Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 30369  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою, що стосується досліджень англійського постколоніального роману виховання. Дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Письмова відповідь імперії.- Режим доступу:http://odes-transl.com/index.php?page=yer-p-co
Інформація про круглий стіл на тему «Філологи як читачі: рецепція та інтерпретація творчого доробку письменників – ювілярів 2011 року».- Режим доступу: http://www.zl.kiev.ua/arh-v/arh-v-novin/-nformac-ja-pro-kruglii-st-l-na-temu-f-lologi-jak-chitach-recepc-ja-ta-nterpretac-ja-tvorchogo-dorobku-pismenik-v-yuv-ljar-v-2011-roku.html
Антиколоніальний роман як піджанр.- Режим доступу:http://www.tania-beley.com/wp-content/uploads/2009/02/anticolonial-novel-as-a-subgenre.doc
*****************
Андерсен Б. Уявлені спільноти. – Київ: Критика, 2001. – 272 с.
Дзюба І. Застукали сердешну волю // Між культурою та політикою. – Київ:
Сфера, 1998. – 374 с.
Зорин А. Кормя двуглавого орла: литература и государственная идеология в
России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. – Москва: Новое
литературное обозрение, 2001. – 416 с.
Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення.
– Київ: Критика, 2000. – 304 с.
Саїд Е. Орієнталізм. – Київ: Основи, 2001. – 512 с.
Сміт Е. Національна Ідентичність. – Київ: Основи, 1994. – 224 с.
Хорев В. Имагология и изучение русско-польських литературных связей //
Поляки и русские в глазах друг друга. – Москва: Индрик, 2000. – 272 с. –
с. 22–32.
Шпорлюк Р. Імперія та нації. – Київ: Дух і Літера, 2000. – 354 с.

На жаль літератури на Ваш запит обмежено.

.: Розділ: Література :: 25.01.2013 16.25.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луганськ :: Запитання: 30348  
Юлія запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, з літературою, що стосується досліджень малої (короткої) прози Емми Андієвської та її малярських робіт. Дякую заздалегідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Негодяєва С. А. Урбаністичний код малої прози Емми Андієвської (на матеріалі збірки „Тигри”) // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/24_p1_201_fil.pdf#page=102
2. Кизилова В. В. Казковий світ Емми Андієвської // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/18-2009-fil.pdf#page=57
3. Кропивко І.В. Збірка вибраних творів малої прози Е. Андієвської «Джалапіта»: жанровий наратив та стильова своєрідність // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_2/17.pdf
4. Зимомря Іван. Особливості бачення простору в малій прозі Емми Андієвської та Інгеборг Бахманн: філософські та психологічні виміри // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vftk/2008_6_1.pdf
5. Бондаренко К. Емма Андієвська: вчора, сьогодні і завжди // http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/conference.pdf#page=71
6. Тищенко О. Переклад текстової мови через елементи живопису (на прикладі творчого доробку Емми Андієвської) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/filol/2012_238/N238p101.pdf
7. Ященко Ю.В. "Джалапіта" Емми Андієвської: семантика метафор // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/343/1/N4_2012.pdf#page=157
8. Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики. – К.: ВДК „Університет „Україна”, 2007. – 116 с.
9. Цуркан І. Світ казок Емми Андієвської // Український вимір. — Ніжин, 2003. — С.117–122.
10. Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти [Текст] / упоряд. Л. Таран. - К. : Факт, 2002. - 207 с. - (Літературний проект "Текст контекст". Занкові літературні доробки та навколо них).
11. Емма Андієвська. Життя і творчість [Текст] : біобібліогр. покажч. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; [уклад. О. В. Кучерява ; авт. вступ. ст. О. Я. Гросов ; ред. О. В. Рязанцева]. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2008. - 80 с. : фото.
12. Емма Андієвська: проблеми інтерпретації [Текст] : [зб. наук. ст.] / [М. Р. Стех та ін.]. - Донецьк : Норд-Прес, 2011. - 159 с. - Бібліогр. в кінці ст.
13. Жодані І. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ірина Михайлівна Жодані ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jimavv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Література :: 24.01.2013 16.04.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Тернопліль :: Запитання: 30304  
Уляна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у пошуку літератури в написанні магістерської роботи з літератури про організацію бітників (США) та сердитих молодих людей (Великобританія). Дякую! :)
Наша відповідь:
Шановна Уляна!Продивиться наступні посилання:

1.Сердиті молоді люди http://uk.wikipedia.org/wiki/Сердиті_молоді_люди

2.Михальская Н.П., Аникин Г.В.: История английской литературы
«Сердитые молодые люди» http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mihalskaya-anikin-angliya/serditye-molodye-lyudi.htm

3.СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/angry.html

4.«Сердитые молодые люди» в английской литературе http://www.testsoch.info/serditye-molodye-lyudi-v-anglijskoj-literature/

5. СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ http://do.gendocs.ru/docs/index-6614.html?page=14

6.ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЇ ҐЕНЕЗИ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРДИТИХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ» І КОНЦЕПЦІЯ КАЛЬВІНІЗМУ http://www.br.com.ua/referats/History_of_Ukraine/131696.htm

7.Антикультурна спрямованість творчості «сердитих молодих людей» як виклик цінностям англійського суспільства того часу http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/205

8.Бітники http://uk.wikipedia.org/wiki/Бітники

9. Євгенія Ковалевська:Бітники – перші неформали в житті та літературі http://litakcent.com/2008/01/29/jevhenija-kovalevska-bitnyky-pershi-neformaly-v-zhytti-ta-literaturi/

10.БІТНИКИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ.http://referaty.com.ua/ukr/details/3965/

11.Тед Френд БИТНИКИ, КОТОРЫХ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ http://spintongues.msk.ru/ONTHE.HTM

12.Битники http://molodej.org/bitniki-beatniks/

13.Хто такі бітники?http://vidpo.net/hto-taki-bitniki.html

14.Перегляд “американської мрії” у літературі ХХ ст. Бітники: філософія і основні ідеї http://lit-borszcz.livejournal.com/10768.html

.: Розділ: Література :: 23.01.2013 12.47.22 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 30271  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про концепт метатеатру. Цікавлять форми, прийоми метатеатральності, метатеатр у творчості модерністів, актуалізація цього концепту в італійській літературі. Вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Олена!Продивиться наступні посилання,які вдалося знайти:

1.Елементи епітеатру, метатеатру та гіпотеатру у романі Альваро Кункейро Людина яка була схожа на Ореста http://www.twirpx.com/file/833921/

2.МЕТАДРАМА В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)http://rfp.psu.ru/archive/5.2010/politko.pdf

3.КОНЦЕПТ «ТЕАТР» В АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ ХХ в.http://lib71.library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0112792.pdf

4.МЕТАТЕАТР КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРАТИВНОЙ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ http://psysis.ru/?METATEATR_KAK_MODELMz_INTEGRATIVNOI_SAMOAKTUALIZACII_V_OBRAZOVANII

5.3.3 Прием метатеатральности в драме Т.Стоппарда http://www.coolreferat.com/Поэтика_драмы_Т._Стоппарда_Розенкранц_и_Гильденстерн_мертвы_часть=3

.: Розділ: Література :: 22.01.2013 14.23.19 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30258  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти критичні матеріали про особисте життя Михайла Коцюбинського та Ольги Кобилянської (про сім'ю, жінок/ чоловіків, дітей і т.ін.). Дякую!
Наша відповідь:
Добрый день. По правилам виртуальной справки, в поле можно задавать только один вопрос, по одной теме! Если у вас 2-а вопроса, то соответственно, задавать их раздельно друг от друга!
Предлагаем по вашей теме следующие источники:
Петровський, В. В. Історія України. Заборонені кохання [Текст] : особистості, долі, почуття / Петровський В. В., Семененко В. І. - Х. : Школа, 2010. - 432 с. – [Коцюбинський М., Кобилянська О. та інші]

Кобилянська О.
Про Ольгу Кобилянську: нові матеріали: роздуми, знахідки. – К.: Дніпро, 1983. – 183 с.
Павлишин, М. Автобіографічна персона та дарвіністська «Людина» Ольги Кобилянської / М. Павлишин // Сучасність. – 2001. - №4. – С. 113-120
Денисенко, М. «… Бути собі ціллю!»: феміністична проблематика прози О. Кобилянської / М. Денисенко // Слово і час. – 1997. - №5-6. – С.48-52
************************
Кобилянська Ольга. Життя та творчість
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=155
Ольга Кобылянская
http://lichnosti.net/people_1838.html
Особисте життя Ольги Кобилянської.ppt
https://docs.google.com/presentation/d/152LJ4IIcCuegzW77wxebJipJCmLWxtj1A_LY8Zp3Mjk/edit?pli=1#slide=id.p20
Життя і творчість Ольги Кобилянської (реферат)
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=12110
Ольга Кобилянська
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1615.html
Коцюбинський М.
Семенчук, І. Р. Зачаровані красою: Розповіді про письменників [Текст] : кн. для вчителя / І. Р. Семенчук. - К. : Радянська школа, 1988. - 224 с. : портр.
**********************
Блажко, Э.Повесть для единственного читателя / Э. Блажко // Зеркало недели. – 1999. – 13 февраля (№6). – С. 11. – [Последняя любовь Михаила Коцюбинского]
Запірченко, Л. Про ст. С. Павличко «Пристрасть і їда: особиста драма М. Коцюбинського» - про відносини письменника з жінками / Л. Запірченко // Сучасність. – 1995. - №9. – С. 165-168
История одной потаенной любви (М. Коцюбинский и А. Аплаксиной) // Жизнь. – 1995. – 26 сентября. – С. 4-5
Калениченко, Н. Михайло Коцюбинський: нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1984. – 189 с.
Коцюбинський, Ю. «Зустрічі Коцюбинського й Леніна на Кіпрі не було»: (Про родину українського письменника М. Коцюбинського) / Ю. Коцюбинський // Україна. – 1995. - №19-20. – С. 23-25
Листи Ганни Барвінок до Михайла Коцюбинського // Українська мова і література в школі. – 1990. - №10. – С. 68-70
Стойкевич, Т. Тени забытых предков: [О семье Коцюбинских] // Московский комсомолец. – 18-25 октября (№42). – С. 22
***********************
Історія кохання михайла коцюбинського
http://www.personal-plus.net/383/6900.html
Життя та творчість М. Коцюбинського
http://uk.wikipedia.org/wiki/__

.: Розділ: Література :: 22.01.2013 08.29.57 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.322521 seconds