Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45391
   


Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42633  
Олег запитує:
Потрібна відповідь на питання - Органи якими здійснюється запобігання, виявлення та відповідний контроль і нагляд за додержанням законності в агропромисловому комплексі.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі
http://radnuk.info/pidrychnuku/493-stetsenko/9771-s-3-------.html
Правові засади управління в АПК та відповідальність за правопорушення
https://pidruchniki.com/1584072057443/pravo/agrarne_pravo_ukrayini
http://uristinfo.net/agropravo/40-jumkrupka-agrarne-pravo-ukrayini/688-tema-5-derzhavne-reguljuvannja-silskogo-gospodarstva.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107
https://lektsii.com/2-108611.html
https://studopedia.com.ua/1_16237_pravovi-zasadi-derzhavnoi-regulyativnoi-diyalnosti-v-silskomu-gospodarstvi.html
http://studies.in.ua/pogrbnij-agrarne-pravo/1904-organi-derzhavnogo-kontrolyu-ta-nspekcyi-v-apk.html
Органи державного контролю в АПК (розділ 8, 9)
http://mego.info/матеріал/аграрне-право-україни-в-м-єрмоленко-2012р
http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/kontrolyuyuchi_organi
http://nkatkanna.com/oa/oa11.3.html
Про Державну інспекцію сільського господарства України
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459/2011
Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-п
Державні сільськогосподарські інспекції-органи державного контролю в АПК
https://pidruchniki.com/1791021157479/pravo/derzhavni_silskogospodarski_inspektsiyi-organi_derzhavnogo_kontrolyu_apk

.: Розділ: Інше :: 2.12.2018 18.40.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 42630  
Катя запитує:
Допоможіть знайти інформацію:"Формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до природи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42624.

.: Розділ: Інше :: 1.12.2018 07.31.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 42625  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Огляд новинок педагогічно-психологічної літератури з НУШ.(нова українська школа)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольга! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Зайков К. С. Научно-образовательное пространство Арктики: Норвегия / К. С. Зайков‚ М. Р. Калинина‚ А. А. Сабуров‚ Е. А. Шепелев // Арктика и Север. – 2016. – № 23. – С. 144-170.
Зайков К. С. Стратегические приоритеты научных исследований России и зарубежных государств в арктическом регионе / К. С. Зайков‚ М. Р. Калинина‚ Н.А. Кондратов‚ А. М. Тамицкий // Арктика: экология и экономика. – 2016. – № 3. – С.29-37.
Камынына Л. Управлыння Новою украънською школою. Порывняльна характеристика концептуальних змын / Л. Калынына // Директор школи. — 2017. — № 12. — С. 12-21.
Павленко В. И. Система фундаментальных научных исследований в Арктике и реализация геополитических интересов циркумполярных стран [Электронный ресурс] / В. И. Павленко‚ А. О. Подоплекин‚ С. Ю. Куценко // Арктика: экология и экономика. – 2014. – № 4. – С. 86-92. – Режим доступа : http://arcticaac.ru/docs/4(16)/086_092_ARKTIKA_4(16)_12_2014.pdf
Подоплекин А. О. Научно-исследовательские структуры обеспечения арктической политики зарубежных государств / А. О. Подоплекин // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – 2013. – № 6. – С. 50-62.

.: Розділ: Інше :: 30.11.2018 13.06.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42618  
Олег запитує:
Реферат Правові засади бюджетного контролю. Дякую за роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Відповідь на Ваш запит див. під № 42622. Крім того, перегляньте додаткову літературу:
Гетманець О. П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Гетманець ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2009. - 33 с. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1560/aref_Hetmanets_2009.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Піхотський В. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / В. Піхотський // Економічний часопис-ХХІ. - 2014 . - № 11-12. – С. 57-60. – Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=151033.
Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Б. Росоляк. – Київ, 2010. – 243 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/917/1/Росоляк Оксана Богданівна кафедра КАФП.pdf.
Теремцова О. М. Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Теремцова // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=evpe_2013_3_13.
Чубенко А. Г. Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Г. Чубенко. – Київ, 2012. – 136 с. - Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/82821863.doc.

.: Розділ: Інше :: 29.11.2018 16.17.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: с. Червоне :: Запитання: 42582  
Анастасія запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Моделювання вечірніх суконь" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:
Беляева Г. Н. Вечерние, выпускные и свадебные платья / Г. Н.Беляева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 286 с. - (Рукодельница).

Бланк А.Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фолина. – М.: Легпромбытиздат, 1992.

Булатова Е. Б. Конструктивное моделирование одежды / Е. Б. Булатова, М.Н. Евсеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 273 с.

Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т.Волкотруб. – Київ: Вища школа, 1982. – 148 с.

Гайдук Л. М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу : навч. посіб. / Л. М. Гайдук, І. В. Васильєва. – Київ: КНУТД, 2008. – 132 с.

Горина Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 183 с.

Єжова О. В. Конструювання одягу: курс лекцій / О. В. Єжова. – Кіровоград: КОД, 2009. – 168 с.

Єрмилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. пособие / В. В. Єрмилова, Д. Ю. Єрмилова. – 4- е изд., исправл. и дополн. - М.: Академія, 2010. – 224 с.

Кочесова Л. В. Конструирование женской одежды : учеб. для нач. проф. Образования / Л. В. Кочесова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

Маслюченко Д. А. Коструювання і моделювання сучасного жіночого одягу / Д. А. Маслюченко. - Київ : Техніка, 1981. - 148 с. : іл.

Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий / ред. В. И. Крюкова. - М. : Легкая индустрия, 1971. - 152 с.

Пухальська А. П. Конструювання одягу : практич. посіб. / А. П. Пухальська. – Київ: Вища школа, 2009. - 207 с.

Янчевская С.Я. Конструирование одежды: учебник / Е.А. Янчевская. - 2-е изд., исправл. – М.: Академия, 2010. – 384 с.

Моделювання вечірнього плаття // https://shii-sama.at.ua/publ/rizne/modeljuvannja_vechirnogo_plattja/38-1-0-1953

Моделювання та пошиття коктельного сукні // http://ua-referat.com/Моделювання_та_пошиття_коктельного_сукні

Сукні: викрійки, моделі, пошиття // https://burdastyle.ua/models/zhinocha-moda/sukni/

.: Розділ: Інше :: 21.11.2018 11.55.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.287816 seconds