Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Галя із міста: Полтава :: Запитання: 34054  
Галя запитує:
Заходи запобігання розшарування готової продукції при зберіганні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:
Зберігання готової продукції - http://tourism-book.com/pbooks/book-83/ua/chapter-3231/
Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції в сучасних умовах, організація зберігання, переробки та реалізації продукції - http://agroua.net/economics/documents/category-122/doc-199/
Контроль, облік та аналіз процесів управління якістю - http://cozap.com.ua/text/3156/index-1.html?page=5
Нові технології продуктів харчування - http://www.hduht.edu.ua/News/tezi_18.10.12/1.pdf
Нормы и правила по гигиене к продукции – http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/27/CXP_042r.pdf
Новые комплексные добавки в технологиях мясных деликатесов - http://rudocs.exdat.com/docs/index-267132.html?page=11
Теплова обробка сировини - http://buklib.net/books/29379/
Чинники, що впливають на харчові продукти при зберіганні - http://1snau.ru/chinniki-shho-vplivayut-xarchovi-produkti-pri-zberiganni/
Факторы, влияющие пищевые продукты при хранении - http://2snau.ru/faktory-vliyayushhie-pishhevye-produkty-pri-xranenii/

.: Розділ: Література :: 26.03.2014 17.14.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Краснодон :: Запитання: 34029  
Ольга запитує:
Будь ласка, підскажіть наукову й художню літературу про альтернативну історію в новітньому літературному процесі.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Маємо Вам запропонувати наступне:
1. Абакумова, Ю. Завтра была война [Текст] : авторы, пишущие в жанре альтернативной истории, прогнозируют начало большого передела мира / Ю. Абакумова // Бизнес. - 2010. - №30(26 июля). - С. 53-54.
2. Голобородько, Я. Нова українська альтернатива. Епатажна естетика Юрія Винничука [Текст] / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2006. - N9(14 березня). - С. 11-14.
3. Лілік, О. У просторі сучасної альтернативної історії: матеріали до вивчення роману Василя Кожелянка "Тероріум" [Текст] / О. Лілік // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - N 3. - С. 30-34.
4. Николаева, Л. Сослагательное наклонение истории : альтернативная фантастика [Текст] / Л. Николаева // Наука и жизнь. - 2005. - N1. - С. 50-55.
5. Овчаренко, Н. Альтернативно-історична модель жанру дистопії в Канадській прозі [Текст] / Н. Овчаренко // Слово і час. - 2013. - N 4. - С. 59-71.
6. Радутний, Р. Українська (та не зовсім) альтернатива [Текст] / Р. Радутний // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - N 1. - С. 34-36.
http://znaimo.com.ua/Альтернативна_історія
Альтернативна історія
http://samlib.ru/f/forum_a_i/doclad1.shtml
Гуларян А. Б. Жанр альтернативной истории как системный индикатор социального дискомфорта
http://biblio.lib.kherson.ua/hudozhne-osyagnennya.htm
ХУДОЖНЄ ОСЯГНЕННЯ ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ: огляд української прози останніх років
http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=41
БОГДАН СТАСЮК. СПАРТАК РЕАЛЬНИЙ І АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
http://texty.org.ua/pg/blog/radutny/read/38092/Ukrajinska_fantastychna_alternatyvka
Українська фантастична альтернативка
http://ru.rpg.wikia.com/wiki/Альтернативная_история
Альтернативная история
Хай щастить!

.: Розділ: Література :: 25.03.2014 10.57.34 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 34025  
Юлія запитує:
Доброго дня! Куртуазна лірика: її походження, становлення. Жанрологія. Основні представники. Канон та індивідуальне в куртуазній ліриці. Образ Прекрасної Дами. Нова етика кохання. Становлення лицарського роману. Основні цикли. Особливості поетики. «Роман про Трістана та Ізольду» як зразок лицарського роману (специфіка героя, композиція, система образів, хронотоп, архетипність конфлікту та його психоаналітичне тлумачення). Зв’язок роману з кельтськими джерелами. Основні версії роману німецькою та французькою мовами. Роланд – Трістан: від епічного героя до героя лицарського роману.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брайант, Артур. Эпоха рыцарства в истории Англии / [Гл. ред. В.В.Чубарь]; [Пер с англ. Т.В.Ковалёвой, М.Г.Муравьёвой]. — СПб. : Евразия, 2001. — 576 с. : ил. — (Clio magna)
Гордон, М. Культура Західної Європи в Середні віки : Всесвітня історія / М. Гордон // Історія України (Шкільний світ). - 2006.- №19. - С.17-23.
Давиденко, Галина Йосипівна. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми : Унів. кн., 2006. — 260 с.
Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі волинсько-поліського ареалу) / І. Денисюк // Слово і час. - 2003. - № 1. - С. 22-28.
Загальна характеристика "Роману про Трістана та Ізольду" // Тема. - 2000.- 3. - С.43-53.
Загальна характеристика середньовічної європейської лірики // Тема. - 2000.- 3. - С.53-57.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : Учеб. для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной. - М. : Высшая школа, 1999. - 479 с.
Кузьмичов С. В. Лицарські романи Цзінь Юна та китайські традиційні бойові мистецтва / С. В. Кузьмичов // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 40-42.
Латенко, Лейла. Середньовічна європейська лірика. Куртуазна література : Урок у 8 кл. / Латенко Лейла // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 1998.- 46(110), груд. - С.7-8.
Література західноєвропейського середньовіччя : Навч. посіб. / ред.: Н. О. Висоцька; Київ. нац. лінгв. ун-т. - 2-е вид. - Вінниця : Нова Кн., 2005. - 449 с.
Левченко О. В. Класика та модернізм 1930 - 1940-х рр. як інтертекст романістики А. Мердок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. В. Левченко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2010. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10lovirm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лицарський роман як жанр середньовічної літератури // Тема. - 2000.- 3. - С.38-43.
Малов, Владимир. Какие книги читал Дон Кихот? : что такое "рыцарский роман" / Малов, Владимир // А почему?. - 2012. - № 3. - С. 20-22.
Мельников, Александр. Творчество провансальских трубадуров : жанрово-тематическое и стилевое богатство, идейно-художественные особенности / Мельников, Александр // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 7-8. - С. 6-9.
Матюшина, И. Г. Поэтика рыцарской саги / [Рос. гос. гуманитар. ун-т; Ин-т высш. гуманитар. исслед.]. — М., 2002. — 294, [] 1 с.- http://norse.ulver.com/articles/matyushina/evolution.html
Мінаєва, О. О. Чисте світло лицарства : інтегрований урок світової літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта "Айвенго" та М. В. Гоголя "Тарас Бульба") : [конспект уроку] / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 10. - С. 48-51.
Михайлов, А.Д. Средневековый роман и повесть / А. Д. Михайлов // Средневековый роман и повесть. - М., 1974. - С.5-28.
Олефіренко, Наталія. Художні напрями та стилі. Романський і готичний стилі : урок у 9 класі / Олефіренко, Наталія // Шкільний світ. - 2012. - № 20. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 5. - С. 13-16.
Рубанова, Галина Леонтіївна. Історія світової літератури : Західноєвроп. Середньовіччя (III-XIV ст.) — Львів : Паіс, 2004. — 143 с.
Снєгірьова, В. В. Королева середньовічної літератури : вивчення лірики трубадурів у 8 класі / В. В. Снєгірьова // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 12. - С. 16-17.
Терехова, Любов. Прекрасна Дама в дзеркалі сумному : феномен куртуазної лірики у культурі Середньовіччя / Терехова, Любов // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - № 45. - С. 9-11.
Шалагінов, Б.Б. Література середніх віків у Західній Європі / Б. Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2003.- 5. - С.47-53.
Шейко В. М. Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродження : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтв і культури / В. М. Шейко, О. А. Гаврюшенко, О. В. Кравченко; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2001. - 190 с.
Шкаруба, Леонид. Этюды о "Дон Кихоте" / Шкаруба, Леонид // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 1. - С. 17-22.
http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk20/Visnyk20_1/articles/3Bandrovska.pdf
http://uastudent.com/tematuka-poetuka-janru-kyrtyaznoi-i-provansalskoi-liruku/
http://mobile.pidruchniki.ws/16280414/kulturologiya/kultura_mizhosobistisnih_stosunkiv_epohu_serednovichchya
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/LEXIKON/licarska_kurtuazna_lirika.txt
http://oipopp.ed-sp.net/dcr/1433/1433_1.ppt
http://svit-lit.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
http://bukvar.su/zarubezhnaja-literatura/145007-Kurtuaznaya-literatura-XI-XIII-vv.html
http://www.imli.ru/nauka/ds/002_209_01/Долгорукова_Автореферат.pdf
http://www.igh.ru/upload/information_system_8/4/0/4/item_404/Крылова_автореферат.pdf
http://pstgu.ru/download/1385714716.8rets.pdf

.: Розділ: Література :: 24.03.2014 21.58.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 34002  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Порівняльний аналіз засобів вираження категорії оцінки в мовленні чоловіків та жінок у п’єсі Бернарда Шоу «Пігмаліон»".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики : зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Т. В. Луньова; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2009. - 70 с.
Васильєв Є.М. "Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон" : Матеріали до вивчення комедії Бернарда Шоу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004.- 1. - С.7-13.
Волосюк О. М. Феміністична завантаженість поетикальних засобів вираження метаморфози головної героїні у п’єсі Бернарда Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / О. М. Волосюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2009. - Вип. 11. - С. 595-600. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2009_11_103.pdf
Гасюк Р. М. Лінгвокультурологічні особливості перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / Р. М. Гасюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2010. - Вип. 1.2. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_1.2_13.pdf
Градовський А.В. Лігвістичний експеримент очима полковника Пікерінга : Комедія Б.Шоу "Пігмаліон". 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001.- 1. - С.18-20.
Драматургія кінця XIX - XX ст. (Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт) : матеріали до вивч. / уклад.: Кеба О.В. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. - 220 с. - (Зарубіжна література в школі).
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2010. - 494 с. : портр. - (Альма-матер).
Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / П. П. Летнянчин; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09lppvkd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Летнянчин П. Особистість у драмах Бернарда Шоу, Івана Франка, Володимира Винниченка. Монографія / Петро Летнянчин. - Дрогобич: Сурма Святослав, 2007. - 192 с.
Ніколенко О.М. У світі парадоксів Бернарда Шоу, або "Леді з пучкою моркви" : До вивчення п'єси анлійського драматурга "Пігмаліон". 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 10. - С.8-13.
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 544 с. - (След в истории).
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу / Пер. с англ. В.Харитонова, М.Марецкой; Послесл. Д.Шестакова. - М. : Искусство, 1972. - 450 с. - (Жизнь в искусстве).
Пулина, Г. А. Шоу "must go on!" [Текст] : к изучению пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион". 10 класс / Г.А. Пулина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006. - № 7-8. - С. 21-25.
Прохоренко, Н. А. Вивчення п’єси Б. Шоу ”Пігмаліон” / Н. А. Прохоренко // Зарубіж. л-ра в школі. — 2012. — № 19. - С. 20-27.
Текст. Система. Поетика жанру : навч. посіб. / ред.: Г. Ф. Семенюк, М. І. Зимомря, М. П. Ткачук; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2011. - 443 с. - (Ун-т. б-ка).
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/341/7.pdf
http://ufck.univer.cherkassy.ua/attachments/article/63/253.pdf
http://odes-transl.com/index.php?page=pavlov---shaw
http://www.ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__shaw__ua.htm
http://referatus.com.ua/download/116/58662/tvorchist-bshou-v-gendernomu-prochitanni-referat.doc

.: Розділ: Література :: 22.03.2014 15.02.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 33987  
Наталя запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Моральні колізії патріархального устрою в романі Марії Матіос "...Майже ніколи не навпаки". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 20.03.2014 22.31.03 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.163038 seconds