Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Андріана із міста: Львів :: Запитання: 46318  
Андріана запитує:
Добрий день, цікавить*Сучасний український конституціоналізм*
Наша відповідь:
Бєлов Д. М. Вдосконалення сучасного конституціоналізму шляхом перетворення конституції: окремі термінологічні питання [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, С. С. Тишков, І. В. Грищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 31(1). - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(1)__19
Бєлов Д. М. Український конституціоналізм: історичні засади [Електронний ресурс] / Д. М. Бєлов, Я. В. Якимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 25. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_10
Головко С. Г.Історико-правові витоки сучасного українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / С. Г. Головко, І. П. Варава // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2021. - № 3. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2021_3_7
Забокрицький І. І. Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_21
Забокрицький І. І. Принцип верховенства права в Європейському Союзі як ознака транс-націоналізації сучасного конституціоналізму [Електронний ресурс] / І. І. Забокрицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. - Вип. 55(1). - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_55(1)__7
Ковальчук В. Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Ковальчук, С. Білостоцький // Історико-правовий часопис. - 2018. - № 2. - С. 8–15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_2_4
Колодій І. М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд [Електронний ресурс] / І. М. Колодій, О. П. Колодій // Часопис Київського університету права. - 2016. - № 3. - С. 91-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_23
Колос М. І. Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова [Електронний ресурс] / М. І. Колос // Вісник Конституційного Суду України. - 2018. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2018_1_19
Максакова Р. М. Становлення українського конституціоналізму: витоки, основні етапи, фактори впливу на процеси розбудови державності України [Електронний ресурс] / Р. М. Максакова // Право та державне управління. - 2015. - № 3. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_3_6
Словська І. Є. Український конституціоналізм: сутнісна та структурна характеристика [Електронний ресурс] / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2014. - Т. 14. - С. 164-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2014_14_18
Словська І. Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону [Електронний ресурс] / І. Словська // Юридичний вісник. - 2016. - № 2. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2016_2_32
Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - Вип. 6. - С. 52-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2015_6_9
Томенко М. В. З історії українського конституціоналізму (1990-2004 рр. ): досвід, який потрібно врахувати [Електронний ресурс] / М. В. Томенко // Грані. - 2015. - № 12(1). - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_12(1)__9

.: Розділ: Інше :: 2.04.2022 16.41.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46314  
Софія запитує:
Добрий день, цікавить "Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність як засада конституційного ладу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://testderz.com/zno-pravo/program/принцип-багатоманітності-в-системі-к/
https://pidru4niki.com/1652020546869/pravo/konstitutsiyni_zasadi_politichnoyi_ekonomichnoyi_ideologichnoyi_bagatomanitnosti_suspilnih_vidnosin
https://studfile.net/preview/9024780/page:3/
https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i
https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/211-konstitutsijni-osnovi-rozvitku-ekonomichnoji-sistemi-ukrajini.html
– Оніщук М.В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 11/12. - С. 7-19.
– Рудик П. А. Теорії держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посібник. - Київ : Алерта, 2016. - 288 с.
– Гайдай Т. В. Цілісність та багатоманітність економічної теорії як об'єкт історико-економічного аналізу / Т. В. Гайдай // Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Вип. 68. - 2004. - С. 13-16.
– Оніщук М. В. Багатоманітність України як потенціал подальшого розвитку національної державності / М. В. Оніщук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 11. - С. 7-19.
– Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України. - 2009. - № 11. - С. 15-25.
– Баранова А. В. Ідеологічна багатоманітність як конституційна основа державотворення / А. В. Баранова // Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму : VI Тодиківські читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студ. (27-28 верес. 2013 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Харків, 2013. - С. 24-25.
– Александрова О. С. Багатоманітність проявів феномену конкуренції в сучасному суспільстві / О. С. Александрова // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крым. науч. центр НАН Украины и М-ва образования и науки Украины, Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Симфероп. учеб. центр Донец. гос. ун-та экономики и торговли и др. - Симферополь, 2004. - № 52, Т. 1. - С. 111-115.
– Лосик О. М. Локальність та багатоманітність "національної" ідентичності / О. М. Лосик // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : Міжнар. наук. конф., 16-18 квіт 2008 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХНЕУ. - Харків : ХНЕУ, 2008. - Ч.VI : Секція 7. Гуманізм та реалії техногенної цивілізації: український вибір. Секція 8. Місце української культури в контексті європейської цивілізації. - С. 244-251.
Крім того, можете скористатися відповідями на подібні питання. Розширений пошук №№ 46306 та 46311.

.: Розділ: Інше :: 30.03.2022 15.56.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Львів :: Запитання: 46313  
Каріна запитує:
Добрий день. Цікавить "Конституційні зміни в Україні 2016 року(щодо правосуддя) : причини, зміст, наслідки.
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text
https://www.pravda.com.ua/news/2016/09/30/7122211/
https://www.yurfact.com.ua/zminy-do-zakonodavstva-2016/zminy_vid_02-06-2016_do_ku
https://ua.interfax.com.ua/news/political/353462.html
https://ips.ligazakon.net/document/KS16001?an=30
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-oprylyudnyv-vysnovok-u-spravi-shchodo-pravosuddya-0
https://ukrainepravo.com/news/ukraine/v-ukra-n-startuvala-sudova-reforma/?sphrase_id=156055
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_Sud_reform.pdf
https://radako.com.ua/news/opublikovano-zmini-do-konstituciyi-shchodo-pravosuddya

– Головатий С. Конституційні зміни 2016 року щодо правосуддя: нагальна потреба в реформі правничої освіти (тези) / С.Головатий // Право України. - 2016. - № 11. - С. 185-196.
– Стецюк П. Зміни до Основного Закону України щодо правосуддя (конституційно-юрисдикційний зріз) / П.Стецюк // Вісник Конституційного Суду України. - 2016. - № 4/5. - С. 194-201.
– Колюх В. Проблеми судової реформи в контексті конституційних змін в Україні / В.Колюх // Віче : громадсько-політ. і теорет. журнал. - 2016. - № 9-10. - С. 42-46.
– Колюх В. В. Судова реформа в контексті конституційних змін в Україні / В.В.Колюх // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2016. - № 1 (10). - С. 50-54.
– Дьомін Ю. Функції органів прокуратури в контексті конституційних змін / Ю.Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України : фахове видання. - 2016. - № 3. - С. 20-28.
– Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя : матеріали кругл. столу, м. Харків, 6-7 лют. 2020 р. / [редкол.: О. М. Клюєв (голова) та ін.] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. - Харків : Панов А. М., 2020. - 135 с.
– Полянський А.Г. Реалізація функції правосуддя в сучасних умовах конституційного розвитку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Полянський Анатолій Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2020. - 18 с.
– Правові та економічні засади реформування системи органів державної влади і правосуддя в умовах інтеграції до європейської спільноти: проблеми та перспективи : [колект. монографія] / [Андрющенко К. А. та ін. ; під ред. Г. В. Татаренко] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. - 207 с.

.: Розділ: Інше :: 29.03.2022 10.27.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46311  
Софія запитує:
Добрий день,цікавить *Конституційні основи ідеологічної багатоманітності України*
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Із доступних на сьогодні ресурсів нам вдалося знайти наступні: – https://pidru4niki.com/1652020546869/pravo/konstitutsiyni_zasadi_politichnoyi_ekonomichnoyi_ideologichnoyi_bagatomanitnosti_suspilnih_vidnosin
https://testderz.com/zno-pravo/program/принцип-багатоманітності-в-системі-к/
https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/rozdil/rozdil3.html
https://ips.ligazakon.net/document/XH0XY00A?an=16
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/3_2017/part_2/11.pdf
https://studfile.net/preview/9422683/page:25/
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Maid_2011_1.pdf
https://jurisprudence.club/konstitutsionnoe-uchebnik/stattya-suspilne-jittya-ukrajini-gruntuetsya-47964.html
https://ukr.agromassidayu.com/ideologicheskoe-mnogoobrazie-obshaya-harakteristika-konstitucionnie-principi-ideologicheskogo-mnogoobraziya-page-010807
http://yport.inf.ua/stattya-suspilne-jittya-ukrajini-gruntuetsya-47964.html
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/43192/1/Illiashenko_ideologichna_bagatomanit.pdf

– Баранова А.В. Ідеологічна багатоманітність як конституційна основа державотворення / А.В. Баранова // Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму (VІ Тодиківські читання) : зб. тез наук. доп. і повідомлень Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (27-28 вересня 2013 р., Харків). – Харків, 2013. – С. 24-25.
– Альонкін О. Правове забезпечення ідеологічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання / О.Альонкін // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 78-82.

.: Розділ: Інше :: 28.03.2022 11.03.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46310  
Христина запитує:
Добрий день! Цікавить питання "Імідж сучасного бібліотекаря" Буду вдячна за відповідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://en.calameo.com/read/004620142b8e6f9c32c59
https://lib.if.ua/publish2008/1217927085.html
http://www.ipedahohika.com/lirefs-514-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qil5fEsXlS0
https://oddagipermarket.ru/uk/cash/formirovanie-pozitivnogo-imidzha-biblioteki-i-bibliotekarya-problemy.html
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten15/buleten15.htm

– Костирко Т. Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація / Т. Костирко // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 2. – С.22-23.
– Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства / В. Осаула // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 9. – С.22-24.
– Ловка О. Розвиток позитивної я-концепції бібліотекарів як одна з основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки / О. Ловка // Імідж сучасної бібліотеки. – 2001. – С. 109-116.
– Шевченко І. Професіоналізм як основа іміджу / І. Шевченко // Імідж сучасної бібліотеки. – 2001. – С. 58-62.
– Богун Н. У пошуках шляхів покращання іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 6-9.
– Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 16-18.
– Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки / Т.Сафонова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 25-28)
– Тертилова А. Роль професії бібліотекаря в сучасних умовах / А.Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 4-6.
– Вороніна Р.В. Нові підходи до визначення професійних комунікативних умінь сучасного бібліотекаря / Р.В.Вороніна // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 106-113.
– Шевчук В. А. Сучасна бібліотека. Удосконалений бібліотекар – задоволений користувач / В.А.Шевчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2018. – Вип. 5. – С. 197-200.
– Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій / Н.Завадська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 2-4.
– Иванова Т. Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря. Имидж школьного библиотекаря / Т. Иванова // Шкіл. б-ка плюс. - 2012. - Липень (№ 13/14). - С. 26-32.
– Федоренко Л.Ф. Імідж сучасного бібліотекаря : заняття з елементами тренінгу / Л. Ф. Федоренко // Шкіл. б-ка плюс. - 2017. - № 3/4 (лют.). - С. 29-31.
– Матвієнко О. "ІТ-бібліотекарі": пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. - 2020. - № 3(284). - С. 25-30.

.: Розділ: Інше :: 27.03.2022 14.08.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251484 seconds