Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Марина із міста: Конотоп :: Запитання: 43641  
Марина запитує:
Підберіть, будь ласка літературу будь-яку інформацію на тему: "Соціально-економічний розвиток Куликівської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області" Дуже вдячна
Наша відповідь:
Марино, добрий день! Радимо скористатися сайтом Куликівської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області:
Куликівської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області: [сайт]. - Режим доступу: https://kulykivska-gromada.gov.ua/. - Назва з екрана.
План (Програма) соціально-економічного розвитку Куликівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2019-2020 роки (проект)
https://kulykivska-gromada.gov.ua/proekti-rishen-15-49-26-09-01-2018/


Децентралізація дає можливість :[сайт]. - Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/gromada/199# - Назва з екрана.

а також:
Карась, С.Вибір зроблено! [Текст] : [Куликівська ОТГ] / Сергій Карась // Деснянська правда. - 2017. - 2 лист. (№ 44). - С. 2.
Дешура , О. Куликівські реалії: секрети розвитку громади від успішного менеджера [Текст] : [інтерв`ю з головою Куликівської селищної ради Н. Борщан] / Олег Дешура // Голос Чернігівщини. - 2017. - 31 серп. (№ 13). - С. 3.

.: Розділ: Інше :: 5.12.2019 12.31.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: місто Кропивницький :: Запитання: 43596  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію для курсової роботи з методики навчання української літератури на тему: Особливості колективного способу навчання на уроках української літератури.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. — Київ : Либідь, 2005. — 264 с.
Буркова Л. Технології в освіті / Л. Буркова // Рідна школа. — 2003. — № 2. — С. 18-19.
Грих Е. Информационные технологии в управлении и учебным процессом вуза : Материалы межрегиональной научно-практической конференции 11-13 октября / Е. Грих. — 2002. — С. 74-75.
Деркач О. Арт-педагогіка як інноваційна технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання / О. Деркач // Майстер-клас. — 2010. — № 1. — С. 8-9.
Корженко О. М. Артпедагогика сегодня: цели и перспективы развития / О. М. Корженко, Е. А. Заргарьян // Теория и практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 95-97.
Кравченко Г. Ю. Інноваційний процес у сучасній школі. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: з6. наук. пр. / Г. Ю. Кравченко ; Харків, держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. — Харків, 2002. — Вип. 17. — С. 18-21.
Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : [монографія] / Ірина Кучеренко. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. — 410 с.
Лебедева Л. Арт-терапия в педагогике / Л. Лебедева // Педагогика. — 2000. — № 9. — С. 27-34. Малафіїк І. В. Дидактика : [навч. посіб.] / І. В. Малафіїк. — Київ : Кондор, 2009. — 406 с.
Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань. — Київ : Академія, 2012. — 312 с.
Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : [монографія] / В. І. Шуляр. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 553 с.
Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : теорія, методика, технологія : [монографія] / В. І. Шуляр. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 876 с.
Шуляр В. Планування літературної освіти школярів : технологічна концепція : [практико-орієнтована монографія] / В. Шуляр ; за ред. чл.-кор. АПН України, д-ра пед. наук, проф. Н. Й. Волошиної. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2006. — 96 с.

.: Розділ: Інше :: 23.11.2019 18.33.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Кременчук :: Запитання: 43588  
Ганна запитує:
Добрий день. допоможіть будь ласка з пошуком інформації для написання курсової роботи за темою: Методика навчання учнів 8 класу виготовлення точеної булави. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Феномен українського художнього дереообробництва - http://lib.pnu.edu.ua/files/fenomen-derevo.pdf
2. Ломницький Я. Концептуальні формуівання технічно-творчої особистості в процесі виготовлення булави. – С. 100 - http://mr.dspu.edu.ua/publications/2009/4 (51) 2009.pdf
3. Навчальна програма з трудовго навчання для 5-9 класів - http://media.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/08/trudove_5-9_variativ.pdf
4. Культурно-побутові та галантерейні товари -http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1718/1/Опорний консп. культурно-побутові товари.pdf
5. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева - http://194.44.152.155/elib/local/sk600972.pdf
6. Лук’янчук Ю.О. Конструювання виробів з деревини - http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/колегіум Лукянчук Ю.О. Конструювання виробів з деревини - 2015.pdf
7. Осачук М.С. Творчий проект - http://www.kolgym.if.ua/archive/fylypiuk_m/t3.pdf
8. Пискун О.М. Навчання майбутніх вчителів технологій виготовленню етносувенірів та народних оберегів - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2015_130_60.pdf
9. Вовчишин О.І. Трудове навчання - https://bohdan-books.com/upload/iblock/5ab/5ab7c8ca43f5a3e5ee36d56a435b886c.pdf
10. Олійник С.О. Навчальна програма з позашкільної освіти «Чарівна майстерня» - https://dosugzp.jimdo.com/app/download/16312890125/Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напрямку «Чарівна майстерня».pdf?t=1569487614

.: Розділ: Інше :: 21.11.2019 10.07.17 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Одесса :: Запитання: 43542  
Сергей запитує:
Доброго времени суток! Прошу помочь с поиском источников для написания реферата по теме: "Внешний облик иерея: история и современность". Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Мангилева А.В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в XIX – начале ХХ века - http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34701/1/urgu1514.pdf
2. Православное пастырское служение - http://www.monasterium.by/upload/pastyrskoe_bogoslovie_Kern .pdf
3. Лозинский Р.Р. Пастырь на приходе - http://sazonow.ru/files/pastyr.pdf
4. Все мы Христовы. Красткие биографические сведения о священнослужителях - https://turkestanskaya-golgofa.info/sites/default/files/library/za_hrista2t_1_0.pdf
5. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья - http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1902/1/Храм.pdf
6. Наддіпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті - http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fistor/program_56d0446c54d22.pdf
7. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів - http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7345-0/978-966-02-7345-0.pdf
8. Мариновський Ю. Черкаська минувщина – 2001 - http://history.org.ua/LiberUA/966-7331-71-7/966-7331-71-7.pdf
9. Макарова В. Облик священника: к истории длинных волос - https://www.pravoslavie.ee/docs/oblik_russv.pdf
10. Кривенко Г. праактическое руководство для священнослужителей - http://kalugads.ru/wp-content/uploads/2016/12/Prakticheskoe-rukovodstvo-svyashhennosluzhiteley.pdf
11. Бєлікова Н. «Руководство для сельских пастырей» як джерело з історії повсякденного життя духовенства - http://jncid.donnu.edu.ua/article/download/5080/5108
12. Архимандрит Констянтин Пастырское богословие - http://lukl.kiev.ua/imageos/Lavra/A5/128.pdf
13. Практические наставления для пастырей - http://seminary.kharkov.ua/Библиотека/Практические наставления для пастырей Конспект лекций 3 класс.pdf

.: Розділ: Інше :: 7.11.2019 14.00.53 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Вінниця :: Запитання: 43494  
Даша запитує:
Привіт,допоможіть,будь ласка,з літературою до курсової роботи з методики викладання іноземної мови, на тему "Тестування як засіб реалізації контролю на уроках іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Дашо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://otherreferats.allbest.ru/languages/00124174_0.html
https://lib.oa.edu.ua/files/14.1.doc
http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yak-zasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/
https://studopedia.com.ua/1_275187_kontrol-u-navchanni-inozemnoi-movi.html
http://ua-referat.com/Контроль_у_навчанні_іноземної_мови
http://vserbylivka.edukit.mk.ua/Files/downloads/Сучасні методи контролю і оцінки знання учнів.doc
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/90.pdf
http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46532.doc.htm
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13901/1/testing.pdf
https://lektsii.com/3-110170.html
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/42_1/visnuk_15.pdf
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-testovih-tehnologij-na-urokah-inozemnoi-movi-v-pocatkovih-klasah-110760.html
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/8087-20350-1-SM.pdf
http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/64-2018/27.pdf
http://www.startpedahohika.com/sotems-492-1.html
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/vgnpu_2015_27_34.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3012/1/Організація і забезпечення контролю при навчанні іноземній мові.pdf
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-testuvannya-yak-vid-kontrolyu-gramatichnih-navichok-v-angliyskiy-movi-124076.html
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/education/49494/
http://malsknyt-nvk.edukit.km.ua/Files/downloads/ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ.doc
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=696591
– Поляков О.Г. Про деякі проблеми використання тестів як одного із засобів контролю навчання іноземної мови// Іноземні мови в школі. -1994. – № 2.
– Фоломкина С.К. Тестирование при изучении иностранного язык / С.К.Фоломкина // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 2. – С. 12-16.
– Петращук О.П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі: монографія / О.П. Петращук. – Київ : Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 261с.
– Осідак В. Структура тесту з граматики іноземної мови / В. Осідак // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. - № 7. - С. 82-86.
– Ільчишин Н. Тестування як засіб контролю у процесі вивчення іноземної мови / Н. Ільчишин // Імідж сучас. педагога. - 2012. - № 7. - С. 55-57.
– Лазарук Г.І. Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ / Г. І. Лазарук // Вища освіта України. - 2008. - № 3. - С. 43-47.
– Рабійчук Л. Тестування при навчанні лексики іноземної мови / Л. Рабійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2002. - № 9. - С. 103-110.
– Штельмах О. В. Моніторинг підготовки старшокласників до зовнішнього тестування з іноземної мови: теоретичний аспект / О. В. Штельмах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2011. - Вип. 32. - С. 543-547.
– Ханіна О. М. Проблема тестування в сучасній методиці викладання іноземної мови / О.М. Ханіна // Іноземні мови. - 2004. - № 1. - С. 21-24.

.: Розділ: Інше :: 25.10.2019 15.19.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.372128 seconds