Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45629
   


Автор вопроса: Ольга из города: Тернопіль :: Вопрос: 47348  
Ольга спрашивает:
Методи фізичної реабілітації дітей з ДЦП
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Альошина А. Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП [Електронний ресурс] / А. Альошина // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2014. — Вип. 16. — С. 120-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_16_28.
Бондарчук В. І. Аналіз засобів фізичної реабілітації дітей із спастичними формами дитячого церебрального паралічу [Електронний ресурс] / В. І. Бондарчук, Н. О. Багирич // Вісник медичних і біологічних досліджень. — 2023. — № 1. — С. 33-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bulmbr_2023_1_8.
Буховець Б. О. Програма фізичної реабілітації дітей з ДЦП з використанням Бобат-терапії [Електронний ресурс] / Б. О. Буховець // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2018. — Вип. 6. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_6_3.
Буць В. Реабілітаційне обстеження пацієнтів з ДЦП і зрілого віку з порушеним стереотипом ходьби [Електронний ресурс] / В. Буць, О. Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 556-560. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2015_19(1)__108.
Волкова С. С. Особливості застосування методики «м’яч-батут-розтягнення» у фізичній реабілітації дітей хворих на церебральний параліч [Електронний ресурс] / С. С. Волкова, А. В. Приходько // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2013. — Вип. 112(3). — С. 123-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__29.
Кальонова І. В. Інноваційні підходи в реабілітації рухових функцій у дітей з церебральним паралічем [Електронний ресурс] / І. В. Кальонова, Г. М. Страколист, О. І. Андрієнко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. — 2014. — № 1. — С. 139-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2014_1_21.
Кашуба В. О. Сучасні тренди фізичної реабілітації дітей з ДЦП [Електронний ресурс] / В. О. Кашуба, Б. О. Буховець // Україна. Здоров’я нації. — 2020. — № 1. — С. 62-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2020_1_13.
Копочинська Ю. В. Огляд сучасних засобів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Ю. В. Копочинська, В. О. Зайцева // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. — 2021. — № 2. — С. 85-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2021_2_14.
Кривошлик Ю. Сучасні методи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, хворих на церебральний параліч: версії, теорії, суперечки (огляд літератури) [Електронний ресурс] / Ю. Кривошлик // Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2013. — № 2. — С. 157-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_2_34.
Лисенкова І. П. Клініко-психологічне обґрунтування застосування засобів реабілітації у процесі відновлення координаційних здібностей у дітей з ДЦП [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова, А. М. Мирян. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_3_12.
Малікова А. М. Комплексна реабілітація дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та їхня інтеграція в сучасне суспільство [Електронний ресурс] / А. М. Малікова, Н. Г. Байкіна // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2015. — № 1. — С. 48-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2015_1_10.
Мицкан Б. Огляд методів фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем [Електронний ресурс] / Б. Мицкан, Т. Мицкан, З. Остапяк // Нова педагогічна думка. — 2013. — № 4. — С. 161-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_4_51.
Рудська А. І. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії [Електронний ресурс] / А. І. Рудська, О. С. Солдатова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. — 2013. — № 4. — С. 107-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_soc_2013_4_18.
Страшко Є. Ю. Реабілітація дітей, хворих на дцп, шляхом впливу на руховий стереотип [Електронний ресурс] / Є. Ю. Страшко // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2017. — Т. 17, Вип. 2. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2017_17_2_42.
Янушпольська О. Реабілітація хворих ДЦП методом динамічної пропріоцентивної корекції [Електронний ресурс] / О. Янушпольська // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. — 2022. — Т. 7, № 2. — С. 78-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/phrrht_2022_7_2_10.

.: Раздел: Тексты книг :: 29.07.2023 12.14.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: ... из города: ... :: Вопрос: 47207  
... спрашивает:
Інтернет як сучасний провідний канал комунікації
Наш ответ:
Дем'яненко М. Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект [Електронний ресурс] / М. Дем'яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2019. — Вип. 53. — С. 213-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_53_18
Заботнова М. В. Інтернет-меми як засіб реалізації стратегічної комунікації [Електронний ресурс] / М. В. Заботнова // Studia philologica. — 2021. — Вип. 17. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2021_17_6
Закіров М. Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / М. Закіров // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — С. 224-234. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_58_19
Іванишин Н. Я. Комунікативно-прагматичні параметри блогу як жанру персональної інтернет-комунікації (на матеріалі текстів Людмили Лінник на сайті видання "Галицький кореспондент") [Електронний ресурс] / Н. Я. Іванишин // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2021. — № 1. — С. 189–197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2021_1_21
Каптур А. О. Інтернет-реклама: сучасний канал комунікації. Тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / А. О. Каптур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . — 2017. — № 8. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_8_11
Качинська К. А. Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової маніпуляції свідомістю [Електронний ресурс] / К. А. Качинська // Інформація і право. — 2016. — № 4. — С. 71-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2016_4_10
Кіца М. О. Інтернет як новий світ реклами: особливості комунікації, види, специфіка [Електронний ресурс] / М. О. Кіца // Молодий вчений. — 2018. — № 5(1). — С. 216-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)__55
Красівський О. М. Інтернет комунікація: стратегії та мовні особливості [Електронний ресурс] / О. М. Красівський, Ю. М. Масюкевич, О. М. Мікула // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 2(2). — С. 122-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_2(2)__26
Крижанівська Г. Т. Блог як жанр інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / Г. Т. Крижанівська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2022. — Вип. 53(1). — С. 77-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2022_53(1)__20
Кубецька О. М. Політика комунікацій в Інтернеті [Електронний ресурс] / О. М. Кубецька, Т. М. Остапенко, Я. С. Палешко // Бізнес Інформ. — 2021. — № 4. — С. 315-322. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_4_46
Лазаренко Н. І. Комунікація в Інтернет-просторі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць, О. М. Паламарчук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2018. — Т. 65, № 3. — С. 249-261. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_65_3_20
Мовчан М. М. Інтернет-комунікація: проблема страху [Електронний ресурс] / М. М. Мовчан // Філософські обрії. — 2019. — Вип. 42. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2019_42_9
Полісученко А. Ю. Інтернет-флешмоби в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / А. Ю. Полісученко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 4. — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_4_3
Прищенко С. В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у ХХІ столітті: web-технології та стилістичні тенденції [Електронний ресурс] / С. В. Прищенко, М. О. Прищенко // Теорія та практика дизайну. — 2015. — Вип. 7. — С. 218-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2015_7_30
Романчук С. М. Методологія інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / С. М. Романчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — Вип. 9. — С. 42-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_9_10
Скиба О. П. Інтернет-комунікації в інформаційному суспільстві: соціокультурний аспект [Електронний ресурс] / О. П. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2019. — № 2. — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2019_2_35

.: Раздел: Тексты книг :: 1.05.2023 19.39.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 46223  
Юлія спрашивает:
Доброго дня. Цікавить все що стосується "Національний архівний фонд України, структура, правові засади"
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Національний архівний фонд України
https://archives.gov.ua/ua/
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text
Нормативно-правова база
https://archives.gov.ua/ua/нормативно-методична-база/
https://studfile.net/preview/9753660/page:17/
Теретико-методичні основи організації Національного архівного фонду: методичний посібник
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/naf.pdf
https://naurok.com.ua/lekciya-3-nacionalniy-arhivniy-fond-ukra-ni-205075.html
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/totalitarizm/doslid/pravila-archive.pdf
Правове регулювання функціонування системи архівних установ України
http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2012/34.pdf
http://archives.kh.gov.ua/wp-content/uploads/2014/06/Formuv_NAF.pdf
http://ua.textreferat.com/referat-21463.html

.: Раздел: Тексты книг :: 28.01.2022 18.56.16 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 45902  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Чи можна знайти книгу в електронному вигляді: Жлуктенко Яворська "Вступ до германського мовознавства". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Дивіться гіперпосилання на ваш запит: Жлуктенко Ю. О. Вступ до германського мовознавства / Ю. О. Жлуктенко, Т. А. Яворська. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ, 1978. - 170 с. - Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/Vstup do herm. movoznavstva.pdf.

.: Раздел: Тексты книг :: 4.10.2021 13.56.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Людмила из города: Київ :: Вопрос: 45738  
Людмила спрашивает:
Мені потрібна збірка сценаріїв В. Марущак про казки. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Людмило! Збірка сценаріїв про казки знаходиться за таким гіперпосиланням:
Марущак В. І. Скарбничка казок [Електронний ресурс] : збірка сценаріїв / авт.-уклад. В. Марущак. – Вінниця : Нова Книга, 2016 . – 68 с. - Режим доступу: https://nk.in.ua/pdf/1347.pdf.

.: Раздел: Тексты книг :: 16.08.2021 11.07.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.154832 seconds