Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45880  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Цікавить література для написання дипломної роботи з теми "Психологізм прози Д. Гуменної (на матеріалі роману "Золотий плуг" і повісті "Мана")".
Наша відповідь:
Лаврусенко М. Архетип матері у творчості Докії Гуменної [Електронний ресурс] / М. Лаврусенко // Пріоритети сучасної філології: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон, 2017. – С. 16-19. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/13feb2017/4.pdf
Проць Л. Моя Докія Гуменна [Електронний ресурс] / Л. Проць // Слово Просвіти. — 2021. — 11-17 лют. (№ 6). — С. 8-9. — Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2021/02/15/moia-dokiia-humenna/
Родигіна В. Докія Гуменна: шукання себе у спогадах часів еміграції / В. Родигіна // Дивослово. — 2014. — № 4. — С. 45-51.
Садівська Т. Романи Докії Гуменної в контексті науководослідницьких творів / Т. Садівська // Дивослово. — 2005. — № 3. — С. 45 – 49.
Саранча Г. В. Докія Гуменна: життєвий і творчий шлях [Електронний ресурс] / Г. В. Саранча // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 295-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_61
Саранча Г. Докія Гуменна: проблема становлення та початок літературної творчості письменниці [Електронний ресурс] / Г. Саранча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2013. — № 37. — С. 137-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2013_37_13
Сачко Д. Докія Гуменна: життя радянської студентки 1920-х рр. (за матеріалами художніх творів та спогадів письменниці) [Електронний ресурс] / Д. Сачко // Scriptorium nostrum. — 2014. — № 1. — С. 187-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2014_1_16
Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет : до 100-ліття з Дня народження письменниці / П. Сорока. — Тернопіль, 2003. — 496 с.
Сорока П. Світлий дар Евдотеї : до 100-літнього ювілею Докії Гуменної / П. Сорока // Дзвін. — 2004. — № 10. — С. 134-139.
Тарнавський О. Відоме й позавідоме / О. Тарнавський ; вступ. ст. О. Бурячківського ; іл. С. Якутовича. — Київ : Час, 1999. — 584 с. : іл. — (Українська модерна література).
Українська письменниця Докія Гуменна (1904- 1996) : бібліографічний покажчик / уклад. Н. Манова ; ред. Л. Суворова ; Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. — Харків, 1999. — 48 с. — (Діячі української діаспори).

.: Розділ: Література :: 26.09.2021 11.10.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45879  
Катя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Шляхи формування пізнавально-соціальної мотивації учіння в учнів різного віку". Заздалегідь дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерла:
Особливості мотивації навчання відповідно до вікових особливостей учнів
https://snvk.org.ua/osoblivosti-motivacii-navchannya-vidpovidno-do-vikovih-osoblivostej-uchniv-19-28-17-29-07-2020/
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/ИВАНОВА.pdf
https://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/32.html
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності
http://osvita-mvk.if.ua/content&content_id=1616
https://studfile.net/preview/5259319/page:28/
Методи формування пізнавальних інтересів
http://bkamin-nvk.lviv.sch.in.ua/metodichna_robota/na_dopomogu_vchitelyu/metodi_stimulyuvannya_navchaljnoi_diyaljnosti_uchniv/
Формування мотивів навчання
http://www.info-library.com.ua/books-text-4277.html
Шляхи формування в учнів мотивації до навчання
https://studopedia.com.ua/1_242685_shlyahi-formuvannya-v-uchniv-motivatsii-do-navchannya.html
Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_1/42.pdf
Формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-motivacii-navcalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-109709.html
Особливості розвитку пізнавальних інтересів підлітків та старшокласників
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8544/1/Kalyugna.pdf
Мотивація навчання у старшокласників. Навчальна мотивація старшокласника і процес її формування
https://solydus.ru/uk/motivaciya-ucheniya-u-starsheklassnikov-uchebnaya-motivaciya.html
https://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/5068/Дзюба1,Сільвейстр.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Практичні поради щодо формування в учнів мотивації до навчання
https://osnova.com.ua/praktichni-poradi-schodo-formuvannya-v-uchniv-motivatsii-do-navchannya/
http://lpl.school.org.ua/vchitelyam-09-52-02-02-06-2020/

.: Розділ: Література :: 25.09.2021 19.24.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мая із міста: Київ :: Запитання: 45878  
Мая запитує:
Цікавить література про діяльність Павла Житецького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Майя! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45346.

.: Розділ: Література :: 24.09.2021 12.57.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Слава із міста: Київ :: Запитання: 45876  
Слава запитує:
Допоможіть знайти літературу про українського вченого, письменника Миколу Дмитренка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Переглянте наступні джерела:
Дмитренко М. К. Актуальна фольклористика: академічний дискурс і навчально-освітній процес : [моногр.] / М. К. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Сталь, 2019. - 347 с.
Дмитренко М. К. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття : методолог. дискурс : дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / М. К. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. Максима Рильського. - Київ, 2006. - 373 арк.
Ільєва Г. Сіє квіти добра і любові / Г. Ільєва // Укр. культура. - 2005.- № 11-12. - С. 15.
Малюта І. Аксіоми від Миколи Дмитренка : у його особі гармонійно поєдналися дві визначальні іпостасі: відомого науковця і цікавого письменника / І. Малюта // Культура і життя. - 2017. - 16 черв. - С. 14.
Сулима М. Талановита присутність: Миколі Дмитренку - 60 / М. Сулима // Літ. Україна. - 2016. - 21 січ. - С. 12.
Астаф’єв О. Г. Дмитренко Микола Костянтинович [Електронний ресурс] / О. Г. Астаф’єв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт]. - Електронны дані. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=22038.
Дмитренко М. Григорій Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття [Електронний ресурс] / М. Дмитренко // Народознавчі зошити. - 2013. - № 4. - С. 674. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_4_15.
Миколі Дмитренку – 60 : фольклористика [Електронний ресурс] // Слово і час. - 2016. - № 1. - С. 58-59. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158231/09-Dmytrenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Література :: 23.09.2021 10.00.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Прилуки :: Запитання: 45875  
Людмила запитує:
Добрий день. Цікавить література про особливості творчості Анджея Сапковського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Демчик М. Своєрідність жанру фентезі у романах Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» і Анджея Сапковського «Відьмак» [Електронний ресурс] / М. Демчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 102-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_19.
Джугастрянська Ю. Сага про Справжніх / Ю. Джугастрянська // ЛітАкцент. — Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 230-232. — Рец. на кн.: Сапковський, А. Lux perpetua. — Київ : Зелений пес, 2007.
Каєнко О. Вивчення творів фентезі : на прикладі новели Анджея Сапковського «Відьмак» / О. Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2016. — № 10. — С. 34-38.
Каєнко О. Інтерпретація казкових сюжетів у новелах Анджея Сапковського : за циклом «Відьмак» / О. Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2020. — № 3. — С. 8-12.
Крапивницька М. М. Функції казкових мотивів у циклі романів Анджея Сапковського «Відьмацька сага» [Електронний ресурс] / М. М. Крапивницька // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. — 2019. — Т. 2. — С. 109-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAL_2019_2_14.
Мусієнко О. С. Слов’янське фентезі. Феномен Сапковського [Електронний ресурс] / О. С. Мусієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2021. — Вип. 27-28. — С. 89-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2021_27-28_13.
Півень С. В. Жанрові межі фентезі (наматеріалі «Саги про відьмака» Анджея Сапковського) [Електронний ресурс] / С. В. Півень // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 21. — С. 302-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_42.
Півень С. В. Цикли «Відьмацька сага» Анджея Сапковського, «Пісня Льоду й Полум’я» Джорджа Мартіна та «Зворотний бік» Дари Корній як наративи надії [Електронний ресурс] / С. В. Півень // Магістеріум. Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 69. — С. 79-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_lit_2017_69_15.
Сапковський А. «Я не пишу для дурнів!» / А. Сапковський ; спілкувалася А. Та // Друг читача. — 2006. — 26 трав. — 8 черв. — С. 4-5.
Шамаєва Ю. Ю. Мультимодальність концептів базових емоцій в англомовному фентезійному дискурсі А. Сапковського «Відьмак» [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Шамаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2020. — Вип. 92. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPMB_2020_92_10.

.: Розділ: Література :: 23.09.2021 00.18.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286212 seconds