Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Ірина із міста: Переяслав :: Запитання: 44489  
Ірина запитує:
Доброго ранку! Потребую вашої доплмоги у розшуку джерел за темою Закони термодинаміки в біології. Для підготовки курсової.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бауэр Э.С. Теоретическая биология. – М.: Росток, 2002.- 411 с.

Бровдій, Василь Михайлович. Енергетичні закони екології [Текст] : навч. посібник з екології / В. М. Бровдій, О. О. Гана ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. - 102 с.

Законы термодинамики в биологических системах [Електронний ресурс] // Природа Мира|NatWorld.info [сайт]. - Режим доступу: https://natworld.info/raznoe-o-prirode/zakony-termodinamiki-v-biologicheskih-sistemah

Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия.- М., Мир, 1984-1985, т. 1-3.

Костюк П.Г. Біофізика / Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М.С.,Шуба М.Ф.- Київ, Обереги, 2001. - 544 с.

Кушнір Р. М. Курс фізики : Навч. посіб. для студ. хім. і біол. спец. ун-тів. Ч. 2. Молекулярна фізика / Р. М. Кушнір; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2000. - 148 c. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Лисенко Г. М. "Сукцесійний колапс" степових екосистем у світлі другого закону термодинаміки [Електронний ресурс] / Г. М. Лисенко // Український ботанічний журнал. - 2005. - Т. 62, № 2. - С. 270-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2005_62_2_18

Миколайчук М. Н. Фізика з основами біофізики (теоретико-інформаційні матеріали до лекцій) : навч. посіб. / М. Н. Миколайчук; Уман. держ. аграр. ун-т. - 3-тє вид., доповн. - Умань, 2009. - 284 c.

Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов .- М.: Наука, 1999.- 431 с.

Такі закони термодинаміки в біологічних системах [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://www.greelane.com/uk/наука-технологія-математика/наука/laws-of-thermodynamics-373307/

Термодинаміка біологічних систем [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://pres.in.ua/termodinamika-biologichnih-sistem-plan-lekciyi.html

Терсодинаміка біологічних процесів [Електронний ресурс] : навч. підруч. / укл. О. І. Доценко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. –103 с. - Режим доступу:
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/134/1/термодинаміка_посібник.pdf

Тіманюк В. О. Біофізика : Навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. О. Тіманюк, О. М. Животова; Нац. фармац. акад. України. - Х. : Золоті с-и: Вид-во НФАУ, 2001. - 204 c. - укp.

Чалий О. В. Біофізика мембранних процесів : Навч.-метод. посіб. для студ. мед. вищ. навч. закл. / О. В. Чалий, Н. Ф. Радченко, Б. Т. Агапов; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. Кафедра мед. і біол. фізики. - К. : Фітосоціоцентр, 1999. - 62 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Чалий О. В. Медична і біологічна фізика : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації. Т. 2 / О. В. Чалий, Б. Т. Агапов, А. В. Меленевська, М. І. Мурашко, Н. Ф. Радченко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : ЗАТ "ВІПОЛ", 2001. - 414 c. - укp.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 6.07.2020 08.50.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 44472  
Лера запитує:
Чи можна отримати інформацію про кімнатну фіалку?
Наша відповідь:
Доброго дня, Леро! Перегляньте наступні джерела:
Добржанський В. Ф. Квіти в житті українців та інших народів світу / В. Ф. Добржанський. - Чернівці : Троянда, 2005. - 220 с.
Зелені забобони : прикмети, пов'язані з кімнатними рослинами // Біологія (Шк. світ). - 2018. - № 16. - С. 4-5.
Сенчина В. Фіолетова родина : кольорова планета / В. Сенчина // Колосок. - 2011. - № 10. - С. 30-33.
Цікаво про квіти : пізнаємо цікавинки // Зростаємо разом. - 2017. - № 8. - Разом з дитиною. - 2017. - № 8. - С. 18-19.
Фіалка кімнатна догляд, розмноження та пересадка [Електронний ресурс] // сільське господарство та садівництво : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.xpert.com.ua/fialka-kimnatna.html. – Назва з екрану.
Чому не цвіте фіалка кімнатна: основні причини [Електронний ресурс] // Ukr.media : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukr.media/garden/384698/. – Назва з екрану.
Як доглядати за фіалками , щоб вони цвіли круглий рік [Електронний ресурс] // Ukr.media : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ukr.media/garden/382318/.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 1.07.2020 09.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44394  
Катя запитує:
Екологія природи
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Альтернативна енергетика / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації" ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 23 с.
Воротнюк Г. "Екологія природи - екологія душі" : Під таким девізом у Миколаєві відбудеться Міжнар. театр. фестиваль країн Причорномор'я / Г. Воротнюк // Голос України. - 1994. - 7 верес. - С. 6.
Гнатишина С. Формування екологічної культури молодшого школяра на основі використання методу проектів / С. Гнатишина // Початкова школа. - 2011. - № 7. - С. 33-35.
Демків Г. Нехай Земля квітує всюди - природу збережімо, люди! : екологічний вечір / Г. Демків // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 7. - С. 18-20.
Довкілля і здоров'я / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 27 с.
Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 27 с.
Максименко Р. Екологія природи - екологія душі : Матеріали до уроку за поемою Івана Драча "Чорнобильська мадонна" / Р. Максименко // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2004. - № 37. - С. 7-8.
Освіта для збалансованого розвитку / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 31 с.
Проблемні питання функціонування природоохоронних територій / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації" ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 31 с.
Стан водних ресурсів в Україні / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.]. - Київ, 2019. - 23 с. : іл.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.06.2020 23.57.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44380  
Оля запитує:
Корисні властивості броколі
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко В. А. Лежкоздатні властивості капусти броколі та брюссельської : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.15 / Бондаренко Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань, 2017. — 23 с. : іл., табл.
Броколі [Електронний ресурс] // Гарбуз.інфо : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.harbuz.info/brokkoli/. — Назва з екрана.
Скиталінська О. Їжа для високого IQ / О. Скиталінська // Науковий світ. - 2011. - № 3. - С. 12.
Тополя Н. Овоч, у якому знаходять дітей / Н. Тополя // Дім і Сім'я. - 2011. - № 3. - С. 60-63.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 4.06.2020 23.02.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 44377  
Анна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу до теми: Раритетні види судинних рослин басейну р. Сула на Сумщині. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Лікарські та рідкісні рослини Сумської області (ресурси, використання, охорона). – Суми, 1994. –
Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
Карпенко К. К. Перспективний заповідний об’єкт Сумщини «Прохідна долина річок Ромен і Терн» / К. К. Карпенко, М. П. Книш, О. С. Родінка // Екологія і раціональне природокористування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 197-201.
Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України : довідкове видання / уклад. Т. Л. Андрієнко, М. М. Перегрим. — Київ : Альтерпрес, 2012. — 148 с.
Панченко С. 50 рідкісних рослин Сумщини [Електронний ресурс] : атлас-довідник / С. Панченко, В. Іванець. – Чернівці, 2019. – 64 с. – Режим доступу: http://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/50-roslyn_Sumy.pdf.
Сумщина в краєзнавчих дослідженнях [Електронний ресурс] : наук. праці викладачів Сумського держ. педагог. Ун-ту імені А. С. Макаренка (2004–2015 рр.). Вип. 2 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [укладач В. В. Косенко ; відп. ред. І. О. Железняк]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 183 с. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4375/1/Сумщина в краєзнавчих дослідженнях.pdf.
Вовк О. Г. Моніторинг стану фіторізноманіття водно-болотних угідь Андріяшівсько-Гудимівського гідрологічного заказника загальнодержавного значення [Електронний ресурс] / О. Г. Вовк, Г. С. Надточій, П. В. Клочко // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: рослинний світ та гриби. Серія: Conservation Biologyin Ukraine. – Вип. 16, Т. 1. – Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 35-46. – Режим доступу: http://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/T1_WEB_MonOchBioriz_Konference.pdf#page=37.
Карпенко К. К. Раритетні види судинних рослин басейну р. Сула на Сумщині [Електронний ресурс] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/3522/1/Karpenko__Rarytetni vydy sudynnykh roslyn.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 4.06.2020 11.15.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.306841 seconds