Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44608
   


Автор вопроса: Катерина из города: г.Суми :: Вопрос: 29477  
Катерина спрашивает:
Добрый день.Помогите пожалуста найти литературу к курсовой работе на тему:розуміння держави в історії державно-правової думки. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!
Наш ответ:
Добридень, Катерино! Ми підібрали вам такі документи:

Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масляний О.С. Світова класична думка про державу і право:Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 391 с.

Богушова, І. В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави [Текст] / І. В. Богушова // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3 . - С. 31-36

Воронов, І. О. Політичні теорії ХХ століття [Текст]: монографія / І. О. Воронов.- К.: Генеза, 2004.- 288 с.

Габінет, Дмитро Анатолійович. Відображення ідей про форму української держави в державно-правових поглядах П. І. Чижевського / Д. А. Габінет // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис/ Київський ун-т права НАН України. - К., 2001 - С.71-75. - Бібліогр. 25 назв

Гессен В.М. О правовом государстве / В.М.Гессен //Хропанюк В.Н. Теория государства и права: хрестоматия / В.Н.Хропанюк.- М., 1998.- С. 272-280.

Государство и право на рубеже веков. Проблемы истории и теории / под ред. В.Г.Графского и др.; Ин-т государства и права РАН.- М.,2001.- 196 с

Євграфова, Є. Питання сучасного розуміння права і держави / Є. Євграфова // Юридична Україна. - 2009. - 11/12. - С. 167-173

Камолих, Дар’я Андріївна. Основні підходи до розуміння співвідношення держави та права в державно-правовій думці / Д. А. Камолих // Держава і право. - 2012. - Вип. 55. - С. 83-88.

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. – М.: Юридическая литература, 1995. – 300 с.


Поняття держави та її ознаки // Копєйчиков В. В.Правознавство : Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Богушева І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2010_3/31.pdf

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
http://lawdiss.org.ua/books/a2104.doc.html

Історія вчень про державу і право
http://www.big-library.com.ua/book/27_Istoriya_vchen_pro_derjavy_i_pravo/2182_63_Rozvitok_derjavno_pravovoi_dymki_y_Nimechchini

Петровський П. Актуальність гуманітарного розуміння держави в українській суспільно -пол ітичній думці початк у ХХ століття
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pubupr/2011_2/doc/5/03.pdf

Понятия и признаки правового государства
http://odiplom.ru/pravo/ponyatiya-i-priznaki-pravovogo-gosudarstva

Развитие понятия правовое государство в истории политической мысли
http://www.skachatreferat.ru/referaty/Развитие-понятия-правовое-государство-в-истории/154843.html

Розуміння держави в історії державно-правової думки
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/4269-understanding-the-state-in-the-history-of-the-state-legal-opinions.html

Терзі О.С. РОЗВИТОК ІСТОРІЇ ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2008_1/NRS_2008_1_Terzi.pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1503_page_13.html

.: Раздел: Литература :: 20.11.2012 11.32.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Савченко Л.Г. из города: Христинівка :: Вопрос: 29476  
Савченко Л.Г. спрашивает:
Письменники Еліассен Р.Б.,Мангольд М..якоі краіни? Дякуємо.
Наш ответ:
Доброго дня, Савченко Л.Г.!
На жаль, не вдалося знайти потрібну Вам інформацію. Успіхів у подальшому пошуку!

.: Раздел: Литература :: 20.11.2012 09.52.57 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Карина из города: Донецк :: Вопрос: 29469  
Карина спрашивает:
Литература. 10 класс: Академический уровень: Разработки уроков. код: Д12842Р автор: Надозирная Т. В., Сулятицкая О. Л. мне нужна в єлектроном виде
Наш ответ:
Уважаемая Карина, этот сборник Вы можете скачать или приобрести через сайт:
http://e-ranok.com.ua/product/literatyra-10-klass-akademicheskiyi-yroven-razrabotki-yrokov.html

.: Раздел: Литература :: 19.11.2012 22.37.51 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Михаил из города: Киев :: Вопрос: 29441  
Михаил спрашивает:
помогите пожалуйста найти ответ на такой вопрос:"Призначення фізичних методів визначення якості харчової продукції"
Наш ответ:
Доброго дня, Михайле!Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр

Закон України. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html

Ідентифікація товарів
http://b-ko.com/book_166_glava_5_1.2.Ідентифікаці.html

Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tovary/2011_1/25.pdf

Методи дослідження продуктів харчових виробництв
http://old.lp.edu.ua/fileadmin/ICCT/top/pub/melnyk/tbvv/met_lr_mc_2.pdf

Методи визначення показників якості продукції
http://www.br.com.ua/referats/Economica_pidpriemstva/26702.htm

Методи визначення показників якості продукції
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=44452

Методи визначення показників якості продукції
http://5ka.at.ua/load/ekonomika_pidpriemstva/metodi_viznachennja_pokaznikiv_jakosti_produkciji_referat/19-1-0-643

Методи визначення показників якості продукції
http://www.diplomservis.com/load/metodi_viznachennja_pokaznikiv_jakosti_produkciji/178-1-0-12652

Методи визначення показників якості продукції
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/economica-pidpriemstva/economica-pidpriemstva_4857.php

Методы исследования качества пищевых продуктов
http://stud24.ru/product-quality/metody-issledovaniya-kachestva-pishhevyh-produktov/228074-667979-page1.html

Методы оценки качества продукции
http://do.gendocs.ru/docs/index-211906.html?page=2

Методичні рекомендації щодо забезпечення якості та безпеки товарів і послуг підприємств ресторанного господарства
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=119977

Ознаки якості і не якості харчових продуктів і міри їх попередження, Детальна інформація
http://referaty.com.ua/ukr/details/8421/

Підвищення якості харчових продуктів
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pt/2008_1/08_1_4.htm

Показатели и методы уровня оценки качества продукции
http://en.coolreferat.com/Показатели_и_методы_уровня_оценки_качества_продукции

Санітарна оцінка харчових продуктів
http://5ka.at.ua/load/medicina_ta_zdorov_39_ja/sanitarka_ocinka_kharchovikh_produktiv_referat/37-1-0-21560

Споживчі властивості продовольчих товарів
http://do.gendocs.ru/docs/index-282679.html?page=2

Теоретичні підходи до категорії якості в умовах ринку
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2012_2/st7.pdf

Формування якості продуктів переробки овочів та фруктів
http://b-ko.com/book_142_glava_5_ФОРМУВАННЯ_ЯКОСÐ.html

Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Pt/2007_2/07_2_5.htm

Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження продуктів харчування
http://www.hduht.edu.ua/News/tezi_18.10.12/6.pdf

Якість і безпечність харчової продукції
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2010_3/8_Krysanov.pdf

Якість продовольчих товарів
http://referatcentral.org.ua/marketing_load.php?id=210

Якість продуктів
http://ua-referat.com/Якість_продуктів

Якість та контроль якості продукції
http://www.coolreferat.com/Якість_та_контроль_якості_продукції_часть=2

Якість та контроль якості продукції
http://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0b65625a3bc68a5c53a89521216d37_0.html

Якість та контроль якості продукції
http://xreferat.ru/76/1016-1-yak-st-ta-kontrol-yakost-produkc.html

.: Раздел: Литература :: 18.11.2012 10.59.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лилия из города: Донецк :: Вопрос: 29437  
Лилия спрашивает:
помогите найти аанотацию Дэвид Малуф Вспоминая Вавилон
Наш ответ:
Лилия! К сожалению, по Вашему запросу информации не найдено.Обратитесь к следующему сайту, возможно, он Вам поможет:
Пост-колониальная тема в Вспоминая Вавилон Дэвид Malouf .- Режим доступа: http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.qub.ac.uk/imperial/austral/babylon.htm&prev=/search?q=%D0%B4%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%84+%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&start=40&hl=ru&sa=N&biw=1280&bih=827&prmd=imvnso&sa=X&ei=f4aoUO1_h-yyBuC5gbAM&ved=0CFMQ7gEwCDgo

.: Раздел: Литература :: 17.11.2012 23.33.17 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.316276 seconds