Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44700
   


Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44703  
Людмила запитує:
Доброго дня!!! Підберіть літературу до теми курсової роботи "Проблема визначення і класифікація фонетичних стилів"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Проблема визначення фоностилістичної домінанти в художньому тексті
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchnugf_2014_692-693_60.pdf
Проблема стилів в українському мовознавстві
http://old.journ.lnu.edu.ua/movazmi/body/visnyk23/Statti_Horodylovska.htm
http://litmisto.org.ua/?page_id=7116
Фоностилістична складова як засіб вираження змісту та відтінків висловлювання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_7_30.pdf
До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VZhDU_2013_6_50.pdf
Стилістика української мови (Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет української філології, К-дра української мови та методики її навчання; уклад. І. І. Коломієць. – Умань : Візаві, 2019. – 240 с.
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11466/1/Stylistyka Ukrainskoi Movy.pdf
Фонетичні зміни в контексті принципу мовної економії
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22490/1/Makarets.pdf
Використання засобів фонетики у стилях літературної мови
https://studfile.net/preview/5589076/page:63/
Фонетичні засоби стилістики
http://litmisto.org.ua/?p=5486
Стилістичні можливості фонетики
https://studfile.net/preview/5993270/page:4/
https://ukrbukva.net/50332-Foneticheskie-stili-zvuchasheiy-rechi-ih-raznovidnosti-i-osnovnye-funkcii.html
http://www.wikipage.com.ua/1x36c.html

.: Розділ: Інше :: 16.09.2020 17.13.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44683  
Людмила запитує:
The problem of definition and classification of phonetic styles
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! За правилами нашої віртуальної довідки Ви поставили некоректний запит.

.: Розділ: Інше :: 11.09.2020 11.02.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 44618  
Світлана запитує:
"Альтернативна енергетика в Україні".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Агапова // Часопис картографії. — 2016. — Вип. 14. — С. 6-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2016_14_3
Боровик Ю. Т. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2019. — № 65. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2019_65_10
Волошин О. Л. Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Волошин // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2015. — Вип. 2. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_13
Волошин О. Л. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання [Електронний ресурс] / О. Л. Волошин // Актуальні проблеми державного управління. — 2015. — № 1. — С. 176-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_25
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків [Електронний ресурс] / К. В. Гнедіна, Я. В. Петраков, Н. Л. Ющенко // Управління розвитком. — 2017. — № 3-4. — С. 35–47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2017_3-4_7
Дегтярьова О. О. Потенціал та ризики інвестування в альтернативну енергетику України [Електронний ресурс] / О. О. Дегтярьова, Ю. В. Новікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2017. — Вип. 25(2). — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25(2)__13
Зінькевич Т. О. Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Зінькевич, І. С. Долгополова // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2018. — № 96. — С. 89-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2018_96_10
Івченко Н. М. Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України [Електронний ресурс] / Н. М. Івченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 210-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_49
Ільчук В. Стан та перспективи використання альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Ільчук, Ю. Краснянська // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Сер. : Економіка і управління. — 2017. — Вип. 40. — С. 298-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2017_40_31
Каржинерова Т. І. Розвиток альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Каржинерова // Науковий вісник будівництва. — 2019. — Т. 95, № 1. — С. 137-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2019_95_1_24
Катенін В. Д. Наскільки "зелена" альтернативна енергетика? [Електронний ресурс] / В. Д. Катенін, О. О. Лаптій, А. С. Босюк, С. О. Гринь // Молодий вчений. — 2019. — № 3(2). — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(2)__4
Кушнір Д. Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики [Електронний ресурс] / Д. Кушнір, М. Балджи // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2019. — № 3. — С. 113-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2019_3_9
Малиш Н. А. Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Ефективність державного управління. — 2018. — Вип. 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_12
Смолич Д. В. Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні [Електронний ресурс] / Д. В. Смолич // Економічний форум. — 2019. — № 1. — С. 40-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_8

.: Розділ: Інше :: 18.08.2020 16.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолий із міста: Украина :: Запитання: 44617  
Анатолий запитує:
Имею собственное СТО и хочу сделать брендирование автомобиля. Насколько эффективна такая реклама и или кто-то пробовал такой вид рекламы. Нашел две компании, которые занимаются такой рекламой в моем городе: https://promoexpress.com.ua/ru/%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/ https://artprom.com.ua/brenduvannya-transportu/ кто о них что-то слышал?
Наша відповідь:
Доброго дня! Вибачте, але Ви задали некоректне запитання. Пропонуємо переглянути правила "Віртуальної бібліографічної довідки".

.: Розділ: Інше :: 18.08.2020 16.06.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44517  
Катя запитує:
Ігри онлайн
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43243, 43307, 43669.

.: Розділ: Інше :: 14.07.2020 21.52.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.216518 seconds