Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Надія из города: Львів :: Вопрос: 46653  
Надія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література для підготовки доповіді на тему "Кваліфіковані електронний підпис та печатка: поняття й порядок використання". Буду вдячна.
Наш ответ:
Борисенко О. А. До рішення задач електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко // Системи обробки інформації. — 2015. — Вип. 4. — С. 88-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_20
Верес І. Правове регулювання електронних підписів [Електронний ресурс] / І. Верес // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_3
Галушка Н. Й. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування [Електронний ресурс] / Н. Й. Галушка, Н. Є. Стецюк // Галицький економічний вісник. — 2019. — № 6. — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2019_6_22
Глєбова Н. В. Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Глєбова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 94-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__21
Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід [Електронний ресурс] / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 6. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_6_13
Іванов А. І. Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. І. Іванов // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_8
Ільєнко А. В. Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. В. Ільєнко, Г. О. Миронова // Наукоємні технології. — 2018. — № 1. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2018_1_10
Киреєва Н. Електронний підпис як засіб забезпечення безпеки на ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Н. Киреєва // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_13
Кольбашенко Д. А. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / Д. А. Кольбашенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 229–237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_2_30
Костенко О. В. Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Інформація і право. — 2018. — № 1. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_1_9
Красиленко В. Г. Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2d типу для систем захисту інформації [Електронний ресурс] / В. Г. Красиленко, Д. В. Нікітович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2022. — № 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2022_1_14
Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. Криштопа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2012. — Вип. 104(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_104(1)__50
Круглякова В. В. Перспективи використання електронного цифрового підпису органами державної влади та установами державної форми власності [Електронний ресурс] / В. В. Круглякова, В. С. Сушко // Modern economics. — 2020. — № 20. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_25
Паламарчук С. А. Форми електронного підпису та особливості його використання в захищених інформаційних системах [Електронний ресурс] / С. А. Паламарчук, Н. А. Паламарчук, В. О. Ткач, О. О. Шугалій // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. — 2021. — № 2. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cest_2021_2_10
Пампуха І. В. Методика генералізації підписів на електронних картах [Електронний ресурс] / І. В. Пампуха, Р. В. Писаренко, Р. В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 52. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_52_21
Писаренко В. П. Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. — 2012. — № 1. — С. 60–64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_12
Плаксієнко В. Я. Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / В. Я. Плаксієнко, К. В. Черненко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_9
Тиханський В. В. Електронний цифровий підпис як інструмент цифрової держави [Електронний ресурс] / В. В. Тиханський. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_14

.: Раздел: Прочее :: 4.09.2022 17.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: м. Калуш :: Вопрос: 46624  
Христина спрашивает:
Добрий день ! Шукаю інформацію для відкритого заняття, тема "Формування бібліотечного фонду"
Наш ответ:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
https://studwood.net/565382/kulturologiya/osoblivosti_formuvannya_bibliotechnogo_fondu
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
https://revolution.allbest.ru/culture/00619233_0.html
https://zoippo.net.ua/zapowiki/index.php/Спецкурс_2._Технологія_формування_основного_фонду_у_шкільній_бібліотеці

– Жайворонок Т.А. Актуальні тренди формування бібліотечного фонду для дітей: технології і принципи / Т. А. Жайворонок // Сучасна бібліотека для дітей - платформа для культурного розвитку громади : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції директорів обл. бібліотек для дітей, 8-10 жовт. 2019 р. - 2019. - С. 48-52.
– Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек / О. Стрілець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 12-15.

.: Раздел: Прочее :: 8.08.2022 13.57.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Калуш :: Вопрос: 46434  
Катерина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали на тему "Ділове спілкування: структура та техніка. Мовленнєвий етикет в бібліотечніц справі"
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/7297009/page:6/
https://vseosvita.ua/library/struktura-dilovogo-spilkuvanna-tehnika-dilovogo-spilkuvanna-movlennevij-etiket-124573.html
https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00468997_0.html
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdf
https://vuzlit.com/92927/movlennyeviy_etiket
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/buleten09_2.html
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten02/bul2_1.htm
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/bul09_1.html#vel
https://studfile.net/preview/4364422/
https://xreferat.com/47/6026-1-b-bl-oteka-koristuvach-problemi-sp-lkuvannya.html

– Гончарова О. Усне слово як засіб публічного спілкування / О.Гончарова // Вісник книжкової палати. - 1998. - № 2. - С. 16-17.
– Мачина Л.Л. Бібліотекар і читач: проблеми спілкування / Л.Л.Мачина // Грані бібліотечного спілкування : матеріали наук.-практ. конференції. - Київ. - 2004. -С. 15-16.
– Медведєва Є. Формування комунікативної культури бібліотечних працівників / Є.Медведєва // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 52-55.
– Грані бібліотечного спілкування : матеріали науково-практичної конфереції. - Київ, 2004. – 19 с.
– Великосельська О. М. Психологічні особливості індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2010. – № 9.
– Марчак Т. Ф. Культура спілкування і мовний етикет / Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2005. – № 2.
– Півнева С.І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря – важливий елемент його професійної майстерності / С. І. Півнева // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С. 30.
– Перевознюк Р.М. Теоретичний аналіз проблеми ділового спілкування / Н. М. Перевознюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2012. - № 7(Педагогіка і психологія). - С. 75-80.
– Єлісєєва І. Мистецтво і техніка ділового спілкування / І.Єлісєєва // Завуч. - 1999.-№ 32. - С. 14-16.
– Новіцька Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.
– Моргун О.В. Морально-етичні норми спілкування бібліотекаря з читачем / О. В. Моргун // Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. статей із досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Ін-т післядипломної пед. освіти. - Київ, 2012. - С .86-89.

.: Раздел: Прочее :: 23.05.2022 13.57.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Дніпро :: Вопрос: 46405  
Анна спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему : Значення ресурсів споживача і доступних каналів комунікацій при виборі купівельних альтернатив. Дякую !
Наш ответ:
Доброго дня, Анна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Азарян О. М. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку / О. М. Азарян / Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк — Львів : ДонНУЕТ, 2007. — 404 с. Основные проблемы службы маркетинга украинского предприятия: кто как их видит : материалы круглого стола // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 10. — С. 16-26.
Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник / О. С. Братко. — Тернопіль: Карт-бланш, 2006. — 275 с.
Карпенко Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега. — Полтава : ПУЕТ, 2012. — 278 с.
Попова Н. В. Маркетингові комунікації : підручник / Н. В. Попова, А. В. Катаєв, Л. В. Базалієва, О. І. Кононов, Т. А. Муха ; під загальною редакцією Н. В. Попової. — Харків: «Факт», 2020. — 315 с.
Ромат Є. В. До питання про класифікацію маркетингових комунікацій / Ромат Є. В. // Маркетинг в Україні. — 2004. — № 6. — С. 17-18.
Сардак С. Формы применения маркетинга на предприятиях / С. Сардак // Маркетинг и реклама. — 2005. — № 11. — С. 17-25.
Стадник В. В. Менеджмент : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. — Київ : Академвидав, 2003. — 464 с.

.: Раздел: Прочее :: 13.05.2022 22.13.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: м. Калуш :: Вопрос: 46347  
Христина спрашивает:
Доброго дня! Шукаю інформацію "Електронні навчальні ресурси для забезпечення ефективного навчання студентів"
Наш ответ:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://computerbook.jimdofree.com/для-викладачів/види-електронних-ресурсів/#:~:text=Електронний навчальний ресурс - це навчальні,і необхідні для ефективної організації
https://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=66
https://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=119
https://library.diit.edu.ua/uk/page/OER
file:///C:/Users/User/Desktop/10343-Текст статті-39024-1-10-20190821.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/146445952.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e8b0e789-8dee-4ab5-a48e-96d153921d2e/book_Moodle.pdf
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/24/14.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper5.pdf

– Козлов В. Є. Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення / В. Є. Козлов, О. М. Сальников // Честь і закон. – 2013. – Вип. 1 (44). – С. 73-76.
– Тарнавська Т. В. Сутність інформаційних технологій в освіті / Т. В. Тарнавська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108 (1).
– Коротун О.В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти / О. В. Коротун // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – № 3 (28). – С. 117-129.
– Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті : монограф. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Сполом, 2012. – С. 149.
– Биков В.Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і науки / В.Ю.Биков // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 47-56.
– Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки / О.М.Маркова, С.О.Семеріков, А.М.Стрюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44.
– Горб Г. Електронні навчальні ресурси у підготовці майбутніх машинобудівників / Г. Горб, О. Кепша // Професійно-технічна освіта. - 2018. - № 4. - С. 9-11.
– Тіхонов В. І. Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти / В. І. Тіхонов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2015. - Вип. 102 (11). - С. 366-370.
– Лапінський В. В. Сучасні вимоги до засобів подання навчального матеріалу електронними освітніми ресурсами / В. В. Лапінський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2017. - Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 19 (26). - С. 194-199.
– Смирнова І. М. Електронні освітні ресурси та їх застосування педагогічними працівниками України / І. М. Смирнова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України. - Київ ; Кіровоград, 2014. - № 3 (54) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Т. 2 : Присвячується світлій пам'яті академіка Івана Андрійовича Зязюна. - С. 145-148.
– Гужій А. М. Електронні освітні ресурси як суспільне явище / А. М. Гужій, В. В. Лапанський // Оновленя змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць : наукові записки Рівненського держ. гум. ун-ту / Рівненський держ. гум. ун-т, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Рівне, 2015. - Вип. 12 (55), Ч. 1. - С. 22-34.

.: Раздел: Прочее :: 15.04.2022 19.08.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.327609 seconds