Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Аня із міста: м. Рівне :: Запитання: 35840  
Аня запитує:
Добрий день. Де прочитати можна в інтернеті книгу Малик Г. Третя подорож Алі. Дякую.
Наша відповідь:
http://pooveel.gethugecoupons.com/e1a5bc3/5434449_galina_malik_podorozh_ali_do_krayini_syak_takiv_skachat_d8

Добрый день! Это форум и там ссылка для скачивания. Удачи!

.: Розділ: Тексти книг :: 5.01.2015 13.19.50 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 35813  
Любов запитує:
Доброго дня! Надішліть, будь ласка, електронну адресу джерел (для перегляду або скачування) до теми "Дієслова мовлення та мислення в сучасній українській літературній мові". Дякую.
Наша відповідь:
Любо, добрий дань! Радимо переглянути такі джерела інформації:

ВОЗНИЙ Т.М.СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine2-4.pdf


Гірняк С.П. Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Гірняк ; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20


Дієслово в сучасній українській літературній мові (лекція)
http://5ka.at.ua/load/movoznavstvo/dieslovo_v_suchasnij_ukrajinskij_literaturnij_movi_lekcija/41-1-0-25321

Дієслово в діловому мовленні
http://pidruchniki.com/1846080247617/dokumentoznavstvo/diyeslovo_dilovomu_movlenni


Дишлева С.М. АДВЕРБІАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук. – Київ, 2008. – 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/320/3/Dyshleva.pdf

КОВАЛЕНКО Р.О.СИНОНІМІКА КОНСТРУКЦІЙ З ДІЄСЛОВАМИ МИСЛЕННЯ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine34-9.pdf

Навальна Марина. ЛЕКСЕМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА.
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/49

Пашковська Г.О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.О. Пашковська ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2008. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Щепка Оксана.ДІЄСЛОВА З КОМПАРАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
http://litmisto.org.ua/?p=8668

Ніколаєва Н. Г. Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Ніколаєва Н. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 27 с.

Омельчук, С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 13-17.

Пашковська Г. О. До питання класифікації дієслів мовлення [Текст] /Г. О. Пашковська // Мова і культура. – К., 2005. – С. 122–130.

Пашковська Г. О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Пашковська Галина Олексіївна ; НАН України, Ін-т мовознав.ім. О. О. Потебні. – К., 2008. – 270 с.

Паньков, Микола Іванович. Семантична структура дієслів мовлення в сучасній українській літературній мові / М. І. Паньков // Записки з загальної лінгвістики . – 2001 . – Вип.3 . – С. 101-107.

Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наукова думка, 1986.

Сікорська, Зінаїда. Дієслово у сфері професійного мовлення [Текст] / З. Сікорська // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 30-34.

.: Розділ: Тексти книг :: 26.12.2014 13.41.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Васильків :: Запитання: 35492  
Анна запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка знайти електронний варіант книги - Кононенко В. И., Брицын М. А., Ганич Д. И. - "Современный русский язык". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна, Ганно! Знайдено лише один сайт. Додатково інформуємо про наявність видання в бібліотеках. Ви зможете скористатися послугою міжбібліотечного абонементу-МБА
Название книги Брицын М.А. Современный русский язык
Название файла __bricyn_m.a.____sovremennyj_russkij_yazy.pdf
Размер файла 2022 Kb
Тип документа Эл. книга PDF
Дата загрузки в базу 14.03.2014
Kaspersky Anti-Virus Угрозы отсутствуют!
Библиотека электронных книг Скачивай и читай онлайн, книги в формате pdf– Режим доступу:
http://elibrary-book.ru/

*****************************************************************************
Додаткова інформація
Брицын М.А. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов спец. №2121 "Педагогика и методика обуч." / Брицын М.А., Кононенко В.И. - К. : Вища школа, 1983. - 456 с. - Б. ц.
Фонд Бібліотеки Миколаївського національного університету- результаты поиска– Режим доступу:
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGU&P21DBN=NGU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кононенко В.И

Брицын М.А. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов спец. №2121 "Педагогика и методика обуч." / Брицын М.А., Кононенко В.И. - К. : Вища школа, 1983. - 456 с
Фонд Науковоі біліотеки ім. М.М. Максимовича
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка– Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=769515

Брицын, Михаил Акимович.Современный русский язык: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. "Педагогика и методика начального обучения" / М. А. Брицын, В. И. Кононенко . – Киев : Вища школа, 1983 . – 456 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Наукова бібліотека Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова– Режим доступу:
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:437933/Source:default
Михайло Якимович Брицин :Біобібліографічний покажчик– Режим доступу:
http://lib.npu.edu.ua/bibliograf/bricin.pdf

.: Розділ: Тексти книг :: 21.11.2014 18.57.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Камянець-подільський :: Запитання: 35067  
Оксана запитує:
прошу, будь-ласка, скинути мені книгу А Животка "Історія української преси"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.ex.ua/113507
http://textbooks.net.ua/content/category/46/86/67/

.: Розділ: Тексти книг :: 11.10.2014 14.00.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 34967  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть будьласка найти переказ на тему "Приятель Шевченка" Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Наталія!Продивиться посилання.Це все,що вдалося знайти.

1.http://softuacn.info/?page=lending&author=SuperSam&type=book&ext=zip&trans=1&dt=1&size=0&date=lm&key=Приятель шевченка переказ doc

.: Розділ: Тексти книг :: 28.09.2014 14.45.07 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.317958 seconds