Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45529
   


Автор вопроса: Ірина из города: Херсон :: Вопрос: 44975  
Ірина спрашивает:
Доброго дня. Зробіть будь- ласка огляд найновішої літератури з питань корпоративної культури.Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агєєва І. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації [Електронний ресурс] / І. Агєєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2018. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_3_3.
Андріїв М. Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління [Електронний ресурс] / М. Андріїв // Ефективність державного управління. — 2019. — Вип. 4. — С. 74-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_4_8.
Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник / Т. Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2018. — 255 с. : іл., табл. — (Серія ”Корпоративна культура”).
Долгальова О. Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Долгальова, А. Виходцева // Галицький економічний вісник. — 2020. — № 2. — С. 183-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2020_2_21.
Крутій О. Медіація як комунікаційний засіб розвитку корпоративної культури публічного управління в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. Крутій. // Державне будівництво. — 2019. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2019_2_4.
Литвин О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації [Електронний ресурс] / О. Литвин, О. Галицька // Фінансовий простір. — 2019. — № 4. — С. 127-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_11.
Маказан Є. Стратегія управління корпоративною культурою [Електронний ресурс] / Є. Маказан, К. Петрова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__5.
Мілошевич Н. Сутність корпоративної культури та інструменти її впровадження [Електронний ресурс] / Н. Мілошевич // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 7(1). — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_7(1)__4.
Пашук Я. Корпоративна культура як елемент ефективного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Я. Пашук, Т. Розбицька, В. Сухенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2019. — № 6. — С. 25-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2019_6_6.
Пірен М. І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. — Чернівці : Технодрук, 2016. — 243 с. : табл.
Потапюк І. Корпоративна культура як маркетинговий ресурс підприємства [Електронний ресурс] / І. Потапюк, Т. Андрущенко, Ю. Мороз // Український журнал прикладної економіки. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2019_4_4_22.
Тюхтенко Н. Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Я. Олексенко // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 44. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_44_16.
Фокіна-Мезенцева К. В. Мотиваційні основи корпоративної культури в системі менеджменту якості підприємства: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / К. В. Фокіна-Мезенцева ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон : Гельветика, 2018. — 299 с. : рис., табл.
Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва : навч.-практ. посіб. / [Н. В. Щербак та ін. ; за заг. ред. Щербак Н. В., Журавля Т. В., Толкованова В. В.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Київ : Фенікс, 2018. — 154 с. : іл., табл. — (Проект ”Реформа управління на сході України”).

.: Раздел: Прочее :: 5.12.2020 15.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 44957  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Необхідно джерела для виконання дипломної роботи з іспанської мови за темою "Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної іспанської мови)". Дякую!!!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Ворожбитова О. А. Лінгвориторичні основи дослідження дискурсивних процесів та формування поліетносоціокультурно-освітнього простору в аспекті PR-діяльності професійної мовної особистості [Електронний ресурс] / О. А. Ворожбитова // Інформаційне суспільство. — 2013. — Вип. 18. — С. 128-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_18_30
Кошлата А. В. Теоретичні основи дослідження дискурсивного простору соціальних медіа [Електронний ресурс] / А. В. Кошлата // Лінгвістика. — 2017. — № 2. — С. 126-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2017_2_14
Крижановська М.В. Мовленнєві чинники формування дискурсивного простору телевізійного ток-шоу (на матеріалі сучасної італійської мови): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / М.В. Крижановська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 20 с.
Половинчак Ю. Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору [Електронний ресурс] / Ю. Половинчак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 43. — С. 366-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_25
Човганюк М. М. Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент [Електронний ресурс] / М. М. Човганюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 13. — С. 145-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_13_39
Цибко А. В. Комунікативні стратегії і тактики у телевізійних ток-шоу на матеріалах іспанської мови (політико-соціальний аспект) [Електронний ресурс] / А. В. Цибко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2015. — № 28. — С. 199-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2015_28_21

.: Раздел: Прочее :: 1.12.2020 21.39.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: м.Одеса :: Вопрос: 44938  
Валерія спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до теми "Мова і школа". Потрібен реферат. Тобто як поглиблено вивчають мову у школі? На що звернути увагу?
Наш ответ:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ua-news.liga.net/politics/news/u-shkolah-vvedut-tri-modeli-vivchennya-ukrainskoi-movi
https://www.unian.ua/society/10832645-u-zakoni-pro-serednyu-osvitu-propisani-tri-modeli-vivchennya-ukrajinskoji-movi-mon.html
http://centerkyltyr.pp.ua/2017/08/20/мовна-освіта-в-загальноосвітніх-навч/
https://studfile.net/preview/5462204/page:6/
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Методика викладання української мови у таблицях і схемах.doc?id=7834c564-f384-4447-9a40-c08e29e5b18a
http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/filologichni-nauki-publicistika/359-ukrayinska-mova-ukrayinskij-shkoli.html
– Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? Українська мова – дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави / Ю. Руденко // Українське слово. – 2019. – 27 берез. – 9 квіт. (№ 13/14). – С. 12-13.
– Калюжна О. Українська мова в сучасній школі : основні аспекти навчання і чому це так важиво для майбутнього покоління / О. Калюжна // Директор школи. Шкільний світ. – 2017. – № 6. – С. 52-59.
– Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 1. – С. 5-8.
– Гребенькова Л.О. Помічничок-рятівничок. Українська мова в початковій школі : осн. правила й визначення, стислі пояснення, усі види розбору / Л. Гребенькова ; [відп. ред. І. О. Журавель]. – Харків : Весна, 2019. – 25 с. – (Моя надійна супердопомога).
– Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси / О. Данилевська ; [відп. ред. Соколова С. О.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 359 с. : іл., табл. – (Студії з українського мовознавства).
– Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. для вчителів / М. С. Валушенко. – Київ : Освіта, 2018. – 399 с. – (Нова українська школа).
– Ющук І.П. Українська мова в школі : метод. поради для вчителя / І. П. Ющук. — Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2013. – 253 с. : табл.
– Цінько С. Мобільні технології - альтернативний засіб вивчення української мови / С. Цінько, Д. Марєєв // Дивослово. - 2015. - № 6. - С. 4-5.
– Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово. – Київ, 2019. – 13-26 берез. (№ 11/12). – С. 11-12

.: Раздел: Прочее :: 27.11.2020 14.03.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: м.Одеса :: Вопрос: 44935  
Валерія спрашивает:
Доброго вечора Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему:" Мова і школа"
Наш ответ:
Доброго дня! Уточніть, будь ласка Ваш запит і конкретизуйте, що саме Вас цікавить з теми: "Мова і школа".

.: Раздел: Прочее :: 26.11.2020 18.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 44914  
Анастасія спрашивает:
Добрий день! Цікавлять матеріали для курсової роботи з методики викладання англійської мови за темою "" Мобільні додатки як допоміжний засіб у вивченні граматики на уроках англійської мови". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Білоус В. Базові принципи проектування мультимедійних освітніх мобільних додатків [Електронний ресурс] / В. Білоус // Освітологічний дискурс. — 2019. — № 3-4. — С. 175-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2019_3-4_16
Білоус В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті [Електронний ресурс] / В. Білоус // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 353-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_29
Гріччіна А. В. Можливості використання мобільних додатків для розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції студентів [Електронний ресурс] / А. В. Гріччіна // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. — 2020. — Вип. 90. — С. 178-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vhad_2020_90_26
Гурова Т. Мобільні додатки як інноваційний засіб навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. Гурова, Т. Рябуха, Н. Зиненко, Н. Гостищева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2019_2_16
Ольховський Є. О. Мобільний додаток для підтримки вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / Є. О. Ольховський, С. С. Сальніков // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2014. — № 1. — С. 30-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_1_8
Устименко О. М. Мобільний додаток "Plickers" для організації інтерактивного тестування та опитування на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Устименко // Іноземні мови. — 2019. — № 3. — С. 59-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2019_3_9
Шаркова Н. Ф. Іноземна мова в початковій школі: мобільні додатки як один із засобів організації позакласної роботи [Електронний ресурс] / Н. Ф. Шаркова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2019. — Вип. 54. — С. 62-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2019_54_16
Шумський О. Можливості використання електронних освітніх ресурсів у навчанні іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Шумський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 199-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2016_1_18

.: Раздел: Прочее :: 23.11.2020 14.30.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.382628 seconds