Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46792  
Аліна запитує:
Доброго дня, можна знайти літературу про творчість Люко Дашвар. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Белімова Т. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар / Т. Белімова // Наук. вісник Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського // Літературні науки (літературознавство): зб. наук. праць. - 2015. - № 2. - С. 15-20.
Барбара Н. Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" [Електронний ресурс] / Н. Барбара // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство. - 2015. - № 9. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_4.
Башкирова О. М. Мотив двійництва у сучасній українській романістиці: ґендерний аспект [Електронний ресурс] / О. М. Башкирова // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – Т. 3. - Вип. 3. – С. 120–125. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27881/1/МОТИВ ДВІЙНИЦТВА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ.pdf.
Боднарук Ю. Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / Ю. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. - 2016. - Вип. 772. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2016_772_15.
Гетьман І. В. Віддзеркалення культурних цінностей суспільства в сучасній жіночій українській та французькій літературі (на матеріалі романів Люко Дашвар та Ані Ерно) [Електронний ресурс] / І. В. Гетьман // Література в контексті культури. - 2014. - Вип. 25. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2014_25_5.
Єгорова Ю. М. Позиція Люко Дашвар у фокусі літературознавчих інтерпретацій [Електронний ресурс] / Ю. М. Єгорова, Ю. Г. Пінігіна // Мова. Свідомість. Концепт. - 2016. - С. 141-144. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/962/1/1.pdf.
Єрмоленко С. І. Студіювання функціональної стилістики у вишах (на матеріалі романів Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / С. І. Єрмоленко // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 3. - С. 417-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_3_71.
Кайдаш А. М. Фемінікон мовомислення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Література та культура Полісся. Серія: "Філологічні науки", № 7. - 2016. - Вип. 84. - С. 194-198. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ltkp_2016_84_25.pdf.
Козловська Д. В. Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 92-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_34.
Рішко Д. М. Мотив свободи в романі Люко Дашвар «Покров» [Електронний ресурс] / Д. М. Рішко // Українська література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. пр. студентів, аспірантів і молодих вчених. - 2022. - С. 177-179. - Режим доступу: https://www.academia.edu/80051671/Українська_література_в_просторі_культури_і_цивілізації_збірник_наукових_праць_студентів_аспірантів_і_молодих_вчених_відповід_ред_Н_В_Горбач_ред_упоряд_В_М_Ніколаєнко_Запоріжжя_Запорізький_національний_університет_2022_221_с.
Самойленко А. В. Оособливості функціонування епітетів у романі Люко Дашвар «Покров» [Електронний ресурс] / А. В. Самойленко // Магістерські студії. - 2021. - Вип. 21. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15666/Титулка 2021_1.pdf?sequence=1.
Сотова Т. М. Реалізація поняття "заможність" засобами фразеології (на матеріалі роману"РАЙ.центр" Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / Т. М. Сотова // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_8.

.: Розділ: Література :: 1.11.2022 08.37.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46791  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, на тему: Психологічна характеристика творчої діяльності. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/26295/1/Myronenko.pdf;jsessionid=9CBE5AFBEA4F5F1F6DA051FA7328A7A3
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/26449/1/Znamenshikov_Matsenko_psykhologiya_studenta.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/162205-Текст статті-354265-1-10-20190403.PDF
https://core.ac.uk/download/pdf/32309053.pdf
https://revolution.allbest.ru/psychology/00249046_0.html
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/347/1/Карпенко психолог творчості.pdf
https://pidru4niki.com/79975/psihologiya/tvorcha_osobistist
https://ukrreferat.com/chapters/rizne/psihologichni-osoblivosti-tvorchoi-osobistosti-kursova-robota.html
https://mozilla-team.org.ua/tema-5-psixologichni-xarakteristiki-tvorchoї-osobistosti/
https://vuzlit.com/758/tvorchist_predmet_psihologichnogo_doslidzhennya
http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1851/1/психологія творчості.pdf

– Кривопишина О. А. Перспективи вивчення проблем психології творчості в контексті системного підходу / О. А. Кривопишина // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – Київ, 2007. – Т. 7, вип. 12. – С. 111-117.
– Клименко В. В. Психологія творчості : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. В. Клименко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”. – Київ : Центр навч. лiтератури, 2006. – 480 с.
– Психологія творчості : конспект лекцій / уклад. О. А. Кривопишина. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 81 с.
– Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посібник / В. А. Роменець. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2004. – 288 с.
– Туриніна О. Л. Психологія творчості : навч. посібник / О. Л. Туриніна. – Київ : МАУП, 2007. – 160 c.
– Ханецька Н. В. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ханецька. – Хмельницький, 2010. – 184 с.
– Карпенко В. В. Психологічні засоби стимуляції творчості / В. В. Карпенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна : зб. наук. праць ; гол. ред. М. Й. Варій. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 2. – С. 66-79.
– Доротюк В. І. Розвиток творчої діяльності дітей / В. І. Доротюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 3. – С. 42-45.
– Коваленко А. Б. Прихований смисл як головний критерій розуміння творчих задач / А. Б. Коваленко // Обдарована дитина. – 2009. – № 10. – С. 2-9.
– Губенко О. В. Психологічним аналіз творчої діяльності. Біполярна концепція механізмів творчого мислення (БКМТМ) / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 6. – С. 68-80.
– Музика О. Л. Психологічні механізми ціннісної регуляції творчої діяльності / О. Л. Музика // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 10 (34). – С. 7-11.
– Чебан О.М. Індивідуально-психологічні особливості суб'єкта творчої діяльності / О. М. Чебан // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. – 2012. – № 7 (Педагогіка і психологія). – С. 179-183.
– Міщиха Л. П. Психологічна готовність особистості до творчої діяльності / Л. П. Міщиха // Обдарована дитина. – 2010. – № 2. – С. 2-8.
– Рибалко В. В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу : до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К. А. Тимірязєва, П. К. Енгельмейєра, Я. О. Пономарьова, І. М. Семенова, В. В. Давидова й К. К. Платонова / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 1-7.

.: Розділ: Література :: 31.10.2022 16.43.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Рося із міста: Київ :: Запитання: 46790  
Рося запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка із пошуком літератури на тему: "Види тестів для діагностики дитячої творчості".
Наша відповідь:
Добрий день, Рося! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://dytpsyholog.com/2015/05/18/тест-кола-для-діагностики-творчих-з/
http://eprints.zu.edu.ua/33448/1/Стахова О. Тестові завдання з курсу Психологія дитячої творчості.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711684/1/діагностика_творчого_потенціалу.pdf
http://keytochildrenhearts.blogspot.com/p/2.html
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/11/9.pdf
http://ksuonline.kspu.edu/mod/resource/view.php?id=28699
http://ni.biz.ua/2/2_9/2_92440_Isnuyut-taki-vidi-testiv.html
https://vseosvita.ua/user/id719/blog/test-kola-dlya-diahnostyky-tvorchykh-zdibnostei-30184.html
https://lib.iitta.gov.ua/710016/1/7.pdf
https://inv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
https://ukrbukva.net/print:page,1,71809-Metody-diagnostiki-tvorcheskogo-potenciala.html

– Барко В. Діагностика творчого потенціалу особистості учня / В.Барко // Психолог (Шкільний світ). – 2005. – № 5. – С. 7-18.
– Кульчицька О.І. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей : до картотеки психолога / О.І.Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 42-44.
– Криворотько М. М. Від розвитку творчих здібностей до формування креативності : тренінгове заняття для педагогічних працівників / М.М.Криворотько // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. – № 21-22. – С. 117-121.
– Джафарова О. Діагностика творчого самовираження учнів / О.Джафарова // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 2. – С. 13-20.
– Біда А. Діагностування здібностей і державна підтримка розвитку обдарованих дітей в Україні / А. Біда // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Серія : Педагогічні науки. Вип. 134. – С. 51-53.

.: Розділ: Література :: 31.10.2022 14.09.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 46789  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури: "Філософсько-світоглядні основи культури Відродження". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вдовичин І. Я. Формування концепції свободи особи в епоху відродження [Електронний ресурс] / І. Я. Вдовичин // Наше право. — 2013. — № 3. — С. 12-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_3_4.
Гапченко О. В. Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст. [Електронний ресурс] / О. В. Гапченко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2012. — № 5. — С. 43-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_11.
Год Б. Духовність у виховній традиції гуманістів епохи Європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття) [Електронний ресурс] / Б. Год, Н. Год // Естетика і етика педагогічної дії. — 2018. — Вип. 18. — С. 56-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_7.
Дубініна В. О. Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті. Епоха Відродження і Новий час [Електронний ресурс] / В. О. Дубініна // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 85. - С. 282-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_74.
Коваленко Є. Я. Гуманістичні («утопічні») проекти культури менеджменту епохи Відродження [Електронний ресурс] / Є. Я. Коваленко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2018. — Вип. 2. — С. 21-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2018_2_6.
Ніколаєнко С. В. Неоплатонічна концепція Любові як одне з ідейно-філософських джерел культури європейського Відродження [Електронний ресурс] / С. В. Ніколаєнко // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 37(2). — С. 114-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__19.
Папітченко Л. В. Філософсько-психологічні аспекти зародження феномену гідності особистості від античності до епохи Відродження [Електронний ресурс] / Л. В. Папітченко // Габітус. — 2020. — Вип. 15. — С. 180-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_15_32.
Петрова І. В. Творча діяльність Леонардо да Вінчі у контексті подієвої культури Відродження [Електронний ресурс] / І. В. Петрова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2021. — Вип. 21. — С. 50-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2021_21_8.
Присухін С. І. Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни «Філософія права») [Електронний ресурс] / С. І. Присухін // Юридична наука. — 2012. — № 7. — С. 124-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_7_16.
Родний О. Літературний пародійний дискурс сміхової культури Відродження [Електронний ресурс] / О. Родний // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2014. — Вип. 30. — С. 225-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_30_22.
Сабадаш Ю. С. Культура Відродження у дослідженнях Еудженіо Гарена [Електронний ресурс] / Ю. С. Сабадаш // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 2. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_8.
Черняк С. Г. Соціальне виховання в епоху Відродження, Реформації та Просвітництва [Електронний ресурс] / С. Г. Черняк // Наука і освіта. — 2015. — № 8. — С. 202-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_8_40.
Яремчук В. Д. Філософсько-правові підходи до освітянських проблем гуманістів епохи Відродження [Електронний ресурс] / В. Д. Яремчук // Митна справа. — 2014. — № 2(2.2). — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2.

.: Розділ: Література :: 30.10.2022 22.11.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46782  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про поезію Михайла Драй-Хмари. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Баденкова В. Смислове навантаження засобів експресивного вислову в поетичних текстах М. Драй-Хмари [Електронний ресурс] / В. Баденкова, І. Родіонова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2021. — Т. 32(71), № 3(2). — С. 60-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32(71)_3(2)__13.
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, Революцію на граніті, захисників України, українське козацтво, Пилипа Орлика та його Конституцію, злочин комуністичного режиму, звільнення України від нацистських окупантів, видатних історичних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч // Позакласний час. — 2018. — № 9. — Школа патріота. — С. 1-48.
Белевцова С. О. Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари [Електронний ресурс] / С. О. Белевцова // Лінгвістичні дослідження. — 2012. — Вип. 34. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_25.
Белевцова С. О. Першостихія повітря в поетичному ідіостилі Володимира Свідзінського і Михайла Драй- Хмари [Електронний ресурс] / С. О. Белевцова // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 32. — С. 48-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_11.
Зварич В. З. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) [Електронний ресурс] / В. З. Зварич // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2012. — Вип. 20(1). — С. 136-144. — Режим доступ у: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(1)__23.
Кавун Л. І. Модуси художності поезії Михайла Драй-Хмари [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — 2020. — Вип. 14. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lspmd_2020_14_7.
Кавун Л. І. Модуси художності поезії Михайла Драй-Хмари [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — 2020. — Вип. 14. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lspmd_2020_14_7.
Кавун Л. Природа художності поезії Михайла Драй-Хмари [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2017. — Вип. 25. — С. 125-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2017_25_12.
Калєтнік А. А. Власні назви УКРАЇНА та КИЇВ у неокласичній поезії: М. Драй-Хмара та М. Зеров [Електронний ресурс] / А. А. Калєтнік // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2009. — Вип. 19. — С. 185-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2009_19_22.
Кулик Н. Співець споглядання : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2019. — 4 листопада. — С. 14-15.
Михайло Драй-Хмара // Київські неокласики. — Київ, 2015. — С. 291-299.
Рева Л. Творчість Михайла Драй-Хмари крізь призму неокласичних тенденцій у світовій літературі [Електронний ресурс] / Л. Рева // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 6. — С. 50-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_6_16.
Скорина Л. В. Специфіка паратексту в поезії Михайла Драй-Хмари й Павла Филиповича [Електронний ресурс] / Л. В. Скорина // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 63-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1(2)__12.
Скорина Л. В. Специфіка паратексту в поезії Михайла Драй-Хмари й Павла Филиповича [Електронний ресурс] / Л. В. Скорина // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 63-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1(2)__12.

.: Розділ: Література :: 28.10.2022 09.56.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256492 seconds