Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45380
   


Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 43916  
Дмитро спрашивает:
Потрібна інформація ,а також практичні аспекти на тему Управління просуванням логістичних послуг
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абрамова Т. С. Экологические направления развития логистики / Т. С. Абрамова, Е. С. Кускова, Н. П. Карпова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 6. – С. 21-23.
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. / Б. Андерсен; пер с англ. С. Ариничева; научн. ред. Ю. Адлер. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.
Дыбская В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник / В. Дыбская, Е. Зайцев, В. Сергеев, А. Стерлигова. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
Кальченко А. Проблеми логістичного ринку послуг / А. Кальченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 59-63.
Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 28-36.
Кривов’язюк І. Реінжиніринг логістичних бізнес - процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку / І. Кривов’язюк, Ю. Кулик // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 87-94.
Кристофер М. Логістика та управління ланцюжками постачань / М. Кристофер / пер. з англ. В. С. Лукинського. – СПб.: Питер, 2005. – 316 с.
Солодка О. Реінжиніринг логістичних бізнес - процесів як спосіб їх вдосконалення / О. Солодка // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Логістика. – 2010. – № 669. – С. 317-322. Мельник О. Нові концептуальні підходи в логістиці [Електронний ресурс] / О. Мельник // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
Якусев Г. Логистическое предприятие: стратегия развития как научнопрактическая проблема / Г. Якусев // РИСК. – 2004. – № 3. – С. 18-21.

.: Раздел: Прочее :: 15.03.2020 20.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: м.Калуш :: Вопрос: 43913  
Катерина спрашивает:
Вплив християнства на формування правової системи України
Наш ответ:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Барабаш О. В. Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції Старого Завіту і християнства / О. В. Барабаш // Філософські обрії. – 2010. – № 23. – С. 213–228.

Вовк Д. Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3 (66). – С. 45–54.

Вовк Д. Право і релігія у християнській правовій традиції на постсекуляризованому етапі: онтологічні та антропологічні аспекти // Антропологія права: філософські та юридичні виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Гали цький друкар, 2010. – С. 98–111.

Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап постсекуляризації / Д. Вовк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 4. – С. 58–67;

Волинець О. О. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський. – Львів : Львів. політехніка, 2007. – 264 с.

Каленюк О. М. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення /О.М.Каленюк
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vpliv_khristijanskikh_cinnostej_na_suchasne_ukrajinske_derzhavotvorennja_o_m_kalenjuk/1-1-0-123

Карась А. Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права / А. Г. Карась // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 58–62.

Кліменко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами// Право України. – 2001. – №9. – С.85-88.

Коваленко С. Право людини на свободу віровизнання і деякі питання юридичного врегулювання прав релігійних організацій в Україні / С. Коваленко // Права людини в Україні. – 2005. – Вип. 13. – С. 51–55

Лавренюк В. М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини / В. М. Лавренюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2009. – № 4. – С. 379–385.

Луцький І. М. Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України / І. М. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2012. – Вип. 6. – С. 17–22.

Луцький І. М. Вплив християнських цінностей на сучасне державотворення / І.Луцький, О. Каленюк // Теорія та історія держави і права. – 2010. - № 2. - С. 12-14.

Палій М.В. Значення взаємозв'язку релігії і права: Філософсько_правовий аспект// Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2004. – Вип.1. – С.3-11.

Полешко, А. "Круглий стіл" з проблеми взаємовідносин права і релігії / А.Полешко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 115-116

Право і релігія : зб. матеріалів та нормативно-правових актів / під ред. В. В. Костицького]. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2000. –116 с.

Рябошапко Л. І. Релігійні норми як один із напрямів розвитку правової системи в Україні / Л. І. Рябошапко // Роль релігії та церкви в утвердженні загальнолюдських цінностей : матеріали між університет. круглого столу (Львів – Івано-Франківськ, 29 жовт. 2010 р.). – Івано-Франківськ, 2010. – С. 21–23.

Федоренко Т. М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X – першої третини XIII ст. // Вісник. Юридичні науки. Випуск 39. – Київ: Київський університет. – 2000. – С. 38 – 42.

Федоренко Т. М. Історико- правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі // Держава і права: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – С. 103 –113.

Черник Н.С. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9302/1/ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 1_p124-126.pdf

.: Раздел: Прочее :: 13.03.2020 14.49.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Нововолинськ :: Вопрос: 43886  
Людмила спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як зашифрувати Інформаційний список на тему СТОП - булінг!
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38785, 43323, 43806.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бубняк Н. Булінг - соціальна проблема світу : тренінг для лідерів учнівського самоврядування / Н. Бубняк // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 47-56.
Веленко А. Протидія булінгу : цикл практичних занять для підлітків : psy-box / А. Веленко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 60-73.
Волошенюк Р. Кібербулінг - небезпечна віртуальна агресія : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / Р. Волошенюк // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 28-33.
Групи підтримки та мобільні додатки : як борються зі шкільним булінгом у США та Канаді : psy-info // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 12-25.
Дреєрман М. Г. Щиро дякуємо за науку! / М. Г. Дреєрман // Виховна робота в школі. — 2019. — № 5. — С. 2-3.
Кириченко В. Шкільний булінг : інформаційно-методичні конструктори для педагогів, учнів, батьків / В. Кириченко, Г. Ковганич // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 12-22.
На вахті прав дитини : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 4-48.
Підласий І. П. Булінг - жорстокий привід реорганізувати практику виховання / І. П. Підласий // Виховна робота в школі. — 2019. — № 5. — С. 4-21.
Рашковська І. Булінг та особистість : семінар для підлітків з елементами тренінгу : psy-box / І. Рашковська // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 44-59.
Усик С. Що таке булінг, його види і як з ним боротись / С. Усик // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 10. — С. 24.

.: Раздел: Прочее :: 5.03.2020 11.11.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Житомир :: Вопрос: 43865  
Олександра спрашивает:
Вітаю! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання аналітичної статті на тему "Соціальні мережі для бізнесу - яку платформу обрати?"
Наш ответ:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Грабар О. І. Дослідження динаміки розвитку електронних соціальних мереж для ефективної реклами Інтернет-магазинів у сегменті українського мережевого бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Грабар // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 3. - С. 54-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_3_10
Іваницька О. М. Формування мереж соціального бізнесу [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, І. П. Лопушинський // Аналітика і влада. - 2012. - № 6. - С. 211-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_36
Касян С. Я. Маркетинговий комунікаційний сервіс підприємств на високотехнологічних ринках [Електронний ресурс] / С. Я. Касян // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2013. - № 10. - С. 327-333. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_56
Ковтун Н. С. Формування конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці [Електронний ресурс] / Н. С. Ковтун // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_5
Корнецький А. О. Альтернативні соціальні мережі: бізнес-модель та підприємництво [Електронний ресурс] / А. О. Корнецький, Є. Ш. Ісхаков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 19(1). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19(1)__24
Краснокутська Н. С. Лідогенерація як інструмент формування клієнтоорієнтованих стратегій мережевих підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Краснокутська, Р. С. Тихонченко // Бізнес Інформ. - 2015. - № 11. - С. 428-433. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_69
Крутько Т. В. Стратегії впливу у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook) [Електронний ресурс] / Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття. - 2017. - 2017. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/linds_2017_2017_14
Крутько Т. Прецедентні феномени у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook) [Електронний ресурс] / Т. Крутько, Л. Купчик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2018. - Вип. 17. - С. 46-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2018_17_7
Терешко Ю. В. Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Ю. В. Терешко, Т. М. Тардаскіна, Л. Д. Богатирьова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 12. - С. 435-443. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_12_53
Яремик Х. Я. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки [Електронний ресурс] / Х. Я. Яремик, М. І. Яремик // Бізнес Інформ. - 2015. - № 10. - С. 125-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_10_22

.: Раздел: Прочее :: 27.02.2020 18.26.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Полтава :: Вопрос: 43859  
Юлія спрашивает:
Будь ласка, допоможіть знайти інформацію на тему: "Сучасні тенденції розвитку маркетигу в Україні".
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Барабанова В. В. Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспективи розвитку / В. В. Барабанова. - Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-1-2017/25.pdf
Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Політехника, 2009. – 400 с.
Войчак А. Дослідження сучасної концепції маркетингу та маркетингового менеджменту / А. Войчак // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. - С. 52-55.
Горбаль Н. І. Еволюція та сучасні тенденції маркетингу / Н. І. Горбаль, О. В. Гошовська, С. Б. Романишин. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25894/1/5-18-24.pdf
Лилик І. В. Маркетинг в українській економіці : [монографія] / І.В. Лилик. – К. : КНЕУ, 2008. – 243 с.
Логвіна Ю. М. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в Україні / Ю. М. Логвіна, Г. О. Лихачова, Д. П. Михайлова // Маркетинг и менеджмент. – 2014. - № 6. – С. 21-26 . – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/6_86769.doc.htm
Мартинюк Ю. В. Тенденції розвитку сучасного маркетингу та його основні цілі / Ю. В. Мартинюк, О. С. Токарчук. – Режим доступу: http://intkonf.org/martinyuk-yuv-tokarchuk-os-tendentsiyi-rozvitku-suchasnogo-marketingu-ta-yogo-osnovni-tsili/
Піскун О. О. Розвиток сучасного маркетингу / О. О. Піскун // Управління розвитком. – 2014. - № 5. – С. 42-45.
Рибачук Н. В. Етапи та проблеми розвитку маркетингу в Україні / Н. В. Рибачук. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/download/608/308
Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи : монографія / за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 411 с. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/13356/5/monograph_2015.pdf
Савіна С. С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу / С. С. Савіна. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393
Соколенко В.А. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / В.А. Соколенко // Х. : НТУ «ХПІ», 2012.
Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П. Г. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 123-133. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-ekonomiky/Akt-prob-ekonomiky-2009-12/Akt-prob-ekonomiky-2009-12_123-133.pdf
Череп А. В. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього / А. В. Череп, Т. С. Абліцова // Вісник Хмельницького національно-го університету. – 2009. – № 1. – С. 202–205.
https://studfile.net/preview/5370902/page:8/
https://economuch.com/derjavne-upravlinnya-munitsipalne/suchasni-tendentsiji-rozvitku-46247.html
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1840/
https://studopedia.org/8-60736.html

.: Раздел: Прочее :: 25.02.2020 18.50.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.468772 seconds