Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44549
   


Автор запитання: Лілія із міста: Хмельницький :: Запитання: 46368  
Лілія запитує:
Леонід Глібов, його формування, як письменника? Або стан дослідження мови творів Л.Глібова?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2915&album_id=120&category=STATJI
https://ukrlit.net/making/9drxo.html
https://studopedia.com.ua/1_427062_osoblivosti-movi-tvoriv-l-glibova.html
https://ukrlit.net/info/xix/44yaa.html
https://ukrlit.net/info/dovidnik/66.html
http://www.ndu.edu.ua/images/stories/polissya/p_39.pdf
https://md-eksperiment.org/post/20181127-toponimi-u-bajkah-leonida-glibova
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=1364
https://ukrtvory.in.ua/leonid-glibov/
– Терещенко Л. В. Чоловічий іменник байок Леоніда Глібова / Л. В. Терещенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика. – Херсон, 2010. – Вип. 12. – С. 271–276.
– Терещенко Л. Стилістично-виражальні властивості фітопоетонімів у байках Л. Глібова / Л. В. Терещенко // Вісник Прикарпатського ун-ту, Філологія. – Вип. ХХІХ-ХХХІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 387–391.
– Терещенко Л. В. Структурно-семантична типологія власних назв об’єктів неживої природи в байках Леоніда Глібова / Л. В. Терещенко // Записки з ономастики. – Вип. 18. – Одеса, 2015. –С 633–643.
– Муромцева О. Г. Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова / О. Г. Муромцева // З історії української літературної мови : вибрані праці / О. Г. Муромцева. - Харків, 2008. - С. 105-116.
– Шимко Т. П. До питання про використання порівнянь у творчості Леоніда Глібова / Т. П Шимко, З. Ф. Кудрявцева // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - С. 5-7.
– Пащенко В. М. Декодування мовних засобів ліризму у творах Л.І.Глібова / В. М. Пащенко, В. М. Бережняк // Література та культура Полісся : збірник / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин , 2007. - Вип. 39 : Історія та культура Полісся й України в сучасному науковому сприйманні. - С. 3-9.
– Новик О. Традиції курйозної поезії в акровіршах Леоніда Глібова / О. Новик // Українська мова та література. - 2008. - № 22-24 (червень). - С. 50-51.
– Бойко Н. І. Демінутиви в ідіолекті Леоніда Глібова / Н.І. Бойко // Література та культура Полісся : особливості розвитку історії та культури на Поліссі та в Лівобережній Україні / Відп. ред. Г.В. Самойленко ; Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2002. - Вип. 18. - С. 3-6.
– Марценюк С. Слово і час Леоніда Глібова / С.Марценюк // Дивослово. – 1996. – № 9. – С.60-61.

.: Розділ: Література :: 3.05.2022 11.46.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46367  
Оксана запитує:
Допоможіть мені знайти літературу на тему « Розвиток гендерної психології» Дякую за відповідь
Наша відповідь:
Д’ячук С. В. Гендерна психологія в роботі редактора [Електронний ресурс] / С. В. Д’ячук // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2015_1_11
Данильченко Т. В. Феномен гендерної ідентичності в психології [Електронний ресурс] / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_14
Каткова Т. А. Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї [Електронний ресурс] / Т. А. Каткова, О. М. Ілляшенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_4_11
Кікінежді О. Гендерне виховання дошкільнят : навч.-метод. посіб. / О. Кікінежді, Т. Говорун, І. Шульга ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 191 с. : іл., табл. — (Гендерна психологія).
Костіна Т. О. Категорія ставлення у психологічній науці: компоненти ставлення до гендерної нерівності [Електронний ресурс] / Т. О. Костіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2020. - № 2. - С. 132-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2020_2_13
Кравець В. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Кравець, О. Кікінежді. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 122 с. — (Серія "Гендерна психологія").
Куравська Н. Прояви психологічних проблем гендерного характеру в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Збірник наукових праць: психологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_12
Куравська Н. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2019_22_7
Літвінова О. Гендерна психологія : навч. посіб. / О. Літвінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 235 с.
Назарова О. Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології [Електронний ресурс] / О. Назарова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. - 2017. - Вип. 3. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2017_3_16
Нестеренко М. О. Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології [Електронний ресурс] / М. О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2011. - Вип. 41. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_41_17
Омельченко Л. Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея [Електронний ресурс] / Л. Омельченко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 3. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_3_4
Щотка О. Гендерна психологія: навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Щотка. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. — 358 с. — Режим доступу: http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/bitstream/123456789/2157/1/Gender-Psychology-Shchotka.pdf

.: Розділ: Література :: 2.05.2022 20.01.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Львів :: Запитання: 46364  
Денис запитує:
Габчак Н. Ф. Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика [Електронний ресурс] / Н. Ф. Габчак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 256-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_46 Гоблик-Маркович Н. М. Географія фестивалів Закарпаття [Електронний ресурс] / Н. М. Гоблик-Маркович, М. І. Капустей // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 389-395. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23 Делеган М. Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" [Електронний ресурс] / М. Делеган // Краєзнавство. - 2013. - № 3. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_3_27 Капустей М. І. Географія фестивалів Закарпаття [Електронний ресурс] / М. І. Капустей. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_34 Медвідь Л. Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Медвідь // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. - 2012. - Вип. 614-615. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2012_614-615_21 Обласова О. І. Комунікаційні інструменти фестивального руху Закарпаття [Електронний ресурс] / О. І. Обласова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2019. - № 1. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_1_17 Фестивалі Закарпаття / [уклад., ред. та пер. Людмили Алексеєнко ; світлини Карла Смутко]. - [Ужгород] : Патент, 2010. - 45 с. Фестиваль вина в Закарпатье [Електронний ресурс] // Финансовые услуги. - 2016. - № 5. - С. 40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2016_5_17
Наша відповідь:
Ответ ожидается

.: Розділ: Література :: 1.05.2022 21.53.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46363  
Ольга запитує:
Доброго дня, чарівники-книгознавці! Потребую відповіді на питання "ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ НА ТВОРЧІСТЬ Г.СКОВОРОДИ" Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://shron1.chtyvo.org.ua/Peleshenko_Nataliia/Retseptsiia_tvorchosti_H_Skovorody_v_ukrainskii_literaturi_1920-1940-kh_rokiv.pdf?PHPSESSID=aipug5kkt6652hjgpp7ra5brc3
https://www.ukrlib.com.ua/referats/printit.php?tid=12510
file:///C:/Users/User/Desktop/Lukyanenko_D.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38434/27-Rybka.pdf?sequence=1
https://supermif.com/baiki/scovoroda_baiki_8.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/12744/
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1468/4/Сковорода__покажчик.pdf
https://kharkiv-nspu.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/Ушкалов_Сковорода.-Семінарій.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u149/zbirnik_skovoroda_2018_noviy_1.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Lukyanenko_D (1).pdf

– Бордукова H. Творчість Григорія Сковороди в рецепції Дмитра Багалія / Н.Бордукова // Збірник Харківського історико-філологічноготовариства. -Харків, 1999. - Т.8. - С. 65-75.
– Бетко І. П. Г. С. Сковорода і традиція автоепітафії у давній українській літературі / І. П. Бетко // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 195-203.
– Александрович Т. Ю. Бойко-Блохин як дослідник творчості Г. Сковороди / Т.Ю.Александрович // Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 30. – С. 72-76.
– Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний: типологічна подібність постатей / М. Балаклицький // Українська мова та література. – 2004. – № 48. – С. 5-7.
– Величко О. Сергій Єфремов про творчість Григорія Сковороди / О. Величко // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 53-56.
– Криса Б. С. Г. С. Сковорода на тлі української поезії XVII–XVIII ст. / Б. С. Криса // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 175-181.
– Мартинюк В. Григорій Сковорода в рецепції П. Тичини / В. Мартинюк // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 51-54.
– Плугатарьова Н. Риси ментальності Григорія Сковороди в інтерпретації Анастасії Ніженець / Н. Плугатарьова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / за ред. А. В. Козлова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 31, ч. 2. – С. 615-621.
– Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г. С. Сковороди і сучасність : матер. Всеукр. сковородинських читань з нагоди 200-річчя з дня смерті мислителя / відп. ред. П. І. Шевченко. – Кривий Ріг, 1994.
– Колодна А. І. О. О. Потебня і Г. С. Сковорода / А. І. Колодна, А. М. Колодний // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. – Київ, 1992. – С. 215-222.
– Білоус П. В. Феномен Григорія Сковороди у художньолітературних колізіях ХІХ-ХХ століття / П. В. Білоус // Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник / П. В. Білоус. – Київ, 2012. – С. 404-409.
– Радецька М. М. Григорій Сковорода в історично-біографічній прозі / М. М. Радецька // Українське літературознавство : респ. зб. – Львів, 1982. – Вип. 39. – С. 77-84.

.: Розділ: Література :: 1.05.2022 16.19.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Славута :: Запитання: 46361  
Євгеній запитує:
Доброго вечора! Цікавить інформація на тему "КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС В РОМАНІ Д. БРАУНА “INFERNO”". Зарання дякую!
Наша відповідь:
Гура Н. П. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна [Електронний ресурс] / Н. П. Гура, О. К. Бойко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 10. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2014_10_5

Існюк О. Ю. Лексико-семантичні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва) [Електронний ресурс] / О. Ю. Існюк, Л. І. Тараненко // Молодий вчений. - 2020. - № 10(2). - С. 461-466. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__59

Крутько Т. В. Образні порівняння в романі Дена Брауна "Inferno" [Електронний ресурс] / Т. В. Крутько // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 197-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_62

Мусієнко О. С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") [Електронний ресурс] / О. С. Мусієнко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50(2). - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__16

Черник О. О. Вербалізація художнього концепту "fear" у романі Дена Брауна "Інферно" [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_44

Черник О. О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу Дена Брауна [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - 2019. - № 11. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2019_11_32

.: Розділ: Література :: 29.04.2022 23.27.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.246771 seconds