Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Таня із міста: Ірпінь :: Запитання: 45290  
Таня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою про мохоподібні рослини в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Перегляньте наступні джерела:
Барсуков О. Епіфітні мохоподібні м. Харкова [Електронний ресурс] / О. Барсуков // Український ботанічний журнал. — 2014. — Т. 71, № 2. — С. 214-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2014_71_2_14.
Батечко М. Мохоподібні як індикатори рекреаційної дигресії фітоценозів (на прикладі парків міста Чернівці) [Електронний ресурс] / М. Батечко // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. — 2013. — Вип. 655. — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2013_655_3.
Бойко М. Мохоподібні Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції [Електронний ресурс] / М. Бойко // Чорноморський ботанічний журнал. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 156-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chbj_2019_15_2_7.
Вірченко В. Мохоподібні Житомирської області / В. Вірченко, О. Орлов ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Поліський філ. Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держкомліспгоспу та НАН України. — Житомир : Рута ; Житомир : Волинь, 2009. — 213 с.
Вірченко В. Мохоподібні лісопаркової зони м. Києва / В. Вірченко. — Київ : Знання України, 2006. — 32 с.
Вірченко В. Нові та рідкісні мохоподібні для Українського Полісся [Електронний ресурс] / В. Вірченко, О. Орлов // Український ботанічний журнал. — 2005. — Т. 62, № 3. — С. 431-436. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2005_62_3_18.
Гапон С. Мохоподібні Диканського регіонального ландшафтного парку та їх участь в утворенні бріоугруповань [Електронний ресурс] / С. Гапон // Український ботанічний журнал. — 2007. — Т. 64, № 2. — С. 247-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2007_64_2_9.
Гапон С. Мохоподібні заповідників Лісостепу України [Електронний ресурс] / С. Гапон // Біологія та екологія. — 2015. — Т. 1, № 1. — С. 8-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/biolecol_2015_1_1_4.
Гапон Ю. Мохоподібні та мохова рослинність лісових масивів НПП "Нижньосульський" (Полтавська область) [Електронний ресурс] / Ю. Гапон // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4(2). — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_4(2)__15.
Літвіненко С. Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати) [Електронний ресурс] / С. Літвіненко // Біологічні системи. — 2016. — Т. 8, Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_19.
Мамчур З. Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області : дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / З. Мамчур ; НАН України, Інститут екології Карпат. — Львів, 1997. — 180 с.
Мамчур З. Мохоподібні та судинні рослини на території залізниці міста Львова [Електронний ресурс] / З. Мамчур, М. Чуба, Ю. Драч // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2017. — Вип. 75. — С. 54-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2017_75_8.
Мохоподібні Українського Розточчя / І. Данилків [та ін.] ; НАН України, Інститут екології Карпат. — Львів : [б.в.], 2002. — 318 с.
Пікулик Л. Мохоподібні (Bryobionta) скельних виходів урочища Бубнище (Сколівські Бескиди) [Електронний ресурс] / Л. Пікулик, М. Рагуліна // Біологічні студії. — 2013. — т. 7, № 3. — С. 189-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2013_7_3_19.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 24.03.2021 12.39.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Канів :: Запитання: 45289  
Інна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про бархат амурський. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Гордієнко Н. М. Інтродуценти в дібровах Полісся та Лісостепу України / Н. М. Гордієнко, А. О. Бондар, М. І. Гордієнко. – Київ : Урожай, 2001. – 448 с.
Калиш М. І. Люсове коренезнавство / М. І. Калиш, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк. - Львів, 1998. - 336 с.
Логинов Б. И. Опыт выращивания культур бархата амурского / Б. И. Логинов, М. И. Гордиенко. – М. : Лесн. пром-сть, 1976. – 152 с.
Юрків З. М. Бархат амурський у лісових культурах західного лісостепу України : моногр. / З. М. Юрків. - Вінниця, 2011. - 269 c.
Амурский бархат [Електронний ресурс] // Лесотека : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://lesoteka.com/derevya/amurskij-barhat. – Назва з екрана.
Черная О. Р. Лес из бархата амурского: характеристика фитоценоза [Електронний ресурс] / О. Р. Черная, С. А. Тютрин // Человек и природа: грани гармонии и углы соприкосновения. – 2013 . - № 1. – С. 124-131. – Режим доступу: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21158332.
Юрків З. М. Бархат амурський як високопродуктивна порода в лісових культурах Розточчя та Опілля [Електронний ресурс] / З. М. Юрків // Наук. вісник НЛТУ України. – 2003. - Вип. 13. – С. 253-257. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/barhat-amurskiy-yak-visokoproduktivna-poroda-v-lisovih-kulturah-roztochchya-ta-opillya/viewer.
Юрків З. М. Біометричні показники кореневих систем та розподіл маси дерев бархату амурського / З. М. Юрків, С. В. Жмурко // Наук. вісник НЛТУ України. – 2006. - Вип. 16. – С. 67-697. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/biometrichni-pokazniki-korenevih-sistem-ta-rozpodil-masi-derev-barhatu-amurskogo.
Юрків З. М. Поширення бархата амурського у лісових насадженнях України [Електронний ресурс] / З. М. Юрків // Наук. вісник НЛТУ України. – 2004. – Вип. 16. – С. 180-185. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/poshirennya-barhata-amurskogo-u-lisovih-nasadzhennyah-ukrayini/viewer.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 24.03.2021 11.57.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Київ :: Запитання: 45265  
Єва запитує:
Мені потрібна література про корисні властивості хурми. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Дванадцять місяців : народний календар / авт.-упоряд. Ю. С. Коваленко ; худож. Ю. О. Козюренко. - Київ : Україна, 1993. - 254 с. : іл.
Надрага М. Хурма, ебенове дерево : біблійні рослини / М. Надрага // Колосок. - 2016. - № 4. - С. 22-23.
Сільськогосподарські культури : темат. випуск : [добірка статей] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2008. - № 42-43. - С. 3-48.
Гончарова Я. Чому варто вживати хурму: 7 корисних властивостей [Електронний ресурс] / Я. Гончарова // Твоє місто : медіа, якому довіряють : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://tvoemisto.tv/news/chomu_varto_vzhyvaty_hurmu_7_korysnyh_vlastyvostey_74368.html. - Назва з екрана.
Кому корисно їсти хурму: шкда і користь [Електронний ресурс] // Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kaniv-centr.pmsd.org.ua/novyny/komu-korysno-yisty-hurmu-shkoda-i-koryst/. - Назва з екрана.
Лікувальні властивості хурми [Електронний ресурс] // Organic.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://organic.ua/ru/lib/2357-likuvalni-vlastyvosti-hurmy. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.03.2021 09.35.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45231  
Світлана запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про органічне ягідництво. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Кіщук С. Розвиток органічного землеробства в Україні та у світі / С. Кіщук, В. Громитко, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 7. – C. 44–46.
Кучер Г. Елементи органічного землеробства у виноградарстві / Г. Кучер, Є. Никульча // Пропозиція. – 2014. – № 5 (Спецвип.). – C. 28–31.
Лапа О. М. Технологія вирощування та захисту ягідних культур / О. М. Лапа, Ю. П. Яновський, Е. В. Чепернатий. – Київ : Колобіг, 2006. – 99 с.
Томашевська О. А. Виробництво органічних продуктів в Україні / О. А. Томашевська, Т. В. Мірзоєва // АгроСвіт. – 2012. – № 21. – C. 2–5.
Коваль А. О. Концептуальні засади розвитку сучасного ринку ягідництва в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Коваль // Збалансоване природокористування. - 2020. - № 1. - С. 114-119. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/bnusing/article/view/203939/206515.
Кривенко О. Органічне ягідництво — молода та перспективна індустрія [Електронний ресурс] / О. Кривенко // Agro-business.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: agro-business.com.ua/agro/podiia/item/13348-orhanichne-iahidnytstvo-moloda-ta-perspektyvna-industriia.html. - Назва з екрана.
Лебідь Л. Тенденції в органічному ягідництві: чому в дрібних виробників вища врожайність та куди поділась малина [Електронний ресурс] / Л. Лебідь // AgroPortal.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://organic-farm.runsite.com.ua/tendenciyi-v-organichnomu-yagidnictvi-chomu-v-dribnih-virobnikiv-vishcha-vrozhaynist-ta-kudi-podilas-malina. - Назва з екрана.
Органічне виробництво: виготовлення, маркування, продаж [Електронний ресурс] // Безоплатна правова допомога : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Органічне_виробництво:_виготовлення,_маркування,_продаж. - Назва з екрана.
Органічне виробництво в Україні : інформ.-аналіт. портал АПК України [Електронний ресурс] // Agro.me.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini. - Назва з екрана.
Рентабельність органічного ягідництва в Україні сягає 200% [Електронний ресурс] // Superagronom.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://superagronom.com/news/5862-rentabelnist-organichnogo-yagidnitstva-v-ukrayini-syagaye-200. - Назва з екрана.
Сільське господарство України [Електронний ресурс] : статист. зб. за 2019 рік. - Київ : Держ. служба статистики України, 2020. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf.
Уряд оновив механізм державної підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства [Електронний ресурс] // Uaberries.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaberries.com/novyny/ukraine/uryad-onoviv-mekhanizm-derzhavnoji-pidtrimki-rozvitku-sadivnitstva-vinogradarstva-ta-khmelyarstva. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 15.03.2021 08.49.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 45230  
Кіра запитує:
Можна знайти матеріали про мімози
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Перегляньте наступні джерела:
Серебряков К. Чудеса растительного мира / К. Серебряков // Свирель. - 2012. - № 4. - С. 6-7.
Черкаська Г. В. Слова, які означають красу : розмови про мову / Г. В. Черкаська // Школа юного вченого. - 2020. - № 1-2. - С. 46-49.
Мімоза (Mimosa) – догляд, фото, види [Електронний ресурс] // Флорист- Х: база даних садівника : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://floristics.info/ua/m-ukr/mimoza.html. - Назва з екрана.
Мімоза [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека Дніпров. нац. ун-ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://library.diit.edu.ua/uk/article/191. - Назва з екрана.
Цікаво знати: весняна квітка мімози – не мімоза, а акація срібляста! [Електронний ресурс]. - Рідна країна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ridna.ua/2017/04/tsikavo-znaty-vesnyana-kvitka-mimozy-ne-mimoza-a-akatsiya-sriblyasta/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 13.03.2021 09.20.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279043 seconds