Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45389
   


Автор вопроса: Надія из города: Київ :: Вопрос: 44118  
Надія спрашивает:
Чи можна знайти текст книги Н. Космолінської Гра в музей
Наш ответ:
Доброго дня, Надіє! Дану книгу неможливо знайти у вільному доступі, бо існує авторське право на інтелектуальну власність. Чекаємо вас після карантину у Національній бібліотеці України для дітей, у відділі мистецтв.

.: Раздел: Тексты книг :: 5.05.2020 10.17.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аня из города: Київ :: Вопрос: 44062  
Аня спрашивает:
Доброго дня. Чи можна знайти текст книги Ю. Палехи Управлінське документування. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня. Аня! Текст книги Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2: Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доповн. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с. можна знайти за такими гіперпосиланнями: http://lib.mypressonline.com/zbook/tehno/dilovodstvo/11/upravlinsyke-dokumentuvannya-paleha.html
http://librarium.freehostia.com/librarium-freehostia-com-управлінське-документування-кадрове діловодство-палеха-librarium-freehostia-com.html

.: Раздел: Тексты книг :: 28.04.2020 15.18.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Київ :: Вопрос: 44056  
Оля спрашивает:
Реферат Фінансові види
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дем’янишин В. Г. Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я: методологія і практика / В. Г. Дем’янишин, Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. — Вінниця : Балюк І. Б., 2014. — 262 с. : іл., табл.
Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / [С. В. Ківалов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — Одеса : Фенікс, 2013. — 436 с.
Економіка і фінанси підприємств. Економіка підприємств (видавничо-поліграфічних організацій) : метод. вказівки до виконання та захисту курс. роботи для студентів напряму підгот. 6.030601 ”Менеджмент” освіт.-кваліфік. рівня ”Бакалавр” / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т” ; [уклад. Шендерівська Л. П. ; відп. ред. А. В. Кваско]. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 32 с.
Никитенко О. Моделювання видобутку знань для прогнозування фінансових ринків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / О. Никитенко ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. — Черкаси, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 481 с. : іл.
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції / [Внукова Н. М. та ін.] ; наук. ред. та керівник кол. авт. Н. М. Внукова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеца. — Харків : Ексклюзив, 2014. — 217 с. : іл., табл. — (Наукове видання).
Сіташ Т. Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Т. Сіташ ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2014. — 20 с. : іл.
Фінансові санкції за законодавством України : Загальні положення; Види фінансових санкцій; Перелік фінансових санкцій : Зб. нормативних актів / Відпов. ред. В.С.Ковальський. — Київ : Юрінком Інтер, 2001. — 414, [1] с. : табл.

.: Раздел: Тексты книг :: 27.04.2020 23.41.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Алла из города: Жмеринка :: Вопрос: 42370  
Алла спрашивает:
Доброго вечора, потрібен текст казки М. Пляцковського "Чи глибока річка?". Допоможіть знайти інтернет-посилання, де б можна було прочитати повний текст казки. ДЯКУЮ
Наш ответ:
Доброго дня, Алло! Повний текст казки М. Пляцковського "Чи глибока річка?" читайте за гіперпосиланням: http://www.ukrlit.net/textbook/2klas_1/5.html.

.: Раздел: Тексты книг :: 6.10.2018 18.29.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Света из города: Черкаси :: Вопрос: 42083  
Света спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, знайти електронну версію монографії Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ. 2007. 312 с. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Света!
На жаль, сама монографія не знайшлася, автореферат до дисертації за означеною темою є (БОБУХ Н. М. АНТОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ХХ СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ І ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Київ – 2009).
За таким посиланням закачується архів з авторефератом - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09bnmsla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Успіхів!

.: Раздел: Тексты книг :: 9.06.2018 13.04.05 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.382795 seconds