Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45391
   


Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42700  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на запитання Проблеми та наслідки нераціонального використання земельних ділянок. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Перенляньте наступні джерела:
Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси / А. О. Бабич. – Київ : Аграр. наука, 2006. – 570 с.
Добряк Д.С. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь / [Д.С. Добряк, О.П. Канаш, І.А. Розумний]. – Київ : Ін-т землеустрою УААН, 2001. – 308 с.
Курильців Р.М. Механізм формування раціонального вико- ристання і охорони земель на регіональному рівні: [моно- графія] / Р.М. Курильців. – Львів: Каменяр, 2007. – 155 с.
Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. – 396 с.
Беховська Є. А. Охорона земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства [Електронний ресурс] / Є. А. Баховська // Молодий вчений. – 2016. - № 18. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/19nov2016/18.pdf.
Богіра М. Особливості організації використання та охорони земель у сучасних умовах : сучасний землеустрій : стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / М. Богіра // Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnau_econ_2016_23(2)__7.pdf.
Гетьман А. П. Екологічне право України [Електронний ресурс] : підручник / А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2005. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/part10/1003.htm.
Винограденко С. Економічні аспекти механізму розвитку земельних відносин в Україні / С. Винограденко // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. 2 міжнар. наук.-практ. конф. 29-31 берез., 2018, м. Тернопіль. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 86 с. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26042.
Грановська Л. М. Наслідки нераціонального використання природних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області [Електронний ресурс] / Л. М. Грановська, Т. В. Дорош // Hydrotechnics.ru : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://hydrotechnics.ru/perspektiva7/perspekt26.html. – Назва з екрану.
Екологічні проблеми сучасного землекористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoknigi.com/book view.php?id=1127.
Забруднення земельних ресурсів та їх охорона і раціональне використання [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1924070139592/ekologiya/zabrudnennya_zemelnih_resursiv_ohorona_ratsionalne_vikoristannya.
Колодій П. П. Проблеми сучасного використання та стан земельних ресурсів [Електронний ресурс] / П. П. Колодій, Л. В. Дуб // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. – Вип № 7. - С. 585-587. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/126.pdf.
Кошкалда І. Удосконалення сталого використання земельних ресурсів [Електронний ресурс] / І. Кошкалда, Д. Коробова // Формування механізму зміцнення конк. позицій націон. екон. систем у глоб., регіональному та локальному вимірах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 верес., м. Тернопіль. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 205-207. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18120/2/ConfFMNES_2016_Koshkalda_I-Improvement_of_sustainable_205-207.pdf.
Лозинська Т. М. Державний контроль використання земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Т. М. Лозинська, М. І. Байдик. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/04.pdf.
Наслідки забруднення земель [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12930204/ekonomika/naslidki_zabrudnennya_zemel.

.: Розділ: Інше :: 15.12.2018 13.19.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42654  
Наталя запитує:
День благодарения. Помогите, пожалуйста, подобрать информацию.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42613. Крім того, перегляньте додаткову літературу за Вашим запитом:
22 ноября – День Благодарения 2018 [Електронний ресурс] Meteoprog : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.meteoprog.ua/ru/news/578745/.
Програма святкування Дня подяки 2018 у Києві [Електронний ресурс] // Lifestyle : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://24tv.ua/lifestyle/programa_svyatkuvannya_dnya_podyaki_2018_u_kiyevi_n1035175.
Смоленова В. День Благодарения в США и Канаде [Електронний ресурс] / В. Смоленова // LingvaFlavor : онлайн школа : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.lingvaflavor.com/den-blagodareniya-v-ssha-i-kanade/.

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 14.09.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42652  
Олег запитує:
Доброї ночі мені потрібна інформація про Українську латинку. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українська латиниця: сучасні підходи та проблеми стандартизації
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkyu_2010_21_16.pd
https://www.eastbook.eu/ua/2013/09/02/ukrainska-latynka-latynskyi-pravopys-ukrainskoi-movy/
Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості
http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_00_2010/007_016.pdf
http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/155/1/УКРАЇНСЬКА ЛАТИНКА.pdf
Чи потрібна Україні латиниця?
http://universum.lviv.ua/data/magarticles/files/2472.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lesiuk_Mykola/Ivan_Franko_pro_azbuchni_dyskusii_v_Halychyni.pdf
Українська латинка: утопія чи неминучість?
https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_ukrayinska-latinka-utopiya-chi-neminuchist/564108
http://latynka.tak.today/publikaciji/page/2/

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 00.10.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42645  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Олеже, добридень! Ми підібрали джерела інформації за вашим запитом. Ідентичний сьогоднішньому, ви послали ще й вчора ввечері. Бібліографи "Віртуальної довідки" вночі не працюють.Будь ласка, трішки майте терпіння.

Воронова Л.К. Наука фінансового права та її сучасні завдання / Л.К. Воронова // Фінансове право. - 2007. - No1. - С. 5-9.
Горбунова, Л. М. Представництво [Текст] / Л. М. Горбунова, С. В. Богачов, Г. В. Красій ; . - Київ : Поліграф-Експрес, 2006. - 49 с. -
Жернаков М. Типи і форми представництва в податковому праві / М. Жернаков // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 4. С. 114-116.
Жернаков М.В. До питання про визначення та регулювання постійного представництва в оподаткуванні / М. В. Жернаков // Господарсько-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України" (м. Донецьк, 14 листопада 2008 року): У 3-х частинах. - Частина друга. - тези доп. - Донецьк: ТОВ "Цифрова типографія", 2008. -С. 123-127.
Збарський, В. Представництво і довіреність: сутність та значення у бізнесі / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 8. - С. 29-31.
Касьяненко Л.М. Фінансово-правовий процес: монографія / Л.М. Касьяненко. - Ірпінь: Національний університет ДПСУкраїни, 2010. - 505 с.
Ковальчук А.Т. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку : монографія / Ковальчук А.Т. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 488 с.
Ковальчук, А. Т. Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування [Текст] : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А. Т. Ковальчук. - Київ : Б. в., 2009. - 39 с.
Ковтун Л.В. Представництво в цивільному процесі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/1037
Косінова, Д. Деякі аспекти інституту представництва в сучасному цивільному праві [Текст] / Д. Косінова // Право України. - 2014. - N 9. - С. 201-206.
Купреев, С. С. К вопросу о правовом положении дополнительных представительств международных финансовых организаций в Российской Федерации [Текст] / С. С. Купреев // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 4. - С. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 24.
Кучерявенко, М. Податкове представництво: зміст і види [Текст] / М. Кучерявенко // Вісник Академії правових наук України. 2002р. №1(28). - Х. : Право / голов. ред. В. Я. Тацій [та ін.] , 2002. - С. 68-75.
Латковська Т.А. Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі / Т.А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права: збірник наук. праць: Вип. 62. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса, 2011. - С. 131-138.
Музика-Стефанчук, О. А. Нереальні положення у фінансовому праві України [Текст] / О. А. Музика-Стефанчук // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 29-37.
Назаренко, В. Представництво: поняття, сутність та види (історично-правовий порівняльний аспекти) [Текст] / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - 2. - С. 75-79
Первомайський, О. Комерційне представництво та посередництво: практичні моменти [Текст] / О. Первомайський // Юридичний вісник України. - 2007. - 18 (5-11 травня). - С. 1,7.
Правові та фінансові аспекти діяльності іноземних представництв в Україні [Електронний ресурс] // Зовнішні справи. - 2013. - № 3. - С. 60-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_3_19
Россильна О. В. Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва [Електронний ресурс] / О. В. Россильна // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 319-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Супрун, Людмила. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспаніїї: порівняльно-правовий аналіз / Людмила Супрун // Юридичний журнал . - 2012. -№ 6. - С.89-91. - Бібліогр. в кінці ст.
Федчишин, С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / С. А. Федчишин ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : ФІНН, 2011. - 264 с.
Харитонов Є. О. Приватні та публічні правовідносини представництва / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. - 2002. - № 147. - С. 36-40.
Хохуляк В.В. Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук [Електронний ресурс] . - Режим доступу:
http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Specradi/Hohulyak/Hohulyak_diser.pdf
Чванкін С. А. Види судового представництва. Чи є громадське представництво? [Електронний ресурс] / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 572-576. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_107

.: Розділ: Інше :: 5.12.2018 09.48.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42642  
Олег запитує:
Доброго вечора, потрібна відповідь на питання: Проблема представництва у фінансовому праві.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42645.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Особенная часть. Т. 3. Учение о налоге / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас: Право, 2005. – 599 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: в 6 т. Т.1. Генезис налогового регулирования: в 2 ч. Ч. 1. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 666 с.
Кучерявенко Н. Курс налогового права: В 6 т. Т.1: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 2. / Н. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2002. – 791 с.
Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: монографія / О. А. Музика. – Київ : Атіка, 2004. – 344 с.
Музика О. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансове-правове дослідження): монографія / О. Музика. – Київ : Атіка, 2006. – 256 с.
Музика-Стефанчук О. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин / О. Музика-Стефанчук. – Хмельницький: Видво Хмельниц. ун-т упр. та права, 2011. – 384 с.
Музика-Стефанчук О. Фінансова-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навч. посіб. / О. Музика-Стефанчук. – Київ : Правова єдність, 2009. – 224 с.

.: Розділ: Інше :: 4.12.2018 19.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.317685 seconds