Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: Моніка из города: Вроцлав (Польща) :: Вопрос: 31556  
Моніка спрашивает:
добрий день! я студентка першого курсу української філологі в універсітеті у Вроцлаві. підкажіть мені, будь ласка знайти: у яких книжках напісано про творчості Ольги Кобилянської , особливо по мотиву надлюдини в романі "Земля". Наперед дуже дякую за допомогу !
Наш ответ:
Доброго дня, Моніко!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Ахатова І. Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.2: Лінгвістика і літературознавство. — С.160–165.
Вознюк, Володимир Аксентійович. Ольга Кобилянська і згуртування українців / Володимир Вознюк. — Львів: Каменяр, 2011. — 29, [1] с. — (Серія «Акценти»).
Вознюк, Володимир Оксентійович. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біогр.-краєзнав. моногр. / Володимир Вознюк. — Чернівці: Книги-XXI, 2006. — 275 с.
Гоч С. Біблійний концепт символу землі в однойменних романах Ольги Кобилянської та Еміля Золя // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.466–471.
Гоч С. В. Однойменні романи "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя: поетика, типологія: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / С. В. Гоч ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GSVZPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дергаль Л. Я. У тенетах землі: драматизм соціальних і моральних конфліктів у однойменних повістях «Земля» Ольги Кобилянської та Еліна Пеліна // Філологічні студії. — Мелітополь, 2010. — Вип.1. — С.93–103.
Дмитренко Н. В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNVSHO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дроботун О.М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Дроботун ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domkkv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жижченко, Лариса. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Донецьк, 2007. — Т.17: Літературознавство. — С. 42–48.
Жижченко Л. Б. «Земля» О. Кобилянської: генологічна характеристика // Вісник. — Чернігів, 2010. — Вип. 75: Сер.: Філософські науки. Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. — С.164–165.
Каменська І.В. Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Каменська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kivzck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кирилюк С.Д. Трансформація мотивів та образів світової літератури у творчості Ольги Кобилянської: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.Д. Кирилюк ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99ksdtok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Матусяк Л.І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Матусяк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00mlipmi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мацяк О.М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06mompsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мельничук Я.Б. Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно- художня еволюція: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я.Б. Мельничук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mybihe.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Павлишин, Марко. Ольга Кобилянська перед «Землею»: питання ідентичності // На пошану пам’яті Віктора Китастого. — К., 2004. — С.95–114.
Палінська О.М. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.М. Палінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pomiok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Починюк Л. І. «Земля у нас — тяжке діло: кров’ю пахне» (Повість О. Кобилянської «Земля») // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2002. — Вип.6. — С.57–61.
Руснак, Наталія. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської «Земля» // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Вип. 547–548: Слов’янська філологія. — С.253–258.
Семчук, Дарія Богданівна. Вивчення творчості Ольги Кобилянської у школі / Дарія Семчук. — Т.: Мандрівець, 2008. — 165 с.: іл., табл. — (Вивчення творчості).
Томусяк, Людмила. Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження категорії темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля») // Науковий вісник. — Чернівці, 2008. — Вип. 428–429: Слов’янська філологія. — С.225–229.
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-23662, 23080, 20331.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Раздел: Литература :: 2.05.2013 02.14.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Умецька Ірина из города: Одеса :: Вопрос: 31547  
Умецька Ірина спрашивает:
Доброго дня!Багато років шукаю твір, який нам читала викладач мови та літератури (це було у старших класах,тому що школа розташована поза Укпаїною)Скоріше всього це гумореска. або гуморестична казка. Ім,я письменника не помьятаю, назву твору теж. Річ йшла про маленького хлопчика, який набедокурив,а потім заховався, рідні подумали шо він помер,устроіли йому похорон,та поки вони були на кладбіщі , він побіг їсти солодке колово. Перепрошую за мову.
Наш ответ:
Шановна Ірино!
На жаль, по правилам Віртуальної довідки ми не відповідаємо на такі запитання.

.: Раздел: Литература :: 30.04.2013 16.01.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталья из города: Киев :: Вопрос: 31539  
Наталья спрашивает:
Помогите найти литературу для курсовой на тему "Трудности перевода сказок О.Уайльда"
Наш ответ:
Наталья, не задавайте один и тот же вопрос дважды: дождитесь ответа.
Смотрите ответ на Ваш запрос 31531.

.: Раздел: Литература :: 29.04.2013 22.22.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталья из города: Киев :: Вопрос: 31531  
Наталья спрашивает:
Помогите найти литературу для курсовой на тему "Трудности перевода сказок О. Уайльда"
Наш ответ:
Добрый день, Наталья!
Зверніться до наступних публікацій:
1. Денисова И. В. Особенности передачи гендерного аспекта в переводе художественного произведения // http://studentppi.cspu.ru/uchenomu_soiskatel_referat242.pdf
2. Уржа А.В. Организация русского переводного художественного текста с позиций коммуникативной грамматики языка (на материале переводов рассказов Э.По и сказок О.Уайльда). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2002.
3. Занковец О.В. Гендерные различия при переводе художественных текстов // Язык, речь, общение в контексте диалога языков и культур: Сборник научных трудов; отв. ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 10 – 16. // http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/9285/3/Занковец О.В. Гендерные различия.pdf
4. Борсов М. Ю. Родовая категоризация зоонимов в английских сказках и способы их перевода на русский язык // http://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/03/Дип.-Родовая-категоризация-зоонимов-в-английских-сказках-и-способ-их-перевода-на-русский-язык.rtf
5. Полещук К.А. Основные закономерности и особенности перевода детской литературы с английского языка на русский // http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37866/1/Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков.pdf#page=173
6. Мауткина И. Ю. Историческая поэтика британской сказки и литературные сказки О. Уайльда : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 Великий Новгород, 2006 225 с. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/202799.html
7. Губочкина Л.Ю. Поэтический антропоморфизм в сказках О. Уайлда // http://txts.mgou.ru/vestnik/2007/lingv1.pdf#page=241
8. Сидорова Л.И. Сравнительное изучение персонификации в английском и русском языках // http://window.edu.ru/resource/798/60798/files/lang_1.pdf
9. Азов А. Г. О смене пола персонажей в художественном переводе // http://rsso.su/archive/Lomonosov_2009/teorlit/azov.pdf
10. Некряч Т. Хто закохався у Щасливого Принца, або Як спритного злодія підвела граматика (труднощі відтворення граматичного роду в англо-українському художньому перекладі) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/96.pdf

.: Раздел: Литература :: 29.04.2013 11.27.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кирило из города: Кіровоград :: Вопрос: 31522  
Кирило спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будьте ласкаві, знайти літературу, електронні ресурси для розробки уроку для 11-го класу на тему: "Чи оживає історія в історичних романах? (На матеріалі роману В. Шкляра "Чорний Ворон")" Дякую Вам!
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:
Рцензія на роман В.Шкляра
.-Режим доступу:http://gak.com.ua›Проза›29332
.-Режим доступу:http://bookclub.ua›Инфоцентр›Отзывы в прессе›article.html…
Сказки Холодного Яра - - Прочёл и я нашумевший роман Шкляра ...
.-Режим доступу:http://www.segodnya.ua › Архив
ШКЛЯР В.. Залишенець. Чорний Ворон. - Вікіпедія - Wikipedia
.-Режим доступу:http://uk.wikipedia.org/.../Залишенець._Чорний_вор.

Бондаренко С. Горячий Шкляр и Холодный Яр: [бесіда з українським письменником Василем Шкляром про його творчість /записав С. Бондаренко] // Киев. ведомости. - 2009. - 26 нояб. (№ 219) - С.9.
Голобородько Я.
"Чоловіча" проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Вісн. НАН України . - 2010. - № 4. - С. 57-63. -
укp.
Константинова, Катерина. Чорний Ворон на білих сторінках: Василь Шкляр написав роман про визвольну боротьбу в Центральній Україні /Катерина Константинова. // Дзеркало тижня. - 2009. - 21-27 листоп. (№ 45) - С.14.
Когут О. Політ над гніздом "Чорного ворона" /О. Когут. // Культура і життя. - 2011. - 3 берез. (№ 8/9) - С.10.
з приводу романа Василя Шкляра "Чорний ворон".
Крутивус З. Знак з того світу: "Чорний ворон" ("Залишенець" Василя Шкляра - коректна відповідь недругам України /З. Крутивус. // Березіль. - 2011. - № 3/4. - С.180-185. - (Книжка про яку говорять).
Шкляр, Василь. Під знаком Холодного Яру : бесіда з письменником В. Шкляром, в якій він розповідає про свій роман ”Залишенець” (”Чорний ворон”) та про відмову від Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка / Василь Шкляр; Записав Леонід Логвиненко // Сіл. вісті. — 2012. — 2 серп. (№ 89) - С. 3.
Шкляр В. Василь Шкляр: "Мій Чорний Ворон - це білий янгол волі": [інтерв'ю з українським письменником, автором численних творів на тему української історії Василем Шкляром /провів Володимир Коскін] // Демокр. Україна. - 2009. - 11 груд. (№ 49) - С.17. - (Вітальня).
Шкляр, Василь. Письменник Василь Шкляр: «У мене в парламенті є своя «фракція»!»: [письменник розповів в інтерв’ю про роман «Залишенець. Чорний Ворон» (про визвольну боротьбу наших повстанців у Центральній та Східній Україні в 20-ті роки проти більшовицької окупації)про кіносценарій, в основі якого убивство Петлюри, про „гучний“ переклад українською мовою „Тараса Бульби“, а також про деякі вірменські й чеченські сторінки зі свого бурхливого життя /розмовляла Катерина Константинова] // Дзеркало тижня. - 2011. - 5-11 лют. (№ 4) - С.15.
Шкляр, Василь. Василь Шкляр: ”Українців об’єднає почуття людської і національної гідності” : інтерв’ю з сучасним українським письменником / Василь Шкляр; провела Оксана Климончук // Літ. Україна. — 2012. — 2 лют. (№ 5) - С. 15

.: Раздел: Литература :: 26.04.2013 17.14.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.778473 seconds