Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 44777  
Дмитро запитує:
Вплив куріння на людину
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
За хмарою тютюнового диму : [добірка матеріалів про шкідливість куріння] // Позакласний час. — 2012. — № 19-20. — С. 69-76.
Пархоменко П. Від паління щороку помирають 85 тисяч українців : б'ємо на сполох! / П. Пархоменко // Молодь України. — 2018. — 13 лип. — С. 6.
Перебори і душу перекуй : (про шкідливість алкоголю і куріння. Методико-бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекарю в роботі з читачами) / Рівненська обласна бібліотека для дітей; підгот. Н. Онофрійчук. — Рівне, 2002. — 12 с. — (Абетка безпеки від бібліотеки).
Скажи курінню — ні! : 17 листопада — Міжнародний день відмови від куріння // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 10. — С. 57.
Усик С. Причини куріння неповнолітніх / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. — 2018. — № 10. — С. 22.
Фильчагова Т. И учить, и воспитывать : из опыта борьбы с вредными привычками : [наукова бібліотека Самарського Державного технічного університету] / Т. Фильчагова, В. Шемарулина // Библиотека. — 2011. — № 8. — С. 30-33.
Чубенко С. В. Курити — здоров'ю шкодити : 31 травня — Всесвітній день боротьби з тютюнокурінням: Розробка уроку / С. В. Чубенко // Безпека життєдіяльності. — 2006. — № 5. — С. 45-47.
Шлях у безодню... : [добірка матеріалів про тютюн, вплив нікотину на організм] // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 9. — С. 93-94.
Що слід знати про куріння? : учні запитують // Позакласний час. — 2018. — № 3. — С. 15-16.
Що? Де? Коли? : календар подій : 2018 : березень // Позакласний час. — 2018. — № 2. — С. 4-7.

.: Розділ: Інше :: 20.10.2020 22.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: дмитро із міста: київ :: Запитання: 44767  
дмитро запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти джерела літератури для написання магістерської роботи на тему ''Співпраця між Україною та ЄС у військовій сфері: стан та шляхи вдосконалення.''. дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://www.mil.gov.ua/content/other/ЄС.pdf
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/spivpracya-ukrayina-yes-u-sferi-zovnishnoyi-politiki-i-bezpeki/spivpracya-ukrayina-yes-u-ramkah-spilnoyi-politiki-bezpeki-i-oboroni
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_42.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/03/13/7093804/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4459
https://core.ac.uk/download/pdf/50594474.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-08.pdf

– Бегма В.М. Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір : зб. матеріалів “круглого столу” / В. М. Бегма ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.
– Поляков С.Ю. Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку в Збройних Силах України / С.Ю.Поляков // Форум права. – 2013. – №1. – С. 788-792.
– Білетов В.І. Стратегія військово-технічного співробітництва Збройних Сил України в умовах їх євроінтеграції та переходу на євростандарти / В.І. Білетов, М.А. Закалад, О.П. Пивовар, Т.О. Ворона // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – 2014. – № 3(52). – С. 122-126.
– Пошедін О.І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейским Союзом / О.І. Пошедін // Вісник НАДУ. – 2014. – № 3. – С. 53-59.
– Микієвич М. М. Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у
– сфері зовнішньої політики і безпеки: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.11 / М.М.Микієвич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2006. – 410 с.
– Гладенко О. М. Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським
– Союзом у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.11 / О. М. Гладенко ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010. – 233 с.
– Єлісєєв К. Україна в системі європейської безпеки: виклики і перспективи / К. Єлісєєв // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 4. – С. 9–24.
– Поляков С. Ю. Військове співробітництво України і Європейського Союзу як фактор зміцнення законності і правопорядку у Збройних силах України / С. Ю. Поляков //
Форум права. – 2013. – № 1. – С. 788-792
– Гладенко О. М. Міжнародно-правові аспекти інтеграції України до Європейського Союзу / О. М. Гладенко // Актуальні проблеми держави і права. зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. література, 2005. – Вип. 24. – С. 130-138.
– Гладенко О. М. Європейська політична співпраця як прообраз спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу / О. М. Гладенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. література, 2007. – Вип. 34. – С. 81-86.
– Гладенко А. Н. Европейская интеграция: основные теории / А. Н. Гладенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – Спец. вип. № 3 : Ідея держави і права : У 4 ч. – 2007. – Ч. 4. – С. 9-17.
– Гладенко О. М. Перспективи інтеграції України з Європейським Союзом у сфері зовнішньої політики й політики безпеки / О. М. Гладенко // Порівняльно-правові дослідження. – 2007. – № 1–2. – С. 312-316.
– Гладенко А. Н. Правовые основы участия Украины в миротворческой деятельности Европейского Союза / А. Н. Гладенко // Правове життя сучасної України : тези доповідей Всеукр. наук. конф. “Правове життя сучасної України”. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 489-491.
– Зіняк Л. В. Військове співробітництво України та Європейського Союзу за угодою про асоціацію / Л. В. Зіняк // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 245-250.

.: Розділ: Інше :: 16.10.2020 19.16.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44703  
Людмила запитує:
Доброго дня!!! Підберіть літературу до теми курсової роботи "Проблема визначення і класифікація фонетичних стилів"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Проблема визначення фоностилістичної домінанти в художньому тексті
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchnugf_2014_692-693_60.pdf
Проблема стилів в українському мовознавстві
http://old.journ.lnu.edu.ua/movazmi/body/visnyk23/Statti_Horodylovska.htm
http://litmisto.org.ua/?page_id=7116
Фоностилістична складова як засіб вираження змісту та відтінків висловлювання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2012_7_30.pdf
До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VZhDU_2013_6_50.pdf
Стилістика української мови (Теоретичні основи стилістики. Художньо-виразові засоби мовлення) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів закладів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-тет української філології, К-дра української мови та методики її навчання; уклад. І. І. Коломієць. – Умань : Візаві, 2019. – 240 с.
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11466/1/Stylistyka Ukrainskoi Movy.pdf
Фонетичні зміни в контексті принципу мовної економії
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22490/1/Makarets.pdf
Використання засобів фонетики у стилях літературної мови
https://studfile.net/preview/5589076/page:63/
Фонетичні засоби стилістики
http://litmisto.org.ua/?p=5486
Стилістичні можливості фонетики
https://studfile.net/preview/5993270/page:4/
https://ukrbukva.net/50332-Foneticheskie-stili-zvuchasheiy-rechi-ih-raznovidnosti-i-osnovnye-funkcii.html
http://www.wikipage.com.ua/1x36c.html

.: Розділ: Інше :: 16.09.2020 17.13.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44683  
Людмила запитує:
The problem of definition and classification of phonetic styles
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! За правилами нашої віртуальної довідки Ви поставили некоректний запит.

.: Розділ: Інше :: 11.09.2020 11.02.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 44618  
Світлана запитує:
"Альтернативна енергетика в Україні".
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Агапова // Часопис картографії. — 2016. — Вип. 14. — С. 6-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2016_14_3
Боровик Ю. Т. Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2019. — № 65. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2019_65_10
Волошин О. Л. Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Волошин // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2015. — Вип. 2. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_13
Волошин О. Л. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання [Електронний ресурс] / О. Л. Волошин // Актуальні проблеми державного управління. — 2015. — № 1. — С. 176-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_25
Гнедіна К. В. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків [Електронний ресурс] / К. В. Гнедіна, Я. В. Петраков, Н. Л. Ющенко // Управління розвитком. — 2017. — № 3-4. — С. 35–47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2017_3-4_7
Дегтярьова О. О. Потенціал та ризики інвестування в альтернативну енергетику України [Електронний ресурс] / О. О. Дегтярьова, Ю. В. Новікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2017. — Вип. 25(2). — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_25(2)__13
Зінькевич Т. О. Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Зінькевич, І. С. Долгополова // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2018. — № 96. — С. 89-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2018_96_10
Івченко Н. М. Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України [Електронний ресурс] / Н. М. Івченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 210-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_49
Ільчук В. Стан та перспективи використання альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Ільчук, Ю. Краснянська // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Сер. : Економіка і управління. — 2017. — Вип. 40. — С. 298-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2017_40_31
Каржинерова Т. І. Розвиток альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Каржинерова // Науковий вісник будівництва. — 2019. — Т. 95, № 1. — С. 137-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2019_95_1_24
Катенін В. Д. Наскільки "зелена" альтернативна енергетика? [Електронний ресурс] / В. Д. Катенін, О. О. Лаптій, А. С. Босюк, С. О. Гринь // Молодий вчений. — 2019. — № 3(2). — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_3(2)__4
Кушнір Д. Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики [Електронний ресурс] / Д. Кушнір, М. Балджи // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2019. — № 3. — С. 113-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2019_3_9
Малиш Н. А. Державна політика розвитку альтернативної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Ефективність державного управління. — 2018. — Вип. 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_12
Смолич Д. В. Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні [Електронний ресурс] / Д. В. Смолич // Економічний форум. — 2019. — № 1. — С. 40-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_8

.: Розділ: Інше :: 18.08.2020 16.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.060665 seconds