Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Ірина із міста: Остріг :: Запитання: 31048  
Ірина запитує:
Добрий день! Потрібна інформація з антропології на тему "Література як спосіб пізнати таємниці людської психіки".Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ірина!
Сайти до теми;
ХУДОЖНЄ РОЗКРИТТЯ ЛЮДСЬКОЇ ПСИХІКИ У «СТРАШНИХ» НОВЕЛАХ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/literatura/literatura_13264_7.php
Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. Пізнати свідомість через літературу: поради Девіда Лоджа
http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=656&Itemid=41
«Олітературнення» голодомору в літературі
http://delayreferat.ru/news.php?readmore=700
Отражение человеческой психики в художественной литературе:
http://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st091.shtml
Литература и психологическая антропология:
http://psyhology.org/PA/Pt1.htm

http://vprosvet.ru/biblioteka/psihika/
Функции, структура и формы психического отражения:
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html
Художественная литература и реальная действительность:
http://www.detskiysad.ru/raznlit/tipicheskoe01.html

Література:
Губин, В.Д. Человек в трех измерениях / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - М.: РГГУ, 2010. - 321 с.
Букреев, В.И. Расчеловечивание человека в мировой истории: истоки и глобальные последствия: монография : психоантропология / В.И. Букреев. - М.: ФЛИНТА; М.: Наука, 2011. - 405 с.
Діденко, В.Ф. Людина і світ : Навч. посіб. для ліцеїстів, гімназистів, вступн. до вищ. навч. закладів / В.Ф.Діденко, В.І.Кондрашова-Діденко, Л.В.Діденко. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища школа, 2001. - 230 с.
Северилова , П. Православное понимание феномена человека / П.В. Северилова // Проблеми соціо-гуманітарних наук : збірник наукових праць . 2009. 120 с. - С.50-54
Хамитов, Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии / Н.В.Хамитов. - К.: Ника-Центр ; М.: Ин-т общегуманит. исследований, 2002. - 334 с.
Борисова, Т.В. Онтологія духовності крізь призму православної антропології / Борисова Т.В. // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Тем. зб. наук. праць із соц.- філософ. проблем. - Вип. 7. 2009. - 372 с. - С. 144-149
Куцепал, С.В. Модернізація постмодерну: причини та перспективи / С.В. Куцепал //Актуальні проблеми духовності : Зб. наук. праць. - Вип. 11. 2010. 398 с. - С.115-123
Періодика:
Загороднюк, В. Бачення знання та людини у філософії модерну та постмодерну // ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА. - 2006. - №4. - С.3-21. - (Філос. антропологія)
Романов, С. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф / Сергій Романов // СЛОВО І ЧАС. - 2011. - №4. - С.7-19
Ткачук, М. Людина і природа в українській літературі крізь призму екокритики / Микола Ткачук // ДИВОСЛОВО (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2011. - №6. - С. 52-56
Мацько, В. Концепція осяяння людини і світу: теорія платонізму в художніх творах П. Крата, Х. Якимчука, О. Копач / В. Мацько // ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. УН-ТУ ІМ.ШЕВЧЕНКА. СЕР. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. МОВОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. - 2008. - №1 (№19). - С. 10-14
Гречкосій, Р.М. Концепт надлюдини у філософії Ф.Ніцше: самореалізація особистості / Р.М.Гречкосій // ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. УН-ТУ ІМ.ШЕВЧЕНКА. СЕР. ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. - 2011. - № 5 (№105). - С. 44-47
Мариненко, Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби мистецького українського руху : [укр. еміграц. роман 40-х років ХХ ст.] / Ю. Мариненко // ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. УН-ТУ ІМ.ШЕВЧЕНКА. СЕР. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. МОВОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. - 2010. - №1 (№21). - С. 18-21
Дьяченко, І.С. Мемуарна література про Чорнобиль як засіб формування моральної особистості / І.С.Дьяченко // НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (г. Донецк). - 2008. -№1. - С.210-213
Біла, А. Конструктивізм " із людським обличчям": ( Психодіагностика творчості В.Поліщука) // СЛОВО І ЧАС. - 2004. - №4. - С.50-62

.: Розділ: Література :: 21.03.2013 18.16.53 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Евгений із міста: Одесса :: Запитання: 31038  
Евгений запитує:
Здравствуйте, я пишу курсовую по роману В. Земляка "Лебедина зграя". Не могли бы Вы мне подсказать где найти критические статьи в Одессе, в какую библиотеку обратиться, или электронной версии статей. Полное название темы - Образ автора в романе В. Земляка "Лебедина зграя" (специальность укр. яз. и л-ра) Спасибо Заранее извиняюсь, но список статей и работ в поиске не подходит
Наша відповідь:
Здравствуйте, Евгений!
Предлагаем список источников, которые, возможно, будут все же полезными. Увы, информации, которая бы полностью отвечала теме Вашего запроса, нам найти не удалось.
В Одессе, естественно, библиотекой с наилучшими фондами является Одесская национальная научная библиотека им. М. Горького - http://www.odnb.odessa.ua/
1. Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Семків Р. Елементи постмодерної поетики в романі В. Земляка «Лебедина зграя» // Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». Наукові записки. — К., 1999. — Т.17: Філософія. — С.68–73.
3. Колодій О. Притчевість дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер. Літературознавство. — Тернопіль, 1998. — Вип.2. — С.107–118.
4. Боярська Л. В. Фольклорно-міфологічний аспект образу Фабіяна у дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // Вісник. — К., 2000. — Вип.8. — С.75–78.
5. Ковальова Г. М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка «Лебедина зграя», «Зелені млини») // Східнослов’янська філологія. — Горлівка, 2008. — Вип. 14: Мовознавство. — С. 133–139.
6. Семків Р. Елементи постмодерної поетики в романі В.Земляка "Лебедина Зграя" // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999_17/14_semkiv_r.pdf
7. Калачик І. Специфіка антропонімів як вияв авторської точки зору в художніх текстах Василя Земляка // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu_filol/2009_11/zbirnuk 11 2009/specufika antroponimiv.pdf
8. Калачик І. Етнолінгвістична карттина світу в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_4_zamovlennya_5080_4.pdf#page=192
9. Ващенко Ю. А. Міфопоетичні та карнавальні чинники як підгрунтя типологічних сходжень у творах Г. Шевальє і В. Земляка // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2012/Visnuk_fil_2012_3_2.pdf#page=134
10. Ткаченко О. "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" // http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/lit_23_2012.pdf
11. Горнятко-Шумилович А. Фольклорна образність "химерної" прози : Типологічні подібності "Лебединої зграї" В.Земляка, "Ирію" В.Дрозда і "Дому на горі" В.Шевчука / А. Горнятко-Шумилович // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004.- 15. - С.11-14.
12. Лабінський, М. Химерна проза Василя Земляка / М. Лабінський // Пам'ять століть. - 2008. - № 3. - С. 102-103.
13. Слобошпицький, Михайло Федотович. Василь Земляк [Текст] : нарис життя і творчості / М. Ф. Слобошпицький. - К. : Дніпро, 1994. - 149 с.

.: Розділ: Література :: 20.03.2013 16.09.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 31026  
Оля запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, знайти в мережі наступні вірші: Іван Драч "Тарасова верба над Тихим океаном", "Джон Стейнбек у музеї Тараса Шевченка", Ліна Костенко "Княжа гора". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Ольга!
На жаль необхідні вам вірші знайти в мережі не вдалося.

.: Розділ: Література :: 20.03.2013 09.38.00 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31020  
Інна запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі" Особливості психологізму Винниченка у п'єсі "Між двох сил". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Перегляньте, будь ласка, такі посилання:
http://eprints.zu.edu.ua/2991/1/46_43.pdf
http://disser.com.ua/contents/3537.html
http://library.kr.ua/books/panchenko/p16.shtml
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454300
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Lit/2000_4/08_lohina_e.pdf
http://www.media-rezonans.info/suspilstvo/2207/
Атаманчук, В. Трагедія особистості: п’єса В.Винниченка "Між двох сил" [Текст] / В. Атаманчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - N6. - С. 8-11
на все добре! Хай щастить!

.: Розділ: Література :: 19.03.2013 14.17.55 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Малиновська Н. П. із міста: Слов'янська :: Запитання: 31016  
Малиновська Н. П. запитує:
Мораль і політика
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам попрацювати з наступними матеріалами:
http://pidruchniki.ws/1566021239649/etika_ta_estetika/moral_politika
http://ua.textreferat.com/referat-11532.html
http://www.viche.info/journal/1860/
http://readbookz.com/book/186/6655.html
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17561/
http://politics.ellib.org.ua/pages-770.html
http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya polituku/250.html
http://www.refine.org.ua/pageid-4658-1.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/2009/polit/100-SevNTU/100-10.pdf
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/99171/32/Zubanova_-_Etika.html
http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/25993/26009/
http://h.ua/story/267779/
http://djerelo.com/ethics/54-etuka-lozovui/3405-30-moral-і-polіtyka
http://pidruchniki.ws/13120904/etika_ta_estetika/politika_moral_shozhe_vidminnomu
http://politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=75&c=1762
http://referat.ru/referats/view/31802
http://ua-referat.com/Політика_і_мораль_Моральність_політики
http://servicism.lg.ua/b_rot_st23k.htm
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/775/55/
http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?diplomID=10680

• Бебик В. Наша політична культура // Політологічні читання.-1992.- № 1.
• Кравченко И.И. Политика и мораль // Вопросы философии.-1995.- №3.
• Рассел Б. Власть и моральный кодекс. Этика власти // Рассел Б. Власть. Новый социальный анализ.- Лондон, К.: «Стэп-К», 1996.-С.137-151; 158-164.
• Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики- К.: "Д.Л.", 1995.
• Рікер П. Етика і політика // Філософська і соціологічна думка.-1995.-№>5-6.
• Семененко М. На часі - політика моральності // Віче.- 1999.- № 3.
• Сілванян Т. Політика: насильство чи моральність ? // Політика і час- 1992.- №11.
• Соловьев А.И. Политика и мораль // Вест. Моск. ун-та.- Серия 12.-1996.-№ 1.
• Шкорупа Л. Поняття моралі, права та держави // Розбудова держави- 1997.-№ 1.

.: Розділ: Література :: 19.03.2013 11.05.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281769 seconds