Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44087
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45980  
Катерина запитує:
Цікавить дитяча художня література про тварин. Дякую.
Наша відповідь:
Андрес К. Мишача зимонька, ведмежий сніжище / К. Андрес ; пер. з нім. О. Сидор ; [іл. авт.]. — Київ : Крокус, 2021. — 48 c. : іл.
Браузе К. Пустельна банда : казки. [Кн. 1] : Великі перегони / К. Браузе ; пер. з нім. Я. Головченко ; іл. В. Рауєрс. — Харків : Vivat, 2021. — 136 c. : іл. —(Найкращий подарунок). — Для дітей: 3 .
Браузе К. Пустельна банда : казки. [Кн. 2] : У лігві Грізного Грізлі / К. Браузе ; пер. з нім. Я. Головченко ; іл. В. Рауєрс. — Харків : Vivat, 2021. — 127 c. : іл. — (Найкращий подарунок). — Для дітей: 3 .
Валько. Кіт-лікар : Біле різдвяне диво : казк. повість / В. Кесслер ; худож. авт. ; пер. з нім. В. Т. Василюк. — Київ : Рідна мова, 2020. — 45 с. : іл. — (Неймовірні пригоди).
Гула З. Мала панда Пай : казки / З. Гула ; іл. К. Шоне ; пер. з нім. С. Зубченко. — Харків : Віват, 2021. — 78 c. : іл. — (Маленьке диво). — Для дітей: 3 .
Кирпа Г. Муся та бабуся / Г. Кирпа ; намал. Г. Олійко. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 44 c. : іл.
Ларвуд К. П'ять королівств. Кн. 1 : Легенда про Подкіна Одновухого / К. Ларвуд ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Д. Ваят ; обкл. І. Сулими. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2021. — 284 c. : іл. — (П'ять королівств).
Ністрат А. Зграя з даху / А. Ністрат, А. Гюгінг ; пер. з нім. О. Анцупової ; іл. А.-Л. Кюлер. — Харків : Vivat, 2020. — 146 с. : іл. — (У вирі пригод). — Для дітей: 6 .
Савка М. Марчик та Мурчик / М. Савка ; намал. Н. Олійник. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 13 c. : іл.
Свіфт Б. Мопс, який хотів стати гарбузиком : казк. повість / Б. Свіфт ; пер. з англ. Ю. Підгорна ; іл. Н. Джонс і "Artful Doodlers". — Київ : Рідна мова, 2020. — 148 c. : іл. — (Пригодам час. Кн. 4).
Свіфт Б. Мопс, який хотів стати єдинорогом : казк. повість. Кн. 1 / Б. Свіфт ; пер. з англ. Ю. Підгорна. — Київ : Рідна мова, 2020. — 149 с. : іл. — (Пригодам час).
Свіфт Б. Мопс, який хотів стати північним оленем : казк. повість. Кн. 2 / Б. Свіфт ; пер. з англ. Ю. Підгорна. — Київ : Рідна мова, 2020. — 139 с. : іл. — (Пригодам час).
Сольська Є. Їжачок і кленовий листок : для читання дорослими дітям / Є. Сольська ; намал. К. Зотова. — Харків : Ранок : МАГ, 2020. — 35 с. : іл. — (Зворушливі книжки). — Для дітей: 3 .
Стукман Н. Малюк Коргі / Н. Стукман ; мал. Л. Барді ; пер. О. А. Гончарова. — Харків : Талант : Юнісофт, 2020. — 63 с. : іл. — (Завтра в школу).
Стукман Н. Малюк Коргі вчиться рахувати = Little Corgi learns to count / Н. Стукман. — Харків : Юнісофт : Талант, 2020. — 63 c. : іл. — (Завтра в школу).
Черепашка Шашка та його друзі / пер. з англ. Я. Головченко ; текст і іл. Team LPB. — Харків : Vivat, 2021. — 127 c. : іл. — (Для найменших). — Для дітей: 3 .
Шатохін О. Найщасливіше левеня / О. Шатохін. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 39 c. : іл.

.: Розділ: Література :: 2.11.2021 15.52.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Житомир :: Запитання: 45977  
Ульяна запитує:
Курсової роботи на тему: Новелістика Г. Тютюнника: тематика і проблематика
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Думчак І. М. Проблема існування митця в суспільстві в новелі Аскольда Мельничука "Дерево світла" та новелістиці українських письменників ХХ ст.: порівняльно-типологічне зіставлення / І. М. Думчак // Наук. зап. [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна: зб. наук. праць. – Острог, 2012. — Вип. 27. — С. 163-166.
Ковалів Ю. І. Новелістичні апробації Гр. Тютюнника / Ю. І. Ковалів // Вісн. Маріуп. держ. гуманітар. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2009. — Вип. 2. — С. 60-92.
Макаренко Л. В. Психологічний аспект аналізу малої прози Григора Тютюнника на уроках літератури / Л. В. Макаренко, Л. Р. Карабашева // Горизонти освіти. — 2014. — № 3(1). — С. 148–153 .
Маркова О. Т. Ретроспекція культурної пам’яті в малій прозі Григорія Тютюнника / О. Т. Маркова // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 1(3). — С. 134-137.
Музиченко Н. І. Вербальний простір слів-символів у мовотворчості Григора Тютюника / Н. І. Музиченко // Гум.освіта у техніч. вищ. навч.закладах: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — Вип. 29. — С. 345-356.
Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника / Н. І. Музиченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка. — 2014. — Вип. 3. — С. 313-317.
Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність / О. Неживий // Рідний край. — 2011. — № 1. — С. 136-145.
Стасик М. В. Народні традиції в художній інтерпретації Григора Тютюнника (на прикладі оповідання "Оддавали Катрю”) / М. В. Стасик, Д. В. Бабич // Наук. зап. Бердянськ. держ. пед. ун-ту. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 287-294.
Ткачук Г. П. Проблема добра і зла у творах Григора Тютюнника / Г. П. Ткачук // Пед. освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. — Кам'янець-Подільський, 2012. — Вип. 11. — С. 166-170.

.: Розділ: Література :: 2.11.2021 14.12.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Львів :: Запитання: 45967  
Ліна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для дипломної роботи на тему "Образ осені у ліриці Павличка та Вінграновського"
Наша відповідь:
Добрий день, Ліно! Перегляньте таку літературу:
Бахтіарова Т. В. Поетична творчість М. Вінграновського 60-80-х років : автореф. дис... канд. філол. наук / Т. В. Бахтіарова; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 c.
Богдан С. М. Архетипні образи і міфологеми у поезії Миколи Вінграновського / С. М. Богдан // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. — 2009. — Т. 98. — С. 65-70.
Гальчук О. Лірична сповідь Миколи Вінграновського / О. Гальчук // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 3-12.
Гоголь Н. Дмитро Павличко – неперевершений майстер інтимної лірики (літературно­музична композиція) [Електронний ресурс] / Н. Гоголь // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 47. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_47_8.
Міщук У. Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського [Електронний ресурс] / У. Міщук // Культура слова. — 2012. — Вип. 77. — С. 114-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2012_77_22.
Олійник О. В. Своєрідність інтимної лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 28. — С. 337-339. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_28_94.
Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка [Електронний ресурс] / С. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 30-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_3_10.
Скидан М. С. Образне вираження пір року в малій прозі М. Вінграновського [Електронний ресурс] / М. С. Скидан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(2). — С. 105-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(2)__26.
Тєлєжкіна О. О. Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування [Електронний ресурс] / О. О. Тєлєжкіна // Лінгвістичні дослідження. — 2012. — Вип. 33. — С. 110-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_33_22.
Фоміна Л. Г. Лірика М. Вінграновського і проблеми авторського «Я» : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Г. Фоміна; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2011. — 20 c.
Цепкало Т. О. Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки [Електронний ресурс] / Т. О. Цепкало // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 3. — С. 331-338. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_3_44.
Шиловська Т. Динаміка інтимного мотиву в поезії Дмитра Павличка [Електронний ресурс] / Т. Шиловська // Рідний край. — 2009. — № 2. — С. 146-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2009_2_33.

.: Розділ: Література :: 29.10.2021 22.47.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Вінниця :: Запитання: 45962  
Наталія запитує:
Основні напрями підтримки вітчизняного книговидання
Наша відповідь:
Афонін О. Про долю українського книговидання: реальність і перспективи [Електронний ресурс] / О. Афонін // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 9. — С. 10-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_9_4
Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2020 року : книгознавство. Видавнича справа / С. Буряк, Г. Черняк // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 5. — С. 7-14.
Буряк С. Книговидавнича діяльність сучасної України: стан, тенденції та перспективи розвитку : книгознавство. Видавнича справа / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 1. — С. 10-21.
Дрок П. Становлення та розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні [Електронний ресурс] / П. Дрок // Економічний вісник університету. — 2019. — Вип. 43. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_43_11
Казак К. Державна підтримка книговидавничої справи: сучасний стан і найближчі перспективи [Електронний ресурс] / К. Казак // Право і суспільство. — 2015. — № 6(2). — С. 75-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(2)__16
Мартинов А. Антон Мартинов про державну стратегію з розвитку книг та читання : інтерв'ю з А. Мартиновим : (скорочено) / А. Мартинов ; вела бесіду І. Андрейців // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — 2019. — № 10. — С. 21-24.
Мильченко Л. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні [Електронний ресурс] / Л. Мильченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 10-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_7_4
Ренн О. М. Українська видавнича справа на каран тині: виклики та можливості для розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Ренн // Соціально-гуманітарний вісник. — 2020. — Вип. 35. — С. 31-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_35_17
Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 12. — С. 9-16.
Татарінова Л. Тенденції розвитку книгодрукування та книгорозповсюдження у провідних країнах світу крізь призму проблем читання : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 1. — С. 4-10.
Чадюк М. 150 млн грн - на гранти для видавців : чи все так просто з допомогою українській книжковій справі? : фотоштрих / М. Чадюк // День. — 2020. — 10-11 липня. — С. 31.

.: Розділ: Література :: 28.10.2021 16.01.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Житомир :: Запитання: 45951  
Євгенія запитує:
Цікавлять дитячі книги страшилки.
Наша відповідь:
Андерсон С. Хатина на курячих лапах / С. Андерсон ; іл. Е. Паганеллі ; пер. з англ. І. Андрущенка. — Харків : Жорж, 2019. — 342 c. : іл. — (Час із книгою).
Андржеєвський А. Чорнобильський пес Аксель / А. Андржеєвський ; іл. обкл. й форзаців Т. Чебрової ; іл. тит. авт. — Київ : Гамазин, 2019. — 87 c.
Арєнєв В. Порох із драконових кісток / В. Арєнєв ; іл. О. Продана. — Вид. 3-є. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. — 207 с. : іл.
Гейґ М. Правдива Піксі / М. Гейг ; іл. К. Моулда ; пер. Г. Яновської. — Харків : Жорж, 2019. — 123 c. : іл. — (Час із книгою).
Ґейман Н. Кораліна : повість / Н. Гейман ; іл. К. Рідделла ; пер. з англ. О. Мокровольського. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2020. — 190 с. : іл.
Кокотюха А. Гімназист і Біла Ворона : пригод.-детект. повість : 3-я кн. трилогії "Гімназист" / А. Кокотюха ; обкл., титул І. Сулима. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 269 с.
Кокотюха А. Група залізного порядку : повісті / А. Кокотюха ; худож.-оформ. М. С. Мендор ; худож.-іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2020. — 93 с. : іл. — (TeenBook To).
Кокотюха А. Полювання мисливців за привидами : повісті / А. Кокотюха ; худож.-оформ. та іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2020. — 94 с. : іл. — (TeenBook To).
Маґрін Ф. Атлас монстрів і привидів / Ф. Магрін ; іл. Л. Бренлли ; пер. з англ. О. Любенко. — Київ : Книголав, 2019. — 95 с. : іл. — (Дитяча полиця).
Пулман Ф. Магічний ніж : роман : з трилогії "Темні матерії" / Ф. Пулман ; пер. з англ. М. Байдюка ; іл. Н. Дойчевої. — Київ : Небо, 2020. — 334 c. : іл. — (Темні матерії).
Пум Ґ. Коко. Щоденник : нотатки дівчинки-вампіра : роман-комікс / Г. Пум ; худож. І. Бланк ; пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх. — Харків : Школа, 2020. — 166 c. : іл. — (Нотатки дівчинки-вампіра).
Пум Ґ. Коко. Щоденник 2 : нотатки дівчинки-вампіра : роман-комікс / Г. Пум ; худож. І. Бланк ; пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх. — Харків : Школа, 2020. — 149 с. : іл. — (Нотатки дівчинки-вампіра).
Пум Ґ. Коко. Щоденник 3 : нотатки дівчинки-вампіра : роман-комікс / Г. Пум ; худож. І. Бланк ; пер. з нім. І. Андрієнко-Фрідріх. — Харків : Школа, 2021. — 143 c. : іл. — (Нотатки дівчинки-вампіра).
Ясіновська Н. Таємниця Схованого острова / Н. Ясіновська ; іл. Н. Олійник ; дизайнер обкл. С. Кривошей. — Харків : Vivat, 2020. — 221 с. : іл. — (У вирі пригод).

.: Розділ: Література :: 26.10.2021 12.55.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.263039 seconds