Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45264
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Малий ключів :: Запитання: 42835  
Анастасія запитує:
Доброго вечора) Допоможіть мені будьласка знайти статті з наукових журналів на тему "Запровадження паблік рілейшнз як сфери професійної діяльності"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Засади паблік рилейшнз: сутність стратегій
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2014_3_27.pd
Сутність та сучасний розвиток pr в Україні
http://www.vtei.com.ua/konfa/27_02/1/15.pdf
Наукові підходи до феномену pr-компетенції фахівця
https://core.ac.uk/download/pdf/30462186.pdf
PR технології – ефективний інструмент сучасного управління
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
Особливості застосування pr у публічному управлінні
http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/142.pdf
Теорія паблік рилейшнз: особливості становлення
http://papers.univ.kiev.ua/12/Main/articles/berezenko-vita-the-theory-of-public-relations-features-of-formation_21930.pdf
Паблік рілейшнз як інструмент політичної конкуренції на теренах України
http://global-national.in.ua/archive/2-2014/133.pdf
Основні підходи до визначення поняття паблік рілейшнз в системі державного управління
http://official.chdu.edu.ua/article/download/60673/5639
Роль паблік рілейшенз у просуванні послуг на ринку освіти України
http://ru.knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/ECONOMICA.pdf
Методика використання pr-технологій у професійній діяльності соціальних працівників
http://eprints.zu.edu.ua/25330/1/Вікторія Ковальчук.pdf

.: Розділ: Інше :: 15.02.2019 21.52.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Ужгород :: Запитання: 42815  
Марія запитує:
Вітаю! Допоможіть, будь ласка, з таким питанням. Якщо науковець бажає опублікувати свою статтю в наукометричних базах Web of Science або Scopus, але йому це не вдалось, то чи є таке видавництво в Україні (яке має відповідну міжнародну сертифікацію) і видає колективну монографію, авторство в якій прирівнюється до наукометрії.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Раджу вам звернутися з таким запитанням до віртуальної довідки НБУВ ім. В. І. Вернадського. Крім того, платформи WoS та Scopus опрацьовують дуже невелику кількість публікацій українських науковців. Більш повну оцінку публікаційної активності вчених дають показники бібліометричних даних науково-пошукової системи Google Scholar, яка є відкритою наукометричною платформою з охопленням наукових публікацій усіх країн та усіма мовами з усіх галузей знань. також раджу Вам ознайомитися з такими джерелами:
Жабін А. О. База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2016. – 24 с. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201705_basicpage_files_mat/instruction.pdf.
Все украинские журналы в Scopus и Web of Science [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://openscience.in.ua/ua-journals.
Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях : онлайн-тренінг. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=tRdqPfCRCXA&index=2&list=PLH_-ajdawSVVNz4e4kguPlCZjlekcYSfL.

.: Розділ: Інше :: 12.02.2019 15.54.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Бучач :: Запитання: 42800  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть з літературою на тему: «правові засади концепції складу злочину». Дякую!
Наша відповідь:
1. Олєйнічук О.М. Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України // Юридична наука. - 2017. - № 6. - С. 21-41.
2.Головчук, В. Відмежування завідомо незаконних затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою від суміжних складів злочинів // Право України. - 2017. - № 12. - С. 195-202.
3.Катеринчук, К. Специфіка об'єктивної сторони окремих складів злочинів при посяганнях на здоров'я особи // Право України.- 2017.- № 6.-С.145-151
4.Семенюк О.Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці// Юридична Україна. -2016.-№ 9-10.- С.36-43
5.Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти безпеки виробництва// Юридична наука. - 2017. - № 1. - С. 54-66.
6.Харь, І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта складів злочинів проти громадської безпеки // Юридична наука.- 2016.- № 12. - С. 83-103
7.Семенюк О.Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію // Юридична Україна. - 2016. - № 5-6. - С. 35-44
8.Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовна практика // Юридична Україна. - 2015. - № 10--12. - С. 176-241 ; Юридична Україна. - 2016. - № 1-2. - С. 49-113
9.Андрушко П.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак "істотна шкода" та "тяжкі наслідки" у складах злочинів у сфері службової діяльності // Вісник Верховного Суду України. - 2016. - № 6. - С. 38-48
10.Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовна практика // Юридична Україна. - 2015. - № 10-12. - С. 176-241
11.Дудоров О. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону // Право України. - 2015. - № 12. - С. 69-81.
12. Буцко О.В. Кваліфікуючі ознаки складу злочину передбаченого 239-КК України // Юридична наука. - 2015. - № 4. - С. 28-34
13. Івахненко О.А. Зарубіжний досвід криміналізації хуліганських діянь // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 257-260
14. Крайник Г. Мотиви злочинів, вчинених з необережності // Юридична Україна. - 2014. - № 12. - С. 65-69
15.Семененко В. Особливості відмежування грабежу від суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 11. - С. 83-86
16.Доляновська І.Розмежування економічної та сексуальної експлуатації дітей у суміжних складах злочинів // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 122-126
17.Кимлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов'язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами) // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 11. - С. 138-141
18. Тавлуй О. Розмежування складу злочину, передбаченого статтею 169 кримінального кодексу України, з іншими складами злочинів і правопорушеннями // Підприємництво, господарство і право.- 2012.- № 7.- С. 98-101
19. Мохончук, С. Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства // Вісник Академії правових наук. - 2012. - № 2. - С. 227-236.
20. Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України.- 2011.- № 9.-
С.92-98
21. Дударець, Д. Ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв'язку) // Право України. - 2011. - № 6. - С. 205-21

.: Розділ: Інше :: 6.02.2019 18.54.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Чернівці :: Запитання: 42781  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть з літературою на тему: Особливості виборчих систем України . А також щодо питання, яке стосується : «Правових ознак виборчої системи». Дякую)
Наша відповідь:
1.Гудзь Л. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 111-115.
2.Ключковський, Ю. Б. Персоніфікований чи політичний вибір: для чого Україні відкриті списки кандидатів [Текст] / Ю. Б. Ключковський // Держава і право. - 2015. - Вип. 68. - С. 112-122.
3.Неліна, Н. Вибори як форма волевиявлення українського народу // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 7. - С. 15-17
4.Сліденко, І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 2. - С. 48-52. - Бібліогр. в кінці ст.
5.Федоренко, В. Вибори, виборче право і виборчі системи- пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень // Право України. - 2013. - № 5. - С. 105-113. -
6.Баймуратов, М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України. - 2013. - № 5. - С. 63-76.
7.Батура, С. Порівняльно-правовий аналіз пропорційно-виборчих систем країн-членів Європейського Союзу [Текст] / Сергій Батура // Віче. - 2012. - № 18. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.
8.Мостіпан, О.М. Ефективність виборчих систем: історія, теорія та українська практика. - Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015.- 215 с.
9.Ключковський, Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : монографія . - К. : Час друку, 2011. - 132 с.
10.Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив їх запровадження у національне державотворення та правотворення : Аналітична доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; за заг. ред. : О. А. Фісуна. - К. : НІСД, 2007. - 117,[2] с.
11.Гудзь, Людмила. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України [Текст] / Людмила Гудзь // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 111-115. -
12.Селіванова, К.В. Проблематика виборчих систем на окупованих територіях // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 2. - С. 120-123.
13.Баймуратов, М.О. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України [Текст] / М. О. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № 24 (грудень). - С.75-85
14.Партійна система України до і після майдану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити // Національна безпека і оборона. - 2015. - № 6-7. - С. 2-67
15.Пономарьова, Г. Зовнішня виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 році)// Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 48-58.

.: Розділ: Інше :: 1.02.2019 16.00.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Чортків :: Запитання: 42770  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: «Професійне вигорання правника» Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 28.01.2019 16.31.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.843384 seconds