Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46272  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсовоъ роботи на тему: "Управлінський персонал в організації".
Наша відповідь:
Акименко Н. В. Системна мотивація управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Акименко, Н. С. Мамонтенко // Бізнес Інформ. — 2019. — № 1. — С. 364-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_1_54
Александрова Р. А. Формування ефективного механізму мотивування праці управлінського персоналу організації [Електронний ресурс] / Р. А. Александрова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 37. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2019_37_22
Байрачна О. К. Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менеджменті організації [Електронний ресурс] / О. К. Байрачна // Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2020. — № 1. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2020_1_18
Ємельянов О. Ю. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку управлінського персоналу підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Ємельянов // Modern economics. — 2020. — № 23. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_23_11
Згалат-Лозинська Л. О. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська, Н. В. Головач // Інноваційна економіка. — 2018. — № 9-10. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_9-10_11
Згалат-Лозинська Л. О. Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська // Наукові праці МАУП. Економічні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2018_2_9
Калюжна Н. Г. Підхід до оцінювання потенціалу управлінського персоналу як суб'єктивної складової потенціалу системи управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. Г. Калюжна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2015. — Вип. 10(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(2)__26
Мізіна О. В. Характеристика складових мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Мізіна, О. В. Амельницька, А. В. Гвоздь. // Ефективна економіка. — 2018. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_25
Муромець Н. Є. Місце залучення управлінського персоналу в системі ефективного управління [Електронний ресурс] / Н. Є. Муромець, А. О. Саєнко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_9
Осташова В. О. Стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Осташова, А. С. Бражник, Ю. А. Сліпокінь // Економічний форум. — 2018. — № 1. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_33
Павловські Г. Діагностика ефективності нормування праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / Г. Павловські // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 331-337. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_50
Чавичалов І. І. Класифікація управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_6(2)__9
Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 1. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_1_9
Чавичалов І. І. Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 1. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_21
Чавичалов І. І. Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_21
Шило Л. А. Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна, Х. Ю. Кіржа // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. — 2017. — Вип. 14. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_13

.: Розділ: Інше :: 14.02.2022 10.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Харків :: Запитання: 46267  
Інна запитує:
Доброго дня! Мене цікавить бібліографічний список літератури за темою: Бібліографія як метод дослідження; Методи бібліографії?
Наша відповідь:
Агалець І. Інформаційний супровід професійної мобільності фахівця засобами анотування й реферування [Електронний ресурс] / І. Агалець // Молодь і ринок. — 2019. — № 8. — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_8_23
Вакульчук О. Особливості науково-інформаційного та бібліографічного опису багатотиражних газет [Електронний ресурс] / О. Вакульчук // Бібліотечний вісник. — 2021. — № 1. — С. 56-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_9
Вараксіна Н. Сучасні системи керування бібліографією – інструмент для наукових досліджень [Електронний ресурс] / Н. Вараксіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 51. — С. 213-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_51_16
Вступ до бібліографознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. Для студентів напряму 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.” / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 3-тє вид., випр. та допов. – Рівне, 2011. – 231 с. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/dis/WDB.pdf
Ефендієва С. М. Реферування як метод навчально-дослідної роботи студентів [Електронний ресурс] / С. М. Ефендієва, К. О. Мішук, О. П. Протовень, Н. М. Ніколаєва, А. А. Стриж // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2015. — Т. 15, Вип. 1. — С. 210-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2015_15_1_53
Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретроспект. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - поч. XXI ст. : у 2 т. Т. 2 : (4161-7286) / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський ; у підготов. покажч. брали участь Л. М. Любаренко [та ін.] ; склад. та ред. імен. покажч. Н. В. Єрмакіна [та ін.]. — Київ : [б. в.], 2013. — 239 с.
Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретроспект. бібліогр. покажч. публ. середини XVIII - поч. XXI ст. : у 2 т. Т. 1 : (1-4160) / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський ; у підготов. покажч. брали участь Л. М. Любаренко [та ін.] ; склад. та ред. імен. покажч. Н. В. Єрмакіна [та ін.]. — Київ : [б. в.], 2013. — 255 с.
Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; уклад. Л. Любаренко, О. Мастіпан, Т. Богуш [та ін.]. — Київ : [б. в.], 2014. — 263 с.
Шипота Г. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Шипота ; Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2017. — 174 с.

.: Розділ: Інше :: 11.02.2022 15.32.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛЯ із міста: Надвірна :: Запитання: 46225  
ОЛЯ запитує:
Зародження та розвиток архівної справи в Україні на початковому етапі(XI-XVII)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С.Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – 316 с.
http://center-polygraph.org.ua/ua/project/e-staff/data/1367952189_4.pdf
Архівознавство
https://hktt.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/kalakura_ya_matyash_i_red_arkhivoznavstvo.pdf
Архіви України
https://www.wikiwand.com/uk/Архіви_України
Князівські та монастирські архіви. дипломатичні акти і листування
http://litopys.org.ua/dynasty/dyn03.htm
Початки архівів в Україні. Архіви адміністративних та судових установ Литовсько-Польської доби
https://poznayka.org/s41892t1.html
https://wikipage.com.ua/1x1261.html
https://studfile.net/preview/5550417/page:2/
https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_istorii_Heneralnoi_Arkhivy.php
https://studopedia.su/13_174203_tema--tsentri-zoseredzhennya-pisemnih-materialiv-u-kiivskiy-rusi-ta-galitsko-volinskiy-derzhavi.html
Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у київській Русі та Галицько-волинській державі
https://studfile.net/preview/5601744/page:9/
http://archeos.org.ua/?page_id=75

.: Розділ: Інше :: 30.01.2022 12.07.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Біла Церква :: Запитання: 46113  
Валерія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, потрібна інормація для реферату на тему"Укравтодор" Дяку!
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 7.12.2021 12.54.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 46088  
Леся запитує:
Особлива дитина в інклюзивному середовищі
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єжова Т. Є. Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи [Електронний ресурс] / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2012. — № 9. — С. 66-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_9.
Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2012. — № 9. — С. 120-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2012_9_15.
Котелянець Ю. С. Формування толерантного інклюзивного середовища в початковій школі / Ю. С. Котелянець [Електронний ресурс] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2016. — Вип. 253. — С. 115-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_253_21.
Кузава І. Актуальні проблеми навчання та виховання дітей в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / І. Кузава // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 1. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_20.
Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / І. Б. Кузава // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2012. — Вип. 11. — С. 315-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_60.
Ленів З. Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі [Електронний ресурс] / З. Ленів // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2014. — № 3. — С. 13-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_3_4.
Софій Н. З. Особливості викладання в інклюзивному навчальному середовищі: практика спільного викладання [Електронний ресурс] / Н. З. Софій // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. — 2015. — Вип. 10. — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2015_10_31.
Шульженко Д. І. Психологічні умови включення розумово відсталих учнів у середовище інклюзивної школи [Електронний ресурс] / Д. І. Шульженко // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(2). — С. 222-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2.

.: Розділ: Інше :: 1.12.2021 15.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.293483 seconds