Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44887
   


Автор вопроса: Оксана из города: Черкаси :: Вопрос: 30602  
Оксана спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою, що стосується досліджень творчості Ханіфа Курейши в цілому, та його роману «Будда із передмістя» зокрема. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день!1.Проскурин Б.М. Творчество в романе Х.Курейши «Будда из пригорода» // Проблемы творческого освоения действительности в литературе Великобритании: Mатериалы XIII Международной конференции российской ассоциации преподавателей английской литературы / Литературный институт им. А.М.Горького. Москва, 2003. С. 99 – 100.
2. Борис Михайлович Проскурнин. Взрослый сын «сердитого молодого человека» в поисках идентичности:о романе Ханифа Курейши «Близость»
http://www.rfp.psu.ru/archive/6.2009/proskurnin.pdf
3.Борис Михайлович Проскурнин. Реализм? Модернизм? Постмодернизм?
Пост-постмодернизм?
Размышления о современной британской прозе1
http://rfp.psu.ru/archive/6.2010/proskurnin_.pdf
4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МОЙ СЫН-ФАНАТИК» («MY SONTHE FANATIC») ХАНИФА КУРЕЙШИ
http://lib.znate.ru/docs/index-243100.html?page=20
5.Интервью Ханифа Курейши
http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=7689
http://www.euronews.net/ru/article/15/10/2008/kureishi-financial-crash-a-legacy-of-thatcherism/
6.Бондарчук Д. Спасительная близость : [о книге английского писателя Ханифа Курейши "Близость и другие рассказы"]//Иностранная литература.-2003.-№7.-С.245-249

.: Раздел: Литература :: 14.02.2013 11.26.23 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Єлизавета из города: Кіровоград :: Вопрос: 30570  
Єлизавета спрашивает:
1.Особливості жанрової природи роману Ліни Костенко "Записки українського самошедшого". 2.Необароковий компонент в романі Ліни Костенко "Записки українського самошедшого".
Наш ответ:
Доброго дня, Єлизавето!
Попрацюйте із наступними джерелами:
1. Яка доба — таке і полотно, або «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко // http://sho.kiev.ua/article/734
2. "Записки українського самашедшого" Лины Костенко – обзор рецензий // http://blog.i.ua/user/3070369/646684
3. Панченко В. Особливості національного божевілля // http://litakcent.com/2010/12/23/osoblyvosti-nacionalnoho-bozhevillja/
4. Ященко Ю. В. Асоціонім історія в романі Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2012/Visnuk_fil_2012_3_3.pdf#page=165
5. Ісаєнко К.П. Функція "жанрової домовленості" у новій прозі Ліни Костенко (на матеріалі роману "Записки українського самашедшого") // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ltkp/2011_66/lit/lit4.pdf
6. Рибак К. Специфіка жанру твору Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» // http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/t_5_gotovij.pdf#page=190
7. Монахова Т. В. Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко / Монахова Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 129-132. // http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1960/1/Monakhova_Vzaiemodiia_stratehii_tekstotvorennia.pdf
8. Наєнко М. К. Локус Гоголя в «Записках українського самашедшого» Ліни Костенко // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2011_33/362_368.pdf
9. Галич О. А. “Записки українського самашедшого” Л. Костенко як імітація документального твору // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/19_fil.pdf#page=157
10. Снітовська О. Інтелектуально-раціональний підхід до художньо-образного відбиття дійсності у мистецтві слова (на матералі роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgn/filol/2011_28/snitovsk .pdf
11. Потапенко Я., Потапенко Г. Кризово-деструктивні домінанти дискурсу українського повсякдення початку 2000-х років через призму екзистенційної рецепції Ліни Костенко // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Tidf/2012_11/178-184.pdf
12. Романенко О. Біль відчуження: екзистенційні мотиви в українській високій та масовій літературі початку ххі століття (на матеріалі прози Л.Костенко, Люко Дашвар) // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Tidf/2011_10/315_328.pdf
13. Сусол Л. О. Необарокове художньо-образне відбиття духовного світу сучасника в романі Ліни Костенко „Записки українського самашедшего” // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/24_p2_2011_fil.pdf#page=206

.: Раздел: Литература :: 11.02.2013 16.40.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тарас из города: Львів :: Вопрос: 30565  
Тарас спрашивает:
Доброго дня! Прошу вас написати всю можливу інформацію про Василя Голобородька.
Наш ответ:
Доброго дня, Тарасе!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію:

Василь Голобородько-український письменник:
1. http://www.parta.com.ua/stories/writers/242/
2. http://www.ukrlit.vn.ua/author/goloborodko.html
3. http://www.donbaslit.skif.net/tvorchist/Goloborodko.html
4. http://sho.kiev.ua/article/1009
5. http://poetyka.uazone.net/holobr.html
6. http://www.refmaniya.org.ua/l-teratura/referat-na-temu-vasil-goloborodko-r-k-narodzhennya-1945
7. http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1692.html
8. http://referatu.com.ua/referats/144/20745
9.http://school.xvatit.com/index.php?title=Василь_Голобородько._Самобутня_постать_поета._«Наша_мова»._ТЛ:_вільний_вірш.
10. http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/biografii/part3/006.htm
11. http://litakcent.com/2011/07/20/nash-stil-vidchuv-svjato-i-stav-dyvnym-derevom-fenomen-vasylja-holoborodka/
12. http://www.library.donetsk.ua/kuzmenko.pdf
13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_3_2/12.pdf

14. Анісімова, Ніна. Модерна лірика Василя Голобородька / Н Анісімова // Укр/ мова та л-ра. - 2008. - N Черв. (Чис. 22/24). - С. 54-56. - Бібліогр.: 17 назв.
15. Пастух, Тарас. Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька / Т. Пастух // Слово і час. - 2008. - N 8. - С. 31-39.
16. Жулинський, Микола. Листи як дорожні знаки на шляху духовного самотворення : [аналіз листів В. Голобородька до В. Абліцова] / М. Жулинський // Слово і час. - 2012. - N 7. - С. 65-72. - Бібліогр.: 3 назв.
17. Присліпська, С. В. Василь Голобородько "Лелека". Символічність образу лелеки : 7 клас / С. В. Присліпська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2012. - N 29. - С. 17-23. - Бібліогр. : 7 назв.
18. Діброва, Н. А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу /Н. А. Діброва // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. -№ 31. – С. 28-31.
19. Кицан, О. В. Особливості віршів у прозі Василя Голобородька / О. В. Кицан // Наук. вісн. Волин. нац.. ун-ту ім.. Лесі України. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. - № 17. – С. 64-70. – Бібліогр.: 15 назв.
20. Василь Голобородько: [короткий огляд творчого шляху, примірники поезії «Наша мова», «Ми йдемо», «З дитинства: дощ»] // Укр. мова та л-ра. – 2007. – (Числ. 45/47). – С. 71-77.
21. Дейнегіна, Т. О. Верлібр, метафора, вірш, казка як визначальний феномен творчості поета Василя Голобородька / Т. О. Дейнегіна // Освіта Донбасу. – 2006. - № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 11 назв.
22. Шетенко, Ю. Поетичний світ Василя Голобородька : [про творчість поета В. Голобородька] / Ю. Шутенко // Дивослово. – 2004. - № 11. – С. 39-42.
23. Дидаренко, Л. Міфологемний концепт лірики Василя Голобородька / Л. Диденко // Дивослово. – 2002. - № 9. – С. 2-4.
24. Дмитренко, Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька / Ю. Дмитренко // Слово і час. – 2002. - № 7. – С. 71-74.
У Державній науково-педагогічній бібліотеці Ви можете скористатися послугою «Електронна доставка документів». Для цього треба зайти на сайт бібліотеки, вибрати розділ Послуги-Електронна доставка документів та ознайомитися з правилами користування данною послугою.
Пропонуємо зайти на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і переглянути електронний каталог книжкових та періодичних видань.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 859.
Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Литература :: 11.02.2013 14.24.56 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: сумы :: Вопрос: 30506  
Яна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал на написання дипломної роботи на тему: Своєрідність рецепції літературного героя у романах Григорія Тютюнника "Вир" та Володимира Лиса "Століття Якова"
Наш ответ:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Пастух Б. Зупинка "Історична проза" / Богдан Пастух // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 140-142. - Рец. на кн.: Харчук, Борис. Вишневі ночі. Панкрат і Юдка. De profandis (три повісті про любов і зраду) / Б. Харчук . - Тернопіль : Джура, 2010. - 188 с. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 240 с.
2. Поліщук Я. Герой без героїзму / Ярослав Поліщук // Дніпро. - 2011. - № 5-6. - С. 176-181. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2010. - 240 с.
3. Буття Якова на тлі століття української історії : письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова": на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка // Літературна Україна. - 2013. - 24 січ. - С. 12.
4. Сердюк П. Зачарований ромашковою землею / П. Сердюк // Тютюнник Г. Вир. - К., 1973. - С.5-20.
5. Дубина М. Григорій Тютюнник і його твори / М. Дубина // Тютюнник Г. Вир. - К., 1979. - С.5-16.
6. Мовчан Р. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Раїса Мовчан // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
7. Історія української літератури : В 8 т. Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967) / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Наукова думка, 1971. - 576 с.
8. Бондар Н. В. Роман “Вир” Григорія Тютюнника: до проблеми літературно-краєзнавчих особливостей // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2011/3_2011_fil_part1.pdf#page=199
9. Гурбанська А. Переддень прози шістдесятників (роман Г. Тютюнника «Вир») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.27: Сер. Філологічні науки (літературознавство). — С.105–119.
10. Соколова А. В. Співвідношення персонажа та його антропонімічного позначення у романах Г. Тютюнника «Вир» і В. Земляка «Лебедина зграя» // Науковий вісник. — Ізмаїл, 2003. — Вип.15: Спецвип. — С.194–196.
11. Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Раздел: Литература :: 5.02.2013 20.23.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Суми :: Вопрос: 30454  
Світлана спрашивает:
Доброго дня! Допоможітьпідібрати нову літературу з біонеорганічної хімії
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Ось джерела, які можна назвати новими в цій галузі:
Буря О.І., Чигвінцева О.П. Біонеорганічна хімія (Комплект кодопосібників)
http://www.twirpx.com/file/748340/
Біонеорганічної хімія
http://ua-referat.com/Біонеорганічної_хімія
Tестові завдання з біонеорганічної хімії
http://medkoledj.ucoz.ru/load/testi/testovi_zavdannja_z_bioneorganichnoji_khimiji_zalik/4-1-0-23
Матеріали підготовки до лекції з біонеорганічної хіміії
для студентів ННІ медсестринства
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/Українська/1 курс/Біонеорганічна хімія/01 Біогенні елементи .htm
1.Карнаухов О.І., Мельничук Д.О., Чеботько К.О., Копілевич В.А. Загальна та біонеорганічна хімія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 544с.
2.Левітін Е.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. -Харків: Прапор, 2000. – 462 с.
3.Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 776 с.

.: Раздел: Литература :: 1.02.2013 09.00.25 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.274417 seconds