Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45093
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 43136  
Таня запитує:
доброго вечора потрібна відповідь.Охарактеризувати значення закону професійної педагогіки "Знання ступеня неперервності технологічних процесів".
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Ващенко Л.М. Інновації в освіті // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.

Десятов Т. Філософські засади неперервної освіти // Порівняльна професійна педпгогіка. – 2011. - № 2. – С. 6-13.
http://www.khnu.km.ua/root/res/2-7002-10.pdf

ЗАКОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
http://um.co.ua/9/9-19/9-197808.html

Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: монографія. – Київ., 2003. – С. 11-59.

Когут С.Я.Професійна педагогічна освіта у дослідженнях вчених України
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/802/Kohut_Profesiyna pedahohichna osvita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кошляк, Н. О. Сучасні підходи до визначення професіоналізму педагога [Текст] / Н. О. Кошляк // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2018. - № 23/24. - С. 34-7 - 34-9. - Бібліогр. в кінці ст. - (Методист : журнал у журналі ; № 75)

Неперервна освіта як світова тенденція
https://pidruchniki.com/1529052755044/pedagogika/neperervna_osvita_svitova_tendentsiya

Ничкало, Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 2-4

Ничкало, Нелля. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв'язку / Нелля Ничкало // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 42-53. - Бібліогр. в кінці ст.

Ничкало Н.Г.Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія / Н. Г. Ничкало. –К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. –125 с.

Нісімчук А.С., Падатка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Просвіта", Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2000.-368 с.

Новикова , Г. П. Современные педагогические технологии в подготовке и переподготовке педагогов в системе высшего профессионального образования нового поколения [Текст] / Г. П. Новикова // Креативна педагогіка : наук.-метод. журнал. - 2011. - Вип. 4. - С. 85-91. - Бібліогр. в кінці ст.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.КІКГЄНКО, О.М.Любарська та ін.; За зал ред. О.М.Пєхоти. - К.:А.С.К., 2001.-256 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті:Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.А^тексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.С.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2001.-502 с.

Педагогічні технології: наука - практиці. Вип.1 /О.І.Кульчицька, С.О.Сисоєва, Я.В.Цехмістер; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2002. - 280 с.

Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців як складова неперервної професійної освіти / Л.Є.Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред.І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало [ та ін.]. – К., 2000. – С.319-36.

Сліпчишин, В.А. Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка іпсихологія». Педагогічні наук. – 2016. - № 1. – С. 337-343.
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016-1/58.pdf

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - 465 с. https://vspu.edu.ua/faculty/imad/files/z/z_51.pdf

Технологізація освіти як історична неперервність
http://lib.iitta.gov.ua/6145/1/зязюн4.pdf

.: Розділ: Інше :: 23.05.2019 00.20.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 43123  
Оксана запитує:
Дослідження емоцій у психології
Наша відповідь:
https://psy.wikireading.ru/20451

https://studfiles.net/preview/5263779/page:8/

http://psychologis.com.ua/2-264.htm

http://www.fpp.npu.edu.ua/ua/struktura/94-kafedra-psykholohii-i-pedahohiky/463-lapchenko-i-o
- література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/158431-346044-1-SM.pdf - література.

file:///C:/Users/k211-2/Downloads/2107-6088-1-PB.pdf - література.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5608 - література.

Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки [Текст]: навч.-метод. посібник / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс [Текст]: навч. посіб. для студентів / Дуткевич Т. В.; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Факультет корекц. та соц. педагогіки і психології, каф. психології освіти. – Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. К 59 Психофізіологія. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с.
Ленский А. Н. Потреби, мотиви, емоції // Психологія емоцій. Тексти / Під ред. В. К. Валенасса, Ю. Б. Гіппенрейтер. – М., 2010.
Макарова И. В. Общая психология: конспект лекций / И. В. Макарова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 182 с.
Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

.: Розділ: Інше :: 16.05.2019 18.08.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юра із міста: Ірпінь :: Запитання: 43064  
Юра запитує:
Розвивальні онлайн ігри для діток.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42162, 42181. Додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
https://learningapps.org/user/nbkidskiev
https://www.jigsawplanet.com/nbukids.

.: Розділ: Інше :: 24.04.2019 23.45.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Бірки :: Запитання: 43034  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь- ласка, знайти інформацію по темі "Шкода м'яких іграшок для дошкільників". Для наукової статті. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://kidsstore.com.ua/uk/blog/27_myaki-ihrashky.html
http://www.consumer-cv.gov.ua/igrashka-dlya-dytyny-ta-yiyi-bezpechnist/
http://www.lvivpost.net/suspilstvo/n/37844
http://opr.crimea.ru/uk/content/get/id/69
https://www.mukachevonews.in.ua/novini/ckav-novini/14416-deklka-porad-dbajlivim-mamam-jak-pochistiti-mjak-grashki-bez-shkodi-dlja-zdorovja.html
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5117
http://nvppoint.com/uk/otsinka-vidpovidnosti-ta-vimogi-bezpeki-dityachih-igrashok/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=2ahUKEwjrjcW0t9HhAhURpIsKHcyQAx04KBAWMAB6BAgEEAI&url=http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=ecb5fd57-58dc-4e7c-9804-27e2eae0b98a&usg=AOvVaw3g7WjKDrP4I5YJ-u4kjpUD
https://bereginya.svit.in.ua/statti/igrahka.php
http://dnz41.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:batkam-na-zamitku-yak-pravylno-vybraty-ihrashku-dlia-dytyny&catid=21&Itemid=133
– Усик С. Іграшка - друг чи ворог? / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 10. - С. 37.
– Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? / Н. Просяник // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 5. - С. 37-38.
– Курик М. Шкідлива іграшка / М. Курик // Слово Просвіти. - 2008. - № 18 (травень). - С. 10.
– Вовченко Н. Важливо врахувати все: що необхідно знати про дитячі іграшки / Н. Вовченко // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 6. - С. 56-58
– Вовченко Н. О. Що необхідно знати про дитячі іграшки / Н.О. Вовченко // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 5. - С. 34-38 : фото.
– Дудова Т. Іграшка в житті дитини / Т. Дудова // Дошкільне виховання. - 2014. - № 12. - С. 7-9
– Зейда О. Як вибрати безпечну дитячу іграшку / О. Зейда // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 11. - С. 29.
– Вовдюк Л.В. З дитячими іграшками будьте уважні та обережні // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 7, липень. – С. 38 : фото.

.: Розділ: Інше :: 14.04.2019 15.13.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43029  
Дмитро запитує:
Доброго дня,підкажіть саморобки для дітей з підручних матеріалів. Дякуємо
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вінтоняк І. Картини з деревини : майстерня / І. Вінтоняк // Джміль. – 2017. – № 10. – С. 28-29.
Дітки осені : зроби сам // Куля. – 2018. – № 10. – С. 16-17.
Домашня майстерня : осіння фантазія // В гостях у казки. – 2018. – № 11. – С. 32-33.
Домашня майстерня : перетворення шишок // В гостях у казки. – 2017. – № 10. – С. 32-34.
Жолудь Н. Інтегрований тематичний день у 1 класі / Н. Жолудь, І. Серьоженко // Початкова школа. – 2018. – № 11. – С. 42-45.
Загрейчук О. Ф. Вироби з сіна і соломи у роботі з дітьми : до народних витоків / О. Ф. Загрейчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2018. – № 8. – С. 110-112.
Зроблено барвінчатами : хенд мейд (hand made) : [клумба-"їжачок", "чубаті" крашанки] // Барвінок. – 2017. – № 3. – С. 29.
Ламанова Л. Е. Подорож до осіннього лісу : інтегрований урок із математики, природознавства, трудового навчання / Л. Е. Ламанова // Розкажіть онуку. – 2018. – № 6. – Змістове наповнення сучасного освітнього середовища початкової школи. – Вип. 1. – С. 93-95.
Майстерня хендмейд : у світі фантазії // Позакласний час. – 2018. – № 7. – С. 41-50.
Малята своїми руками : країна дошкілля : [добірка матеріалів] / упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. – 2017. – № 7. – С. 53-64.
На гостину до жовтня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. – 2017. – № 9. – Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". – С. 1-48.
Оберіг для дому // Куля. – 2018. – № 4. – С. 16-17.
Осінні вигадки : зроби сам : [вироби з осінніх плодів] // Куля. – 2017. – № 10. – С. 14-15.
Осінь щедра, осінь золота : святкове дійство : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. – 2017. – № 10. – С. 31-38.
Ржепішевська Є. Великоднє дерево : майстерня / Є. Ржепішевська // Джміль. – 2018. – № 3. – С. 18-19.
Створюємо поробки : [виготовлення героїв казки "Дюймовочка" із природних матеріалів] // Зростаємо разом. – 2017. – № 8. – Разом з дитиною. – 2017. – № 8. – С. 20-21.
Творча осінь : [вірші, казки, розмальовки, ігри з прорізами, саморобки, аплікації, творчі картини, лабіринти, плутанки, судоку, логічні завдання] // Мамине сонечко. – 2018. – № 18. – С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Школа плетіння // Куля. – 2017. – № 8. – С. 6-9.

.: Розділ: Інше :: 11.04.2019 09.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292822 seconds