Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Аліна із міста: Ужгород :: Запитання: 45432  
Аліна запитує:
Добрий день! Пишу курсову роботу на тему: "Політика Бориса Джонсона. Брекзит". Допоможіть знайти літературу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.radiosvoboda.org/a/30071156.html
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/07/23/7098789/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Борис_Джонсон
https://www.ogt-journal.com/jour/article/view/261/259
https://hromadske.ua/ru/posts/boris-dzhonson-stal-novym-premer-ministrom-velikobritanii-chto-o-nem-izvestno
http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2017/3-2017/Khudoley-3-2017.pdf

– Хантер Ф. Брекзит и будущее Европы [Электронный ресурс] / Ф. Хантер, де Ханс Вит // Международное высшее образование. – 2016. – № 87. – С. 6-7.
– Добош, О. С. Морбіальні метафори Брекзиту / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. – 2020. – № 2.
– Добош О. С. «Смак» Брекзиту крізь призму когнітивної лінгвістики та лінгвостилістики / О. С. Добош, О. В. Сабан, С. М. Альбота // Молодий вчений. — 2020. – № 1.
– Дуна Н. Г. Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС / Н. Г. Дуна, Т. Д. Ковтун // Бізнес Інформ. – 2019. – № 12. – С. 57-62.
– Юдіна Д. Велика Британія – ЄС: Brexit і його наслідки / Д. Юдіна // Зовнішні справи. – 2020. – № 7/8. – С. 41-44.
– Зернецька О. Велика Британія: Brexit і сепаратизм / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2018. – № 1. – С. 41-44.
– Лабин Д.К. «Брэкзит» и его последствия для международных инвеститционных и торговых договоров Великобритании / Д.К.Лабин, В.С.Ретюнский // Московский журнал международного права. – 2017. – № 1 (101). – С. 41-49.
– Алешин А.А. Брекзит и будущее `особых отношений` США и Великобритании / А. А. Алешин, С. В. Кислицын // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. – 2019. – Т. 11. – № 1. – С. 138-171.
– Алешин А.А. Сотрудничество Великобритании и Европейского союза по вопросам безопасности и обороны после Брекзита // Актуальные проблемы Европы. – 2020. –№ 4 (108). – С. 278-300.

.: Розділ: Інше :: 21.04.2021 09.25.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ужгород :: Запитання: 45385  
Аліна запитує:
Добрий день! Потрібна інформація для курсової роботи на тему "Політика Джонсона. BREXIT". Буду вдячна! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступніджерела:
Стратегія театральності в політичному дискурсі Бориса Джонсона
http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/download/1584/1519
https://24tv.ua/boris_dzhonson_biografiya_novogo_premyera_velikoyi_britaniyi_n1183152
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49082260
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Johnson
Вихід держав з Європейського Союзу: процедура та досвід Великобританії
http://www.lsej.org.ua/7_2020/108.pdf
Рудько С. О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час BREXIT
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/404773.pdf
І. В. Яковюк Brexit: Причини і наслідки британського референдуму
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11247/1/Ykovyk_25-29.pdf
Попович К. BREXIT: правові аспекти
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22470/1/BREXIT ПРАВОВІ АСПЕКТИ.pdf
Розлучення по-англійськи: наслідки брекзиту для держав-членів Європейського Союзу та України
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/download/136/121/
Наслідки BREXIT для Європейського Союзу та Великої Британії
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/15.pdf
Конфліктогенний потенціал брекзіту: національний, регіональний
і глобальний виміри
http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/70.pdf

.: Розділ: Інше :: 12.04.2021 11.49.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45349  
Лариса запитує:
Доброго дня! Чи маємо ми право приймати від користувачив в дарунок та взамін втрачених книги російських видавництв ( пригоди, романи, детективи, шкільна класика). Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! За загальними правилами користувач, який втратив або пошкодив отриману літературу, повинен замінити її аналогічною чи документом, визнаним рівноцінним.

.: Розділ: Інше :: 6.04.2021 10.38.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Коростишів :: Запитання: 45334  
Анна запитує:
Доброго дня.Прошу допомогти будь ласка знайти інформацію на тему : "Роль церкви в процесах духовного відродження української нації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Волинець О. Релігійний чинник в українському етнодержавотворенні (на прикладі УГКЦ) [Електронний ресурс] / О. Волинець // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 17. – С. 54-58. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7863/1/10.pdf
Дзьомба Н. М. Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників[Електронний ресурс] / Н. М. Дзьомба ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Режим доступу: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/1-71/30.pdf
Здіорук С. Державно церковні відносини як чинник розвитку громадянського суспільства // Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С. 147-186.
Здіорук С. І. Роль релігійних чинників у поступі українського соціуму : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук, В. В. Токман, О. М. Литвиненко. – К., 2011. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-10/Relyg_chyn-56e51.pdf
Іванишин В. Українська церква і проблеми духовного відродження України / В. Іванишин. – Львів, 1994.
Іщук О. В. Роль політичної та духовної еліти у відродженні українського автокефального руху [Електронний ресурс] / О. В. Іванишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – 2015. – Вип. 12. – С. 78-87. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/3945/1/10.pdf
Капач В. Релігія та українське націєтворення [Електронний ресурс] / В. Капач // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Українознавство». – 2010. – Вип. 14. – С. 54-56. – Режим доступу: http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-14/Kalach.pdf
Колодний А. Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст [Електронний ресурс] / А. Колодний. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/religfree_2002_6_6.pdf
Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан / А. Колодний, Л. Филипович. – Львів: Логос, 1996. - 184 с.
Колодний А. Релігія в контексті духовного відродження України [Електронний ресурс] / А. Колодний, Л. Филипович. – Режим доступу: https://uars.info/prints/ur/02/3.pdf
Колодний А. Становлення національних церков як складової національного відродження / А. Колодний, С. Здіорук // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення : наук. зб. – К., 1998. – С. 46.
Косів М. Повернення до віри батьків - процес невідворотний / М. Косів // Косів М. Про Україну : публіцистичні статті та нариси. — Л. : УПІ ім. Івана Федорова ; Фенікс ЛТД, 1992. - С. 52-73.
Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський // Політологічні читання. – 1994. – № 1-2. – С. 216-266.
Медвідь Ф. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. – 2005. - № 4. – С. 167-174. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8888/16-medvid.pdf?sequence=1
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України : монографія. – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України, 2012. – 272 с. – Режим доступу: http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/uchebniki/religijnij_chinnik_u_procesakh_nacie-ta_derzhavotv.pdf
Стахів Л. Г. Морально-духовні цінності – невід’ємна частина української культури [Електронний ресурс] / Л. Г. Стахів ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – 2011. - Вип. 93. – С. 203-207. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5040/1/STACHIV.pdf
Шумра Л. Моральні цінності як основа відродження української нації / Л. Шумра // Рідна школа. – 2003. - № 10. – С. 23-25.

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/21481/
http://sd.net.ua/2009/09/27/dukhovn_cnnost_jak_osnova_vdrodzhennja_ukransko_nac.html
https://risu.ua/pro-duhovne-vidrodzhennya-ukrajinskogo-suspilstva-v-umovah-globalizaciji-svitu_n34613

.: Розділ: Інше :: 2.04.2021 13.08.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45255  
Леся запитує:
Література до диплому "Експертизи з геоекологічного напряму конструктивної географії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Завальнюк І. В. Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І. В. Завальнюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 19 c.
Назарук М. М. Конструктивно-географічні основи розвитку і функціонування соціально-екологічних систем великого міста : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / М. М. Назарук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 32 c.
Руденко В. П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. / В. П. Руденко, О. І. Чернюх; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. — 216 c.
Топчієв О. Г. Планування територій - сучасний напрям конструктивної географії / О. Г. Топчієв // Укр. геогр. журн. – 2008. – № 1. – С. 54-57.
Чернюх О. І. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. : автореф. дис... канд. геогр. наук : 11.00.13 / О. І. Чернюх; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 c.

.: Розділ: Інше :: 18.03.2021 12.54.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.287368 seconds