Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45521
   


Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47411  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть з логопедії знайти статті у фахових виданнях з актуальних проблем методики навчання української мови дітей з різними порушеннями мовлення. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні статті: – Чередніченко Н. В. Значення курсу початкового навчання української мови в системі корекційно-розвиваючого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 155-159.
– Шеремет М.К. Методи та форми організації корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку / М. К. Шеремет, Н. Манько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 9 : До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - С. 150-153.
– Галущенко В. І. Особливості стану та формування емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 36. – С. 23-27.
– Галущенко В. І. Аспекти корекційної роботи вдосконалення у дітей з порушеннями психофізичного розвитку навичок керування інтонаційно-мелодійним оформленням висловлювання / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 32. Ч. 1. – С. 26-32.
– Ласточкіна О. Діагностика зв'язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1. – С. 47-53.
– Чередніченко Н. В. Теоретичні основи побудови системи навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 11 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні". – С. 242-246.
– Трофименко Л. Специфіка формування граматичної компетенції у дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2(94). – С. 64-73.
– Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 3. – С. 40-48.
– Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 45-52.
– Швалюк Т. М. Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Т. М. Швалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 18. – С. 284-288.
– Махукова Т.В. Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Т.В.Махукова ; [наук. керівник Шеремет Марія Купріянівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с.
– Рєзніченко Н.В. Розвиток мовлення розумово відсталих першокласників на уроках протягом періоду навчання грамоти / Н. В. Рєзніченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – № 14(3). – С. 139-145.
– Гриненко О.М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : автореферат дис... канд. пед. наук ? 13.00.03 ? корекційна педагогіка / О.М. Гриненко. ? Київ, 2014. ? 20 с.

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12005/Lyubchych.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://core.ac.uk/download/pdf/162002327.pdf

.: Розділ: Інше :: 28.09.2023 08.38.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 47405  
Наталія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу з логопедії на тему:Сучасні підходи до організації логопедичної допомоги дітям та дорослим в Україні
Наша відповідь:
Губарь О. Г. Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_8
Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. — 2015. — № 6. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_5
Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 3. — С. 127-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_3_26
Ковиліна В. Г. Логопедична допомога дітям із порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / В. Г. Ковиліна, В. О. Коновалова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 106-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_24
Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Гладченко, І. Бобренко, О. Мякушко, І. Сухіна, С. Трикоз ; за наук. ред. О. Чеботарьової, О. Мякушко. – Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 558 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725704/1/Посібник КРТ-2020.pdf
Марченко І. С. Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Марченко, М. В. Голубєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 18. — С. 158-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_18_42
Мицик Г. М. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945 – 1959 рр.) [Електронний ресурс] / Г. М. Мицик // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2018. — Вип. 42. — С. 114-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2018_42_17
Овчаренко М. Електронні засоби комунікації як засіб дистанційної логопедичної допомоги дорослим, які перенесли інсульт [Електронний ресурс] / М. Овчаренко // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 1. — С. 76-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_1_7
Пінчук Ю. В. Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_36
Ревть А. Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією [Електронний ресурс] / А. Ревть, Л. Голембійовська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__20
Ткач О. М. Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлеарною імплантацією [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 186-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_20

.: Розділ: Інше :: 22.09.2023 16.03.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: с.м.т. Макарів :: Запитання: 47397  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу з теми "Забезпечення безпеки під час пересування на автомобільному транспорті та пішого супроводу особи щодо якої здійснюється охорона". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Дідківський В. М. Особливості механізму реалізації владних повноважень у сфері безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / В. М. Дідківський // Теорія та практика державного управління. — 2020. — Вип. 4. — С. 63-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2020_4_10
Кузьмін Д. В. Методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом [Електронний ресурс] / Д. В. Кузьмін // Право і суспільство. — 2015. — № 5. — С. 60-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5_13
Мельниченко О. І. Аналіз cтану забезпечення безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / О. І. Мельниченко, Ю. М. Магомаєв // Вісник Національного транспортного університету. — 2017. — № 1. — С. 275-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2017_1_38
Скрипа Є. В. Взаємодія суб'єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / Є. В. Скрипа // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 35(1). — С. 65-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_35(1)__17
Скрипа Є. В. До проблеми класифікація суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / Є. В. Скрипа // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". — 2018. — Вип. 4. — С. 162-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2018_4_18
Скрипа Є. В. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / Є. В. Скрипа // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 3. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_3_23
Скрипа Є. В. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] / Є. В. Скрипа // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 4(2). — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_4(2)__28

.: Розділ: Інше :: 20.09.2023 09.07.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47368  
Ольга запитує:
Доброго дня! Вкрай потрібен перелік літератури для написання магістерської на тему "УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ" Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Андрощук Г. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення [Електронний ресурс] / Г. Андрощук, А. Афян // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2015. — № 2. — С. 31–40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_2_5
Андрощук Г. Конфлікт між торговельними марками та географічними значеннями: механізми вирішення [Електронний ресурс] / Г. Андрощук, А. Афян // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2015. — № 1. — С. 37–45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_1_6
Верес О. В. Управління торговельними марками: боротьба з недобросовісною конкуренцією [Електронний ресурс] / О. В. Верес // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2021. — № 3. — С. 134-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2021_3_21
Кетова Т. Можливості та ризики розвитку власних торгових марок торговельного підприємства [Електронний ресурс] / Т. Кетова // Бізнесінформ. — 2019. — № 12. — С. 198-202. — Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-198_202.pdf
Круглова О. Результативність управління власною торговою маркою підприємства торгівлі [Електронний ресурс] / О. Круглова, Т. Кетова // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 60. Ч.1. – С. 105-110. — Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2020/60_1_2020/19.pdf
Наторіна А. О. Концептуальні засади управління власними торговими марками ритейлерів [Електронний ресурс] / А. О. Наторіна // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. — 2016. — № 64. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2016_64_7
Немеш П. Ф. Схожість торговельної марки з іншими торговельними марками як підстава для відмови у наданні правової охорони [Електронний ресурс] / П. Ф. Немеш // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 37(2). — С. 29-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37(2)__8
Никончук В. Торгова марка та її роль в інноваційному розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / В. Никончук // Економіка та управління національним господарством. — 2020. — Вип. 3. — С. 60-64. — Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/12.pdf
Радченко О. Досвід впровадження private label на українському ринку роздрібної торгівлі та тенденції її розвитку [Електронний ресурс] / О. Радченко, К. Пришва // Економіка та управління підприємтсвами. — 2018. — Вип. 5. — С. 106-111. — Режим доступу: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_67_2018_ukr/18.pdf
Севрук І. Власні торговельні марки як стратегія роздрібного брендингу торговельних мереж [Електронний ресурс] / І. Севрук // Економічний простір. — 2019. — № 150. — С. 66-70. — Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5365/1/Sevruk.pdf
Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом [Електронний ресурс] / С. Степаненко // Журнал європейської економіки. — 2014. — Т. 13, № 1. — С. 80-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2014_13_1_8
Круглова О. Оцінка перспектив розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі [Електронний ресурс] / О. Круглова, Т. Кетова // Бізнесінформ. — 2021. — № 1. — С. 190-198. — Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-1_0-pages-190_198.pdf

.: Розділ: Інше :: 21.08.2023 12.31.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 47228  
Оксана запитує:
Доброго дня.Шукаю інформацію про особливості вишивки Львівської області. Дякую.
Наша відповідь:
http://www.art-lev.com.ua/uk/index.php
https://lib.iitta.gov.ua/731461/1/Збірник Вишиванка 2022_Калініна Людмила_ 251-255.pdf
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-vyshyvanka-riznomanitnist-vizerunkiv-koloriv-ta-symvoliv/
https://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/dekor/chugai_r_v_narodne_dekorativne_mistectvo_yavorivshini.pdf
https://www.hroniky.com/news/view/15601-vid-luhanska-do-lvova-osoblyvosti-vyshyvanok-kozhnoho-rehionu
https://www.knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-3/263_271.pdf
Вачкова І. Вишивка Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту [Образотворчий матеріал] : з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. К.Шептицького : Ч. 1 / І. Вачкова ; дизайн О. Михайлюк. — Львів : Артклас, 2019. — 91 с.
Захарчук-Чугай Р. Народна вишивка Західної України XIX - XX ст.: (проблеми традицій) : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Р. Захарчук-Чугай ; Національна академія мистецтв України, Інститут народознавства. — Львів, 1995. — 397 с.
Мельничук Ю. У вишивці - ціле життя : наші ювіляри / Ю. Мельничук // Народне мистецтво. — 2008. — № 1-2. — С. 60-63.

.: Розділ: Інше :: 9.05.2023 23.24.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.364789 seconds