Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30132  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти увесь можливий матеріал про повість Олеся Гончара "Бригантина" (хто досліджував і в яких аспектах разглядалася). Мене цікавлять рецензії, статті, монографії, автореферати / дисертації і т.ін. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Авксентьєва Г. Композиція та архітектоніка повісті О. Гончара «Бригантина» / Г. Авксентьєва, О. Колун // Історико-літературний журнал : зб. наук. пр. – Одесса, 2009. – № 16. – С. 86–93.
Біла І. В. Пейзаж та інтер'єр у повісті О. Гончара «Бригантина» / І. В. Біла, Г. А. Коцюбовська // Матеріали студентської наукової конференції (квіт., 2003) / ДНУ, ф-т укр. філол. та мистецтвознав. – Д., 2003. – С. 223–226.
Біла І. В. Система образів у повісті «Бригантина» Олеся Гончара / І. В. Біла, О. В. Вильчук // Матеріали студентської наукової конференції (квіт., 2004).– Д., 2004. – С. 213–217.
Бондаренко Г. І. Проблема єдності національного і загальнолюдського, духовності народу та людської особистості в повісті Олеся Гончара «Бригантина» / Г. І. Бондаренко, Р. Ф. Суровцева // Олесь Гончар і шістдесятництво : матер. Всеукр. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. Олеся Гончара. – Д., 1998. – С. 63–65.
«Бригантина». – Режим доступа: http://krai.lib.kherson.ua/ru–gonchar–2–2.htm
Братан М. У світі праці і краси / М. Братан // Наддніпрян. правда. – 1973. – 6 берез.
Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно / Л. І. Брюховецька. – К. : Мистецтво, 1989. – 176 с.
Будугай О. Діалог пригодницько-шкільної повісті 1960-1980-х років для дітей з педагогікою. – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/node/1390
Галацька В. Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара «Бригантина». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2008_8/24.html
Геніальний майстер слова Олесь Гончар : бібліогр. покаж. / уклад. О. М. Львович. – К., 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://ocls.kyivlibs.org.ua/cbs/rozrobki/gonchar.doc.
Голобородько Н. Відкриття дитячих душ / Н. Голобородько // Ленін. прапор. – 1973. – 14 квіт.
Кагарлицький М. У боротьбі за людину / М. Кагарлицький // Жовтень. – 1973.– № 9. – С.131–133.
Ленець К. В. Експресивний словотвір (на матеріалі повісті О. Гончара «Бригантина»). – Режим доступу: http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine10-3.pdf
Машинский С. Возвращение Порфира Кульбаки / С. Машинский // Лит. газ. – 1973. – 13 июня.
Олесь Гончар. «Бригантина» : урок з укр. л-ри : 8 кл. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas/53.html
Оскоцкий В. Реализм и романтика / В. Оскоцкий //Радуга. – 1975.– № 3.– С. 144–174.
Оскоцкий В. Счастливый путь тебе, Порфир Кульбака! / В. Оскоцкий // Лит. Россия. – 1974. – 18 окт.
Полохова Н. В. Особливості відтворення психології характерів у прозі О. Гончара та Є. Гуцала 60-70-х років XX ст. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2008_8/20.html
«Розкриєшся своєю справжністю» : екранізація творів. – Режим доступу: http://krai.lib.kherson.ua/gonchar-6.htm
Рудик Н. Т. Бригантина людяності: : урок читання за повістю «Бригантина» / Н. Т. Рудик // Укр. мова і літ. в шк. – 1980. – № 1. – С. 44–52.
Семергей Н. Проблеми школи і виховання в повісті О. Гончара "Бригантина" / Н. Семергей // Зб. наук. праць Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія "Філологічні науки". – Полтава, 2000. – Вип. 4/5. – С. 27–34.

.: Розділ: Література :: 16.01.2013 07.13.19 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30118  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про структуру заголовкового комплексу(заголовку, назви) в літературних текстах(усі можливі класифікації, співвіднесеність назви - епіграфу - тексту,особливості дослідження назви творів, специфіка історичних змін в цьому ракурсі і т.д.). Мене зацікавить уся можлива інформація. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Олю, добрий день! По вашому запиту підбрано такі матеріали:

Вуколова В.А. Заглавие художественного текста как актуализатор важнейших текстовых категорий // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. Серія “Філологія”. Випуск 5. Том І, ч. 1: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 67-72.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посібник. – Львів: АІС, 2000. – 180 с.

Кусова-Чухо С. Ловля на жывца // Журналистика и медиарынок. – 2004. – № 9. – С. 24.

Ламзина А.В. Заглавие / А.В. Ламзина // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 94–107;

Ламзина А.В. Рама произведения / А.В. Ламзина // Литературная энциклопедия терминов
и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: ИНТЕЛВАК, 2001. – Стлб. 848–853.

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов. – М.: спект-пресс, 2000. – 117 с.

Олійник М. Заголовкотворення: проблеми і перспективи // Медіа критика, 2006. – 12. – С. 41–43.

Серажим К.С. Заголовковий комплекс і рубрикація у тексті // Серажим К.С. Текстознавство : підручник / К. С. Серажим. – К., 2008. – С.431-440.

Скоробагатько В. Комикс вместо заголовка//Журналист. – 2004, № 1. – С. 73.

Тертичний А.А. Заголовок – слово главное// Журналист. – 2004, №1. – С. 80.

Челецька, М. М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) : монографія / М. М. Челецька ; відп. ред. М. З. Легкий.- Л.: Простір-М, 2007.- 303 с.

Шевченко В. Заголовковий комплекс сучасної молодіжної газети – важдливий засіб її змістового спрямування //Стиль і текст. – К..: Інститут журналістики, 2001. – Вип.2. – С. 197-207.

Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие. – М.: ТОО „Гендальф”, 1998. – 96 с.

* * *
Бессараб А.О. ЗАУВАГИ РЕДАКТОРА ЩОДО НАЗВ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_4/files/SC411_25.pdf

Вуколова В.А.ЕКСПРЕСИВИ ЯК СИГНАЛИ ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ :
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
http://disser.com.ua/contents/3572.html

Единство произведения. Рамка (эстетический аспект анализа)
http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/articles/1/1

Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"
http://revolution.allbest.ru/journalism/00142659_0.html

Кудря Надія Борисівна. "Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний аспект" : Дис... канд. наук: 10.01.01 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344430.html

МітчукО. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ГАЗЕТИ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ „ВІЛЬНЕ СЛОВО”)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9-2/tele-and_radio_journalism-9-2-43.pdf

Нагорняк М. Основні чинники ефективності заголовкового комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України) http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dialog/2010_11/articles/09.pdf

Нагорняк М.В. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ХРОНІКАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_3/files/SC310_09.pdf

Смородина П.В.Название как кодовая единица художественного текста
http://www.vestnik-mgou.ru/mag/2009/ling/2/st21.pdf

Сохань Г.С.Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка,
http://www.dissertation.com.ua/node/667232

Пути формирования газетного заголовка
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625a2ac78a4c43a89421306d37_0.html

Раевская Е. Главное – в заглавии
http://www.ng.ru/science/2005-05-25/13_zaglavie.html

Різновиди заголовків та основні вимоги до них
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625b2ac78a4d43b89521316d27_0.html

Рубрикация. Классификация заголовков
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625a3ad78a4c43a89521306d27_0.html

Способы привлечения внимания читателей в газетных заголовках
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a2bd68b4d43b88421206d37_0.html

Федорова Т. Роль заголовочного комплекса в изучении художественных произведений
http://ipk.68edu.ru/consult/gsed/429-rus-yaz-i-lit.html

Филат Т.В. Поэтика заглави й прозы И. Шмелева (своеобразие семантики и структуры)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_1/16.pdf

Фильчук Т. Ф.Аттракционная природа заголовков и заголовочных комплексов публицистического дискурса
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2011_963/content/filchuk.pdf

Челецька М.М. Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2783

Шевченко В. Заголовкиовий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_38/Shevchen.pdf

Языково-стилистические особенности заголовков в газете
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a3bd68a4c53b88521206d37_0.html

.: Розділ: Література :: 15.01.2013 09.19.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Носівка :: Запитання: 30108  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи з методики викладання української літератури на тему: "Методика вивчення стилю письменника у старших класах загальноосвітньої школи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Вивчення мови художнього твору. Методичні проблеми вивчення стилю письменника. – Режим доступу: http://lib.znate.ru/docs/index-106823.html?page=12
Вивчення мови художнього твору. – Режим доступу:
http://skripnikmarina.ucoz.ua/news/vivchennja_movi_khudozhnogo_tvoru/2012-05-16-61
Вивчення стилістики сучасної української мови в школі. – Режим доступу: http://zarosvita.rv.ua/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=24&Itemid=43.
Данильченко І. Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука «Дім на горі»). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_20/39_20.pdf.
Лаврусевич Н. О. Особливості викладання української новелістики 20-30-х років ХХ століття в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. / Н. О. Лаврусевич ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 16 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4967.html
Логвіненко Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників
на уроках української літератури в 10-11 класах. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351676.html
Методика аналізу художнього твору. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-15b874b8dd4e0
Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1767&start=5
Привалова С. Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1469.html
Рудницька Л. В. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : дис. / Л. В. Рудницька ; Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/245330.html
Таранік-Ткачук К. В. Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубежної літератури в 9-11 класах : автореф. дис. / К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2007. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/referats/7569/174105
Теоретичне обґрунтування методики вивчення епічного твору. – Режим доступу: http://damar.ucoz.ru/publ/teoretichne_ob_runtuvannja_metodiki_vivchennja_epichnogo_tvoru/23-1-0-295
Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/302
Токмань Г. Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 6–9.
Фенцик О. Специфіка вивчення епічного літературного твору в старших класах середньої школи: стан проблеми та методико-дидактичні перспективи. – Режим доступу: http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1931.html

.: Розділ: Література :: 14.01.2013 08.22.15 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30088  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про особисте життя (родинні стосунка, жінки в житті письменника)Карпенка-Карого. Дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Дом Тобилевичей - Газета - Зеркало недели. Украина
.- Режим доступу :http://zn.ua/SOCIETY/dom_tobilevichey-48692.html
Литсовет: "Загадки старого дома", Вареник Н. В.
.- Режим доступу :http:// www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=157722...
Мої стежки і зустрічі. Софія Тобілевіч.
.- Режим доступу :http:// library.kr.ua/elib/tobilevych_sv/
Тобілевич Софія Віталіївна — Вікіпедія
.- Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/.../Тобілевич_Софія_Віта...
Тобилевич Софья Витальевна
.- Режим доступу: http:// nado.znate.ru/Тобилевич_Софья_Витальевна

.: Розділ: Література :: 11.01.2013 18.52.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Багмет Любов із міста: м. Ромни :: Запитання: 30072  
Багмет Любов запитує:
Аналіз сучасного світового літературного процесу
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Бірченко, М. І. Сучасний український літературний процес: Урок в 11 класі / М.І. Бірченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 14. - С. 22-32.

Борківська, О. П. Сучасний літературний процес : Планування уроків світової літератури; 11 клас / О. П. Борківська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 24-31 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Гузь, Ольга. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури : академічний рівень : 11 кл. / О. Гузь (Світовий літ. процес 17-21 ст.) // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 5. - С. 44-56. - Бібліогр.: с. 56. – Поч. № 7-8, № 9, № 10, № 11, № 12, 2011; № 1, № 2, № 3, № 4, 2012.

Зварич В. З. Класична спадщина й сучасний літературний процес (Всеукраїнська наукова конференція) / В. З. Зварич // Зарубіжна література в школах України.– 2011. – № 11. – С. 11.

Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій [Текст] / Давиденко Г. Й. [та ін.] ; за ред. Давиденко Г. Й. ; Глухів. держ. пед. ун-т, Каф. зарубіж. л-ри. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2007. - 90 с. - (Серія "Постмодернізм: художня вигадка і буденна реальність" ; вип. 4). - Бібліогр. у кінці ст.

Пазяк, Ольга. Туга за ідеєю / О. Пазяк (Літературний процес-Сучасний стан-Аналіз) // Дніпро. - 2011. - № 5/6. - С. 172-175.

Пронин В. А., Толкачев С. П. Современный литературный процесс за рубежом : учебное пособие
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-005.htm

РОМАНОВА О. PRO ET CONTRA У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N168/N168p109-113.pdf

Сушилина И.К.Современный литературный процесс в России : учебное пособие
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/part-004.htm

Хализев В.Е. Теория литературы. – М. : Высшая школа, 1999.
http://philologos.narod.ru/texts/halizev-litproc.htm

Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/chernoiv/01.php

Мировой литературный процесс в XX веке
http://ru.convdocs.org/docs/index-81251.html

Проблеми взаємодій різних стилів, напрямів, течій у сучасному літературному процесі
http://5ka.at.ua/load/literatura/problemi_vzaemodij_riznikh_stiliv_naprjamiv_techij_u_suchasnomu_literaturnomu_procesi/30-1-0-19926

Современный литературный процесс
http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?start=7

Современный литературный процесс за рубежом.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-9952.html

Сучасний літературний процес
http://glovl.ru/suchlitproc/570-suchlitproc.html

.: Розділ: Література :: 10.01.2013 14.00.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283075 seconds