Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45653
   


Автор вопроса: Наталія из города: Харків :: Вопрос: 47466  
Наталія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію з теми "Концепції загального недорозвинення мовлення, порушення мовного розвитку» або «специфічного порушення мови»."
Наш ответ:
Добрий день! Ви можете використати таку літературу:
Барна Х. В. Педагогічна підтримка дошкільників із мовленнєвими порушеннями в інклюзивному просторі [Електронний ресурс] / Х. В. Барна, Л. В. Кашуба, Ж. Г. Вальо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2022. — Вип. 89. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_89_4.
Брецко І. І. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Брецко, Т. Ю. Ямчук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 15. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_15_10.
З досвіду роботи : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 9. — С. 11-23.
Калиновська І. Теоретичні засади психокорекції дошкільників із порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. Калиновська // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. — Вип. 1(1). — С. 164-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__28.
Керик О. Є. Особливості особистісного та соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / О. Є. Керик // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 165-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__18.
Корисна логоритміка : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2020. — № 2. — С. 2-31.
Корсун В. А. Корекція мовленєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки [Електронний ресурс] / В. А. Корсун, О. М. Денисяка, Н. В. Базима // Логопедія. — 2017. — № 10. — С. 21-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2017_10_5.
Крикуненко Ю. О. Теоретичний аналіз дослідження мовленнєвих особливостей у разі аутистичних порушень у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Ю. О. Крикуненко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 93. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2020_93_21.
Курбатова А. І. Методика вивчення чинників порушень формування синтаксичних узагальнень у молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / А. І. Курбатова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 17. — С. 127-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_17_37.
Лашко Р. В. Причини мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку і основні напрямки корекційного навчання [Електронний ресурс] / Р. В. Лашко // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2004. — Вип. 8. — С. 422-426. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2004_8_72.
Логопедичний практикум : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 3. — С. 3-31.
Лукачович Г. О. Теоретичні засади опанування лексикою природничого змісту дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / Г. О. Лукачович // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 50(1). — С. 119-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_50(1)__27.
Марєєва Т. В. Викладання дисципліни «Основи логопедії з діагностикою мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / Т. В. Марєєва, Г. П. Барсуковська // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 54(2). — С. 65-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_54(2)__15.
Махукова Т. В. Психолінгвістичний підхід у логопедичному дослідженні мовної здібності у дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова, І. В. Макаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2022. — № 6. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2022_6_16.
Особливі діти : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 6-45.
Судак Т. Чому грамота важлива? : [тематична добірка] / Т. Судак // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 8-29.
Черніченко Л. Характеристика та аналіз порушень мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Черніченко // Освіта. Інноватика. Практика. — 2023. — Т. 11, № 3. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/edinpr_2023_11_3_9.
Чупахіна С. В. Розвиток слухомовленнєвої пам’яті у дітей із порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна, Н. Р. Кирста, Н. М. Кіндрачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2023. — Вип. 91. — С. 243-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2023_91_53.

.: Раздел: Прочее :: 20.10.2023 21.33.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Каховка :: Вопрос: 47455  
Наталія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з логопедії на тему "Механізми заїкання". Завчасно дякую
Наш ответ:
Добрий день, Наталіє. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Бегас Л. Д. Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 / Людмила Дмитрівна Бегас; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 16, [1] с. : рис., табл.
Гуцал Л. Л. Корекція заїкання у молодших школярів : навч.-метод. посіб. / Людмила Гуцал, Світлана Миронова. - Київ : Шкільний світ, 2010. - 119 с. - (Бібліотека "Шкільного світу". Психологія) (Психолог. Бібліотека). - Бібліогр.: с. 118.
Журавльова Л. С. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л. С. Журавльова ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 23 с.
Іванова Т. Корекція заїкання / Тамара Іванова, Тетяна Кваша ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. - Київ : Шкільний світ, 2015. - 132, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Психолог. Бібліотека). - Бібліогр.: с. [133].
Кондратенко В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації : посіб. для вищих навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов. – Київ Вища школа, 2006. – 70 с.
Конопляста С. Ю. Комплексний підхід до подолання заїкання у юнаків : метод. рек. / С. Ю. Конопляста, Т. С. Морозова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 124 с. - Бібліогр.: с. 108-111.
Кравченко А. І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації : дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / А. І. Кравченко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2003. - 200 арк.
Логопедія : підруч. / за заг. ред. М. Шеремет. – Київ; Видавничий дім Слово, 2010. – 672 с.
Мостова О. П. Енурез, тіки, заїкання та інші часті розлади дитячого віку : навч.-метод. посібник / О. П. Мостова. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2007. - 72 с.

Спілкування без перешкод : 22 жовтня - Міжнародний день заїкуватих людей // Шкільна бібліотека. - 2017. - № 9. - С. 76-78.

Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів : навч.- метод. посіб. / упоряд. Л. Л. Гуцал, С. П. Миронова ; Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. - Хмельницький : Поділля, 2001. - 91 с.

Заїкання // https://vorobus.com/2009/12/zajikannya.html
Заїкання (логоневроз) // https://irc-netushyn.miskrada.org.ua/news/10-48-05-10-12-2020/
Літовченко О. В. Патогенетичні механізми заїкання / О. В. Літовченко // https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/6_2010/28.pdf

Психологічні фактори виникнення логоневрозу у дітей // https://vinps.vn.ua/?p=1143#:~:text=Основний психологічний механізм формування заїкання,вимовити звук, слово, фразу.

Чому хлопчики частіше страждають на заїкання та якими методами долають мовленнєві відхилення // https://web.archive.org/web/20191103082306/https://tsn.ua/ukrayina/chomu-hlopchiki-chastishe-strazhdayut-na-zayikannya-ta-yakimi-metodami-dolayut-movlennyevi-vidhilennya-1433472.html

.: Раздел: Прочее :: 16.10.2023 14.29.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 47442  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Чи обов'язково в акті на вилучення по причині фізично зношені, в описі на кожну книгу проставляти дефект. Дякую
Наш ответ:

.: Раздел: Прочее :: 11.10.2023 10.42.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: Херсон :: Вопрос: 47435  
Валерія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть добрати кілька (3-5) розроблених фрагментів уроків з логопедії , у яких використана візуалізація навчальної інформації.
Наш ответ:
https://urok.osvita.ua/materials/initial/55918/
https://vseosvita.ua/library/vizualizacia-zvuku-v-logokorekcijnij-roboti-z-doskilnikami-222246.html
Бондаренко Т. В. Освітні можливості використання геоінформаційних ресурсів Google в процесі візуалізації навчальної інформації [Електронний ресурс] / Т. В. Бондаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2020. — Т. 76, № 2. — С. 96-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2020_76_2_10
Голуб Т. П. Сучасні технології візуалізації навчальної інформації [Електронний ресурс] / Т. П. Голуб, Є. С. Крюкова, О. О. Коваленко // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 32(2). — С. 174-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_32(2)__36
Курєнкова А. В. Використання інноваційної технології "Скрайбінг" у роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / А. В. Курєнкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2023. — Вип. 91. — С. 137-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2023_91_30
Ліпчевська І. Візуалізація навчальної інформації: робота з науково-пізнавальним текстом у початковій школі [Електронний ресурс] / І. Ліпчевська // Молодь і ринок. — 2022. — № 9-10. — С. 127-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2022_9-10_26
Сілкова О. В. Педагогічна технологія візуалізації навчальної інформації [Електронний ресурс] / О. В. Сілкова, Н. В. Лобач // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2018. — Вип. 62. — С. 180-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_62_45

.: Раздел: Прочее :: 8.10.2023 13.16.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Черецька Ірина из города: Дубно :: Вопрос: 47430  
Черецька Ірина спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Введення електроного документообігу на підприємстві" для написання курсової роботи.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Радимо переглянути виконані довідки № 9904, 19115, 21994, 31002, 41183 а також:
"Електронне" життя підприємства (інтернет, зв'язок, електронний документообіг) : практ. керівництво. - Дніпро : Баланс-Клуб, 2019. - 111 с.
Плескач В. Л. Інформаційні системи електронного документообігу : навч. посіб. / В. Л. Плескач, О. О. Броварець, І. І. Гарко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2020. - 301 с. : схеми, рис., табл. - Бібліогр.: с. 286-298.
Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання : наказ Міністерства юстиції України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14#Text
Денисенко О. Як запровадити електронний документообіг / Олесій Денисенко // https://ekadrovik.expertus.com.ua/10009540
Електронний документообіг: від створення до зберігання документів підприємства // https://prokadry.com.ua/article/3776-robota-z-elektronnimi-dokumentami
Козлова Н.С. Система управління електронним документообігом на підприємстві / Н. С. Козлова, Т. М. Білоусько // https://core.ac.uk/download/pdf/300238295.pdf
Мельниченко А. Електронний документообіг на підприємстві / Алла Мельниченко // https://bargen.com.ua/2021/04/21/elektronni-dokimentoobig-na-pidpriemstvi/
Онищенко В. Електронний документообіг замість паперового / Віктор Онищенко //
https://buhplatforma.com.ua/article/9413-elektronniy-dokumentooborot-zamst-paperovogo
Організація електронного документообігу на підприємстві // https://avstudy.com.ua/organizatsiya-elektronnogo-dokumentoobigu-na-pidpriyemstvi/
Шевченко А. Організація електронного документообігу на підприємстві / Анастасія Шевченко //
https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-dokumentooborot-2-organizaciya-elektronnogo-dokumentooborota-na-predpriyatii

.: Раздел: Прочее :: 5.10.2023 13.55.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.36147 seconds