Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Сергей із міста: Одесса :: Запитання: 43542  
Сергей запитує:
Доброго времени суток! Прошу помочь с поиском источников для написания реферата по теме: "Внешний облик иерея: история и современность". Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Мангилева А.В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в XIX – начале ХХ века - http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34701/1/urgu1514.pdf
2. Православное пастырское служение - http://www.monasterium.by/upload/pastyrskoe_bogoslovie_Kern .pdf
3. Лозинский Р.Р. Пастырь на приходе - http://sazonow.ru/files/pastyr.pdf
4. Все мы Христовы. Красткие биографические сведения о священнослужителях - https://turkestanskaya-golgofa.info/sites/default/files/library/za_hrista2t_1_0.pdf
5. Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья - http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1902/1/Храм.pdf
6. Наддіпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті - http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fistor/program_56d0446c54d22.pdf
7. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів - http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7345-0/978-966-02-7345-0.pdf
8. Мариновський Ю. Черкаська минувщина – 2001 - http://history.org.ua/LiberUA/966-7331-71-7/966-7331-71-7.pdf
9. Макарова В. Облик священника: к истории длинных волос - https://www.pravoslavie.ee/docs/oblik_russv.pdf
10. Кривенко Г. праактическое руководство для священнослужителей - http://kalugads.ru/wp-content/uploads/2016/12/Prakticheskoe-rukovodstvo-svyashhennosluzhiteley.pdf
11. Бєлікова Н. «Руководство для сельских пастырей» як джерело з історії повсякденного життя духовенства - http://jncid.donnu.edu.ua/article/download/5080/5108
12. Архимандрит Констянтин Пастырское богословие - http://lukl.kiev.ua/imageos/Lavra/A5/128.pdf
13. Практические наставления для пастырей - http://seminary.kharkov.ua/Библиотека/Практические наставления для пастырей Конспект лекций 3 класс.pdf

.: Розділ: Інше :: 7.11.2019 14.00.53 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Вінниця :: Запитання: 43494  
Даша запитує:
Привіт,допоможіть,будь ласка,з літературою до курсової роботи з методики викладання іноземної мови, на тему "Тестування як засіб реалізації контролю на уроках іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Дашо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://otherreferats.allbest.ru/languages/00124174_0.html
https://lib.oa.edu.ua/files/14.1.doc
http://intkonf.org/dribna-lv-testuvannya-yak-zasib-kontrolyu-yakosti-navchannya-inozemniy-movi/
https://studopedia.com.ua/1_275187_kontrol-u-navchanni-inozemnoi-movi.html
http://ua-referat.com/Контроль_у_навчанні_іноземної_мови
http://vserbylivka.edukit.mk.ua/Files/downloads/Сучасні методи контролю і оцінки знання учнів.doc
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/90.pdf
http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Pedagogica/46532.doc.htm
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13901/1/testing.pdf
https://lektsii.com/3-110170.html
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/42_1/visnuk_15.pdf
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-testovih-tehnologij-na-urokah-inozemnoi-movi-v-pocatkovih-klasah-110760.html
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/8087-20350-1-SM.pdf
http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/64-2018/27.pdf
http://www.startpedahohika.com/sotems-492-1.html
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/vgnpu_2015_27_34.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3012/1/Організація і забезпечення контролю при навчанні іноземній мові.pdf
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-testuvannya-yak-vid-kontrolyu-gramatichnih-navichok-v-angliyskiy-movi-124076.html
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/education/49494/
http://malsknyt-nvk.edukit.km.ua/Files/downloads/ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ.doc
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=696591
– Поляков О.Г. Про деякі проблеми використання тестів як одного із засобів контролю навчання іноземної мови// Іноземні мови в школі. -1994. – № 2.
– Фоломкина С.К. Тестирование при изучении иностранного язык / С.К.Фоломкина // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 2. – С. 12-16.
– Петращук О.П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі: монографія / О.П. Петращук. – Київ : Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 261с.
– Осідак В. Структура тесту з граматики іноземної мови / В. Осідак // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. - № 7. - С. 82-86.
– Ільчишин Н. Тестування як засіб контролю у процесі вивчення іноземної мови / Н. Ільчишин // Імідж сучас. педагога. - 2012. - № 7. - С. 55-57.
– Лазарук Г.І. Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ / Г. І. Лазарук // Вища освіта України. - 2008. - № 3. - С. 43-47.
– Рабійчук Л. Тестування при навчанні лексики іноземної мови / Л. Рабійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2002. - № 9. - С. 103-110.
– Штельмах О. В. Моніторинг підготовки старшокласників до зовнішнього тестування з іноземної мови: теоретичний аспект / О. В. Штельмах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2011. - Вип. 32. - С. 543-547.
– Ханіна О. М. Проблема тестування в сучасній методиці викладання іноземної мови / О.М. Ханіна // Іноземні мови. - 2004. - № 1. - С. 21-24.

.: Розділ: Інше :: 25.10.2019 15.19.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Київ :: Запитання: 43466  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть з літературою до магістерської роботи на тему "Формування системи кадрового забезпечення та удосконалення роботи з персоналом в органах виконавчої влади" Дякую!
Наша відповідь:
Оксано, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Ануфрієв М. І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (організаційно-правовий аспект) / М. І. Ануфрієв; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2001. - 236 c. - Бібліогр.: с. 223-234. - укp.

Армаш Н.О. Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Н. О. Армаш; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 40 c. - укp.

Верба С. М. Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Верба // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 208, Вип. 196. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_208_196_18

Влада та управління : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред.: А. М. Круглашов, М. В. Ярмистий, С. М. Гакман; Чернів. регіон. центр перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ та орг., Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. упр. - Чернівці : Букрек, 2010. - 302 c. - укp.

Гусак, І. Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації [Текст] / І. Гусак // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. - Вип. 4(23). - С. 148-156. - Бібліогр. : с. 155-156

Кусмінська Т. А. Діяльність кадрових служб органів виконавчої влади та їх модернізація до стандартів якості [Електронний ресурс] / Т. А. Кусмінська // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 404-412. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_51

Мельничук М.В. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Мельничук ; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Мошнягул Т. О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / Т. О. Мошнягул // Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. семінару, 25 берез. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Упр. держ. служби України в Черкаській обл.. - Черкаси, 2010. - С. 133-135.

Нижник, Ніна Романівна. Виконавча влада в Україні : реформування та перспективи : монографія / Н.Р. Нижник, І.О. Кульчій, О.В. Муза ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 143, [2] с

Нинюк, І. Додержання етичних норм - головна умова формування кадрової служби органів виконавчої влади та самоврядних структур у Республіці Польща [Текст] / І Нинюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. - С. 299-306

Ортинський В. Управління в органах виконавчої влади : навч. посіб. / В. Ортинський, З. Кісіль, М. Ковалів. – Київ: Центр учбової літератури . 2008. – 295 с.

Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : навч. посіб. / М. І. Ославський. - К. : Знання, 2009. - 216 c. - (Вища освіта XXI ст.). - укp.

Перегуда Євген Вікторович. Виконавча влада України : політико-правові аспекти модернізації : монографія / Є.В. Перегуда. - Київ : Логос, 2013. - 405, [2] с.

Полегаєв Д.В. Проблеми в діяльності служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади та шляхи їхнього розв’язання [Електронний ресурс] / Д.В. Полегаєв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 16. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_16_12

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 912 від 2 серпня 1996 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16?lang=uk

Романюк Л. В. Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Л. В. Романюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 20 c. - укp.

Сидоренко, П. В.Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади [Текст] / Павло Сидоренко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управ. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. - Вип. 4(7). - С. 225-230. -

Система органів виконавчої влади України: правові проблеми удосконалення організації та діяльності : наук. доп. / ред.: О. Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 55 c. - (Пробл. адмін. реформи та реформи адмін. права). - укp.

Тертишна, О. А.Проблеми кадрового забезпечення органів влади в умовах адміністративної реформи [Текст] / О. А. Тертишна // Безперервна освіта в Україні :реалії та перспективи : Тематичний випуск / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К., 2008. - № 4 (додаток 1) 2008. - С. 39-41

Федоренко, В. Л. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління [Текст] / В.Л. Федоренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 49-55. - Бібліогр. в кінці ст.

Хаварівська Г. С. Теоретичні засади формування правової культури в системі місцевих органів виконавчої влади України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Г. С. Хаварівська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Інше :: 16.10.2019 22.57.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: Конотоп :: Запитання: 43432  
оксана запитує:
Допоможіть підготувати магістерську роботу на тему Система реєстраціїи місця проживання,від ідеї змін до комплексних рішень.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-п
https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/51245
https://cedos.org.ua/uk/articles/systema-reiestratsii-mistsia-prozhyvannia-v-ukraini-ii-vplyv-na-realizatsiiu-prav-ta-zhyttievykh-interesiv-liudyny
https://www.prostir.ua/?news=chynna-systema-rejestratsiji-mistsya-prozhyvannya-obmezhuje-dostup-do-posluh-ta-realizatsiyu-prav-dlya-usih-mobilnyh-hrup-naselennya-eksperty
https://letychiv.km.ua/2019/06/04/Чим-поняття-пропискиреєстрації-місц/
https://chudniv-miskrada.gov.ua/yak-zdijsnjuetsya-–-reestraciya-miscya-prozhivannyaperebuvannya-abo-znyattya-z-reestracii-miscya-prozhivannya-osobi-11-12-00-24-01-2018/
https://dozvil.kh.ua/service/reiestratsiya_mistsya_prozhivannyaperebuvannya.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-proponuyut-suttyevo-sprostiti-reyestraciyu-miscya-prozhivannya
https://www.irf.ua/content/files/cedos_propyska.pdf
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/propiska-dlya-ukraincev-pochemu-vse-bolshe-lyudey-ot-nee-otkazyvaetsya-i-na-chto-eto-vliyaet-1249924.html
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zapyska-reyestratsiya-mistsya-prozhyvannya.pdf
https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/reestracziya-misczya-prozhivannya.html
– Артем'єв О. Реєстрація місця проживання громадян: колізія правових норм / О. Артем'єв // Юридичний вісник України. - 2008. - 24 (14-20 червня). - С. 7.
– Давидова Н. Реєстрація місця проживання: необхідність чи добра воля? / Н. Давидова // Юридичний вісник України. - 2009. - 12 (21-27 березня). - С. 7.
– Гудзь А. О. Реєстрація місця проживання або перебування як фактор обмеження прав бездомних осіб / А. О. Гудзь // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 трав. 2013 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2013. - С. 533-536.
– Куценко С. Реєстрація місця проживання онлайн / С. Куценко // Юридичний вісник України. - 2018. - № 45 (9-15 листопада). - С. 15.
– Баймуратов М. Імплементація норм міжнародного права про свободу пересування і вибір місця проживання у право України / М. Баймуратов, С. Максименко // Право України. - 2003. - № 9. - С. 133-138.
– Максименко С. Європейські стандарти свободи пересування і вибору місця проживання / С. Максименко // Юридичний вісник. - 2002. - № 2. - С. 84-90.
– Аносенков А. До питання скасування прописки та запровадження в Україні реєстрації фізичних осіб / А. Аносенков, В. Фелик // Право України. - 2002. - № 2. - С. 126-128.
– Мехтієва Т. В. Адміністративно-правове забезпечення сфери реєстрації фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Т. В. Мехтієва ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - Київ, 2011. - 20 с.
– Ілюшик Ю. Право громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в контексті вдосконалення паспортної системи / Ю. Ілюшик // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. П. І. Шевчука . - Львів : ЛРІДУ НАДУ. - 2007. - Вип. 12. - С. 292-298.

.: Розділ: Інше :: 4.10.2019 20.18.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 43295  
Леся запитує:
Підкажіть маловідомих чи відомих сучасних дитячих письменників, книги яких вийшли в 2018-19 рр. Маємо бажання запросити на презентацію книг до Музею друкарства н а дитячий фестиваль. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо перегянути наступні посилання
Письменники:
1. Татуся Бо - https://www.facebook.com/tatusjaBo
https://www.yakaboo.ua/author/view/Tatusja_Bo/
2. Андрій Кокотюха - http://www.kokotuha.com/
3. Тарас Прохасько - https://www.facebook.com/TarasProkhasko/
https://www.yakaboo.ua/author/view/Taras_Prohas_ko/
4. Мар’яна Прохасько - http://archive.chytomo.com/interview/taras-i-maryana-proxaski-kroti-imovirno-obrali-nas-za-svoiix-rechnikiv
5. Сашко Лірник - https://www.facebook.com/people/Сашко-Лірник/100000930615293
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Sashko_Lirnyk/
6. Бачинський Андрій - https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Andrej_Bachinskij/
7. Сашко Дерманський - http://ababahalamaha.com.ua/uk/Дерманський_Сашко
http://dermansky.com.ua/
8. Іван Антонович Малкович - https://www.facebook.com/i.malkovych?__tn__=lC-R&eid=ARDAd3JhY1ltGagiix8as_uL3zVo_UyEVqAVkEFXBi-58HOhbp1hURT5vNJkHYvXT9p11KxAUWM8d2G3&hc_ref=ARSZvAQZglLOQccTLqU6LP-_8wqesNPikFt38_8VsT7088erIXIuNTDpZRzL2ow6XFA
http://ababahalamaha.com.ua/uk/Малкович_Іван
9. Василь Федієнко - https://www.yakaboo.ua/author/view/Vasilij_Fedienko/
10. Наталія Чуб - https://www.yakaboo.ua/author/view/Natal_ja_Chub/
http://www.barabooka.com.ua/nataliya-chub/
Посилання на статті:
1. 10 найкращих дитячих письменників - https://www.kinderbook.com.ua/index.php?route=journal2/blog/post&journal_blog_post_id=39
2. 10 дитячих письменників, які дивуватимуть на Форумі виавців у Львові - https://espreso.tv/news/2017/09/11/10_dytyachykh_pysmennykiv_na_forumi_vydavciv
3. Українські оповідання для дітей - https://mala.storinka.org/українські-оповідання-для-дітей.html
4. Повісті дл ядітей від українських авторів - https://mala.storinka.org/повісті-для-дітей-читати-завантажити.html
5. Радимо завітати на літературний конкурс «Напишіть про мене книжку» від «Читомо» - https://www.chytomo.com/tryvaie-literaturnyj-konkurs-napyshit-pro-mene-knyzhku-2019/
6. Також варто ознайомитись із іменами переможців конкурсу «Напишіть про мене книжку 2018» - http://bukvoid.com.ua/events/konkurs/2019/01/23/120041.html

.: Розділ: Інше :: 15.08.2019 12.38.03 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301652 seconds