Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Юля із міста: Павлоград :: Запитання: 47418  
Юля запитує:
Добрий день! Треба інформація з логопедії з теми:"Обстеження дітей з порушеннями темпу мовлення" й відповіді на план 1. Зміст та мета обстеження. 2. Вивчення анамнезу дітей з порушеннями темпу мовлення. 3. Обстеження немовленнєвих процесів. 4. Обстеження мовлення дітей. 5. Особливості обстеження дітей з різними порушеннями темпу мовлення. 6. Диференційна діагностика порушень темпу мовлення.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47417. Також радимо додатково опрацювати таку літературу:
Базима Н. В. До проблеми обстеження стану мовленнєвого розвитку у дітей з аутистичними порушеннями [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Логопедія. — 2011. — № 1. — С. 5-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_3.
Базима Н. В. Методика обстеження комунікативної активності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / Н. В. Базима, С. П. Велика // Логопедія. — 2016. — № 8. — С. 3-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2016_8_2.
Базима Н. В. Обстеження стану мовлення у дітей з аутистичними порушеннями дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. В. Базима // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(2). — С. 230-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__30.
Боряк О. В. Аналіз результатів обстеження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Логопедія. — 2011. — № 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_5.
Галущенко В. І. Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__8.
Галущенко В. І. Розвиток емоційно-мімічних засобів спілкування у дітей з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Логопедія. — 2015. — № 6. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_4.
Галущенко В. І. Шляхи оптимізації корекційно-логопедичної роботи з розвитку емоційної лексики у дітей із ЗНМ [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3(2). — С. 64-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(2)__13.
Журавльова Л. С. Нейропсихологічне обстеження як складова комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією [Електронний ресурс] / Л. С. Журавльова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2017. — Вип. 33. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_5.
Карімова Р. Б. Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією та основи їх комплексної корекції : Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Р. Б. Карімова ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2002. — 40 с.: рис.
Кисличенко В. А. Обстеження сформованості граматичних категорій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення в умовах побутового білінгвізму [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко, А. О. Копилова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 3. — С. 187-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_3_32.
Осадча Т. М. Комплексний супровід дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції органічного генезу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Т. М. Осадча; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 17 c.
Скалій І. Диференційна характеристика стертої форми дизартрії / І. Скалій // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. — 2011. — Вип. 3. — С. 182-186.
Хоменко С. О. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / С. О. Хоменко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 215-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_47.
Хоменко С. О. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / С. О. Хоменко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 215-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_47.

.: Розділ: Інше :: 30.09.2023 18.19.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Харків :: Запитання: 47417  
Юля запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу з логопедії з питання "Прогноз при різних порушеннях темпу мовлення у дітей." Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Перегляньте таку літературу:
Аніщук А. М. Основи дефектології та логопедії : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту психології та соц. роботи, спец. «Дошкільна освіта; практична психологія» / А. М. Аніщук; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин, 2012. — 176 c.
Баль Н. М. Актуальні проблеми діагностики мовленнєвих порушень у дітей [Електронний ресурс] / Н. М. Баль // Актуальні питання корекційної освіти. — 2010. — Вип. 1. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2010_1_4.
Бєлова О. Б. Модифікована методика дослідження агресивності молодших школярів з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Актуальні питання корекційної освіти. — 2010. — Вип. 1. — С. 35-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2010_1_6.
Бєлова О. Б. Особливості розвитку особистості молодших школярів з порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / О. Б. Бєлова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 2. — С. 6-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2011_2_3.
Брецко І. І. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Брецко, Т. Ю. Ямчук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 15. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_15_10.
Глущенко І. І. Особливості порушення дії ймовірного прогнозування мовлення в молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І. І. Глущенко // Дефектологія. — 2006. — № 3. — С. 14-16.
Камінська Ю. В. Актуальні аспекти проблеми корекції темпо-ритмічних порушень мовлення у дітей молодшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Ю. В. Камінська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. — 2013. — Вип. 4(2). — С. 142-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2013_4(2)__19.
Мартиненко І. В. Прогнозування в комунікативній діяльності старших дошкільників із системними порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. В. Мартиненко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 250-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__26.
Мартиненко І. В. Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих [Електронний ресурс] / І. В. Мартиненко // Логопедія. — 2011. — № 1. — С. 37-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_11.
Черніченко Л. Характеристика та аналіз порушень мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Черніченко // Освіта. Інноватика. Практика. — 2023. — Т. 11, № 3. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/edinpr_2023_11_3_9.
Якимчук Г. Порушення писемного мовлення : розпізнати й попередити : майстерня психолога / Г. Якимчук // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 14-21.

.: Розділ: Інше :: 30.09.2023 15.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ната із міста: Київ :: Запитання: 47416  
Ната запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти різні визначення "Візуалізація" в різних джерел. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Бабич О. До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація [Електронний ресурс] / О. Бабич, О. Семеніхіна // Фізико-математична освіта. - 2014. - Вип. 2. - С. 47-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2014_2_6
Житєньова Н. В. Візуалізація: основні поняття та визначення [Електронний ресурс] / Н. В. Житєньова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2019. - Вип. 25. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2019_25_34
Любченко Ю. Візуалізація інформації на сучасному радіо / Ю. Любченко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. — 2015. — № 3. — С. 54-57.
Окунькова О. Візуалізація даних. Від простого до складного [Електронний ресурс] / О. Окунькова // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2022. - № 3. – С. 61-66. – Режим доступу: https://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/3_2022/10.pdf
http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/189581
https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17099/2/FOSSLviv_2015_Litvin_V_V-Vizualizatsiia_yak_sposib_68-69.pdf
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1277/1/Vizualiz_Yurchenko_Drogobych_2017.pdf
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19635/1/27.pdf
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/5954/3/1.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Візуалізація
https://core.ac.uk/download/pdf/78039274.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/2869-Текст статті-5146-1-10-20190501.pdf

.: Розділ: Інше :: 29.09.2023 13.53.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47411  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть з логопедії знайти статті у фахових виданнях з актуальних проблем методики навчання української мови дітей з різними порушеннями мовлення. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні статті: – Чередніченко Н. В. Значення курсу початкового навчання української мови в системі корекційно-розвиваючого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 155-159.
– Шеремет М.К. Методи та форми організації корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку / М. К. Шеремет, Н. Манько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 9 : До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - С. 150-153.
– Галущенко В. І. Особливості стану та формування емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 36. – С. 23-27.
– Галущенко В. І. Аспекти корекційної роботи вдосконалення у дітей з порушеннями психофізичного розвитку навичок керування інтонаційно-мелодійним оформленням висловлювання / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 32. Ч. 1. – С. 26-32.
– Ласточкіна О. Діагностика зв'язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1. – С. 47-53.
– Чередніченко Н. В. Теоретичні основи побудови системи навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 11 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні". – С. 242-246.
– Трофименко Л. Специфіка формування граматичної компетенції у дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2(94). – С. 64-73.
– Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 3. – С. 40-48.
– Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 45-52.
– Швалюк Т. М. Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Т. М. Швалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 18. – С. 284-288.
– Махукова Т.В. Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Т.В.Махукова ; [наук. керівник Шеремет Марія Купріянівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с.
– Рєзніченко Н.В. Розвиток мовлення розумово відсталих першокласників на уроках протягом періоду навчання грамоти / Н. В. Рєзніченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – № 14(3). – С. 139-145.
– Гриненко О.М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : автореферат дис... канд. пед. наук ? 13.00.03 ? корекційна педагогіка / О.М. Гриненко. ? Київ, 2014. ? 20 с.

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12005/Lyubchych.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://core.ac.uk/download/pdf/162002327.pdf

.: Розділ: Інше :: 28.09.2023 08.38.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 47405  
Наталія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу з логопедії на тему:Сучасні підходи до організації логопедичної допомоги дітям та дорослим в Україні
Наша відповідь:
Губарь О. Г. Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_8
Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. — 2015. — № 6. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_5
Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 3. — С. 127-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_3_26
Ковиліна В. Г. Логопедична допомога дітям із порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / В. Г. Ковиліна, В. О. Коновалова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 106-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_24
Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / О. Чеботарьова, Г. Блеч, І. Гладченко, І. Бобренко, О. Мякушко, І. Сухіна, С. Трикоз ; за наук. ред. О. Чеботарьової, О. Мякушко. – Київ : ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. – 558 с. — Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725704/1/Посібник КРТ-2020.pdf
Марченко І. С. Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Марченко, М. В. Голубєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 18. — С. 158-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_18_42
Мицик Г. М. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945 – 1959 рр.) [Електронний ресурс] / Г. М. Мицик // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2018. — Вип. 42. — С. 114-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2018_42_17
Овчаренко М. Електронні засоби комунікації як засіб дистанційної логопедичної допомоги дорослим, які перенесли інсульт [Електронний ресурс] / М. Овчаренко // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 1. — С. 76-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_1_7
Пінчук Ю. В. Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_36
Ревть А. Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією [Електронний ресурс] / А. Ревть, Л. Голембійовська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__20
Ткач О. М. Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлеарною імплантацією [Електронний ресурс] / О. М. Ткач // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 15. — С. 186-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_15_20

.: Розділ: Інше :: 22.09.2023 16.03.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.34619 seconds