Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Івашко Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34134  
Івашко Ольга запитує:
постфемінізм та доля жінки у творчості І. Карпи і Т. Малярчук
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо наступні джерела:
Ворожбит, О. І. Роман І. Карпи «Bitches get everything» як текст міської молодіжної субкультури. // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2010. — Лінгвістика і літературознавство. — С. 354-364.
Гребенюк, Т. Проза Т.Малярчук у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури. // Сучасний погляд на літературу. — К., 2006. — Вип. 10. — С. 81-89.
Карпа І. Ірена Карпа: „Ми є всім тим, що прожили...” : [розмова з письм., співачкою, родом з Івано-Франківська / записала А. Грабська] // Голос України. – 2012. – 6 квіт. (№ 63). – С. 16.
Карпа І. Ірена Карпа: „Треба щодня вбивати в собі раба” : [розмова з письм. / записала О. Козаченко] // Галичина. – 2012. – 29 берез. (№ 46-47). – С. 14.
Мельник, Н. Г. Деструктивна роль надмірного втручання суспільства в особисте життя людини (Т. Малярчук «Ми. Колективний архетип»). // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 133-139.
Незнайома: Антологія української “жіночої” прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / авторський проект, упоряд., вступне слово, бібліограф. відомості та приміт. Василя Ґабора. – Львів: ЛА “Піраміда”, на замовлення приватного підприємця Говди І.В., 2005. – 600 с.
Підопригора, С. В. Фольклорна стихія в художньому світі повісті «Згори вниз» Тані Малярчук. // Науковий вісник. — Миколаїв, 2010. — Філологічні науки. — С. 75-79.
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук; ред.: Р. В. Мовчан; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Ревакевич М. Сильні жінки переживають фемінізм : [аналіз творчості С. Андрухович, І. Карпи, Т. Малярчук] / М. Ревакевич // Критика. – 2012. – № 3 (берез). – С. 18-19.
Рябченко, Марина Миколаївна. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко Марина Миколаївна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Харчук ; [рец.: Т. І. Гундорова та ін.]. - К. : Академія, 2008. - 247 с. - (Альма-матер).
Чирка, Тетяна. Іронія чуда : новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма / Тетяна Чирка // День. — 2012. — 7-8 верес. (№ 159-160) - С. 23.- http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/ironiya-chuda
http://www.khnu.km.ua/root/res/0-3-98.pdf
https://rozmova.wordpress.com/category/карпа-ірена/
https://rozmova.wordpress.com/category/малярчук-таня/є
http://gi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/snt.gi/bravo-1/bravo1.pdf
http://krytyka.com/ua/articles/sylni-zhinky-perezhyvayut-feminizm

.: Розділ: Література :: 2.04.2014 22.18.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 34114  
Інна запитує:
Потрібна інформація на курсову роботу з теми - Український епістолярій: питання літератури і мистецтва у листах Михайла Коцюбинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Булега, Н. В. Особливості дієслівного слововживання в епістолярних текстах кінця XIX- початку XX ст. (за листами М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 144-151.
Вєтрова, Е. «Серденько моє єдине, дівчинко моя маленька, Вірунечко кохана!» (Етикетні формули звертання у листах М.Коцюбинського до дружини). // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 9. — С. 108-113.
Жук, Н. Й. Михайло Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу [Текст] : до 100-річчя з дня народження письменника / Н. Й. Жук. - Киiв : Видавництво Київського університету, 1964. - 52 с. - (Київський Державний університет ім.Т.Г. Шевченко).
Журавльова, Н. «…Дуже буду радий вашим листам» (про деякі мовні засоби вираження епістолярної ввічливості у листуванні В.Винниченка з М.Коцюбинським). // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — Вип. 2. — С. 156-163.
Калениченко, Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 190 с.
Новикова, Ю. М. Емоційно-експресивні формули ввічливості у листах М.Коцюбинського. // Українознавство – наука самопізнання українського народу. — К., 2001. — С. 127-129.
Найрулін А. О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника) : Автореф. дис... канд. філол. наук / А. О. Найрулін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05naokep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, А. О. Конотативні особливості листування М. Коцюбинського з О. Аплаксіною. // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С. 138-144.
Найрулін, А. О. Конотативні особливості онімів та онімізованих апелятивів в епістолярію Михайла Коцюбинського. // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2004. — [Ч. 1]. — С. 77-79.
Найрулін А. О. Культурно-історичний і прагмалінгвальний компоненти в письменницькому епістолярію початку XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Найрулін ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NAOPEP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, Анатолій. Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського. // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 146-151.
Найрулін, А. О. Маловідомі сторінки епістолярію М.Коцюбинського (конотативні особливості). // Лінгвістика. — Луганськ, 2006. — N4 (10). — С. 232-238.
Найрулін, А. О. Мовознавчий аспект листування М.М.Коцюбинського з Б.Д.Грінченком та М.Ф.Чернявським (особливості конотації). // Слобожанська беседа. — Луганськ, 2007. — [Вип. 1]. — С. 118-120.
Найрулін, Анатолій. Структурні елементи в епістолярію М.Коцюбинського як засіб виявлення конотативного компонента. // Семантика мови і тексту. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 348-352.
Найрулін А. О. Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки / А. О. Найрулін // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 218-224. -
Новикова, Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського. // Вісник. — Черкаси, 2002. — Сер. — С. 106-11.
Новикова, Ю. Етикетне вираження вибачення і подяки в епістолярії Лесі Українки і М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2003. — Вип. 11, ч. 2. — С. 619-624.
Поліщук, Я. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с.
Рамазанова, Е. Засоби вираження прохання в епістолярії М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип. 5. — С. 294-296.
Сослюк, О. П. Вибачення як національно-специфічна група мовного етикету (на матеріалі епістолярію М.Коцюбинського). // Учен. зап. — Симферополь, 2005. — Сер. — С. 170-173.
Ханас, У. Проблема самотності в епістолярній спадщині М.Коцюбинського. // Наукові записки. — Т., 2007. — Вип. 15. — С. 24-29.
Шепетюк, І. Б. Мовні одиниці розмовного стилю української мови в історичному та сучасному аспектах (за листуванням М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 239-247.

.: Розділ: Література :: 1.04.2014 14.32.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 34110  
Юля запитує:
ПРивіт) Підкажіть будь ласка літературу для реферату на тему "Драматургія Зрілого Середньовіччя" а також "Новаторство Кретьєна Де Труа в розвитку лицарського роману".Дуже дякую=)
Наша відповідь:
Шановна Юля!Продивиться наступні посилання:

1.Кретьен де Труа создатель рыцарского романа http://www.uznaem-kak.ru/kreten-de-trua-sozdatel-rycarskogo-romana/

2.Романы Кретьена де Труа http://revolution.allbest.ru/literature/00256006_0.html

3.Кретьєн де Труа – автор артурівскього роману http://www.br.com.ua/referats/Literatura/21408.htm

4.“Кретьєн де Труа –автор артурівського роману”http://ua.convdocs.org/docs/index-72946.html

5.СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Середньовічний епос http://zarlit.com/zno/19.html

6.Епоха Середньовіччя в літературі http://zl.kiev.ua/upload/Середньов_ччя.pdf

7.http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=1091&titles=драматургія зрілого середньовіччя

.: Розділ: Література :: 31.03.2014 23.53.17 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: віктор із міста: херсон :: Запитання: 34096  
віктор запитує:
скільки поезій написав Шевченко російською мовою? Які саме?
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Вільчинська Т., Мовні аспекти творчості Т. Шевченка. – Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

Кирилюк З. Російські повісті Т.Шевченка (до історії створення). – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=39

КОМЕНТАРІ. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev312.htm

Літературна творчість. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=65

Повести ТГ Шевченко написаны на русском языке . – Режим доступа: http://librarystudent.ru/lit122.html

ПОВІСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit122.html

Російські твори. – Режим доступу: http://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html

ТВОРИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу:
http://refbest.ru/wievjob.php?id=3573

.: Розділ: Література :: 31.03.2014 07.13.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 34092  
Тетяна запитує:
Добрий день! Дорога довідко, я пишу дипломну роботу по творчості Лесі Українки. Якщо можеш підскажи , де можна знайти відповідь на таке : "Цикл "Кримські спогади" як приклад мариністичної поезії ДЯкую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вишняк, Михайло. Кримський поетичний «текст» Лесі Українки: крізь призму жанру. // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 24-41.
Вишняк М. Я. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОЇЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63). №1 Ч.2. – 2011. - С. 178 –190.- http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdf
Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга / В. Гуменюк. - Сімф. : Таврія, 2002. - 231 c.
Дзюба, Іван. У світі думки Лесі Українки / Дзюба, Іван ; Волинський державний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету, 2006. - 40 с.
Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки [Текст] : зб. наук. пр. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [наук. ред. В. І. Гуменюк]. - Сімф. : Світ, 2010. - 159 с.
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка / Кармазіна, Марія Степанівна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Костенко, Анатоль. Леся Українка / Костенко, Анатолій Ілліч ; Упоряд. В.П.Сичевський. - К. : А.С.К., 2006. - 511 : 16 окр. арк. фотогр. - (Життя видатних людей).
Кочерга, Світлана. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга. - Сімферополь : Кримське навч.- педагог. держ. вид-во, 1998. - 112 с.
Кочерга, Світлана Олексіївна. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кочерга, Світлана Олексіївна ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. - 174 с. : портр. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 5 / Волинський національний університет ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Волинський національний університет, 2009. - 618 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 c.
Міщенко, Леоніл Іванович. Леся Українка : Посіб. для вчителів / Міщенко, Леоніл Іванович. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз, Мирослав Олександрович. Літопис життя та творчості Лесі Українки / Мороз, Мирослав Олександрович. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежини Лесі Українки : (ст. та матеріали) / Огнєва, Олена Дмитрівна ; Інститут сходознавства, Волинський краєзнавчий музей. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 234 с.
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. Панасенко. — Х. : Фоліо, 2013. — 122, [1] с. — (Програма ”Українська книга”).
Присяжнюк О. Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 198. - С. 51-55.
Присяжнюк О. Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2010. - Вип. 178. - С. 46-51.
Присяжнюк О. Художньо-філософські особливості поезії Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 208. - С. 60-63.
Степанишин, Борис Ількович. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : Метод. трилогія: Метод. посіб. для вчителів / Степанишин, Борис Ількович. - К. : Проза, 1999. - 383 с.
Якубський, Борис Васильович. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Якубський, Борис Васильович ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Якубчак Н. В. Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 97-100.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17761/01-Vyshniak.pdf?sequence=1
http://cidct.info/uk/studii/4/9.html
http://eprints.zu.edu.ua/7188/1/Галина Левченко ПОЕТИКА ВОДЯНОЇ СТИХІЇ У ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ_ ПСИХО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.pdf

.: Розділ: Література :: 30.03.2014 18.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.304882 seconds