Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44549
   


Автор вопроса: Ілона из города: Київ :: Вопрос: 46450  
Ілона спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу на тему: Фразеологія творів Уласа Самчука. Заздалегідь вдячна.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Баран Я. А. Фразеологія у системі мови / Я. А. Баран. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. — 175 с.
Бурлакова І. В. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. В. Бурлакова ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2000. — 215 с.
Здіховська Т. В. Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука [Електронний ресурс] / Т. В. Здіховська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4. — С. 67-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_4_10.
Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини у прозі У.Самчука [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2013. — 2013. — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_16.
Здіховська Т. Фразеологізми на позначення оцінно-експресивного ставлення до іншої людини в прозі Уласа Самчука та Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / Т. Здіховська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 48. — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_48_31.
Здіховська Т. В. Фразеологія української прози першої половини XX ст. (на матеріалі творів У. Самчука та Б. Лепкого) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Здіховська; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 c.
Каленюк С. О. Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. О. Каленюк ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2007. — 194 с.
Кедич Т. В. Фразеологія української історичної прози другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. В. Кедич ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с.
Мариненко Ю. В. Творчість Уласа Самчука : навч. посіб. / Ю. В. Мариненко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Вінниченка, 1999. — 54 с.
Стасик М. В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : автореф. дис... канд. філол. наук / М. В. Стасик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Стецій В. Ф. Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнтація і мовотворчість) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Ф. Стецій ; Слов’янський держ. педагогічний ун-т. — Слов’янськ, 2003. — 219 с.
Янчук Н. Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2010. — № 22(1). — С. 384-391. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_22(1)__46.
Янчук Н. В. Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у романі «Волинь» Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Н. В. Янчук // Волинь - Житомирщина. — 2020. — Вип. 31. — С. 93-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2020_31_12.

.: Раздел: Литература :: 30.05.2022 18.58.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Зоя из города: Кропивницький :: Вопрос: 46422  
Зоя спрашивает:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про урбаністичні мотиви у творчості Валер'яна Підмогильного. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бабенко А. Дискурс міста в модерністичному романі Валер’яна Підмогильного «Місто» та в постмодерному романі Сергія Жадана «Ворошиловоград» [Електронний ресурс] / А. Бабенко // Літературознавчі студії. — 2014. — Вип. 42(1). — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2014_42(1)__8.
Бібік В. Б. Київ у системі хронотопного комплексу «Повісті без назви» В. Підмогильного [Електронний ресурс] / В. Б. Бібік // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 6-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__3.
Ізосімова С. Екзистенціальна філософія міста, як основна риса однойменного роману В. Підмогильного / С. Ізосімова // Наука. Релігія. Суспільство. — 2014. — № 3. — С. 35-38.
Капленко О. Урбаністичні уявлення В.Підмогильного у світлі шпенглерівської концепції / О. Капленко // Слово і час. — 2002. — Вип. 8. — С. 79-83.
Коновалова М. М. Людина в урбаністичному просторі романів «Місто» В. Підмогильного та «Дівчина з ведмедиком» В. Домонтовича [Електронний ресурс] / М. М. Коновалова, Ю. В. Шкурат // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(4). — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(4)__7.
Лущій С. Образ міста в образі Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / С. Лущій // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_23.
Нестелєєв М. А. Харків Хвильового та Київ Підмогильного: боротьба локусів і світоглядів [Електронний ресурс] / М. А. Нестелєєв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__16.

.: Раздел: Литература :: 19.05.2022 17.45.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Соломія из города: Львів :: Вопрос: 46420  
Соломія спрашивает:
Доброго дня, підкажіть літературу про творчий шлях Ліни Костенко. Бажано електронні джерела. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бакуменко О. Ліна Костенко: «Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу...» [Електронний ресурс] / О. Бакуменко // Віче. — 2015. — № 5. — С. 66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_37.
Біографія Ліни Костенко [Електронний ресурс] // OnlyArt : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/kostenko-lina-biografiya/.
Біографія: Ліна Костенко [Електронний ресурс] // Освіта в Україні : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/21/.
Гальченко Л. Літературний бенефіс «Життя на барикадах поезії» [Електронний ресурс] : 85-літтю Ліни Костенко присвячується : сценарій / Л. Гальченко // Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-11-15-23-30/63-2010-11-04-18-43-58/1274--85-2015.html.
Дзюба І. Є поети для епох [Електронний ресурс] / І. Дзюба // Україна Incognita : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/ivan-dzyuba-ye-poeti-dlya-epox.html.
Кендзьор: уроки від Ліни Костенко, про які не варто забувати [Електронний ресурс] // 5 канал. : [перший український інформаційний канал]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/kendzor-uroky-vid-liny-kostenko-pro-iaki-ne-varto-zabuvaty-170585.html.
Костенко Ліна Василівна (1930) [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Електронна бібліотека «Україніка» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/4819.
Костенко Ліна Василівна [Електронний ресурс] : [біографія, творчий доробок] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Костенко_Ліна_Василівна.
Костенко Ліна Василівна [Електронний ресурс] : [видатна поетеса. Її лірика була однією з духовних опор покоління шістдесятників] // Дисидентський рух в Україні : віртуальний музей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://museum.khpg.org/index.php?id=1113913493.
Костенко Ліни Василівна [Електронний ресурс] : біографія // УкрЛіб : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1618.
Ліна Костенко - Біографія (СКОРОЧЕНО) [Електронний ресурс] // Українська література – Електронна бібліотека : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/2252-lina-kostenko-biografiya-skorocheno.
Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі [Електронний ресурс] // LifeStyle24 : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://24tv.ua/lifestyle/lina_kostenko_biografiya_pismennitsi_kostenko_n939281.
Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. А. І. Мартинюк ; відп. за вип. Т. Є. Клименко ; за ред. Т. Є. Клименко ; Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка. — Житомир, 2012. — 44 с. — Режим доступу: http://library.zu.edu.ua/doc/Lina Kostenko.pdf.
Ліна Костенко [Електронний ресурс] // Поетика : бібліотека української поезії : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://poetyka.uazone.net/kostenko/.
Ліна Костенко. Творчий шлях, поезії [Електронний ресурс] // Мала сторінка : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://mala.storinka.org/ліна-костенко-творчий-шлях-поезії.html.
Презентація «Ліна Костенко - цитадель духу української літератури» [Електронний ресурс] // Освітній проект «На Урок» : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-lina-kostenko---citadel-duhu-ukra-nsko-literaturi-106279.html.
Рудюк Т. В. Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Т. В. Рудюк // Молодий вчений. — 2016. — № 7. — С. 352-355. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_85.
Савчук Н. І. Міф і містичне в ранній ліриці Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. І. Савчук // Питання літературознавства. — 2011. — Вип. 83. — С. 246-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_83_31.
Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: «з чужого поля» [Електронний ресурс] / О. Слоньовська // Етнос і культура. — 2011-2012. — № 8-9. — С. 53-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etnik_2011-2012_8-9_9.
Хархун В. П. Міфологізм у поетичному мисленні шістдесятництва (за віршем Ліни Костенко «Климена») [Електронний ресурс] / В. П. Хархун // Література та культура Полісся. — 2012. — Вип. 71. — С. 95-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2012_71_11.
Шестак А. Ліна Костенко. Поетеса епохи [Електронний ресурс] / А. Шестак // Українська правда : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/10/7200729/.

.: Раздел: Литература :: 19.05.2022 11.45.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Альона из города: Кропивницький :: Вопрос: 46418  
Альона спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал і аналіз твору "Роксоляна" Леоніда Мосендза. Дякую за відповідь!
Наш ответ:
Доброго дня, Альоно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65635a3bd79a4d43b89421206d36_0.html
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/NaByToViCH 6.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/118072-Текст статті-250252-1-10-20171209.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/341-Текст статті-1165-1-10-20190331.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Radziievskyi_Volodymyr/Mala_proza_Leonida_Mosendza_ta_dyskurs_visnykivskoho_neoromantyzmu.pdf
https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/syn opsis/article/view/341/300

– Лаврусенко М.І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза “Роксоляна” / М.І.Лаврусенко // Молодий вчений. – 2017. – №1. – С.288-291.
– Слабошпицький М. Ідеаліст: Леонід Мосендз / М. Слабошпицький // Слабошпицький М. Ф. 25 поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицкий. - Київ, 2006. - С. 124-147.
– Набитович І. Леонід Мосендз - лицар святого Грааля: Творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Набитович ; Вступ. ст. М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 2001. - 222 с.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 1999. - 203 л.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Прикарпатський держ. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Фраківськ, 1999. - 16 с.
– Мариненко Ю. Проза Леоніда Мосендза в контексті доби / Ю. Мариненко / XX століття: від модерності до традицій : зб. наук. праць. – Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Руснак та ін. – Вінниця, 2010. – С. 207-215.
– Радзієвський В.А. Мала проза Леоніда Мосендза і дискурс вісниківського неоромантизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радзієвський Володимир Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2019. - 19 с.
– Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. збірник / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. - Дрогобич 2012. - Вип. 2. - С. 155-165.
– Завальнюк К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. Легун ; Держ. арх. Вінниц. обл., Краєзн. т-во "Поділля", Іст. клуб "Холодний Яр". - Вінниця : Видавництво-друкарня Діло, 2013. - 271 с. : іл.
– Радзієвський В. Сенси кордонів у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Наукові праці. – 2017. – Т. 301. – Вип. 289. – 164 с.
– Радзієвський В. Авторські відступи як репрезентація авторської позиції в новелах Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2019. – №1 (25). – С. 11-15.
– Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наук. праць. Вип. 2. – Вінниця, 2012. – С. 209-230.
– Радзієвський В. Функціональні особливості термінологічних номінацій у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. збірник / Відп. ред. Є.М. Васильєв. – Рівне, 2015. – С.143-46.
– Дерменджі О. Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) / О.Дерменджі : автореферат дис. ...кандидата філ. наук. На правах рукопису: 10. 01. 05 ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 14 с.
– Ткаченко Т. Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза / А.Ткаченко // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 5. – С.146-154.
– ХХ століття: від модерності до традиції : [зб. наук. пр.]. Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Є. Руснак, О. Баган, А. Гуляк та ін. –Вінниця : Планер, 2010. – 448 с.

.: Раздел: Литература :: 18.05.2022 21.54.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Іршава :: Вопрос: 46411  
Олеся спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про мемуарну творчість Вінстона Черчилля. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базилевич Н. В. Метафоричні моделі концепту «ВІЙНА» в історико-мемуарних творах В. Черчилля [Електронний ресурс] / Н. В. Базилевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 34(2). — С. 161-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_34(2)_36.
Єрьоменко С. В. Ідіоконцепти Війна і Велика Британія в документальній прозі Вінстона Черчилля [Електронний ресурс] / С. В. Єрьоменко // Записки з романо-германської філології. — 2014. — Вип. 1. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2014_1_13.
Єpьoмeнкo C. B. Лінгвістичні особливості приватного листування Вінстона Черчилля [Електронний ресурс] / C. B. Єpьoмeнкo // Записки з романо-германської філології. — 2013. — Вип. 1. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2013_1_13.
Колосова Г. А. Функціїї текстотворення політичних та військових омонімів у мемуарах Вінстона Черчилля «My early life» [Електронний ресурс] / Г. А. Колосова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 61. — С. 84-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_35.
Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля «My Early Life» [Електронний ресурс] / Г. А. Плакида // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46(3). — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(3)__27.
Семенюк Г. Епістолярні діалоги Вінстона Черчилля з дружиною Клементиною: конвергенція жанрово-стильових модифікацій [Електронний ресурс] / Г. Семенюк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2018. — № 11. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2018_11_21.
Семенюк О. Б. Жанрово-стильова типологія дружнього епістолярію В. Черчилля (на основі листування з Г. Веллсом та Б. Шоу) [Електронний ресурс] / О. Б. Семенюк // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 202-209. —- Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2020_2_31.

.: Раздел: Литература :: 17.05.2022 16.00.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.642562 seconds