Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Катерина із міста: кривий ріг :: Запитання: 30796  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти цікаву інформацію про Петрарку, якісь невідомі факти про його життя. Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Якщо факти існують, вони не можуть бути "невідомими" :)
Зверніться до наступних джерел:
1. Абрамсон, Мэри Лазаревна. От Данте к Альберти / Абрамсон, Мэри Лазаревна ; АН СССР; Худож. М.М.Бабенков. - М. : Наука, 1979. - 174 с. : іл. - (Из истории мировой культуры).
2. Коваленко, Олена. Вивчення життя і творчості Франческо Петрарки : 8 кл. / Коваленко, Олена. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 96 с. - (Зарубіжна література).
3. Оришака, Ю.М. "Адам, що навіки залишився в раю" : Кохання в долі та творчості Ф.Петрарки / Ю. М. Оришака, Т. К. Пересунько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2001.- 10. - С.25-26.
4. Соловець, Л.О. "Що водить сонце і світила" : Підсумк. заняття - гуманіт. вікторина по вивченню творчості Ф.Петрарки. 9 кл. / Л. О. Соловець // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 1997.- 9. - С.13-17.
5. Хасанов, Володимир. Співець Лаури / Хасанов Володимир // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2005.- №38, жовт. - С.15-19.
6. Баллоні, Нікола Франко. Передмова / Баллоні, Нікола Франко // Петрарка, Франческо. Канцоньєре. - Х. , 2007. - С. 5-22.
7. Пастух, Т. В. Франческо Петрарка (1304-1374) - державний діяч, філософ, поет. "Книга пісень" - лірична сповідь / Т. В. Пастух // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 3. - С. 12-18.
8. Сардарян Анна. Лаура де Новес и Франческо Петрарка // http://www.loveorigami.info/story.php?aut=314&story=256
9. Петрарка Ф. // http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00014401189518599188/
10. Томашевский Н. Франческо Петрарка // http://www.lib.ru/POEZIQ/PETRRKA/petrarka0_1.txt

.: Розділ: Література :: 1.03.2013 12.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 30764  
Наталія запитує:
Доброго ранку. Тема реферату: "Ідея національної волі в художньому доробку Лесі Українки." Дякую за співпрацю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрійчук-Данчук, П. Національне питання в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки [Текст]: присвяч. дорогій укр. молоді "в Україні і не в Україні сущих" / П. Андрійчук-Данчук.- Нью Джерзі: Джерзі Ситі, 2007.- 141 с.
Войтюк, А. Проблеми творчості Лесі Українки [Текст]: посібник зі спецкурсу / А. Войтюк.- Дрогобич: Коло, 2001.- 84 с.
Зборовська, Н. Моя Леся Українка [Текст]: Есей / Н. Зборовська.- Т.: Джура, 2002.- 228 с.
Кейда Ф. Ф. «Ми навіть власної не маєм хати... » (національна ідея в поезії Лесі Українки) // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т.28. — С.154–164.
Криловець, А. О. Художня філософія Лесі Українки [Текст]: навч. посіб. / А. О. Криловець.- Рівне: Діва, 1997.- 67 с.
Леся Українка і національна ідея [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. : Я. Поліщука, А. Криловця.- К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1997.- 126 с.
Мушка О. Парадигма національного буття в драматичній поемі Лесі Українки «Кассандра» // Науковий вісник. — Ужгород, 2004. — Вип.10. — С.122–124.
Нежива О. М. Національні ідеї у творчості Лесі Українки // Мультиверсум. Філософський альманах. — К., 2011. — Вип. 2 (100). — С. 77–87.
Рисак, О. О. Лесин дивосвіт / О. О. Рисак ; ред. : Д. С. Карпин.- К.: СВІТ, 1992.- 179 с.
Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти [Текст]: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького.- Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010.- 284 с.
Цигіпа Т. В. Переосмислений біблійний міф як джерело національної самоідентифікації в українській культурній свідомості порубіжжя (на матеріалі твору Лесі Українки «На полі крові») // Науковий вісник. — Х., 2008. — Вип. 26. — С. 122–130.
Мацько В.П. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В АСПЕКТІ ЕСТЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/216/knp216_169-171.pdf
Національні мотиви у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»-http://ukrtvir.com.ua/ukrayinska-literatura/ukrayinka-l/2037/, http://allcompositions.at.ua/publ/9-1-0-225
Прометеєве слово (громадянські й національно-патріотичні мотиви поезії Лесі Українки)-http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=68&bookid=24

.: Розділ: Література :: 27.02.2013 09.18.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 30737  
Вікторія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи. Тема: "Антропоцентризм у романі А.Чайковського "Сагайдачний". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Ми вже відповідали на поставлене запитання. Відповідь під номером 28980. Але можете використати додатково:
- Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження : у 3-х томах / А. Чайковський; Редкол.: Б.З. Якимович, М.І. Гнатюк, С.А. Давимука та ін.; М-во освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І.Франка, НАН України, Наукова фундація Андрія Чайковського,. - Львів : [б. и.], 2002 - .
– Седляр, Олександр Володимирович. Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Седляр Олександр Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 212 арк.
– Сур'як, Микола Володимирович. Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сур'як Микола Володимирович ; Київський держ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 231 л.

http://bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=3903&chapter=1

.: Розділ: Література :: 25.02.2013 16.03.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: суми :: Запитання: 30727  
яна запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написання курсової роботи на тему: Художньо-документальний життєпис Г.Гусейнов "Господні зерна" художньо-літературний аспект.
Наша відповідь:
Шановна Яна!Продивиться посилання,які вдалося знайти:

1.Духовний сад Григорія Гусейнова http://www.slovo-unp.com/index.php?subaction=showfull&id=1141912765&archive=1142540212&start_from=&ucat=6&i=archive

2.ОСТАННІ ТАРПАНИ ПРО КНИГУ ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА «ГОСПОДНІ ЗЕРНА» http://gazeta.dt.ua/CULTURE/ostanni_tarpani_pro_knigu_grigoriya_guseynova_gospodni_zerna.html

3.Ефект присутності http://kakdela.kiev.ua/17484/art/3881.html

4."ГОСПОДНІ ЗЕРНА" ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА http://courierkrivbas.livejournal.com/2177.html

5.“Господні зерна” http://hol-yar.nf.ua/2011-02-09-21-20-00/55----2006/116-2011-04-11-01-15-10/941-2011-04-14-11-23-54

6.Духовний скарб нації http://dyskurs.narod.ru/Glodos.htm

7.З МРІЇ ПРО ХАТУ, ПОВНУ КНИЖОК
Кілька уваг до літературної біографії Григорія Гусейнова http://www.libr.dp.ua/region/Period/Kultura/030611/kuiv 1.2011/st.1.pdf

8.Шерлок Холмс з українського степу.http://nikopol.net.ua/news/3817.html

9.Григорій Гусейнов: «Я людина українського Степу» http://archive.wz.lviv.ua/articles/85767

10."Господні зерна". http://1576.ua/books/5133

11.Були, є і будемо: „Господні зерна” Г. Гусейнова // Літ. Україна. — 2006. — 16 лют. — С.6.

.: Розділ: Література :: 24.02.2013 19.59.42 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Мелітополь :: Запитання: 30717  
Юлія запитує:
Допоможіть мені будь-ласка відшукати матеріали для написання курсової роботи на тему: "Мотиви і образи в ліриці Бориса Грінченка". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 23.02.2013 12.50.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301168 seconds