Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44402
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46359  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потребує відповіді тема "Письменник-науковець П. Меріме через призму своєї новелістики" Дуже попрошу літературу з акцентом на науковості його творчості. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Радимо ознайомитись із довідкою № 44418 та джерелами інформації:
Волинець Ю. Образ гетьмана Богдана Хмельницького в «Оповідях» Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського / Ю. Волинець // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – 2010. – Вип. 178. – С. 84-88.
Гострий розум, влучне слово : до 210-річчя від дня народження П. Меріме (1803-1870) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2013. – № 3, 2013. – С. 110-118. – Бібліогр.: с. 116-118.
Конопля Т. Дослідження характерів героїв новели П. Меріме "Кармен" / Тамара Конопля // Світова література (Шкільний світ). – 2013. – № 23 (груд.). – С. 26-28.
Коркоць В. Проспер Меріме "Кармен" / Валентина Коркоць // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2018. – № 1 (січень). – С. 68-71.
Матвіїшин В. Слов‘янські та козакофільські мотиви у творчій спадщині Проспера Меріме / В. Матвіїшин // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 3. - С. 2-7. - Бібліогр. в кінці ст. (14 назв.)
Меріме Проспер // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2006. — Т. 2 : Л — Я.¬¬ ¬– С. 166-171. – Бібліогр.: с. 171.- Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_2.pdf?
Неперевершений майстер новели : 28 вересня – 215 років від дня народження Проспера Меріме // Шкільна бібліотека. – 2018. – № 8. – С. 80-85
Тарасюк Н. Образ Богдана Хмельницького : творчість Проспера Меріме й Ліни Костенко / Ніна Тарасюк // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2017. – № 5-6. – С. 75-83. – Бібліогр.: с. 83.
Козакофільські мотиви у творчості Проспера Меріме // https://ukr.school-essay.ru/kozakofilski-motivi-u-tvorchosti-prospera-merime/
Кравець Я. Стильова Поліфонійність Новели Проспера Меріме «Взяття Редуту» / Ярема Кравець // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. Ч. 1.– С. 190—197.
Луняк Є. Наукові розвідки з історії українського козацтва Проспера Меріме та козацькі зацікавлення у Франції в 1850-1860-х рр. / Євген Луняк // https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/History/UkrInFrenchStudies/19Cent/Merimee.html
Мурейко А. Містична домінанта поетики новел Проспера Меріме «Локіс» та «Венера Ільська» / Анна Мурейко // http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4469/1/стаття Мурейко А. Б.pdf
Меріме як майстер психологічної новели із стрімким захоплюючим сюжетом та яскравими характерами («Матео Фальконе», «Таманго», «Венера Ілльська» та ін.) // https://lektsii.org/6-58316.html
Новелістика Проспера Меріме // https://smekni.com/a/135381/novelstika-prospera-merme/
Новелістика П. Меріме: художні та стильові особливості, проблематика система образів. Авторська позиція // https://studfile.net/preview/5111217/page:5/
Проспер Меріме (1803 –1870) // https://buklib.net/books/29722/
Проспер Меріме – майстер реалістичної новели //https://pidru4niki.com/10040628/literatura/prosper_merime_mayster_realistichnoyi_noveli

.: Розділ: Література :: 27.04.2022 08.46.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Кропивницький :: Запитання: 46355  
Альона запитує:
Доброго день, допоможіть будь ласка, знайти матеріал для теми "Українське буття 20-30-х років ХХ століття у малій прозі Г. Косинки й Л. Мосендза."
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://shron1.chtyvo.org.ua/Maftyn_Natalia/Zakhidnoukrainska_ta_emihratsiina_proza_20-30-kh_rokiv_KhKh_stolittia_paradyhma_rekonkisty.pdf?PHPSESSID=7s35ktg9hc7a8cici0aa13b2r4
https://shron1.chtyvo.org.ua/Lenska_Svitlana/Ukrainska_mala_proza_1920__1960-kh_rokiv_ideino-tematychni_dominanty_zhanrovi_modeli_i_stylovi_strat.pdf?
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvsip.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
https://shron1.chtyvo.org.ua/Radziievskyi_Volodymyr/Mala_proza_Leonida_Mosendza_ta_dyskurs_visnykivskoho_neoromantyzmu.pdf?
https://ukrlit.net/info/answer/23.html
https://eureka.ucoz.ua/publ/130-1-0-506
https://studfile.net/preview/2277991/page:3/

– Косинка Г.М. Гармонія : [Оповідання. Публіцистика. Спогади про Григорія Косинку] / Г. Косинка; [упоряд., авт. приміт. Т.М. Мороз-Стрілець; авт. передм. Г.М. Штонь]. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с.
– Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля: творчість письменника в контексті європейської літератури : [монографія] / І.Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 220 с.
– Наєнко М. Григорій Косинка : літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 172 с.
– Карп’юк А.М. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза / А.М.Карп’юк // Літературна Україна. – 2017. – № 37. – С. 7.
– Лаврусенко М.І. Філософія чину в новелі Леоніда Мосендза «Людина покірна» / М.І.Лаврусенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. – 2016. – № 2. – С. 144-149.
– Лаврусенко М.І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза «Роксоляна» / М.І.Лаврусенко // Молодий вчений. – 2017. – № 1. – С.288-291.
– Мариненко Ю.В. «Це покликання Боже»: проза Леоніда Мосендза / Ю.В.Мариненко // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 7-11.
– Фащенко В.В. У глибинах людського буття : літературознавчі студії / В.В.Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.
– ХХ століття: від модерності до традиції : [зб. наук. пр.]. Випуск 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Є. Руснак, О. Баган, А. Гуляк та ін. – Вінниця : Планер, 2010. – 448 с.
– Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. збірник: Вип. 2. – Дрогобич, 2012. – С. 155-165.
– Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наук. праць. Випуск 2. – Вінниця, 2012. – С. 209-230.
– Радзієвський В. Специфіка сюжетотворення малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народження письменниці : збірник наук. праць. Вип. 3. – Вінниця, 2014. – С. 220-230.
– Лаврусевич Н. Автор і герой у новелах Григорія Косинки / Н.Лаврусевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 1. - С.18-21.
– Дуб К. Імператив Григорія Косинки як естетичне вираження селянської ментальності / К.Дуб // Слово і час. - 1999. - № 11. - С.16-20.
– Мовчан Р.В. Григорій Косинка / Р.В.Мовчан // Мовчан Р.В. Українська проза ХХ століття в іменах : посібник. Вип.1. - Київ,1997. - С.41-62.
– Солод Ю.Д. Григорій Косинка - найвидатніший новеліст 20-х років / Ю.Д.Солод // Солод Ю. Українська література - ХХ: погляд на межі тисячоліть : навч. посібник за 11 клас. Вид.2. - Київ,1999. - С.115-123.
– Лаврусевич Н. Автор і герой у новелах Григорія Косинки / Н. Лаврусевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 2. - С. 25-28.
– Набитович І. Леонід Мосендз - прозаїк / І.Набитович // Визвольний шлях. - 1998.-№ 7,8. - С. 825-837, С. 973-982.
– Мариненко Ю. "Це покликання Боже" : проза Леоніда Мосендза / Ю. Мариненко // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 7-11.

.: Розділ: Література :: 18.04.2022 12.27.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 46353  
Валерія запитує:
Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка знайти літературу для магістерської роботи за темою «Жанрові особливості есеїстики Ю.Андруховича Schevchenko is Okey”.
Наша відповідь:
Загороднюк В. С. Подорожня есеїстика в романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича: проблема жанру і енциклопедизму [Електронний ресурс] / В. С. Загороднюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31(70), № 2(4). - С. 196-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(4)__32
Пройдаков А. І. Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 13. - С. 37-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_13_12
Свалова М. Навчальні можливості жанрів есею та авторської колонки (за публіцистичними матеріалами Ю. Андруховича, О. Бойченка, О. Забужко, М. Рябчука) [Електронний ресурс] / М. Свалова // Образ. - 2015. - Вип. 3. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2015_3_23
Чаура Н. Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика" [Електронний ресурс] / Н. Чаура // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 266-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_53
Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) [Електронний ресурс] / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 488-494. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__69
Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) [Електронний ресурс] / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 488-494. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__69

https://osvita.ua/doc/files/news/666/66664/andrukhovych-iuriy-ihorovych-Shevchenko-is-OK.pdf

https://ukrlit.net/tvory/174.html

http://litakcent.com/2012/03/09/jenni-alvart-shevchenko-chy-ne-jedyne-misce-pamjati-jake-ne-rozjednuje-a-pojednuje-ukrajinciv/

https://shron1.chtyvo.org.ua/Alvart_Yenni/Postkolonialnyi_syndrom_i_Taras_Shevchenko_iak_mistse_pamiati.pdf?PHPSESSID=623ckniknpj54u1d3bq6ends32

.: Розділ: Література :: 16.04.2022 18.34.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46345  
Ольга запитує:
Мирного дня!!! Ви - неймовірні!!!! Дякую за вашу працю! Питання: Особливості оповідань Євгена Гуцала для дітей з точкаи зору критики
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ukr.school-essay.ru/tvir-yaki-nastroyi-i-pochuttya-viklikaye-opovidannya-yevgena-gucala-xto-ti/
https://ukr.school-essay.ru/moralno-etichni-problemi-v-opovidanni-ye-gucala-xto-ti/
file:///C:/Users/User/Desktop/jurnsumdueduua, Каланнтаевская А. П., Савченко И. В..pdf
https://mala.storinka.org/дитячі-твори-євгена-гуцала.html
https://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=11955
https://studfile.net/preview/5534953/
https://md-eksperiment.org/post/20170516-vidkrivsya-ptaham-lyudyam-i-roslinam-desyat-rokiv-bez-yevgena-gucala
http://rdobd.com.ua/2010/08/30/doc-15/
https://chl.kiev.ua/KEY/Books/ShowBook/448
https://school.ege-essay.ru/obraz-zheni-u-opovidanni-yevgena-gucala-olen-avgust/
http://knowledge.lisichansk.luguniv.edu.ua/stranicu/novunu/novunu_E_Gucal.html
https://naurok.com.ua/pch-gucalo-do-tanaski-po-moloko-134450.html
https://wikipage.com.ua/1x1c4f.html

– Морозюк Н.Ф. Філософія добра і зла в оповіданнях Євгена Гуцала / Н.Морозюк // Укр. літ. в загалноосвіт. шк. – 2006. – № 8. – С. 29-31.
– Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала / А.Шевченко // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 22-24.
– Бойцун І. Образи дітей у “малій прозі” Євгена Гуцала / І.Бойцун // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2000. – № 5(25): Філол. науки. – С. 7-12.
– Бойцун І.Є. Дитина – центр Всесвіту : (За світобудовою Є.Гуцала) / І.Бойцун // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. –1998. – № 9. – С. 15-18.
– Бойцун І. Роль “посередника” в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала / І.Бойцун // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 54-55.
– Яценко Т. Відповідальність матері велика, обов'язки її священні : вивчення оповідання Є.Гуцала "Хто ти?" у 8 класі / Т.Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 6. - С. 15-20.
– Парфентьєва І. М. Образ дитинства як "посередник" між читачем і авторським задумом у творах Євгена Гуцала / І.М. Парфентьєва, З.Ф. Кудрявцева // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - С. 41-42.
– Гуменюк Г. Милосердя і жорстокість в оповіданні Євгена Гуцала "Сім'я дикої качки" : 7-й клас / Г. Гуменюк // Українська мова та література. - 2008. - № 20 (травень). - С. 12-15.
– Тимошенко Л. Про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем : урок укр. літ. у 7 кл. Є. Гуцало. "Сім'я дикої качки" / Л. Тимошенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 10. - С. 18-21.
– Горболіс Л. Проза Євгена Гуцала 90-х років як застереження від розпусти й духовного виродження / Л. Горболіс // Слово і час. - 2011. - № 11. - С. 3-14.
– Серветник О. Вираження любові до навколишнього світу в оповіданні Є. Гуцала "Перебите крило" / О. Серветник // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 2. - С. 29-32.
– Ткаченко О. Є. Гуцало "Сім'я дикої качки". Про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем / О. Ткаченко // Українська мова та література : Всеукраїнська газета для вчителів. - 2012. - № 13. - С. 31-32.
– Радченко Ю. Є. Гуцало "Хто ти?" / Ю. Радченко // Українська мова та література. - 2012. - № 13. - С. 47-49.
– Гордієнко О. О. Природа і людина у творі Євгена Гуцала "Лось" / О. О. Гордієнко // Все для вчителя. - 2012. - № 17/18. - С. 143-144.
– Гнатенко Н. Євген Гуцало. Тема вічного протистояння добра і зла в оповіданні "Лось" : 5-й кл. / Н. Гнатенко // Українська мова та література. - 2012. - № 23/24. - С. 6-8.
– Пасішна Н. Оповідання Євгена Гуцала "Сім’я дикої качки": морально-етичні проблеми / Н. Пасішна // Дивослово. - 2013. - № 2. - С. 6-8.
– Войчук Т. О. Оповідання Євгена Гуцала "Олень Август" / Т. О. Войчук // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 68-69.
– Кудінова О. М. Є. Гуцало. "Сім'я дикої качки" / О. М. Кудінова // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 93-94.
– Власенко О. Євген Гуцало "Лось" : милосердя, співчуття - шлях до перемоги добра. 5-й клас / О. Власенко // Українська мова та література. - 2015. - № 3. - С. 17-19.
– Маслянчук Т. І. Євген Гуцало. Оповідання "Лось" : 5 клас / Т. І. Маслянчук // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2018. - № 16/18. - С. 12-17.
– Артюх Н. Світ природи та місце людини в ньому (за оповіданням Євгена Гуцала "Лось") : урок з української літератури, 5 кл. / Н. Артюх // Українське слово і сучасність. - 2015. - № 10. - С. 3-7.
– Гоменюк О. Специфіка лінгвоментальних величин зі сфери фауни і флори у творах для дітей Є. Гуцала / О. Гоменюк // Мова і культура / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2013. - Вип. 16, Т. 6 (168). - С. 70-75.
– Парцей Н. Євген Гуцало. "До Танаськи по молоко" : урок позакласного читання в 6 кл. / Н. Парцей // Дивослово. - 2021. - № 5/6. - С. 20-22.

.: Розділ: Література :: 15.04.2022 15.31.34 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46338  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Уклінно прошу допомогти з пошуком критичних статей на роман Люко Дашвар "Ініціація" в аспекті реальності і містики художнього світу
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 12.04.2022 10.22.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.422811 seconds