Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44382  
Діма запитує:
Книги Адама Джексона
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги:
Джексон А. Десять секретов любви : совр. притча о мудрости и любви, которая изменит вашу жизнь / А. Джексон. - Київ : София, 2002. - 127 с. - (Око возрождения).
Джексон А. Десять секретов счастья : Совр. притча о мудрости и счастье, которая изменит вашу жизнь / А. Джексон. - Київ : София, 2002. - 157 с. - (Око возрождения).
Джексон А. Дж. 10 секретов богатства : соврем. притча о мудрости и богатстве, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон ; пер. Н.Шпет. - Київ : Софія, 2002. - 157 с. - (Око возрождения).
Джексон А. Дж. 10 секретов здоровья : соврем. притча о мудрости и здоровье, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон ; пер. С.Грабовецкий. - Київ : Софія, 2002. - 142 с. - (Око возрождения).
Джексон А. Дж. Десять секретов богатства = The Secrets of Abundant Wealth : соврем. притча о мудрости и богатстве, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон ; пер. с англ. Н. Шпет. - Київ : София, 2009. - 159 с.
Джексон А. Дж. Десять секретов здоровья = The Secrets of Abundant Health : соврем. притча о мудрости и здоровье, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон ; пер. с англ. С. Грабовецького. – Київ : София, 2009. - 143 с.
Джексон А. Дж. Десять секретов любви = The Secrets of Abundant Love : соврем. притча о мудрости и любви, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон; пер. с англ. Д. Ивахненко. - Київ : София, 2009. - 143 с.
Джексон А. Дж. Десять секретов счастья = The Secrets of Abundant Happiness : соврем. притча о мудрости и счастье, которая изменит вашу жизнь / А. Дж. Джексон ; пер. с англ. К. Семенова. - Київ : София, 2009. - 159 с.
Чекаємо на вас після закінчення карантину, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60. Тел.: (38044) 443-25-30, (38044) 443-26-31.

.: Розділ: Тексти книг :: 4.06.2020 23.10.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Бориспіль :: Запитання: 44329  
Віта запитує:
Підкажіть, чи можна знайти текст книги Ф. Кене. Вибрані місця. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Ознайомтесь з повним текстом книги за Вашим запитом: Кенэ Ф. Выбранные места [Электронный ресурс] / Ф. Кенэ ; пер. А. В. Горбунова. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1896. – 279 с. – (Библиотека экономистов ; вып. 6). – Режим доступу: http://wiki.kneu.edu.ua/Legacy/pdf/kene.pdf.

.: Розділ: Тексти книг :: 29.05.2020 01.31.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 44118  
Надія запитує:
Чи можна знайти текст книги Н. Космолінської Гра в музей
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Дану книгу неможливо знайти у вільному доступі, бо існує авторське право на інтелектуальну власність. Чекаємо вас після карантину у Національній бібліотеці України для дітей, у відділі мистецтв.

.: Розділ: Тексти книг :: 5.05.2020 10.17.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 44062  
Аня запитує:
Доброго дня. Чи можна знайти текст книги Ю. Палехи Управлінське документування. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Аня! Текст книги Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2: Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доповн. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с. можна знайти за такими гіперпосиланнями: http://lib.mypressonline.com/zbook/tehno/dilovodstvo/11/upravlinsyke-dokumentuvannya-paleha.html
http://librarium.freehostia.com/librarium-freehostia-com-управлінське-документування-кадрове діловодство-палеха-librarium-freehostia-com.html

.: Розділ: Тексти книг :: 28.04.2020 15.18.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44056  
Оля запитує:
Реферат Фінансові види
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дем’янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я: методологія і практика / В. Г. Дем’янишин, Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. — Вінниця : Балюк І. Б., 2014. — 262 с. : іл., табл.
Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / [С. В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2013. — 436 с.
Економіка і фінанси підприємств. Економіка підприємств (видавничо-поліграфічних організацій) : метод. вказівки до виконання та захисту курс. роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 ”Менеджмент” освіт.-кваліфік. рівня ”Бакалавр” / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т” ; [уклад. Шендерівська Л. П. ; відп. ред. А. В. Кваско]. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 32 с.
Никитенко О. Моделювання видобутку знань для прогнозування фінансових ринків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Никитенко ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 481 с. : іл.
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції / [Внукова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та керівник кол. авт. Н. М. Внукова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеца. — Харків : Ексклюзив, 2014. — 217 с. : іл., табл. — (Наукове видання).
Сіташ Т. Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. Сіташ ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл.
Фінансові санкції за законодавством України : Загальні положення; Види фінансових санкцій; Перелік фінансових санкцій : Зб. нормативних актів / Відпов. ред. В.С.Ковальський. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 414, [1] с. : табл.

.: Розділ: Тексти книг :: 27.04.2020 23.41.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301697 seconds