16.pdf
Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко). – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4461
Художні особливості жіночої прози 80–90-х років XX століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4468
Яремчук І. Одкровення Єви: кілька слів про сучасну жіночу беллетристику : літ.–крит. нарис / І. Яремчук // Літ. Україна. – 2003. – 8 трав. (№ 18).

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 20.16.42 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Вінниця :: Запитання: 32286  
Наталія запитує:
Доброго дня Будь ласка допоможіть підібрати літературу по темі "Дерев*яна та кам*яна архітектура України XV-XVII ст. " Потрібно книги,журнальні та газетні публікації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українська сакральна дерев'яна архітектура
http://www.ex.ua/17409810
Таранушенко Степан. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України
http://etnoua.info/novyny/knyha-monumentalna-derevjana-arhitektura-livoberesznoji-ukrajiny/
Р.Маньковська Сакральна дерев’яна архітектура України у світовій спадщині
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32151/12-Mankovska.pdf?sequence=1
http://biblioteka.lviv.ua/wp-content/uploads/2009/07/Замкова-феєрія-Львівщини-PDF.pdf
Вечерський В.В. Українська дерев'яна архітектура
http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=10924
Особливості дерев’яної архітектури, що була поширена в Україні
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11512/
Українська дерев’яна архітектура
http://old.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/13131.htm
http://derev.org.ua/index.html
Архітектура та містобудування 16 - 17 ст.
http://ukr.sovfarfor.com/arhtektura-dizajn/320-arhitektura-ta-mistobuduvannja-16-17-st.html
Розвиток мистецтва та архітектури на Україні у XVI – XVIII
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=2325&titles=УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРА 16 СТОЛІТТЯ
http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/323.htm

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 09.20.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 32282  
Катерина запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для роботи на тему: "Феміністська концепція у романі А. Картер "Кохання".
Наша відповідь:
Катерино, добридень! Перегляньте, будь ласка, наступні матеріали:

Бредбері Малколм. Британський роман нового часу / переклад з англ. Віктора Дмитрука. – К. : MSBrand Corporation, 2011. – 480 с.

Дерикоз, О. Б. Сучасні англійські версії short story у контексті феміністичної ідеї: новелістика А. Картер, П. Фітцджеральд, А. Байєтт, Д. Лессінг [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. Б. Дерикоз. - Дніпропетровськ : Вид-во та друк. Ченів. нац. ун-ту, 2013. - 20 с. - Анот. рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18. -

Кононенко Т. Місто як текст: освоєння урбаністичного простору як ключ до творення тексту в романах А. Картер і Дж. Вінтерсон [Текст] / Т. Кононенко // Слово і час. - 2007. - № 7. - С. 34-41.

Кононенко Т. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кононенко Тетяна Петрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - К., 2008. - 207 арк. - Бібліогр.: арк. 181-207 .

Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер [Текст] / Родионова Н.Г. // Филологические науки. - 2001.-N2. - С.41-47.

Стешин І.О. Феміністична спрямованість збірки Анжели Картер "Кривава кімната" // Гендер і культура /Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – С.178-184.


Кононенко Т. Неоґотичні тенденції у прозі Анджели Картер [Текст] / Т. Кононенко // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2007. - N 3. - С. 50-56 ; http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mandriv/2007_3/Kononenko.pdf

КОНОНЕНКО Тетяна Петрівна. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А.Картер, Ф.Велдон, Дж.Вінтерсон). : Дис... канд. наук: 10.01.04 - 2008
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345090.html

Клепуц Л. Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер // Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. – С. 247-252.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30988/51-Kleputs.pdf?sequence=1

Послесловие к книге Картер А. Любовь
http://www.e-reading.biz/chapter.php/25867/3/Karter_-_Lyubov'.html

ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ В НАЙНОВІШІЙ БРИТАНСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (А.КАРТЕР, О.ЗАБУЖКО)
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4461

.: Розділ: Література :: 8.10.2013 18.24.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Горлівка :: Запитання: 32281  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання роботи на тему "Абсурд в драматургії Мартіна МакДонаха (на матеріалі п'єс "Калека с острова Инишмаан", "Королева красоты", "Человек-подушка")"
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 8.10.2013 18.22.37 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: кирило із міста: одеса :: Запитання: 32273  
кирило запитує:
Доброго вечора шановні працівники бібліографічної довідки. Допоможіть, будь ласка, з матеріалами на тему "Невідоме про відоме: М.Вінграновський, Б.Нечерда, В.Симоненко, А.Малишко, В.Стус". Хочеться, щоб робота вийшла цікавою та продуманою, щоб була цікавою і вчителям, і учням. Часу на виконання праці небагато, тож маю велику надію на Вашу допомогу. Заздалегідь вдячний.
Наша відповідь:
Уважаемый Кирилл! По правилам "ВД" вы можете задать вопрос по одной персоналии или теме, в виде исключения мы подготовили для вас справку по всем персоналиям:
Вінграновський Микола:
Бондарь-Терещенко, И. Тютюнник и Винграновский: «встроенные» в эпоху // Зеркало недели. - 2011. - № 47. - С. 16.
Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/CULTURE/tyutyunnik_i_vingranovskiy_vstroennye_v_epohu.html
В битве судеб, политик и систем : Николай Винграновский // Зеркало недели. - 2008. - 31 мая (№ 20). - С. 12.
Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/u_bitvi_dol,_politik_i_sistem.html
Сизоненко, О. Степовий наш Гайвата // Дзеркало тижня. – 2003. – 10 січ.
Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/stepoviy_nash_gayyavata.html
Кіт, Д. Багатогранний талант [дитинство, юність, перші літер. спроби] // Дивослово. - 2002. - №9. -С. 5-7.
Салига, Т. Загадка одного шедевра : До 75-річчя Миколи Вінграновського // Літературна Україна. - 2011. - № 38. - С. 10-11.
Малишко Андрій:
«Узнав, что сын сочиняет стихи, отец Андрея Малышко порвал его тетради». — Режим доступа : http://fakty.ua/155262-uznav-chto-syn-sochinyaet-stihi-otec-andreya-malyshko-porval-ego-tetradi
Малишко Андрій. Життя та творчість. — Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=207
Музей-садиба Андрія Малишка. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Музей-садиба_Андрія_Малишка
Презентація «Андрій Малишко». — Режим доступу : http://teachua.com/ukr-lit/469-prezentacija-qandri-malyshkoq
Андрій Малишко. Мистецтво залишатися собою. — Режим доступу : http://1tv.com.ua/uk/video/program/documentary/2012/12/21/5758
Гончаренко, О. Уроки любові до рідної мови : Із спогадів про Андрія Малишка / О. Гончаренко // Дивослово. — 2003. — №2. — С .74—75
Кореневич, Л. Пам'яті яса : Андрій Малишко у спогадах дочки Валентини Малишко / Л. Кореневич // Літературна Україна. — 2004. — 5 лютого (№5). — С. 6
Левенко, М. Малишкові дороги : вечір-портрет, приурочений 95-річчю від дня народження А. С. Малишка / М. Левененко // Шкільна бібліотека плюс. — 2007. — № 10. — С. 39—44
Малишко, В. Тату, я люблю тебе : [Валентина Малишко згадує про батька, про родину] / В. Малишко // Українська мова й література в середніх школах..... — 2002. —№6. — С. 152—160
Проненко, В. Про Малишка, якого не знали / В. Про ненко // Вітчизна. — 2005. — №1/2. — С. 143—147.
Нечерда Борис:
Бондаренко, С. «Я жив як міг, я не лукавив...» : [про книгу Б. Нечерда під такою назвою]/ С. Бондаренко // Літературна Україна. — 2011. — № 29. — С. 5.
Борис Андрійович Нечерда : [біографія, творчість]. — Режим доступу : http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/admin/edit_quest.php?id=32273
Он сравнивал указательный палец с дятлом : (восемь эстампов воспоминаний о лауреате Шевченковской премии). — Режим доступа : http://www.proza.ru/2008/10/31/471
Слабошпицький, М. Вибір Бориса Нечерди : творчість / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2004. — 29 липня (№29). — С. 1,7.
Янчук, Б. Карби пам'яті : Діалог-триптих із Борисом Нечердою / Б. Янчук // Літературна Україна. — 2006. — 7 вересня (№34). — С. 7.
Симоненко Симоненко : Режим доступу:
http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/210/
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=300
Адамець, Л. Життя людини — найвища цінність // Позакласний час. - 2005.- вересень (№18) - С. 42-43.
Головко, О. Чепуриться поетова хата : Музей-садиба Василя Симоненка // Урядовий кур'єр. - 2004. – 21 серп. (№158). - С. 8.
Пахаренко, В. Як він ішов : Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби // Українська мова та література. - 2005. – січень (№1). - С. 5-21.
Подобєд, О. Василь Симоненко: поет і громадянин : Документальна вистава на 5 дій для учнів 11-х класів / О. Подобєд // Історія України (ШС). - 2013. - № 8. - С. 9-13.
Романюк, Н. Кумир без п’єдесталу. Кілька штрихів до портрета Василя Симоненка // Дзеркало тижня. - 2005. – 15-21 січ. (№1). - С. 12.
Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/kumir_bez_pedestalu_kilka_shtrihiv_do_portreta_vasilya_simonenka.html
Симоненко, В. «Я для тебе горів, український народе...” : Спогади-есе // Київ. - 2004. - №1/2. - С. 149-170.
Стус Василь:
Вертіль, О. «Як добре те, що смерті не боюся...» / О. Вертіль // Урядовий кур'єр. — 2010. — 7 вересня (№ 164). — С. 4.
Віват, Г. Сакральні числа та геометричні фігури як образні засоби : за творчістю Василя Стуса / Г. Вів ат // Дивослово. — 2006. — № 7. — С. 41-43.
Єрмакова, Л. «Що записано в книгу життя» : Стусове коло : [біографія поета шкільного періоду його життя] / Л. Єрмакова // Донеччина. — 2010. — 8 червня (№ 35). — С. 2.
Єрмакова, Л. Музей єднає нас [Донбаський музей Василя Стуса] / Л. Єрмакова // Донеччина. — 2011. — 25 жовтня (№ 70). — С. 2.
Мельник, В. Пам'ятник на палімпсесті : Погруддя василя Стуса відкрили в рідному селі поета / В. Мельник // Донеччина. — 2006. — 27 січня (№ 7). — С. 1.
Скрипник, В. Где начиналась колыбель поэта : [воспоминания о детстве В. Стуса его сестры. Памятник в Рахновке] / В. Скрипник // Голос Украины. — 2008. — 4 января (№ 1). — С. 2.
Чікалін, В. Учитель Василя стуса / В. Чікалін // Урядовий кур'єр. — 2009. — 29 січня (№ 15). — С. 8.
Чікалін, В. Школа Василя Стуса : 4 вересня 1985 року перестало битися серце Героя України / В. Чікалін // Урядовий кур'єр. — 2011. — 3 вересня (№ 161). — С. 17.
Шепелюк, В. Подих ущільненого часу : невідома сторінка творчості молодого Василя Стуса / В. Шепелюк // Літературна Україна. — 2009. — 10 вересня (№ 29). — С. 7.
Донецький період життя В. Стуса. — Режим доступу : http://translate.yandex.ua/translate?srv=yasearch&url=http://www.donbaslit.skif.net/tvorchist/Stus.html&lang=uk-ru&ui=ru
Листи до друзів. — Режим доступу : http://exlibris.org.ua/stus/r02.html
Найдено неизвестное письмо Василя Стуса. — Режим доступа : http://khpg.org/index.php?id=1071389831
Особливостi iндивiдуального стилю Василя Стуса. — Режим доступу : http://my-edu.ru/edu_ukrlit/2_555.html
Реферат: Боротьба Василя Стуса. — Режим доступу : http://www.bestreferat.ru/referat-81709.html
Стус Василь : [біографія, творчість]. — Режим доступу : http://www.cikave.in.ua/stus-vasyl.html
Судові й позасудові репресії. Виступи на захист Василя Стуса. — Режим доступу : http://exlibris.org.ua/stus/r04.html
Хресна дорога Василя Стуса. — Режим доступу : http://www.ex.ua/view/5262968

.: Розділ: Література :: 8.10.2013 00.31.25 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.752279 seconds