Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Наталія із міста: Олександрія :: Запитання: 31326  
Наталія запитує:
Книги та статті з періодичних видань про Дмитра Чижевського
Наша відповідь:
Наталіє, ми підібрали для вас такі матеріали:

Андрусяк Іван. Дві іпостасі Дмитра Чижевського // Літературна Україна. - 2005.- 15 груд. - С.7. - Рец. на кн.: Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму: В 4-х т. Т.1-4. - Т., 1994.

Барабаш, Ю. Гоголіана Дмитра Чижевського [Текст] / Ю.Барабаш // Дивослово. - 2002. - № 10. - С. 2-6 .

Бистрова, О. Наукова спадщина Д. Чижевського - необхідна складова знань учителя-словесника : дослідження Д. Чижевським творчості Ф. Достоєвського // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 7-8. - С. 39-42. - Бібліогр.: с. 42.; Зарубіжна література в школах України . – 2009. - № 5 . - С. 7-10.

Валявко І. В. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: прзький період (1924-1932) / І.В. Валявко // Наукові записки [Текст]: зб. наук. ст. Т. 25 Філософія та релігієзнавство / Національний ун-т " Києво-Могилянська академія".- К., 2004. - С. 83-88.

Валявко І. Дмитро Чижевський: епоха барокко в духовному житті України / І. Валявко // Філософія. Історія культури. Освіта [Текст]: Доповіді та повідомлення Третього Міжнар. конгресу україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. / Міжнар. асоц. україністів, НАН України та ін..- Х., 1996 - С. 245-253.

Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського (історія філософії) / І. Валявко // Філософська думка. - 2010. -. № 6 . - С. 79-89

Вибрані листи Дмитра Чижевського до о. Георгія Флоровського (історія філософії) // Філософська думка. - 2010. -. № 6 . - С. 90-129

Галань Н. В. Постать і творчість Дмитра Чижевського в оцінці філософів Радянської України 20-30-х років XX століття / Н. В. Галань // -Вісник Черкаського університету [Текст]: [зб. наук. ст.]. Вип. 210 Серія Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького.- Черкаси, 2011.- С. 99-104.

Гудзик Клара. Славіст із Олександрії // День. - 2005.- 25 лют. - С.8.

Гудзик Клара."Вчитель мудрості та людяності" : Шлях великого чеського гуманіста // День. - 2006.- 8 лип. - С.7.

Дмитро Чижевський [Текст] : (1894 - 1977) філосов, літератор // Сто найвідоміших українців. - К., 2005. - С. 522-525.
Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття (рецензія) / В. Дмитрієв // Філософська думка. - 2010. -. № 6 . - С. 130-132
Дроздовський, Д. Літературна галактика Дмитра Чижевського в новітній інтерпретації [Текст] : рецензія / Д. Дроздовський // Всесвіт. - 2007. - № 1/2. - С. 179-184

Ільницький М. Перша монографія про Дмитра Чижевського (Рецензія) / М. Ільницький // Дзвін. - 2006. -. № 9. - С. 142-146

Киченко О. С. Парадокси стилю: Гоголь в "Історії російської літератури ХІХ століття" Дмитра Чижевського / О. С. Киченко // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст]: Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б.- Черкаси, 2011. - С. 53-59.

Лозова Н. Невідомий Чижевський (рецензія) / Н. Лозова // Слово і час. – 2010 - № 7 . - С. 121-123

Лисий І.Я. Проблема національної філософії: Д.Чижевський і Ф. Ніцше (історія філософії; ідея єдності світової філософії; національний характер філософії; Чижевський ; Ніцше) / І. Я. Лисий // Практична філософія. - 2006. - № 3. - С. 187-192

Мишанич, О. Дмитро Чижевський - історик давньої української літератури [Текст] / О. Мишанич // Слово і час. - 2003. - № 4. - С. 7-14.

Наєнко, М. Дмитро Чижевський і його "Історія української літератури" [Текст] / М. Наєнко // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 2-7.

Наєнко, Михайло Порівняльна славістика в інтерпретації Дмитра Чижевського [Текст] / Михайло Наєнко // Слово і час. - 2004. - № 6. - С. 65-67.

Наєнко, М. Дмитро Чижевський і Київський університет [Текст] / М. Наєнко // Дивослово. - 2004. - № 10. - С. 61-63.

Наєнко М. Гоголь для германістів і не тільки (літературознавчі праці Чижевського німецькою мовою; видання присвячене Гоголю) / М. Наєнко // Слово і час . - 2009 . - № 4 - С. 58-61.

Наєнко Михайло. Великий мудрець Дмитро Чижевський // Урядовий кур'єр. - 2006.- 5 серп. - С.10.

Наенко, Михаил. Почему Ф. Достоевский так долго не получал признания : на материале немецкоязычных исследований Д.Чижевского, в которых писатель предстает предвестником модернизма // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С. 53-55. - Бібліогр.: с. 53-55.

Пизюр, Є. Дмитро Іванович Чижевський ( 1894 - 1977 ) [Текст] / Є.Пизюр // Хроніка 2000. - 2000. - № 37/38 . - С. 617-637.

Погорілий, А. Російське просвітництво 60-80 років XIX cт. (за концепцією Д.Чижевського) [Текст] / А. Погорілий // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2003. - Вип. 59-61. - С. 83-87
Полонський, А. Сторінки з життя Дмитра Чижевського [Текст] / А. Полонський // Вітчизна. - 2004. - № 7-8. - С. 138-142 .

Прокопов, Д. Д.Чижевський і символічний " сфінкс " Сковороди [Текст] / Д.Прокопов // Хроніка 2000. - 2001. - № 39/40 . - С. 68-78.

Соболь В. Стильова парадигма доби бароко в студіях Дмитра Чижевського / В. Соболь // . Література як стиль і спогад.- : 2003. - С. 30-38.

Тарнашинська, Людмила Броніславівна.Українське шістдесятництво в "Духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір // Слово і час. - 2012. - № 3. - С. 19-37. - Бібліогр.: с. 36-37

Ткачук М. Дмитро Чижевський і традиція українського серцезнавства (історія філософії України; персоналія; український кордоцентризм) / М. Ткачук. - С. 50-60

"У ньому горів огонь безстороннього пізнання" [Текст] // Все для вчителя. - 2004. - березень (№ 7/8). - С. 144-145.

Фізер І. Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури" / І. Фізер // Магістеріум [Текст]: [зб. наук. ст.]. Вип. 21 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія".- К., 2005.-. - С. 54-56

Чижевський Дмитро Іванович // 100 видатних імен України [Текст]: навч. посіб. / І. Шаров; ред. Ю. Іванченко.- К.: АртЕк, 2004.- . - С. 452-457.

Шевчук В. Дмитро Чижевський та його схема розвитку давньої української літератури // Шевчук, В. Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIIІ століть [Текст]: у 2 кн. Кн.1 Ренесанс. Раннє Бароко / В. Шевчук.- К., 2004.-- С. 9-14.

Ямчук П. Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д. І. Чижевським (контекст постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу XVI-XVII ст.) / П. Ямчук. // Наука. Релігія. Суспільство. - 2012 . - № 1. - С. 72-82

Янцен В. Про деякі проблеми і парадокси сучасного чижевськознавства (історія філософії; творчість Чижевського; вивчення творчості) / В. Янцен. // Філософська думка. - 2010. -. № 6 . - С. 68-78.

.: Розділ: Література :: 11.04.2013 15.15.59 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31322  
Інна запитує:
Дієслова широкого значення у англійській мові типу do get take make
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ванівська О. І. Фразові дієслова в англійській мові як заcіб вираження аспектуальних значень ітеративності та прогресивності в британському національному корпусі текстів (bnc) / О. І. Ванівська // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2011. – С. 84–90. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lingv/2011/Vanivska 84-90.pdf
Василенко О. В. Семантична природа полісемного дієслова to get / О. В. Василенко, Т. М. Кухарук. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2007_3/7/2.pdf
Вострякова А. В. Полистатутность глагола Get в современном английском языке. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/polistatutnost-glagola-get-v-sovremennom-angliyskom-yazyke
Дієслово to make. – Режим доступу: http://ksenstar.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=610:-to-make&catid=93:gr11&Itemid=109
Дієслово to take. – Режим доступу: http://ksenstar.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=609:-to-take&catid=93:gr11&Itemid=109
Журавлева Е. В. Make friends with phrasal verbs (Подружитесь с фразовыми глаголами) /
Е. В. Журавлева, Е. А. Головина. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/553435/
Категорія перехідності - неперехідності в англійській мові. – Режим доступу: http://mixxreferat.ru/реферат-скачать/29702/Категорія_перехідності_-_неперехідності_в_англійській_мові
Лещинський С. О. Значення та вживання дієслова to get у сучасній англійській мові. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/3767.html
Малютина Е. И. Широкозначность против полисемии на уровне языка и речи (на материале глаголов современного английского языка). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/shirokoznachnost-protiv-polisemii-na-urovne-yazyka-i-rechi-na-materiale-glagolov-sovremennogo-angliyskogo-yazyka
Морфологія. Фразові дієслова англійської мови. – Режим доступу: http://www.chasipodii.net/mp/article/2199/
Утворення дієслів. – Режим доступу: http://opentalk.org.ua/langstory/utvorennya-diiesliv
Фразове дієслово get. – Режим доступу: http://opentalk.org.ua/langstory/frazove-diieslovo-get
Фразові дієслова англійської мови. – Режим доступу: http://opentalk.org.ua/langstory/frazovi-diieslova-angliiskoi-movi
Фразові дієслова. – Режим доступу: http://bukvar.su/jazykovedenie/216323-Frazovye-glagoly.html
Фразовые глаголы. – Режим доступа: http://englishextra.org.ua/grammatika/frazovyie_glagolyi.html
Функціонування англійського дієслова GET в плані його полісемії. – Режими доступу: http://ukrefs.com.ua/177030-Funkcionirovanie-angliiyskogo-glagola-GET-v-plane-ego-polisemii.html
http://baza-referat.ru/Функционирование_английского_глагола_GET_в_плане_его_полисемии
Функціонування дієслова to do. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Функціонування_дієслова_to_do
Хлопунова Е. А. Сравнительный аналіз функціональних і семантичних характеристик дієслова to make в розмовному, газетно-публицистическом і науковому стилях. – Режим доступу: http://referaty.net.ua/referaty/referat_23766.html

.: Розділ: Література :: 11.04.2013 10.18.38 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Калинівка :: Запитання: 31292  
Олег запитує:
Чи вивчав хтось особливості віршування В.Сосюри? Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже!
На Ваш запит знайдено наступні джерела:
1. Колодіна Л.С. Поетичне мовлення і сучасна акцентна норма (на матеріалі поезії Володимира Сосюри) // http://www.moodle.chdu.edu.ua/um/praci/92(105)/92-10.pdf
2. Зеров М. Володимир Сосюра - лірик і епік (З приводу роману "Тарас Тряило") // Зеров М. Твори в двох томах. - Том 2. - К., 1990. - С. 505-516.
3. Палей, Лариса Степанівна. Наголошування іменників у поезії Володимира Сосюри [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Палей Лариса Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 20 с.
4. Царик Л. Жанр балади у творчості Володимира Сосюри // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. — Тернопіль, 2000. — Вип.8: Теорія літератури і порівняльне літературознавство. — С.239–245.
5. Загнітко А. Філософія поетичного синтаксису Володимира Сосюри: антропологічні категорії в семантиці дискурсу // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1998. — Вип.4. — С.137–140.
6. Краснікова В. Віршована публіцистика В. Сосюри // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк, 2002. — Вип.7. — С.123–130.
7. Царик Л. Композиційні особливості лірики В. Сосюри 20-х років // Studia methodologica. — Тернопіль, 2002. — Вип.11. — С.100–103.
8. Царик, Любов. Композиційна своєрідність ліричних творів Володимира Сосюри // Наукові записки. — Тернопіль, 2007. — Вип.22. — С.174–189.
8. Моренець В. П. Володимир Сосюра : Нарис життя і творчості / Моренець, Володимир Пилипович. - К. : Дніпро, 1990. - 143 с. : 8 окр. арк. фотоілюстр. - (Літературний портрет).

.: Розділ: Література :: 9.04.2013 03.18.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: м. Київ :: Запитання: 31240  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсового проекту на тему "антицерковні погляди вольтера". Можливо на прикладі поеми "Орлеанська діва". Наперед дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Маємо надію, наступний матеріал допоможе Вам:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Вольтер
Вольтер. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Релігія
http://www.bibliotekar.ru/andreeva/27.htm

Вольтер. Здание обмана
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/10.php
Сидорченко Л. История зарубежной литературы XVIII века. Раздел II. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА . ГЛАВА 10. ТВОРЧЕСТВО ВОЛЬТЕРА
http://krotov.info/lib_sec/19_t/tog/oeva_09.htm
Тогоева О. Вольтер, Жанна д’Арк и осел
http://www.apologet.kiev.ua/biblioteka/47-istoriia-tserkvy/filosofiya-yak-apologetika/855-vi----.html
VI. ФІЛОСОФІЯ ПРОСВІТНИЦТВА У ФРАНЦІЇ
1. Артамонов, С. Д. Вольтер и его век [Текст] : Книга для учащихся / С.Д. Артамонов. - М. : Просвещение, 1980. - 224 с. –
2. Державин, К. Н. Вольтер [Текст] / К. Н. Державин. - М. : Издательство Акадкмии Наук СССР, 1946. - 483 с.
3. Кузнецов, В. Н. Франсуа Мари Вольтер [Текст] / В. Н. Кузнецов. - М. : Мысль, 1978. - 223 с.
4. Моруа, А. Литературные портреты [Текст] : пер. с фр. / А. Моруа. - М. : Прогресс, 1971. - 454 с.
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 5.04.2013 14.42.21 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: херсон :: Запитання: 31234  
Володимир запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти критичні статті на п'єсу Ярослава Стельмаха "Провінціалки" (в друкованому, або в електронному вигляді)
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Барабан, Леонід Іванович. Три драматурги : В.К.Винниченко, О.Ф.Коломієць, Я.М.Стельмах. / Л.І.Барабан; НАН України, Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського; [наук. ред. В.К.Троянський] — Біла Церква: Дельфін, 2007. — 87 с.
Бондарева О. Сучасна українська драматургія – «діагностична модель суспільства» // Література. Театр. Суспільство: Зб. наукових праць. – Херсон: Аднайт, 2005. – С. 25 – 32.
Бондар Л.О. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті "нової хвилі" української драматургії 80-х років ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / Л.О. Бондар ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07blodrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жулинський, Микола Григорович. Спрага гармонії, або примарний вогник на виднокраї / Жулинський, Микола Григорович // Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори. - К. , 2011. - С. 1134-1138.
Клековкин А. "Тотальный" театр Ярослава Стельмаха // Радуга. - 1991. - № 12. - С.133-137.
Куценко, Леонід. Молодий герой у драматургії Ярослава Стельмаха / Куценко Леонід // Література. Діти. Час, 1989. - К., 1989. - С.71-76.
Саква О. Про драматургію Ярослава Стельмаха // Культура і життя. - 1989. - 12 берез. - С.8.
Стельмах, Людмила. Мій кіт за тобою скучив : Мемуари / Стельмах, Людмила. - К. : Ярославів вал, 2004. - 335 с.
Стельмах Я. Не заради себе: (Бесіда з письменником Я.Стельмахом / Записала Л.Вороніна) // Київ. – 1986. – № 5. – С. 147 – 170.
Усі українські письменники : біогр. нарис ; літ.-худож. огляд ; перелік основ. творів ; літ-ра для додат. користування ; термінолог. словник / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 384 с. : портр. - (Іду на урок).
Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник ілюзорного світу // Страйк ілюзій: Антологія сучасної української драматургії. – К., 2004. – С. 9 – 12.

.: Розділ: Література :: 4.04.2013 21.25.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.291228 seconds