Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Савелій із міста: Ізяслав :: Запитання: 46752  
Савелій запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: «Філософський зміст української національної символіки». Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Савелію! Радисо Вам використати наступні посилання: – file:///C:/Users/User/Desktop/12021-Текст статті-24009-1-10-20181221.PDF
https://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24393/
https://www.ar25.org/article/rozgadano-tayemnyy-sens-gerba-ukrayinskoyi-derzhavy.html
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/335.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_615df74c58b37.pdf
http://evolv.ho.ua/Ukraine_History_and_Culture/Ukraine_Kultura/Lozko/2.5 ukrayinski_simvoli_svyascheni_zaki.html
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2011-06-278-4/
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/4.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/4670/3/Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності.pdf

– Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В.В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 702 с.
– Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / І.Нечуй-Левицький. – Київ : Обереги, 1992. – 87 с.
– Хархаліс У.М. Звичай, традиція, обряд, ритуал як форми відображення суспільних відносин / У.М. Хархаліс // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2004. – № 44. – С.22-34.
– Бєлов О.Ф. Український тризуб: історія дослідження та історичний ре конструкт / О.Ф.Бєлов, Г.І.Шаповалов ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с.
– Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки / В.К.Паучок. – Тернопіль, 1993. – 200 с.
– Стецюк П.Б. До концепції законодавства про державні символи України. Концепція розвитку законодавства України : матеріали науково-практичної конференції / П.Б.Стецюк. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 494 с.
– Головченко В. Історико-правова генеза державної символіки України / В. Головченко // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8-11.
– До питання про українську символіку // Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчі аспекти : хрестоматія / Й. Сележан. – Чернівці : Книги, 2006. – Лекція 1. – С. 21-48.
– Мицик В. Образ світу: [витоки української національної символіки] / В. Мицик // Українська культура. – 1994. – № 11-12. – С. 36-38.
– Братко О. А. Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці (нова наукова гіпотеза) / О. А. Братко. – Київ : Вид-во Інституту історії АН УРСР, 1990. – 28 с.;
– Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. – Київ, 1990. – 48 с.
– Сергійчук В.І. Національна символіка України : науково-художня книжка / В. І. Сергійчук ; худ. Л. В. Демчишина. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с.
– Шумка М. Л. Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності / М. Л. Шумка // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – Вип. 9. – С. 153-157.
– Шаян В. Українська символіка / В. Шаян. – Київ : Цент учбової літератури, 2021. – 35 с.

.: Розділ: Інше :: 20.10.2022 13.53.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46664  
Христина запитує:
Добрий день! Шукаю інформацію про "Книга. Процес виготовлення книг"
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 8.09.2022 19.01.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 46653  
Надія запитує:
Добрий день! Потрібна література для підготовки доповіді на тему "Кваліфіковані електронний підпис та печатка: поняття й порядок використання". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Борисенко О. А. До рішення задач електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко // Системи обробки інформації. — 2015. — Вип. 4. — С. 88-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_20
Верес І. Правове регулювання електронних підписів [Електронний ресурс] / І. Верес // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 3. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_3
Галушка Н. Й. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування [Електронний ресурс] / Н. Й. Галушка, Н. Є. Стецюк // Галицький економічний вісник. — 2019. — № 6. — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2019_6_22
Глєбова Н. В. Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Глєбова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 94-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__21
Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід [Електронний ресурс] / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2018. — № 6. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_6_13
Іванов А. І. Нормативно-правове регулювання використання електронного цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. І. Іванов // Вісник Пенітенціарної асоціації України. — 2018. — № 1. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpau_2018_1_8
Ільєнко А. В. Сучасні шляхи удосконалення процедури формування та верифікації електронно-цифрового підпису [Електронний ресурс] / А. В. Ільєнко, Г. О. Миронова // Наукоємні технології. — 2018. — № 1. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2018_1_10
Киреєва Н. Електронний підпис як засіб забезпечення безпеки на ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / Н. Киреєва // Юридичний вісник. — 2018. — № 3. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_3_13
Кольбашенко Д. А. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / Д. А. Кольбашенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 229–237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_2_30
Костенко О. В. Компрометація особистого ключа електронного підпису: правовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Костенко // Інформація і право. — 2018. — № 1. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_1_9
Красиленко В. Г. Моделювання покращених сліпих електронних цифрових підписів 2d типу для систем захисту інформації [Електронний ресурс] / В. Г. Красиленко, Д. В. Нікітович // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2022. — № 1. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2022_1_14
Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. Криштопа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2012. — Вип. 104(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_104(1)__50
Круглякова В. В. Перспективи використання електронного цифрового підпису органами державної влади та установами державної форми власності [Електронний ресурс] / В. В. Круглякова, В. С. Сушко // Modern economics. — 2020. — № 20. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_25
Паламарчук С. А. Форми електронного підпису та особливості його використання в захищених інформаційних системах [Електронний ресурс] / С. А. Паламарчук, Н. А. Паламарчук, В. О. Ткач, О. О. Шугалій // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. — 2021. — № 2. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cest_2021_2_10
Пампуха І. В. Методика генералізації підписів на електронних картах [Електронний ресурс] / І. В. Пампуха, Р. В. Писаренко, Р. В. Гарбаров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 52. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_52_21
Писаренко В. П. Електронний цифровий підпис: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. П. Писаренко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. — 2012. — № 1. — С. 60–64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_12
Плаксієнко В. Я. Електронний (безпаперовий) документообіг. Електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] / В. Я. Плаксієнко, К. В. Черненко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_9
Тиханський В. В. Електронний цифровий підпис як інструмент цифрової держави [Електронний ресурс] / В. В. Тиханський. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_9_14

.: Розділ: Інше :: 4.09.2022 17.38.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46624  
Христина запитує:
Добрий день ! Шукаю інформацію для відкритого заняття, тема "Формування бібліотечного фонду"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
https://studwood.net/565382/kulturologiya/osoblivosti_formuvannya_bibliotechnogo_fondu
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
https://revolution.allbest.ru/culture/00619233_0.html
https://zoippo.net.ua/zapowiki/index.php/Спецкурс_2._Технологія_формування_основного_фонду_у_шкільній_бібліотеці

– Жайворонок Т.А. Актуальні тренди формування бібліотечного фонду для дітей: технології і принципи / Т. А. Жайворонок // Сучасна бібліотека для дітей - платформа для культурного розвитку громади : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції директорів обл. бібліотек для дітей, 8-10 жовт. 2019 р. - 2019. - С. 48-52.
– Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек / О. Стрілець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 12-15.

.: Розділ: Інше :: 8.08.2022 13.57.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Калуш :: Запитання: 46434  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали на тему "Ділове спілкування: структура та техніка. Мовленнєвий етикет в бібліотечніц справі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://studfile.net/preview/7297009/page:6/
https://vseosvita.ua/library/struktura-dilovogo-spilkuvanna-tehnika-dilovogo-spilkuvanna-movlennevij-etiket-124573.html
https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00468997_0.html
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdf
https://vuzlit.com/92927/movlennyeviy_etiket
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/buleten09_2.html
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten02/bul2_1.htm
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten09/bul09_1.html#vel
https://studfile.net/preview/4364422/
https://xreferat.com/47/6026-1-b-bl-oteka-koristuvach-problemi-sp-lkuvannya.html

– Гончарова О. Усне слово як засіб публічного спілкування / О.Гончарова // Вісник книжкової палати. - 1998. - № 2. - С. 16-17.
– Мачина Л.Л. Бібліотекар і читач: проблеми спілкування / Л.Л.Мачина // Грані бібліотечного спілкування : матеріали наук.-практ. конференції. - Київ. - 2004. -С. 15-16.
– Медведєва Є. Формування комунікативної культури бібліотечних працівників / Є.Медведєва // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 52-55.
– Грані бібліотечного спілкування : матеріали науково-практичної конфереції. - Київ, 2004. – 19 с.
– Великосельська О. М. Психологічні особливості індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2010. – № 9.
– Марчак Т. Ф. Культура спілкування і мовний етикет / Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі : інформаційний бюлетень. – 2005. – № 2.
– Півнева С.І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря – важливий елемент його професійної майстерності / С. І. Півнева // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С. 30.
– Перевознюк Р.М. Теоретичний аналіз проблеми ділового спілкування / Н. М. Перевознюк // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. - 2012. - № 7(Педагогіка і психологія). - С. 75-80.
– Єлісєєва І. Мистецтво і техніка ділового спілкування / І.Єлісєєва // Завуч. - 1999.-№ 32. - С. 14-16.
– Новіцька Н. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. Новіцька // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 19-22.
– Моргун О.В. Морально-етичні норми спілкування бібліотекаря з читачем / О. В. Моргун // Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. статей із досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Ін-т післядипломної пед. освіти. - Київ, 2012. - С .86-89.

.: Розділ: Інше :: 23.05.2022 13.57.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252251 seconds