Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Олена із міста: Носівка :: Запитання: 30108  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи з методики викладання української літератури на тему: "Методика вивчення стилю письменника у старших класах загальноосвітньої школи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Вивчення мови художнього твору. Методичні проблеми вивчення стилю письменника. – Режим доступу: http://lib.znate.ru/docs/index-106823.html?page=12
Вивчення мови художнього твору. – Режим доступу:
http://skripnikmarina.ucoz.ua/news/vivchennja_movi_khudozhnogo_tvoru/2012-05-16-61
Вивчення стилістики сучасної української мови в школі. – Режим доступу: http://zarosvita.rv.ua/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=24&Itemid=43.
Данильченко І. Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука «Дім на горі»). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_20/39_20.pdf.
Лаврусевич Н. О. Особливості викладання української новелістики 20-30-х років ХХ століття в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. / Н. О. Лаврусевич ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 16 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4967.html
Логвіненко Н. М. Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників
на уроках української літератури в 10-11 класах. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351676.html
Методика аналізу художнього твору. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-15b874b8dd4e0
Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1767&start=5
Привалова С. Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1469.html
Рудницька Л. В. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : дис. / Л. В. Рудницька ; Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/245330.html
Таранік-Ткачук К. В. Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубежної літератури в 9-11 класах : автореф. дис. / К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2007. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/referats/7569/174105
Теоретичне обґрунтування методики вивчення епічного твору. – Режим доступу: http://damar.ucoz.ru/publ/teoretichne_ob_runtuvannja_metodiki_vivchennja_epichnogo_tvoru/23-1-0-295
Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/302
Токмань Г. Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 6–9.
Фенцик О. Специфіка вивчення епічного літературного твору в старших класах середньої школи: стан проблеми та методико-дидактичні перспективи. – Режим доступу: http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1931.html

.: Розділ: Література :: 14.01.2013 08.22.15 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30088  
Оля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про особисте життя (родинні стосунка, жінки в житті письменника)Карпенка-Карого. Дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Дом Тобилевичей - Газета - Зеркало недели. Украина
.- Режим доступу :http://zn.ua/SOCIETY/dom_tobilevichey-48692.html
Литсовет: "Загадки старого дома", Вареник Н. В.
.- Режим доступу :http:// www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=157722...
Мої стежки і зустрічі. Софія Тобілевіч.
.- Режим доступу :http:// library.kr.ua/elib/tobilevych_sv/
Тобілевич Софія Віталіївна — Вікіпедія
.- Режим доступу: http:// uk.wikipedia.org/.../Тобілевич_Софія_Віта...
Тобилевич Софья Витальевна
.- Режим доступу: http:// nado.znate.ru/Тобилевич_Софья_Витальевна

.: Розділ: Література :: 11.01.2013 18.52.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Багмет Любов із міста: м. Ромни :: Запитання: 30072  
Багмет Любов запитує:
Аналіз сучасного світового літературного процесу
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Бірченко, М. І. Сучасний український літературний процес: Урок в 11 класі / М.І. Бірченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 14. - С. 22-32.

Борківська, О. П. Сучасний літературний процес : Планування уроків світової літератури; 11 клас / О. П. Борківська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 24-31 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Гузь, Ольга. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури : академічний рівень : 11 кл. / О. Гузь (Світовий літ. процес 17-21 ст.) // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 5. - С. 44-56. - Бібліогр.: с. 56. – Поч. № 7-8, № 9, № 10, № 11, № 12, 2011; № 1, № 2, № 3, № 4, 2012.

Зварич В. З. Класична спадщина й сучасний літературний процес (Всеукраїнська наукова конференція) / В. З. Зварич // Зарубіжна література в школах України.– 2011. – № 11. – С. 11.

Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій [Текст] / Давиденко Г. Й. [та ін.] ; за ред. Давиденко Г. Й. ; Глухів. держ. пед. ун-т, Каф. зарубіж. л-ри. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2007. - 90 с. - (Серія "Постмодернізм: художня вигадка і буденна реальність" ; вип. 4). - Бібліогр. у кінці ст.

Пазяк, Ольга. Туга за ідеєю / О. Пазяк (Літературний процес-Сучасний стан-Аналіз) // Дніпро. - 2011. - № 5/6. - С. 172-175.

Пронин В. А., Толкачев С. П. Современный литературный процесс за рубежом : учебное пособие
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-005.htm

РОМАНОВА О. PRO ET CONTRA У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N168/N168p109-113.pdf

Сушилина И.К.Современный литературный процесс в России : учебное пособие
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/part-004.htm

Хализев В.Е. Теория литературы. – М. : Высшая школа, 1999.
http://philologos.narod.ru/texts/halizev-litproc.htm

Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/chernoiv/01.php

Мировой литературный процесс в XX веке
http://ru.convdocs.org/docs/index-81251.html

Проблеми взаємодій різних стилів, напрямів, течій у сучасному літературному процесі
http://5ka.at.ua/load/literatura/problemi_vzaemodij_riznikh_stiliv_naprjamiv_techij_u_suchasnomu_literaturnomu_procesi/30-1-0-19926

Современный литературный процесс
http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?start=7

Современный литературный процесс за рубежом.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-9952.html

Сучасний літературний процес
http://glovl.ru/suchlitproc/570-suchlitproc.html

.: Розділ: Література :: 10.01.2013 14.00.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 30062  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Де можна знайти та ознайомитись з дисертацією Анни Мережинської (Університет Шевченка.Орієнтовна тема: "Харктеристика образів в сучасній українській прозі 1980-1990 рр.". Бажано - безкоштовно. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Тетяна!

У неї немає такої дисертації з такої теми.Взагалі то вона працює на кафедрі історії російської літератури і викладає російську літературу. У 2002 р. захистила докторську дисертацію "Русская проза 80-90-х годов XX века. Типология. Стадиальность развития" (зі спеціальностей "російська література" і "теорія літератури"). У 1991 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії російської літератури, в 2004 р. професора.
Самої дисертації в мережі не знайдено,а є автореферат.Продивиться наступні посилання:

1.Мережинська Ганна Юріївна http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Rli/merezhinska.html

2.Російська проза 80 - 90-х років ХХ століття. Типологія, стадіальність розвитку http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/60270-25.html

.: Розділ: Література :: 9.01.2013 11.36.13 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 30050  
Тетяна запитує:
Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, де може знайти інформацію стосовно моєї магістерської роботи за темою: "Типологія образів-персонажів сучасної української прози 2000-2012 років" (на прикладі романів-переможців Всеукраїнського літературного конкурсу "Коронація слова": автори:Андрій Кокотюха -"Темна вода";Лариса Денисенко - "Забавки з плоті та крові"; Наталка та Олександр Шевченки -"Бранці мороку"; Ірен Роздобудько - "Пастка для жар-птиці";Олександр Вільчинський - "Останній герой";Тимур Литовченко - "Орлі.син Орлика";Анна Хома - "Репетитор"; Ярослава Івченко -Синдром набутого імунітету".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо такі джерела:
Харчук Р.Б. Сучасна українська проза
http://shron.chtyvo.org.ua/Kharchuk_Roksana/Suchasna_ukrainska_proza_Postmodernyi_period.pdf
Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі
http://www.ilnan.gov.ua/Publication/Polischuk.pdf

.: Розділ: Література :: 8.01.2013 15.07.16 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.333759 seconds