Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 35951  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможiть, будь ласка, знайти лiтературу для написання реферату "Роль логічних методів у наукових дослідженнях"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Худолій Л. М. Методи наукових досліджень в аграрній економіці / Л. М. Худолій, Я. С. Ларіна, Г. М. Чорний // Економіка АПК. - 2013. - № 9. - С. 79-84 : фот.цв. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Уточнено й поглиблено зміст поняття "методи дослідження" в контексті підготовки магістерських і дисертаційних робіт.
Шафіров В. Людиноцентристський підхід як методологічна основа наукових досліджень у правознавстві / В. Шафіров // Право України. - 2014. - № 1. - С. 148-155. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Людиноцентристський підхід застосовано для аналізу різних, заснованих на праві і таких, що випливають з нього, правових понять. Виявлено бінарну природу права, що складається з двох компонентів: природного начала (природа особистості) і позитивного (політична природа). Розкрито родове поняття "норма права". Воно має будуватися виходячи з наявності двох самостійних правил: норми пропозиції і норми припису.
Журавлева Е. Ю. К типологии методов интернет-исследования / Е. Ю. Журавлева // Вопросы философии. - 2013. - № 5. - С. 84-93. - Библиогр. в конце ст.
Карпов А.О. Метод научных исследований VS метод проектов / А. О. Карпов // Педагогика. - 2012. - № 7. - С. 14-25. - Библиогр. в конце ст.
Гордієнко В.І. Аналіз методів дослідження організаційної культури професійно-освітніх середовищ / В.І. Гордієнко // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. - 2005. - Т. 47: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 60-67
Яковлєв, Максим Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій / Максим Яковлєв // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. - 2011. - № 3. - С. 21-30. - Бібліогр.:18 назв.
Анотація: У статті дається загальний огляд тематики досліджень політичних партій у західній політичній науці.
Циганенко, Галина Про довіру: методи діагностики та практична робота. Наукові дослідження / Галина Циганенко // Психолог. - 2014. - № 21 (листопад) . - С. 6-17 : табл. - Бібліогр.: 21 назв. - Зміст: Методика "Шкала міжособистісної (соціальної) довіри Дж.Б. Роттера" ; " Опитувальник вивчення довіри до себе"Н. Астаніної ; Контракт з учасниками на проведення навчального тренінгового курсу "Школа тренерів"
Пироженко, Віктор Олексійович Поняття істини в суспільствознавстві у контексті ситуаційного аналізу / В.О. Пироженко // Вісник Національної академії наук України. - 2005. - № 11. - С. 19-31. - Бібліогр.: 8 назв.
Анотація: Досліджуються умови істинності наукових теорій у сіспільствознавчих дисциплінах з урахуванням специфіки останніх. Робиться висновок про можливість істинного в традиційному сенсі пізнання суспільних явищ. Для цього як основний метод суспільствознавства пропонується метод ситуаційного аналізу, що дозволяє виділити у поведінці суб'єкта ситуаційну логіку, тобто інваріантні дії і мотиви, а отже, зробити їх об'єктом узагальнень, формалізації й емпіричної перевірки.
Кисляковська, Ірина Перед-досвідне знання у науках про природу / Ірина Кисляковська // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 80-89. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Епістемологія та філософія науки раціоналістичного напрямку традиційно проблематизують спроможність продукувати нове знання. Перед філософією науки стоїть завдання з'ясувати, чи обсяг нового знання у науках про природу є наперед обмеженим. Автор статті досліджує деякі ризики природознавства, пов'язані з прийняттям радикально нових форм знання.
Бобровник С. Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ / С. Бобровник // Право України. - 2014. - № 2. - С. 262-271. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Досліджуються наукові методи пізнання компромісу та конфлікту як соціальних інститутів. Визначається співвідношення методу та методологічного підходу. Особлива увага приділяється аналізу новітніх методів вивчення компромісу і конфлікту. Запропоновано характеристику функціонального методу, що досліджує компроміс і конфлікт з точки зору їх функцій та дисфункцій, та системно-структурного методу, що надає можливість не лише визначити структуру аналізованих категорій, а й їх місце у системі соціальних інститутів. Визначено значення герменевтичного методу, що визначає компроміс і конфлікт як способи буття суспільства, феноменологічного- як результат пізнання суспільних феноменів, синергетичного- як спосіб та результат комунікації суб'єктів.
Бірта, Габріелла Олександрівна Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник / Габріелла Бірта, Юрій Бургу ; М-во освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 141,[1] с.
Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 212 с. : табл., схеми
Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Чернігівський націонал. технологічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 359,[1] с.
Загрядский, Виктор Павлович Методы исследования в физиологии труда / Виктор Загрядский, Зоя Сулимо-Самуйлло ; Академия Наук СССР (Москва), Научный совет по комплексным проблемам физиологии человека и животных (Москва). - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. - 93 с.
Кузьменко, Тетяна Миколаївна Соціологія : навч. посібник / Тетяна Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 319 с. : табл.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/83/22/
http://pidruchniki.com/1056112740302/logika/metodi_nauki_logiki
http://pidruchniki.com/1595021040345/logika/logika_nauki
http://buklib.net/books/31444/
http://www.refine.org.ua/pageid-5562-5.html
http://zaochka.net/catalog_p_9_p_5.html
http://daviscountydaycare.com/naukove-pznannya-jogo-formi--metodi/40-metodi--metodologya-pznannya-zagalnonaukov-metodi-emprichnogo--teoretichnogo-pznannya.html
http://library.if.ua/book/64/4597.html
http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00081483_0.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-11875.html
http://uristinfo.net/2010-12-16-20-00-40/133-kg-volinka-teorija-derzhavi-i-prava/3667-rozdil-2-metodologija-teoriyi-derzhavi-i-prava.html

.: Розділ: Тексти книг :: 23.01.2015 17.20.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: м. Рівне :: Запитання: 35843  
Аня запитує:
Добрий день. Звертаюсь до вас з тим самим питанням:де можна прочитати в інтернеті книгу Малик Г. Третя подорож Алі. Силку яку ви давали - невідповідає дійсності. Дякую. http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?razdel=all&type=quest&type_val=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6
Наша відповідь:
Доброго дня! Спробуйте ще тут: http://www.yasni.ru/галина малик/informatsiya cheloveke/скачать

.: Розділ: Тексти книг :: 5.01.2015 15.17.36 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: м. Рівне :: Запитання: 35840  
Аня запитує:
Добрий день. Де прочитати можна в інтернеті книгу Малик Г. Третя подорож Алі. Дякую.
Наша відповідь:
http://pooveel.gethugecoupons.com/e1a5bc3/5434449_galina_malik_podorozh_ali_do_krayini_syak_takiv_skachat_d8

Добрый день! Это форум и там ссылка для скачивания. Удачи!

.: Розділ: Тексти книг :: 5.01.2015 13.19.50 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 35813  
Любов запитує:
Доброго дня! Надішліть, будь ласка, електронну адресу джерел (для перегляду або скачування) до теми "Дієслова мовлення та мислення в сучасній українській літературній мові". Дякую.
Наша відповідь:
Любо, добрий дань! Радимо переглянути такі джерела інформації:

ВОЗНИЙ Т.М.СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine2-4.pdf


Гірняк С.П. Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Гірняк ; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20


Дієслово в сучасній українській літературній мові (лекція)
http://5ka.at.ua/load/movoznavstvo/dieslovo_v_suchasnij_ukrajinskij_literaturnij_movi_lekcija/41-1-0-25321

Дієслово в діловому мовленні
http://pidruchniki.com/1846080247617/dokumentoznavstvo/diyeslovo_dilovomu_movlenni


Дишлева С.М. АДВЕРБІАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук. – Київ, 2008. – 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/320/3/Dyshleva.pdf

КОВАЛЕНКО Р.О.СИНОНІМІКА КОНСТРУКЦІЙ З ДІЄСЛОВАМИ МИСЛЕННЯ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine34-9.pdf

Навальна Марина. ЛЕКСЕМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА.
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/49

Пашковська Г.О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.О. Пашковська ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2008. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Щепка Оксана.ДІЄСЛОВА З КОМПАРАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
http://litmisto.org.ua/?p=8668

Ніколаєва Н. Г. Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Ніколаєва Н. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 27 с.

Омельчук, С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 13-17.

Пашковська Г. О. До питання класифікації дієслів мовлення [Текст] /Г. О. Пашковська // Мова і культура. – К., 2005. – С. 122–130.

Пашковська Г. О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Пашковська Галина Олексіївна ; НАН України, Ін-т мовознав.ім. О. О. Потебні. – К., 2008. – 270 с.

Паньков, Микола Іванович. Семантична структура дієслів мовлення в сучасній українській літературній мові / М. І. Паньков // Записки з загальної лінгвістики . – 2001 . – Вип.3 . – С. 101-107.

Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наукова думка, 1986.

Сікорська, Зінаїда. Дієслово у сфері професійного мовлення [Текст] / З. Сікорська // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 30-34.

.: Розділ: Тексти книг :: 26.12.2014 13.41.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Васильків :: Запитання: 35492  
Анна запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка знайти електронний варіант книги - Кононенко В. И., Брицын М. А., Ганич Д. И. - "Современный русский язык". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна, Ганно! Знайдено лише один сайт. Додатково інформуємо про наявність видання в бібліотеках. Ви зможете скористатися послугою міжбібліотечного абонементу-МБА
Название книги Брицын М.А. Современный русский язык
Название файла __bricyn_m.a.____sovremennyj_russkij_yazy.pdf
Размер файла 2022 Kb
Тип документа Эл. книга PDF
Дата загрузки в базу 14.03.2014
Kaspersky Anti-Virus Угрозы отсутствуют!
Библиотека электронных книг Скачивай и читай онлайн, книги в формате pdf– Режим доступу:
http://elibrary-book.ru/

*****************************************************************************
Додаткова інформація
Брицын М.А. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов спец. №2121 "Педагогика и методика обуч." / Брицын М.А., Кононенко В.И. - К. : Вища школа, 1983. - 456 с. - Б. ц.
Фонд Бібліотеки Миколаївського національного університету- результаты поиска– Режим доступу:
http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NGU&P21DBN=NGU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кононенко В.И

Брицын М.А. Современный русский язык [Текст] : учеб. пособие для пед. ин-тов спец. №2121 "Педагогика и методика обуч." / Брицын М.А., Кононенко В.И. - К. : Вища школа, 1983. - 456 с
Фонд Науковоі біліотеки ім. М.М. Максимовича
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка– Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=769515

Брицын, Михаил Акимович.Современный русский язык: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. "Педагогика и методика начального обучения" / М. А. Брицын, В. И. Кононенко . – Киев : Вища школа, 1983 . – 456 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Наукова бібліотека Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова– Режим доступу:
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:437933/Source:default
Михайло Якимович Брицин :Біобібліографічний покажчик– Режим доступу:
http://lib.npu.edu.ua/bibliograf/bricin.pdf

.: Розділ: Тексти книг :: 21.11.2014 18.57.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.663507 seconds