Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45266
   


Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 44062  
Аня запитує:
Доброго дня. Чи можна знайти текст книги Ю. Палехи Управлінське документування. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Аня! Текст книги Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2: Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доповн. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с. можна знайти за такими гіперпосиланнями: http://lib.mypressonline.com/zbook/tehno/dilovodstvo/11/upravlinsyke-dokumentuvannya-paleha.html
http://librarium.freehostia.com/librarium-freehostia-com-управлінське-документування-кадрове діловодство-палеха-librarium-freehostia-com.html

.: Розділ: Тексти книг :: 28.04.2020 15.18.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44056  
Оля запитує:
Реферат Фінансові види
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дем’янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я: методологія і практика / В. Г. Дем’янишин, Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. — Вінниця : Балюк І. Б., 2014. — 262 с. : іл., табл.
Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / [С. В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2013. — 436 с.
Економіка і фінанси підприємств. Економіка підприємств (видавничо-поліграфічних організацій) : метод. вказівки до виконання та захисту курс. роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 ”Менеджмент” освіт.-кваліфік. рівня ”Бакалавр” / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т” ; [уклад. Шендерівська Л. П. ; відп. ред. А. В. Кваско]. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 32 с.
Никитенко О. Моделювання видобутку знань для прогнозування фінансових ринків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Никитенко ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 481 с. : іл.
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції / [Внукова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та керівник кол. авт. Н. М. Внукова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеца. — Харків : Ексклюзив, 2014. — 217 с. : іл., табл. — (Наукове видання).
Сіташ Т. Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. Сіташ ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл.
Фінансові санкції за законодавством України : Загальні положення; Види фінансових санкцій; Перелік фінансових санкцій : Зб. нормативних актів / Відпов. ред. В.С.Ковальський. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 414, [1] с. : табл.

.: Розділ: Тексти книг :: 27.04.2020 23.41.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Жмеринка :: Запитання: 42370  
Алла запитує:
Доброго вечора, потрібен текст казки М. Пляцковського "Чи глибока річка?". Допоможіть знайти інтернет-посилання, де б можна було прочитати повний текст казки. ДЯКУЮ
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Повний текст казки М. Пляцковського "Чи глибока річка?" читайте за гіперпосиланням: http://www.ukrlit.net/textbook/2klas_1/5.html.

.: Розділ: Тексти книг :: 6.10.2018 18.29.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Черкаси :: Запитання: 42083  
Света запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти електронну версію монографії Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ. 2007. 312 с. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Света!
На жаль, сама монографія не знайшлася, автореферат до дисертації за означеною темою є (БОБУХ Н. М. АНТОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ І ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Київ – 2009).
За таким посиланням закачується архів з авторефератом - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09bnmsla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Успіхів!

.: Розділ: Тексти книг :: 9.06.2018 13.04.05 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 42060  
Жанна запитує:
Добрий день, потрібна література на тему "рольова гра як засіб пізнавальної діяльності молодших школярів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Жанно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Овечко, Н. О.Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / Н.О Овечко // Початкове навчання та виховання. - 2013. - № 5 . - С. 2-13. - Бібліогр. в кінці розд.
- Ватаманюк, Галина. Інтелектуальна гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів / Г. Ватаманюк // Початкова школа. - 2008. - № 6. - С. 40-43. - Бібліогр.: 6 назв.
- Мехова, Т. Роль народной игры в формировании характера ребенка [Текст] / Т.Мехова // Воспитание школьников. - 2001. - № 3. - С. 49-52. - Бібліогр.: 6 назв.
- Шульга, Л. Ігрові методики та їх роль у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Л. Шульга // Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 48-50. - Бібліогр.: 6 назв.
- Кретова, Наталія. Рольові ігри на уроках англійської мови як ефективний засіб гуманізації навчально-виховного процесу на початковому етапі [Текст] / Н. Кретова // Рідна школа. - 2005. - № 3. - С. 52-54. - Бібліогр.: 4 назв.
- Бондаренко, Тетяна. Роль гри у формуванні навчальної діяльності [Текст] / Тетяна Бондаренко // Початкова освіта. - 2006. - № 42. - С. 22-24
- Старагіна, Ірина."Дві чаклунки" Сюжетно-рольова гра для шестирічних першокласників / Ірина Старагіна // Початкова освіта. - 2009. - № 17. - С. 9-12
- Ананьєва, Ірина. Гра як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення іноземної мови молодшими школярами [Текст] / І. Ананьєва // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 19-21
- Погорєлова, Л. Гра. Гра? Гра! [Текст] / Л. Погорєлова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 5. - С. 60-63 ; Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 6. - С. 62-66
- Пізнавально - розвивальні заняття в групі продовженого дня // Вихователю ГПД. Усе для роботи. - 2012. - № 7: Спецвипуск. - С. 29 - 41.
- Мельник , С. Г. Позакласні заходи природознавчої тематики / С. Г. Мельник , В. І. Федорчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. - 2013. - № 7. - С. 32-47. - Бібліогр. в кінці ст.
- Клімова, О. Гра у групі продовженого дня / О. Клімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 2. - С. 37-39
- Саган, О. Методика вивчення алгоритмів у початкових класах [Текст] / Олена Саган // Початкова школа. - 2017. - № 6. - С. 26-32. - Бібліогр.: 7 назв.
- Литвин, Ярослав Степанович Сюжетні ігри та імітаційні вправи для дітей [Текст] / Ярослав Литвин. - К. : Здоров'я, 1980. - 94 с. - Б. ц.
- Турнер, Дэвид Ролевые игры : Практическое руководство / Дэвид Турнер,; Пер. с англ. Н. Сафоновой. - СПб.; М.; Харьков; Минск : Питер, 2002. - 352 с.
https://zosh5.org.ua/sites/default/files/gra.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/intelektualna-gra-yak-zasib-aktivizatsiyi-navchaln.html
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/rozvivalni_igri_ta_zavdannja.pdf
http://lviv156.lvivedu.com/uk/article/rolova-gra-u-navchanni-inozemnikh-mov-u-pochatkovi.html
http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Psihologia/33507.doc.htm
http://11schoolgpd.wixsite.com/gpd11/kopiya-kulbanska-m-i-tvorchi-zdibno
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/38561/
http://www.psyh.kiev.ua/Швець_І.А._Використання_рольових_ігор_у_навчанні_іноземної_мови_у_початковій_школі

.: Розділ: Тексти книг :: 29.05.2018 17.52.52 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307817 seconds