Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Львів :: Запитання: 34402  
Ксенія запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка,знайти літературу на магістерську роботу по темі:"недобросовісна конкуренція як форма зловживання правом у господарських відносинах"..Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо інформацію з Вашої теми:

1. Городов, О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика [Текст] / О.А. Городов. - М. : Статут, 2008. - 214 с.
2. Кулішенко, В. С. Недобросовісна конкуренція: поняття та види. // Актуальні проблеми держави та права. - Одеса, 2000. - Вип. 7. - С. 54-58.
3. Барановська, Н. М. Недобросовісна конкуренція в Україні. // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». — К., 2011. — С. 142-144.
***
1. Глава 21. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Господарське право України [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вузів / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов та ін. ; за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2005. - 384 с. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/books/312/14#chlist
2. Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 272 с. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Zhuryk_Yurii/Antymonopolno-konkurentne_pravo_Ukrainy.pdf
3. Киселева М. В. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ КАК ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2013. - № 4 (30), часть 3. – С. 70-72. – Режим доступу: http://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_4-3_17.pdf
4. Кулішенко, В. С. НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА КОНКУРЕНЦІЮ // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 22. – С. 650-655. – Режим доступу: http://apdp.in.ua/v22/120.pdf
5. Львов Б. Деякі питання судового розгляду господарських справ, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією // СЛОВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ СУДДІВ УКРАЇНИ. – 2013. - № 2 (3). – С. 39-47. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/cln_2013_2_7.pdf
6. Проблема классификации недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке в качестве форм злоупотребления правом. – Режим доступу: http://ab-irbis.ru/upload/iblock/2b8/2b809714c30cdd9bed0eb94a67c844d9.pdf
7. РОЗДІЛ VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ // Вінник, О.М. Господарське право : навч. посібник / О.М. Вінник. - 2-ге вид., змінене та доп. - К. : Правова єдність, 2008. - 766 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19991130/pravo/gospodarske_pravo_-_vinnik_om
8. Серегин, Д. И. Недобросовестная конкуренция как правовая категория : автореферат диссертации по ВАК 12.00.03. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/nedobrosovestnaya-konkurentsiya-kak-pravovaya-kategoriya

.: Розділ: Література :: 3.05.2014 14.41.28 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Житомир :: Запитання: 34372  
Марія запитує:
Допоможіть, будь ласка!Потрібна література за темою "Паратекстуальні елементи в поемах Т.Г.Шевченка",чи будь-яка критична література за творчістю Шевченка...
Наша відповідь:
Добрий день, Марііє! Перегляньте, будь ласка наступні документи:

Аношкіна, Галина. Моральна й політична оцінка історичного минулого в поемі "Великий льох" Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 4. - С. 15-17. - Бібліогр.: с. 17.

Бондаренко, Наталія.Художня інтерпретація проблеми української еліти в поемі Тараса Шевченка "І мертвим, і живим..." // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 4. - С. 17-20.

Буняк, Наталія.Скарби "Великого льоху" : урок-ключовий момент за поемою Тараса Шевченка, 9 клас // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 3. - С. 25-28.

Галушко, Максим.Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая"
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 1. - С. 15-17. - Бібліогр.: с. 17.

Гараздюк, Олеся.Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема "Наймичка" : урок у 9 класі // Дивослово. - 2012. - № 3. - С. 20-22. - Бібліогр.: с. 22.

Голич, Наталія.Герой як жертва соціальних обставин у поемі Тараса Шевченка "Сова"
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 2. - С. 24-25. - Бібліогр.: с. 25.

Голобородько, Ярослав.Прагмафілософія Тараса Шевченка : (семантика "голосових" партій поеми "Відьма") // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 3. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 4.

Жила, Світлана."Як Батурин славний Москва вночі запалила…" : (образ Батурина за поемою Тараса Шевченка "Великий льох") // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 3. - С. 17-21. - Бібліогр.: с. 21.

Зарічна, Надія.Дві "Катерини" Тараса Шевченка : урок у 9 класі // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 29-31. - Бібліогр.: с. 31.

Коваленко, Марина."Де козак, там і слава" : за поемою Т. Шевченка "Гамалія" : урок позакласного читання : 8-й клас : [конспект] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 5-7. - С. 26-31. - Бібліогр.: с. 30.

Комарова, Л. А.Підготовка до твору за жанровою картиною Т. Г. Шевченка "Катерина" : 9 клас
// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 5 (лютий). - С. 6-14.

Крухмаль, Вікторія.Образ жінки-матері у творчості Тараса Шевченка : поема "Катерина"
// Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 2. - С. 23-24.

Ніколаєва, О. М.Сучасне осмислення та вивчення творів Т. Г. Шевченка : 9 клас
// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 5 (лютий). - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.

Сітькова, Ірина.Тема жіночої долі у поемах Тараса Шевченка // Дивослово. - 2014. - № 3. - С. 9-14.

Слоньовська, Ольга.Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" : українська література : 9 клас : на допомогу вчителеві-словеснику // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 3. - С. 25-30. - Бібліогр.: с. 29-30.

Смілянська, Валерія. Шевченкова романтична поема : система індивідуальних жанрових модифікацій// Слово і час. - 2010. - № 6. - С. 3-20. - Бібліогр.: с. 19-20.

Щербакова, Алла.Доля жінки в поемах "Катерина" та "Наймичка" : урок літератури в 9 класі // Дивослово. - 2010. - № 3. - С. 28-31.

Яковина, Оксана.Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка "Марія"// Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 39-46. - Бібліогр.: с. 46.

Яременко, Василь.Шевченкова поема "Сон (комедія)" в аспекті христологічного та історіософського прочитання // Дивослово. - 2013. - № 3. - С. 17-21. - Бібліогр.: с. 21.

Тарас ШЕВЧЕНКО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ У ШЕСТИ ТОМАХ
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev1.htm

ДО ПРОБЛЕМИ КОМПОЗИЦІЇ ПОЕМ ТА БАЛАД ШЕВЧЕНКА
http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=1245&chapter=1

Переломова О. МОВНІ ЗНАКИ ВИЯВУ ІНТЕНЦІЙНОЇ ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТІ АВТОРСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
http://lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/46_2009/46_2009_Perelomova.pdf

Типи міжтекстової взаємодії
http://megalib.com.ua/content/100_93_Tipi_mijtekstovoi_vzaemodii.html


Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1562/1/Intertext12_2012.pdf

Матковська Г. О. Інтертекстуальність як категорія тексту
http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Philologia/3_137798.doc.htm

Роль біблійних епіграфів у поезії Тараса Шевченка
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=85734

Тарас Шевченко і Біблія
http://schoolportal.com.ua/taras-shevtchenko-bblya/

.: Розділ: Література :: 29.04.2014 11.43.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 34357  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про твір П.Куліша "Огненний змій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко, Микола Петрович. П.Куліш : Осмислення творчого спадку: Моногр. / М. П. Бойко ; М-во освіти України; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 1997. - 47 с.
Івашків, В. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша «Огненный змей». // «З його духа печаттю…». — Львів, 2001. — Т. 1. — С. 26-41.
Івашків В.М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.М. Івашків ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 39 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ivmtpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Крижанівська Тетяна. Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор [Електронний ресурс] / Тетяна. Крижанівська // Вісник Книжкової палати . - 2009. - № 8. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2009_8_15.pdf
Мафтин, Наталя. Імпліцитна міфологічність як прикметна риса новелістичного мислення доби романтизма : "Огненний змій" П.Куліша - "Білявий Екберт" Л.Тіка / Н. Мафтин // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003.- 3. - С.32-36.
Нахлік, Євген Казимирович. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народж. / Є. К. Нахлік ; Товариство "Знання" УРСР ; ред. А. В. Жихорська. - К. : Знання, 1989. - 48 с. - (Література і мистецтво. Сер. 6. Література ; № 5).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2-х т. : Моногр. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Укр. письм., 2007. - 463 c. - (Сер. "Літературознавчі студії" / 12; Вип.11).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : монографія: у 2 т. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Міжнар. фонд П.Куліша. - К. : Укр. письм., 2007. - 462 c. - (Літературознав. студії; Вип. 12).
Пантелеймон Куліш : Матеріали і дослідж. / ред.: М. Г. Жулинський; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. Львів. від-ня. - Л.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 2000. - 413 c.
Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / За заг. ред. П.П.Кононенка та І.С.Плюща. – К.: МП «Леся», 2000. – 224 с.
Янковська, Жанна О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : монографія / Ж. О. Янковська. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2007. - 182 с.
Янковська, Жанна Олександрівна. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ж. О. Янковська ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог : НУ "Острозька академія", 2009. - 168 с.

.: Розділ: Література :: 26.04.2014 15.07.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Олександрія :: Запитання: 34330  
Ніна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію з тем: 1. Загальний огляд сучасної української поезії: проблематика та тематика сучасної лірики, художні особливості. 2. Різноманітність стильових тенденцій сучасної української поезії. Щиро дякую!!! З нетерпінням чекаю відповіді!
Наша відповідь:
1. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1611

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_література

3. http://litmisto.org.ua/?p=3259

4. Ільницький, Микола Миколайович.
Сучасна молода українська поезія / Микола Ільницький. - К. : Т-во "Знання" УРСР, 1987. - 47 с. - (Сер. 6 "Література і мистецтво" ; № 1). - Бiблiогр. в прим. с. 47

5. Гризун, Анатолій Пилипович.
Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. - Суми : Університетська книга, 2011. - 356 с. : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр.: с. 333-350. - Іменний покажч.: с. 351-356

6. Гризун, Анатолій Пилипович.
Поезія концептуальної думки (філософічность сучасної української поезії) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Гризун. - Суми : Університетська книга, 2007. - 356 с.

7. Поліщук Я. Філософська лірика: традиція і перспективи // Сучасність. - 2000. - № 7-8. - С. 151-155.

8. Кошарська Галя
Прояви романтичного та сексуального в сучасній українській поезії // Сучасність. - 2000. - № 2. - С. 109-114

9. Саєнко В.
Два береги ріки творчості Ірини Жиленко: сучасна поезія і проза : Добірка статей
// Українська мова та література. - 2001. - 14 квітня. - С. 2-9. - Бібліогр.: 11 назв.

10. Тарнавська Марта
Польська книжка про сучасну українську поезію // Всесвіт. - 2002. - № 1-2 . - С. 181-183

11. Рязанцева Тетяна
Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність.- 2002. - № 3 .- С. 117-127

12. Кремінь Д. Українське бароко // Сучасність. - 2003. - № 11. - С. 33-36

11. Степовик, Дмитро.
Дослідження Ігорем Качуровським української релігійної поезії // Сучасність. - 2004. - № 10. - С. 134-135

12. Павлюк, Ігор.
На майдані коло...серця (Больові точки сучасної української поезії) // Літературна Україна.- 2006.-26 жовтня. - С. 3

14. Розвозчик, Петро.
Аналіз сучасного українського верлібру. На прикладі поезії Володимира Кузьмича // Дивослово. - 2007. - № 10. - С. 17-20. - Бібліогр.: 12 назв.
В статті подається аналіз сучасного українського верлібру, зокрема, на прикладі поезії В.Кузьмича.

15. Хоменко, Олександр.
Поезія увиразнень // Сучасність. - 2008. - № 8. - С. 141
Рец. на кн.: Андрусяк Іван. Писати мисліте / Іван Андрусяк. - К.: Факт, 2008.

16. Римарук, Ігор (1958-2008).
Останні поезії : Післяслово В. Герасим'юк /післяслово : В. Герасим'юк // Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 123-128

17. Лисиченко Л.
Мова сучасної поезії: код антиестетики // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 2. - С. 2-4

18. Шарговська, Олена.
Деякі риси до портрета поезії замолоду // Сучасність. - 2009. - № 5. - С. 173-182
Мова йде про сучасний літературний процес в Україні, зокрема поезію та молодих поетів. Авторка звертає увагу на деяких молодих поетів, чиї вірші представляють поетичну складову сучасної літератури.

19. Мазепа, Наталія.
Білінгвізм. Епізод чи тенденція? (сучасна українська російськомовна поезія) // Слово і час. - 2010. - № 2. - С. 60-77. - Бібліогр. в кінці ст.

20. Іщук, Наталя.
Візуальна поезія в сучасному літературному процесі // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 16-21

21. Маланій, Олена.
Ключі любові, або вічне жіноче "ждання" / Олена Маланій // Слово і час. - 2011. - № 5. - С. 89-91. - Зміст: "Memorioglifica (Різьблення по пам'яті)"
Здійснено поетикальний аналіз віршів волинської авторки Галини Яструбецької "Memorioglifica (Різьблення по пам'яті)" (Луцьк, 2009), занурених у глибини пам'яті, прапам'яті та підсвідомості.

22. Антипова Л. М.
"Щоб зазіхати на пазуху Бога, треба про Бога хоч трішечки знать" (Образ Бога в сучасній українській поезії) // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 27. - С. 8-11.

23. Наєнко, Михайло.
Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Літературна Україна. - 2012. - 10 травня. - С. 4

24. Олійник Б. І.
Громадянський голос поезії : доповідь академіка НАН України з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 5. - С. 46-48 : фот.
Академік НАН України Б. Олійник проаналізував нагромаджене за останню чверть століття в поезії.

25. Талалай, Леонід.
Роздуми про поезію / Леонід Талалай // Літературна Україна. - 2012. - 15 листопада. - С. 8-9 ; Літературна Україна. - 2012. - 22 листопада. - С. 8-9 ; Літературна Україна. - 2012. - 29 листопада. - С. 10-11 ; Літературна Україна. - 2012. - 6 грудня. - С. 10-11

26. Рильський, Максим.
Живе поезія у мові.... Бесіда з Борисом Олійником / Максим Рильський // Голос України. - 2013. - 30 березня. - С. 17

27. Бабенко, Марина.
Категорія часу в сучасній філософській ліриці // Слово і час. - 2014. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Література :: 22.04.2014 19.02.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 34306  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Проблеми сім'ї та проблеми реалізації в суспільстві у романі А. Картер "Любов"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схоже запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 32282.
Додатково пропонуємо переглянути:
Кононенко, Тетяна Петрівна. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Кононенко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2008. - 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktpkvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мова і культура. Вип. 9, т. 10(98). Художня література в контексті культури / ред.: Д. С. Бураго; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2007. - 343 с.
Стешин, Інеса Олександрівна. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А.Картер, О.Забужко) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Стешин Інеса Олександрівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2002. - 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02siobup.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 19.04.2014 17.52.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.384809 seconds